Få dybdegående indsigt i jeres kunders købsmønstre

Få overblik over hvordan jeres websites og mobile applikationer performer, med en platform der analysere digitale kundeoplevelser. Contentsquare præsenterer visuelt komplekse kunde-oplevelses-data på en intuitiv måde.  Med platformen vil jeres team blive i stand til identificere muligheder og udfordringer, samtidig med at i vil kunne foretage top-down eller bottom-up analyser af jeres leverede kundeoplevelser, hvilket vil give jer en dybdegående forståelse af levering af disse, herved faciliteres et solidt fundament for hvordan i løbende vil kunne foretage forbedringer af jeres eksisterende kundesetup.

Mere end +30% af Fortune 100 virksomhederne anvender Contentsquare. Derfor betragter vi også Contentsquare som en verdensledende platform til levering af kunde-oplevelses-analyser.

Hvad er Contentsquare?

Contentsquare en platform der hjælper virksomheder med at analysere og forstå deres leverede digital kundeoplevelser. Platformen giver indsigt i kundernes adfærdsmønstre, en indsigt der giver virksomheder muligheden for løbende at kunne optimere leverancen af digitale oplevelser, for derved i sidste ende at kunne øge konverteringsraten.

Hvad er analyse af digitale oplevelser?

Hvad hjælper Contentsquare jer med at opnå?

Contentsquare er den eneste platform der, addressere alle stadier af den komplette kunderejse, som den foregår på jeres websites og mobile applikationer. Dette vil facilitere muligheden for let, at kunne træffe data-drevne beslutninger

+ Oplevelses indsigt
Etabler et dybdegående billede af jeres kundeadfærd på tværs af alle touchpoints.

+ Holistisk kundebillede
Forstå hvordan jeres UX (user experience) supportere øget handel på tværs af hele kunderejsen.

+ AI fokuseret
Det indbyggede AI modul, hjælper med beslutningstagning, baseret på hvad det betyder noget for jeres kunder og for jer som forretning.

+ Hurtige beslutningsprocesser
Med et visuelt overblik vil i blive istand til at hurtige beslutninger. Uden at være afhængige af data extracts, som senere vil skulle behandles og fortolkes i Excel.

Content

Vigtigste funktioner i Contentsquare

ContentSquare tilbyder digitale oplevelsesanalyser, der kan bruges til at optimere salg af produkter og hjælpe virksomheder med at få indsigt i “intent” og adfærd. Indsigt kan derefter bruges til at træffe beslutninger. Data bliver til enhver tid håndteret efter de højeste sikkerhedsstandarder.

Customer journey analyse: Se hvordan besøgende bevæger på jeres sites, side for side, fra “entry” til “check out”. Få et hurtigt overblik over jeres muligheder og udfordringer.

Image showing how

Zone-Based Heatmaps: Visualiser, hvordan besøgende interagerer med hvert element på jeres site. Ved at kombinere data vil i få et overblik over hvor godt jeres content, navigation og handelsmotor, supportere den overordnede kunderejse.

Image showing how Zone-Based Heatmaps works with Contentsquare.

Form analyse: Få overblik over hvordan i kan forbedre jeres webforms ved at tracke clicks, scrolls og hovers.

Image depicting the Form Analysis feature from Contentsquare.

Session replays: Genskab kundesessioner på basis af den samlede datamængde. Kombination af data på makro-niveau kan enten bruges til at give en forståelse for hvorfor bestemte typer af adfærd forekommer eller til at be/afkræfte identificerede hypoteser.

Image showing the Session Replay feature from Contentsquare.

Effektkvantificering: Kvantificer og grupper brugere på basis af adfærd eller oplevede udfordringer med jeres site.

Image showing the Impact Quantification feature from Contentsquare.

Fordele ved Contentsquare

+ Forstå kundeadfærd. Når du har kunder face-to-face er lettere at aflæse modtagelsen af den leverede kundeoplevelser, herunder din direkte kommunikation, modtagelsen af udstillede produkter og tilbud. I en online “setting” er afkodningen af kunders reaktioner noget mere udfordrende. Contentsquare giver jer indsigt i kunders unikke adfærd, følelser og hensigt, som var det i en face-to-face “setting”.

+ Analyser kvaliteten af jeres leverede kundeoplevelser. Kunder deler sjældent deres købsoplevelse direkte med jer, og hvis de gør er det ofte for at klage via jeres support funktion. Contentsquare giver indsigt i hvor der forekommer friktion, og notificere jer om dette, og hvilken indflydelse friktionen har på jeres forretning.

+ Fokuser på beslutninger der betyder mest for jeres kunder og jeres forretning. Digitale virksomheder bruger ofte mange ressourcer på at designe, de bedst mulige digitale oplevelser, som man tror jeres kunder vil have. Det forekommer dog sjældent, at kunder følger den designede bruger rejse. Contentsquare giver jer, den indsigt i har behov for, for at bygge kundeoplevelser baseret på jeres kunders behov og ønsker. Ydermere måler platformen kvaliteten af de leverede kundeoplevelser samt prioriterer action items der skal hjælpe med løbende at forbedre leveringen af disse.

 

Image of people working together to show teamwork at Vaimo.

Vaimo og Contentsquare

🚀 I samarbejde med Vaimo, vil i opleve:

1 – Hvilke muligheder der eksisterer i jeres nuværende organisation og hvordan jeres konkurrenter performer.
2 – Hvilke tiltag i bør overveje på nuværende stadie.
3 – Hvordan i vil kunne forecaste jeres første projekter og lave et fremtidsikret roadmap.

Image showing a conference room with warm light.

Vaimo er certificeret Contentsquare partner. Vaimo’s team har bred erfaring med digital analyse (Tag Management, web og mobile analytics), UX og konverteringsanalyse (heatmaps, form analysis, session replay, user feedback), konverteringsprocent optimering (Ab-MVT testing og Experience targeting) og krydskanal-personalisering (Customer Data Platform) med data management.

Snak med vores eksperter om Contentsquare »

Badge showing Contentsquare Select Experience Partner emblem.
Hej!

Vælg dit websted: