Vaimo samarbejder med detailhandlere, brands og producenter over hele verden for at hjælpe dem med at accelerere deres vækst på det digitale område. En vigtig del af at opnå succes er at vide, hvor du er på vej hen som virksomhed, og hvorfor du er begyndt på den valgte rejse.

Det digitale e-handels strategy roadmap

At definere din virksomheds behov og digitale strategi kan føles som en overvældende opgave. De fleste e-handelsprojektteams bruger meget tid på at arbejde sig igennem en lang liste af backlog-elementer uden at have en klar idé om, hvilke digitale aktiviteter der i sidste ende vil skabe succes for deres virksomhed og hjælpe dem med at nå deres KPI’er og overordnede mål. Vi har set klare eksempler på virksomheder, der definerer og følger et digital roadmap og opfylder eller overgår deres mål. Vi har også set virksomheder uden fokus på, hvad digital handelssucces betyder for dem, og hvor de fejler som følge heraf. I de nuværende tider har din virksomhed en langt bedre chance for at overleve, hvis du planlægger effektivt.

 

Tag roadmappet med dig. Klik her!

Hos Vaimo hjælper vi vores kunder med at opbygge og udvikle deres digitale strategier og skræddersyer tekniske løsninger til at passe til hver enkelt virksomheds specifikke behov. For at danne et succesfuldt langsigtet partnerskab fokuserer vi på at afstemme vores teams med kunderne om deres mål og succeskriterier. Vi er stolte af at have samarbejdet med virksomheder fra forskellige brancher og rundt om i verden i over 10 år. I løbet af denne tid har vi samlet enorm erfaring med at hjælpe virksomheder med ikke blot at definere, men også at nå deres digitale mål.

Et af vores vigtigste mål er kundetilfredshed. Til dette formål har vi udviklet et succesprogram for vores kunder for at sikre, at vi arbejder sammen med dem for at opnå vækst og succes.

 

Roadmap
I de kommende kapitler vil vi gennemgå de enkelte faser og vise dig, hvordan du kan udarbejde dit digital road map. Vi vil komme med tips, anbefalinger, bedste praksis og forskning undervejs for at hjælpe dig gennem hele processen.

MÅLSÆTNING

I dette kapitel forklarer vi den første fase i road mappet, som er at identificere dine digitale mål. Denne proces begynder med at identificere virksomhedens mål. Ofte er disse allerede på plads og vil vedrøre mål for indtjening eller markedsandel. Den vigtigste del er at forstå, hvilke digitale områder og aktiviteter der understøtter disse mål.

På større teams anbefales en demokratisk tilgang, hvor bredere it-, marketing- og e-handelsteams bidrager til at fastsætte passende mål for at opnå det ønskede resultat. Denne proces begynder med at visualisere fejringen efter at have nået dit største mål. I denne øvelse tænker teammedlemmerne over, hvad der skulle opnås for at nå dette mål. En simpel afstemning og indsamling af resultaterne kan give klare mønstre og idéer til, hvor man skal begynde at sætte mål.

Mål skal følge reglerne for SMART:

Specifik, Målbar, Accepteret, Realistisk and Tidsafgrænset

Målene skal vise baselinen eller de nuværende statistikker, det fremtidige mål, og hvornår du forventer at nå dem. Vi ser ofte på målene ud fra et kortsigtet, mellemlangt og langsigtet perspektiv.

Kortsigtede mål (Kvartalsvis):
 • Vækst i kundebasen fra 20.000 i første kvartal til 22.000 i andet kvartal
 • Forøgelse af B2B-indtægternes andel af de samlede indtægter fra 30 % i juni 2020 til 50 % i juni 2021
 • Succesfuld lancering af den nye e-handelsplatform til tiden og inden for budgettet
 • Øg produktmixet for egne brands fra 25% til 50% i 2023
 • Indførelse af produkttilpasninger på webstedet, så kunderne kan personliggøre deres produkter
Midtvejsmål (årligt)
 • Forøgelse af B2B-indtægternes andel af de samlede indtægter fra 30 % i juni 2020 til 50 % i juni 2021
 • Succesfuld lancering af en ny e-handelsplatform til tiden og inden for budgettet
Langsigtet mål (2-5 år)
 • Øg produktmixet for egne mærker fra 25 % til 50 % i 2023
 • Indførelse af produkttilpasninger på webstedet, så kunderne kan personliggøre deres produkter

Der er ingen regler for antallet af mål, men undgå at sætte for få mål og gøre strategien uklar. På den anden side bør du undgå at sætte for mange mål og sløre fokus på de afgørende mål. Når dine kort-, mellem- og langsigtede mål er defineret, skal du sørge for, at de deles og holdes synlige.

Målfastsættelse handler også om at definere den proces, kommunikation og arbejdsmetoder, der i sidste ende vil fremme succes og vækst. Hos Vaimo arbejder vi hårdt for at opfylde hver enkelt kundes individuelle behov. Vi gennemgår målene med vores kunder hvert kvartal og overvåger fremskridtene for at identificere, hvilke områder der har brug for opmærksomhed, og hvornår der skal fokuseres på dem.

Hvis du har brug for inspiration til, hvordan du sætter mål, kan du hente inspiration i McKinseys ramme for digital transformation.

Hvis du er på udkig efter et værktøj til at bruge til din strategi for din køreplan for digital transformation, kan du måske finde nogle skabeloner her.

I det næste kapitel i vores serie om opbygning af en køreplan for en digital strategi vil vi beskrive, hvordan du identificerer de centrale præstationsindikatorer, der driver succes med digital handel for din virksomhed.

DEFINERING AF KPI’ER

Velkommen til trin 2 i planlægningen af den digitale strategikøreplan. For at kunne fejre succes skal du definere succes tidligt – hvad betyder succes for dig som forhandler? En af de bedste måder at gøre dette på er ved at sikre, at interessenterne definerer og forstår din digitale strategikøreplan ved hjælp af Key Performance Indicators (KPI’er).

Nedenfor er de vigtigste faser i vores strategiplanlægningsproces for den digital road map:
 • Identificér forretningsmæssige og digitale mål på kort, mellemlang og lang sigt
 • Identificér de centrale præstationsindikatorer, der vil skabe succes
 • Opsamling og brainstorming af taktikker (aktiviteter og projekter), der vil føre disse KPI’er og mål til succes
 • Prioritering af aktiviteter og projekter på grundlag af omkostninger og konsekvenser
 • Udarbejdelse af en tematisk plan på højt niveau
 • Opret en visuel tidsbaseret køreplan

I dette kapitel undersøger vi vores tilgang til fastlæggelse af KPI’er, den foreslåede målefrekvens og hvorfor KPI’er fejler. Til sidst giver vi yderligere råd til at sikre, at dine KPI’er er opstillet korrekt, og at dine mål nås, så du kan nå dine langsigtede mål.

Vil du lære mere?Learn More >

DEFINEREDE KPI’ER

En KPI er et måleinstrument, der er afgørende for din virksomheds succes. Alle virksomheder har mål og målsætninger, og disse vedrører normalt områder som f.eks. finansiel præstation, kundetilfredshed, driftseffektivitet osv. KPI’er sporer effektiviteten af målene og sikrer, at køreplanens planlagte aktiviteter og bringer de rigtige områder af projektet fremad.

FREKVENS

Det er vigtigt at vide, hvor ofte man skal spore KPI’er. Evalueringsfrekvensen afslører nye muligheder og finder endda forskellige måder at nå dine mål på. Følgende frekvenser anvendes ved sporing af KPI’er:

 • Live (tracked løbende)
 • Dagligt
 • Ugentligt
 • Månedligt
 • Kvartalsvis
 • Halv-årligt
 • Årligt

Løbetiden for dine KPI’er spiller også en vigtig rolle sammen med hyppigheden af din sporing af dem. Det er vigtigt at fastsætte kortsigtede og langsigtede KPI’er. Ved at finde dine umiddelbare mål og have en vision for vejen fremad, får du et komplet overblik over din strategi. Start med langsigtede KPI’er og arbejd baglæns for at definere de kortsigtede mål. Når du først har fastsat dine kortsigtede KPI’er, vil du bemærke, at de giver hurtig feedback om dine resultater og tid til at korrigere kursen.

Når du med jævne mellemrum analyserer dine KPI’er, skal du give plads til at revurdere KPI-målene og være realistisk med hensyn til præstationerne og det, du mener er muligt at opnå fremadrettet.

NÅR DU SÆTTER DINE KPI’ER

KPI’er er et af de grundlæggende aspekter af dit digitale strategy road map og er med til at drive din virksomhed fremad. Men først skal du sikre dig, at du klart har defineret, hvad KPI’erne er. Normalt er det kendte og velanvendte målinger, der er knyttet til kundeoplevelsen og den finansielle præstation. Derudover kan de også være baseret på tids- og omkostningsbesparelser, hvis de er integrerende for din virksomhed.

Her er nogle eksempler:

Indtægter Konverteringsrate Indtægter pr. besøgende
Customer lifetime value Net promoter score Kunde tilfredshed
Gennemsnitlig ordreværdi Tid brugt på sitet Kundetilfredshed-løsningsprocent

Derefter skal du fastsætte en baseline. Det betyder, at du skal registrere målingerne som de er eller i deres nuværende tilstand. Derfra kan du fastsætte dine mål på kort og lang sigt. I nogle tilfælde kan ambitiøse mål bruges til at motivere teams til at gå videre.

Endelig er det vigtigt at knytte en tidslinje til dine mål og KPI’er. En god fremgangsmåde er at bruge følgende og udfylde de tomme felter:

Denne ligning: Forøgelse/nedgang (KPI) fra X (baseline) til Y (mål) inden Z (dato)

Resultatet: omsætningen stiger fra 1 mio. pund til 2 mio. pund inden 2023

KPIs Table

ANSVARLIGHED

Alle KPI’er bør have en ejer, som er ansvarlig for at overvåge KPI’er og nå de fastsatte mål. KPI’er skal løbende vedligeholdes og vurderes. KPI’er kan også være forbundet med en enkeltpersons præstationer. Dette kan have en direkte og positiv indvirkning på dine mål og forretningsmål.

Endelig er det vigtigt at huske, at KPI’er kan fejle. Nogle almindelige årsager hertil er, at KPI’er mangler specificitet og ikke er defineret korrekt. KPI’er kan også mislykkes, når det er uklart, hvordan de skal måles. Det er afgørende for tilpasningen at sikre, at du har adgang til de data, du har brug for, og at du har fastlagt datakilden på forhånd. Den sidste kontrol er at sikre, at dine KPI’er er opnåelige. Ved at se på kortsigtede og langsigtede mål med den rette hyppighed kan du forstå, om du er på rette vej.

Senere i denne blogserie vil vi vende tilbage til KPI’er og deres betydning. Når du planlægger dit road map, har du brug for KPI’er, der fortæller dig, om dine roadmap-temaer og -aktiviteter er de rigtige til at hjælpe dig med at nå dine mål.

I det næste kapitel i vores serie om opbygning af en køreplan for en digital strategi vil vi beskrive, hvordan du brainstormer taktikker (digitale aktiviteter og projekter), der vil udgøre dit roadmap og føre dine KPI’er og mål til succes.

step three

Activiteter & Projekter

Velkommen til trin 3 i planlægningen af det digitale stragtey roadmap. I dette kapitel vil vi diskutere, hvordan du identificerer og planlægger de aktiviteter og projekter, som du har brug for for at nå dine mål og mål.

Hos Vaimo arbejder vi med kunder på forskellige stadier af deres roadmap-udvikling. Derfor har vi udviklet to skræddersyede scenarier for at imødekomme vores kunders forskellige behov og sikre, at der tages hensyn til alt arbejde, der allerede er udført på dette område.

1 SCENARIO – INGEN KLAR BACKLOG ELLER IDÉ OM, HVILKE PROJEKTER OG AKTIVITETER DER ER BEHOV FOR

I denne tilgang arbejder vi sammen med kunden for at finde huller og muligheder. Disse drøftes og planlægges med visionen, målene og succesfaktorerne i tankerne. Et afgørende aspekt for at få succes med din strategi er at sikre, at du har tilstrækkeligt mange projekter og aktiviteter, der understøtter de overordnede forretnings- og webstedsmål, du har fastsat.

I dette scenarie bruger vi værktøjer som vores Digital Maturity Assessment og Customer Experience Rating til at gennemgå nøgleområder inden for forretning, medarbejdere, processer og oplevelse af websitet:

Digital teamets kapaciteter Kundedata Købsrejse Produktdata Desktop-oplevelse Commerce Fulfilment
System og værktøjer Salgskanaler Content Omnichannel oplevelsen Digital Marketing Personalisering Mobil-oplevelse
Søgning og markedsføring Betalinger Browse Sortiment og priser Søgning CRM og kundeservice Social & Beskeder

Mål din kundeoplevelsesvurdering på tværs af 12 nøglekriterier for at opnå højere konverteringer og engagerende oplevelser!

CXR clean spider.001

Når vi har gennemført vurderingerne, forstår vi din virksomhed og dit websted med dets styrker, svagheder og muligheder. Derefter rådgiver vi om, hvilke aktiviteter og projekter der skal gennemføres, i forhold til dem, der kræver validering, før de kan gennemføres.

SCENARIO 2 – KUNDEN HAR EN IDÉ OM, HVILKE NØGLEPROJEKTER OG -AKTIVITETER DER ER NØDVENDIGE

I vores andet scenarie kommer kunden til os med en idé om de vigtigste aktiviteter og projekter, der skal gennemføres. Vi hjælper dem derefter med at validere disse aktiviteter i forhold til målene og succesfaktorerne og prioritere dem ud fra en cost-benefit-analyse. Efter analysen kan vi begynde at prioritere deres aktiviteter og projekter.

Det er ikke nogen lille opgave at validere og prioritere sine aktiviteter. I denne anden tilgang begynder vi med at identificere de aktiviteter, der kræver validering. Det kan være gennem test, dataanalyse eller markedsundersøgelser. Når en aktivitet eller et projekt er valideret, bliver det en aktivitet, der skal gennemføres. På et hvilket som helst tidspunkt kan du have en liste over aktiviteter, som du har travlt med at validere gennem test og dataanalyse (samtidig med at du implementerer backlog-emnerne fra din implementeringsliste).

Når aktiviteterne og projekterne er defineret, skal du have en klar måde at prioritere dem på, så du implementerer de aktiviteter og projekter med stor effekt først. Hos Vaimo bruger vi en planlægningstavle til at gøre dette. Planlægningstavlen er baseret på en cost vs. benefit-analyse og tager hensyn til forudbestemte faktorer, der er blevet vægtet i forhold til deres betydning.

F.eks. kan fordelene omfatte øget indtjening, kundeværdi og strategisk værdi, og omkostningsfaktorerne kan være implementeringsindsats, driftsomkostninger og risiko.

Vi definerer disse faktorer og vægter dem i forhold til deres betydning. Når dette er gjort, scorer vi hver aktivitet ud fra deres indvirkning på faktorerne.

Resultatet er en score for hver aktivitet, som kan rangordnes efter dens indvirkning på de overordnede mål.

