Kundbaserat Servicenivåavtal

Servicenivåhantering är processen för att identifiera verksamhetskraven och fastställa tjänsternas omfattning, aktualitet, drift, återställning och prestanda, vilket i grunden innebär att era verksamhetsbehov omvandlas till IT-krav. Det här kan innebära genomförande av en gapanalys för att identifiera skillnaderna mellan kraven och utarbeta och förhandla fram SLA:er med de olika affärsenheterna. SLA-hantering innefattar också mätning av SLA-prestanda, rapportering av resultaten och justering av avtalen när det blir nödvändigt.

Servicenivåhantering (SLM, Service Level Management) tillhandahåller ett ramverk där tjänster och servicenivåer definieras och avtalas. Målet med SLMär att säkerställa att utförandet uppfyller kundverksamhetens skiftande behov, genom kontinuerlig förbättring av tjänster och processer.

98%

av e-handelsföretagen uppger att en enda timmes driftstopp kostar över 100 000 dollar

$5,600

per minut är den genomsnittliga kostnaden för nätverksavbrott

99.99%

drifttid är vad ni bör förvänta dig av alla moderna IT-tjänsteleverantörer

Styrkor Inom Servicenivåhantering

Med över 15 års erfarenhet av att stödja och underhålla över 400+ företag har vi förfinat, optimera och tagit fram SLA-alternativ för våra kunder som motiverar till rätt beteende hos båda parter. Våra tidigare prestationer bekräftas av de långvariga relationer vi har med våra kunder – som i genomsnitt stannar kvar hos oss i över 5 år.

Service Level Management

Optimerad Kundupplevelse01

På Vaimo erbjuder vi SLA:er som sätter våra kunder och deras kunders upplevelse i första rummet. Det innebär att vi alltid tillhandahåller professionell support till våra kunders verksamheter, så att de i sin tur kan erbjuda en snabb, säker och oavbruten kundupplevelse.

Branschledande Resultat02

Vaimo kan stoltsera med branschledande tidigare prestationer jämfört med våra konkurrenter när det gäller prestanda, säkerhet, kvalitet och drifttid. Våra tidigare prestationer bekräftas av de långvariga relationer vi har med våra kunder, som i genomsnitt stannar kvar hos oss i över fem år.

Flexibla Villkor03

Vi erbjuder flexibla SLA:ersom kan skalas upp eller ned beroende på våra kunders verksamhetsbehov, i takt med att de förändras på grund av tillväxt, marknadsvillkor, geografisk spridning och förändringar i verksamheten. Det här är möjligt tack vare vårt stora team, med över 500 hängivna specialister spridda över hela världen.

Tydliga Avtal04

Med Vaimo får ni alltid tydliga och otvetydiga avtal som garanterar en gemensam tolkning av förväntningarna. Med vår gedigna erfarenhet efter att ha utarbetat och förhandlat fram över 200 SLA:er de senaste 12 åren har vi fulländat den här processen och utvecklat tydlig bästa praxis. Våra specialister känner till och kan undvika vanliga fallgropar och oklarheter.

Ett proaktivt tillvägagångssätt05

Med de verktyg vi använder och de tjänster vi erbjuder kan vårt team proaktivt identifiera, felsöka och avhjälpa hinder innan de påverkar er verksamhet. Några exempel på detta är automatiserade tester, varningar och eskaleringar, övervakning för att upptäcka dataintrång och verktyg för att förhindra dataförluster.

Grundliga Servicenivåavtal

Ett servicenivåavtal (SLA) definierar den servicenivå ni förväntar er av leverantörerna. Det beskriver de värden som används för att mäta servicenivån och de avhjälpande åtgärder eller straffåtgärder som ska genomföras om den avtalade servicenivån inte uppnås. Ett grundligt och tydligt servicenivåavtal är en viktig del av kontrakten med teknikleverantörer.

Exempel på vad som ingår i ett servicenivåavtal innefattar, men begränsas inte till, följande:

Tillgänglighet Och Drifttid

Drifttid är den tid som tjänsterna är tillgängliga för kunden, och följs och rapporteras ofta antingen per månad eller per faktureringscykel.

Specifika Prestandariktmärken

Dessa riktmärken är det som prestandan jämförs med över tid.

Svarstid

Den tid det tar för tjänsteleverantören att svara på en förfrågan.

Stängningstid

När leverantören loggar ärenden och förfrågningar är det här den tid det tar för tjänsteleverantören att åtgärda dem.

Affärsresultat

Här kan specifika KPI:er användas för att övervaka och mäta hur tjänsteleverantören bidrar till verksamhetens resultat.

Felfrekvens

Det här värdet mäter procentandelen fel, t.ex. fel i kodning eller missade tidsfrister.

Stängning vid första samtalet

Det här är procentandelen av de inkommande samtalen som åtgärdas utan att supportavdelningen behöver ringa tillbaka.

Genomsnittlig tid till återställning

Hur lång tid det tar att återställa efter ett tjänsteavbrott.

Säkerhet

Vid penetrationstester utför Vaimo en simulerad cyberattack mot er e-handelsbutik för att bedöma systemets säkerhetsnivå.

Tidsfaktor För Service

Den procentandel av kundtjänstsamtalen som besvaras inom en viss tidsperiod.

Handläggningstid

Hur lång tid det tar för tjänsteleverantören att stänga ett ärende när det väl har kommit in.

Med Vaimo är ni alltid beredda att hantera de upp- och nedgångar som kännetecknar e-handeln. Vi har dokumenterad erfarenhet av att hantera e-handelswebbplatser år ut och år in, så att allt fungerar klanderfritt även under de mest intensiva perioderna, som runt jul och Black Friday.

Medan högsäsong för e-handeln innebär frekventa störningar för många av våra kunders konkurrenter, fortsätter våra kunders tjänster och erbjudanden på nätet att fungera tillförlitligt, snabbt, säkert och utan avbrott. Kontakta vårt team redan idag för mer information om vilka fördelar servicenivåhantering innebär för er och hur Vaimo kan hjälpa till.

Kontakta oss

Trusted by

Hej!

Välj sida: