Vad är PIMometern?

Vaimos PIMometer startade som ett internt verktyg för att utbilda våra team om PIM (Product Information Management) och fördelarna med att centralisera data och skapa en enda källa till sanning. Dessutom identifierar verktyget företag och projekt där PIM inte är den bäst lämpade lösningen.

Det visade sig snart att många företag ställde liknande frågor till oss: Vad är PIM? Ska vi implementera PIM? Hur kommer det faktiskt att hjälpa oss?

Eftersom att varje projekt och företag är unikt såg vi till att PIMometern kunde användas av alla. Verktyget tillåter oss (och er) att få en bättre förståelse för er nuvarande situation, de utmaningar ni står inför och era e-handelsambitioner. Med denna detaljerade analys kan vårt PIM-team bedöma om ett PIM är rätt för er eller inte.

Till PIMometern

Är PIM för er?

Vi vill vara tydliga här – PIM är inte för alla. Men under rätt omständigheter kan det revolutionera hela ert arbetsflöde och resultat till det bättre (något som våra kunder kan intyga). Att få ut produkter snabbare på marknaden och att vara 100% konsekvent i alla kanaler har visat sig öka konverteringsgraden betydligt.

Genom att fylla i PIMometern kan vi berätta om en PIM-lösning är lämplig för ert företags mål och framtida bana. Vi kan även ge konkreta skäl till vår rekommendation. Framgångsrika leveranser baseras på det faktum att avkastningen är större än investeringen. För att det ska hända måste vi vara säkra på att vi kan hjälpa er att antingen spara pengar, öka försäljningen eller båda.

Vi har tagit fram en rapport baserat på de resultat vi fått in från PIMometern. Rapporten visar på de största utmaningar som ledande företag ser med sin produkthantering idag.

Ta del av rapporten

Pimometer Insights Report

Testa ert behov av ett PIM

Få en skräddarsydd rapport med information och förslag på hur ni ska gå till väga med er produkthantering.
Till PIMometern
Hej!

Välj sida

Pin It on Pinterest