Eksempel på planlægningstavlen, omkostnings- og succesfaktorer, vægt efter vigtighed, score, rangordning, prioritering:

Strategy Roadmap Activities

Det er vigtigt at tilpasse dine aktiviteter til de KPI’er, som du oprindeligt har fastsat, så dine projekter har en direkte indvirkning på dine mål. Desuden vil overvågning af dine KPI’er og deres fremskridt hjælpe dig med at prioritere dine aktiviteter og projekter løbende. KPI’er er ofte vanskelige at måle på aktivitets- og projektniveau, og vi anbefaler normalt at fastsætte og måle dem i forhold til dine mål og succesfaktorer.

I det næste kapitel i vores serie om opbygning af en køreplan for en digital strategi vil vi beskrive, hvordan du opretter en tematisk plan på højt niveau. Dette er det sidste skridt, før du sammensætter roadmappen, og selv om det ikke er afgørende, giver det et pragmatisk og holistisk overblik over de forskellige temaer og episke emner, som din roadmap skal baseres på.

step four

TEMATISK HIGH-LEVEL PLAN

Velkommen til trin 4 i planlægningen af den digitale strategikøreplan. I vores kapitel forklarede vi, hvordan du identificerer de vigtigste aktiviteter og projekter, du har brug for for at nå dine mål for den digitale strategi. Vi så også på, hvordan vi prioriterer og validerer dem på en metodisk måde, der understøtter din strategi og dine intentioner.

I dette kapitel vil vi diskutere, hvordan du bruger disse aktiviteter til at skabe en tematisk plan på højt niveau. Denne plan er ganske vist ikke afgørende i den overordnede proces, men den giver et godt overblik på højt niveau over de investeringer, der kræves af et episk eller tema, samt et kvalitetsoverblik over de vigtigste projekter, der skal gennemføres på månedsbasis. Dette overblik hjælper den øverste ledelse og C-suitecheferne til bedre at forstå, hvor der investeres, og hvor den ønskede effekt og ROI er.

For det første skal du identificere de temaer, der er kommet frem i din aktivitetsplanlægning. Det er disse temaer, som din køreplan vil blive baseret på. Vi ser nogle fælles temaer dukke op hos mange af vores kunder, hvoraf nogle er beskrevet nedenfor:

 • Forbedre din on-site performance
 • Optimer søgning & SEO
 • Forbedre personalisering
 • Øge kundeoplevelsen
 • Brugeroplevelse & content optimering
 • Checkout optimering
 • Øge omnichannel-kapaciteten
 • Øge automatisering og effektivitet
 • Mobil optimering

Temaer er grupperinger af lignende aktiviteter, projekter eller initiativer. Ideelt set bør dine temaer beskrive en eller anden form for kunde- eller forretningsværdi, f.eks. “forbedre præstationen på stedet”.

“EVERGREEN LANES”

I forbindelse med planlægningen af roadmaps har vi identificeret nogle få områder, som vi mener kræver opmærksomhed på månedlig basis. Det første er sikkerhedsopdateringer, platformopgraderinger og fejlrettelser. Det er vigtigt at afsætte tid og budget til dette område hver måned. Generelt anbefaler vi en 30/70-fordeling mellem dette arbejde med at holde lyset tændt og arbejdet med udvikling af roadmaps, men dette varierer afhængigt af kunden og forretningens behov.

Den anden bane, som vi anbefaler at planlægge for på månedsbasis, er performance. Efterhånden som der tilføjes flere funktioner til websteder, og indholdet opdateres, påvirkes ydeevnen. Vi ved alle, at konvertering og ydeevne hænger sammen – hvis ydeevnen forringes, påvirkes konverteringen også negativt. Det er afgørende at holde et konstant øje med ydeevnen på dit website for at levere den bedst mulige oplevelse til dine kunder.

Den sidste bane, som er valgfri, er analyse og rapportering. I lighed med ydeevne vokser dit websteds funktionalitet, og det samme gør dit behov for at måle og spore data for at forstå dets virkninger. Vi anbefaler at holde noget tid og budget afsat til at forbedre datasynligheden og automatiseret rapportering, så du aktivt kan spore og overvåge dine data og fremskridt.

