I løbet af de sidste par måneder har selv virksomheder indenfor ikke-livsvigtige brancher fejret et rekordstort e-handelssalg. Uanset om du opererer på D2C- B2B- eller B2C-markedet, kan du stadig starte dit e-handelswebsted og opnå et stort investeringsafkast og langsigtet skalerbarhed. Start din e-handelsrejse nu – den nuværende krise øger kun trenden med salg via nettet.

Størstedelen af e-handlens taktikker, procedurer, udfordringer og muligheder overføres fra din butiksfacade til den digitale arena. Hvorfor genopfinde hjulet?

Med en Quick Launch-ramme kan du anvende bedste praksis inden for brugeroplevelse, udvikling og forretningsrådgivning for at komme hurtigt og effektivt på markedet og skabe værdi i en kontinuerlig cyklus. Den aktuelle krise accelerer tendensen med handel på nettet, så tag et kig nedenfor på vores 5 tips til en hurtig lancering af et e-handelswebsted

5 tips til hvorfor det er en god idé med en hurtig lancering

Quick Launch

1) øg værdien hurtigare

En hurtigere lancering vil bringe værdi til dine kunder og din virksomhed hurtigere. Ud over at se projektet realiseret kan du skifte kurs baseret på indledende observationer. Hvad angår maksimering af kundeværdi har en hurtig lancering en fordel i forhold til typiske e-handelsprojekter, der typisk tager 9, 12 eller op til 18 måneder.  Så ved at lancere hurtigt kan du hurtigere tilpasse dig markedet..

2) Reducér projektrisikoen

Den næste grund er, at du vil reducere risikoen omkring dit projekt. For eksempel udgør tid en enorm risiko for implementeringen af projektet på grund af udskiftninger inden for teams. I et eksempel skiftede den digitale projektejer på klientsiden pludseligt, og da den nye person ankom, vidste denne kun lidt om det oprindelige projekts udformning, definerede forretningskrav og omfang. Selvfølgelig kom den nye projektejer med sit synspunkt på, hvad der var vigtigt for virksomheden. Quick Launch-rammen mindsker risikoen ved interne ændringer gennem en kortere implementeringstid.

For projekter er den væsentligste risiko, at omfanget ændres halvvejs inde i projektet, og enhver ændring af omfanget påvirker tidslinjen. Ændringer i tidsplanen øger også omkostninger og investeringer. Hurtigere lancering er med til at bremse faste investeringer og i stedet opdele din investering i flere faser. Således er du altid opmærksom på investeringsafkastet på hvert trin, og om du har nået dine mål, før du investerer yderligere.

Endelig giver hurtig lancering dig mere forretningsfleksibilitet. De alvorligste eksempler er katastrofer som COVID-19, som ændrede forretningspraksissen fra den ene dag til den anden. Som reaktion på kriser giver en hurtig lancering dig mulighed for at ændre kurs og sige, “Okay, lad os skifte fokus,” hvis der opstår en pludselig stigning i ordrer. Du kan derfor foretage nødvendige webstedsændringer eller flytte investeringer på tværs af faser. Den hurtige lancering er fleksibel i usikre tider og giver dig kortere og definerede mål samt chancen for at være proaktiv.

3) Fremskynd den digitale omstilling

Overvej disse to virksomheders historie: Virksomhed A bruger 18 måneder på at komme i luften, mens virksomhed B kommer i gang på 12 uger. Virksomhed B kender hurtigt resultaterne. Pludselig bemærker kollegerne en forskel. Det øgede engagement skaber ny spænding omkring e-handel på tværs af virksomheden. I mellemtiden forsvinder virksomhed A i endnu et år i en e-handelslimbo og spekulerer på, om deres indsats vil blive belønnet.

Jo hurtigere du lancerer, jo lettere bliver processen med at samle de rigtige værktøjer og det bedst mulige team til at fremme din digitale strategi. For det første tvinger go-live virksomheden til at samarbejde for at sikre, at webstedet fungerer. For det andet får du straks kundeindsigt, der hjælper dit salgsteam og andre relevante afdelinger. Som et resultat af at gennemføre en indledende fase fremmer du den rette support og tankegang for at opnå mere inden for e-handel.

4) En mere datadrevet tilgang

Lancering i faser gør dig mere datadrevet. På hvert trin vurderer du, hvad der er vigtigt. Du vil også kunne se indvirkningen på dine forretningsmål og den tildelte forretningsværdi. I modsætning til et stort projekt får du præcise data til at vurdere, om du gør det godt. I sidste ende får du mere kontrol over dine investeringer, og hvor du skal fokuserer for at få den højeste værdi.

5) Test dine partnere

Den sidste grund handler om mennesker og ikke systemer og værktøjer. Enkeltpersoner og teams er ansvarlige for succes inden for e-handel.

Du svarer på et par spørgsmål tidligt:

  • Har du de rigtige partnere?
  • Hvad er din virksomheds eller dit teams kultur?
  • Hvor let kan dit team vedtage forskellige digitale projekter?
  • Forfølger dine partnere de samme mål?
  • Fokuserer dine partnere på din tilfredshed og KPI’er?

Hurtige lanceringer giver dig input og feedback til at finde ud af, om du arbejder med de rigtige partnere. Det er bedre at opdage et mismatch tidligt og geninvestere andetsteds og derefter ro i modsat retning i e-handelens frådende vande. At dykke ned i lanceringen af et websted giver dig hurtigere feedback og en forståelse med hensyn til de personer, der omgiver projekterne, samt hvad der virker, og hvad der ikke gør.

 

Om Vaimo

Vaimo er en af verdens meste anderkendte eksperter inden for e-handel på platformene Magento og Adobe Commerce Cloud platform. Som en totalleverandør og omnichannel-virksomhed leverer vi strategi, design, udvikling og administrerede tjenester til brands, forhandlere og producenter over hele verden. Vaimos over 10 års erfaring med teknisk ekspertise kombineret med dokumenterede resultater med at hjælpe kunder til succes med forretningsudvikling, digital strategi og udformning af kundeoplevelser manifesteres stolt i vores status som Adobe Platinum-partner. Med lokale kontorer på over 15 markeder i EMEA, APAC og Nordamerika og mere end 500 ansatte har Vaimo en international tilstedeværelse, der gør det muligt at dyrke tætte, langsigtede relationer med sine kunder. Kontakt Vaimo!