Fatta smartare beslut med Business Intelligence

Om ni ofta känner er överväldigade av data på olika dashboards då kan Business Intelligence vara lösningen. Genom att slå samman data från olika källor kan Business Intelligence ge en överblick av datan på ett ställe. Detta gör att ni snabbt kan förstå nuvarande siffror, utvärdera trender och göra en prognos för framtiden – vilka alla är viktiga för att få en konkurrensfördel. Business Intelligence gör data lättillgänglig och ger information i realtid i ett format som passar era behov. Det här gör det enkelt att hantera och påverkar era KPI:er.

läs hur ni tar er Online från excel-dokumentet

Nedan följer ett urval av de viktigaste sätten på hur ni kan nyttja Business Intelligence till er fördel.

Vaimo Business Inteligence

BI:s styrka

Samlad analys

Bedöm hur er tillväxt påverkar konsumenters beteende, från konverteringsoptimering till kundlojalitetsprogram.

Churn-analys

Spåra enkelt, och agera när era kunder är på väg att lämna er. Förstå hur ni minskar er churn rate genom djupgående konsument- och beteendeanalyser.

 

Verksamhetseffektivitet

Öka effektivitetsnivån i er organisation. Genom att övervaka saker som lagernivåer, pengar bundna i lager, produkter som är svåra att sälja och er svarstid på inkommande e-mail kan BI ge er makt att förbättra organisationens effektivitet.

E-mailsegmentering

Skapa målinriktade listor baserade på kundattribut som köpbeteende, konsumentens livstidsvärde (CLV) och datum för senaste köp.

 

Omsättningsanalys

Beräkna intäkter konsekvent och exakt. Genom att endast använda en källa av sanning ser ni till att få intäkter som ni kan räkna med.

Marknads-ROI

Hitta dina mest lönsamma kampanjer och kanaler genom att bestämma ROI med hjälp av kundförvärvskostnader och konsumentens livstidsvärde (CLV).

Roadmap för er digitala handel

I vår artikelserie om att bygga en strategisk roadmap för e-handeln går vi igenom hur ni sätter mål, KPI:er, vilka projekt och aktiviteter att fokusera på, sätta den övergripande planen och till sista skapa den visuell roadmap. Business Intelligence kan hjälpa er sammanfatta datan som er roadmap ska bygga på.

lär er bygga en strategisk roadmap

Roadmap
Hej!

Välj sida

Pin It on Pinterest