Antallet af aktiviteter og projekter, som du har bag hvert tema, vil afgøre, hvilket investeringsniveau du har brug for på disse områder. Du skal tildele budgetter på højt niveau (i timer) til hvert tema og sikre, at du har en rimelig tildeling af budgettet til vedligeholdelse (opgraderinger, fejlrettelser, sikkerhedsopdateringer). Sammenfattende bør du have et bedre overblik over, hvor meget du i alt investerer i hvert område pr. måned og for året. Desuden får du et overblik over arbejdsfordelingen mellem udvikling af køreplanen og fejlrettelser og vedligeholdelse.

En sidste bemærkning er at sikre, at du har identificeret dine KPI’er sammen med dine temaer, i henhold til hvilke målinger aktiviteterne vil påvirke. Dette bliver vigtigt senere hen, når du skal vurdere, om din indsats har haft den rette indvirkning på dine overordnede forretningsmål.

Her er et forenklet eksempel på, hvordan dette roadmap kan se ud:

chart 3

I vores sidste kapitel i serien om opbygning af en køreplan for en digital strategi vil vi beskrive, hvordan man opbygger et visuel, tidsbaseret roadmap. Vi vil diskutere bedste praksis og anbefalinger baseret på vores erfaring med B2B- og B2C-virksomheder.

step five

VISUAL TIDSBARET ROADMAP

Velkommen til trin 5 i planlægningen af det digitale strategy roadmap. I vores forrige kapitel forklarede vi, hvordan du identificerer de vigtigste temaer for din digitale køreplan. Vi diskuterede også evergreen lanes og vigtigheden af at knytte dine KPI’er tilbage til disse temaer for at måle succes.

I dette sidste kapitel i vores serie om opbygning af et roadmap for en digital strategi vil vi diskutere, hvordan du opretter dit visuelle roadmap. Når du har konstrueret en visuel køreplan, vil du vide, hvor du er på vej hen, og hvordan du kommer dertil uden at gå i stå. Du skal være i stand til at kommunikere dine planer effektivt og visuelt uden at være bundet til regneark. Regneark er gode til at organisere og prioritere, men ikke gode til at kommunikere en vision. Det tager tid at udarbejde præsentationer, og tilpasning er en konstant kamp i de fleste organisationer. Et roadmap er en nyttig vejledning for teams og taler om den langsigtede vision uden at miste det, der er nødvendigt i hverdagen, af syne.

EN NOTE OM TEMAER

Vi har tidligere diskuteret temaer og deres eksistensberettigelse. Når roadmappet udarbejdes, bør den opdateres årligt eller kvartalsvis for at tilpasse den til de aktuelle behov og mål. At fastlægge disse temaer er en god måde at få interessenter og teammedlemmer til at købe ind og tilpasse visionen til hinanden. Temaerne bør være klare og handlingsorienterede, så folk er begejstrede for at implementere dem. Mens en vision højst sandsynligt ikke vil ændre sig fra år til år, kan temaerne ændres kvartalsvis eller årligt, da de danner grundlaget for dit roadmap.

PLANLÆGNING AF TEMAER OG PLANLÆGNING AF ARBEJDET

Først skal du identificere alle dine vigtigste milepæle. Det gælder bl.a. dage med højkonjunktur, som f.eks. Black Friday og højsæsonen i feriesæsonen. Er der en bestemt funktion, der skal være færdig inden et bestemt tidspunkt? Det er nu, du skal angive dette, så du prioriterer det rigtige arbejde og de rigtige temaer for at støtte dens succes. Et eksempel er belastningstestning og arbejde med ydeevne op til Black Friday eller gaveindstillinger til højsæsonen i ferien.

Når dette er gjort, kan du få en idé om den kapacitet og de budgetter, som du skal arbejde inden for, hvilket vil hjælpe dig med at prioritere det arbejde, du skal udføre. Du ønsker at sikre, at du har en god spredning af indsatsen og timerne på tværs af de vigtigste temaer, men at dine kritiske større projekter er medregnet i de måneder, hvor de skal udføres. Det kan være vanskeligt at balancere behovene med dine budgetter og teamkapacitet, og derfor er det afgørende at holde din køreplan fleksibel og let at opdatere.

Vi talte tidligere omkring de evergreen lanes – disse er nødvendige at plotte tidligt for at sikre, at der altid er kapacitet til at tage sig af de essentielle temaer (vi brugte performance og analytics som eksempel). De andre evergreen lane-aktiviteter, der skal afsættes tid til hver måned, er fejlrettelser, vedligeholdelse og sikkerhedsopdateringer. Der vil altid være dag-til-dag-arbejde, der er nødvendigt for at håndtere uforudsete fejl og andre vedligeholdelsesproblemer. Det er vigtigt at sikre, at der er kapacitet til at håndtere disse, efterhånden som de opstår.

WATCH OUT

Hold nøje øje med tidsfordelingen for fejl og vedligeholdelse og sørg for, at dit roadmap ikke hindres eller opsluges af tid, der bruges på fejlrettelse. Sørg for, at du kan måle dette regelmæssigt og rapportere tilbage for at sikre, at du er på rette spor. En generel tommelfingerregel er at dele de tildelte budgettimer 70/30 mellem roadmap-arbejde og fejl. Dette sikrer, at du altid har timer til rådighed til fejlrettelse, vedligeholdelse og sikkerhed. Men det giver også et betydeligt antal timer til at investere i din køreplan for at nå dine mål og fremme innovation.

ROADMAP ITERATIONSFREKVENS

Roadmaps opdateres med varierende hyppighed, afhængigt af organisationens størrelse. Større virksomheder vil opdatere hver sjette måned eller hvert år, mens mindre virksomheder måske vælger at gennemgå dem hvert kvartal. Fleksibilitet er nøglen, men når der er større teams involveret, og der er flere afhængigheder, er det nødvendigt med langsigtet planlægning.

HVILKE VÆRKTØJER SKAL DU BRUGE?

Der findes nogle gode værktøjer til at udarbejde og dele visuelle roadmaps. Nogle af dem, der ofte anvendes, er:

https://www.productplan.com/

https://www.roadmap-planner.io/

https://try.airtable.com/roadmap

https://roadmunk.com/

Nogle virksomheder tilbyder gratis prøveversioner, og det anbefales at teste et par stykker, før du beslutter dig for, hvilken virksomhed der vil opfylde alle dine behov for planlægning og kommunikation af din køreplan.

En anden overvejelse er, hvem du deler køreplanen med. Du ønsker at kunne se nok detaljer, når du taler om prioriteter med teamene, men du ønsker også at kunne få et overblik på højt niveau, når du diskuterer med ledende interessenter. Det er vigtigt at sikre, at det værktøj, du bruger, kan imødekomme disse forskellige visninger, baseret på din virksomheds behov.

En sidste bemærkning vedrørerende gode digital roadmaps:

 • Er lette at dele og forstå
 • Er lette at opdatere og fleksible
 • Skaber gennemsigtighed i visionen for alle interessenter
 • Få holdmedlemmer til at tilpasse sig og købe sig ind
 • Få holdene til at blive begejstrede for det, de er ved at bygge og levere

Tak, fordi du følger og læser vores serie om opbygning af en digital strategy roadmap. Vi har dækket alt fra at skabe mål, identificere nøgleresultatindikatorer, identificere aktiviteter og projekter, hele vejen til at opbygge en tematisk plan på højt niveau og i sidste ende din visuelle køreplan.

Det er nu på tide at komme i gang med dit roadmap og begynde at arbejde hen imod din digitale vision! Hvis du har brug for hjælp eller rådgivning, kan du kontakte vores globale strategi- og konsulentteam, som kan hjælpe dig med at vejlede og rådgive dig på din rejse.

Learn More >
Roadmap ebook

Få denne vejledning som reference for at komme videre på din rejse.