Adobe Commercen (eli Magenton) ydintä päivitetään useita kertoja vuodessa. Päivitykset koskevat sekä maksullista versiota, Adobe Commercea, että ilmaisversiota, Magento Open Sourcea. Päivitysten kautta parannetaan mm. verkkokauppa-alustan suorityskykyä, tietoturvaa ja joskus niihin voi sisältyä myös kokonaan uusia toiminnallisuuksia.

Katso täältä kuinka Adobe Commercen versiot eroavat toisistaan »

 

Päivitykset ja kuinka usein niitä julkaistaan

Adobe julkaisee yleensä kerran vuodessa (Minor) päivityksen ja vähintään neljä pienempää (Patch) päivitystä. Näitä seurataan semanttisen versionumeroinnin avulla: esimerkiksi 1.0.0. Luvuista ensimmäinen kertoo ohjelman pääversion (Major), toinen luku alaversion (Minor) ja viimeinen luku kertoo ohjelman korjausversionumeron (Patch). Versionumeroita nostetaan aina ylöspäin uuden julkaisun yhteydessä riippuen siitä, millainen päivitys on kyseessä.

Adobe Commercen julkaisuaikataulu on saatavilla verkossa ja siitä löytyy Adoben ilmoittamat päivitysten alustavat julkaisupäivämäärät vuodeksi kerrallaan. Adobe Commerce -kumppanit, kuten Vaimo, saavat uudet versiot käyttöönsä kaksi viikkoa ennen yleistä saatavuutta, jolloin ne voidaan myös ottaa käyttöön nopeammin.

Lisätietoja Adobe Commercesta »

 

Pääversion päivitys (Major release)

Pääversio, joka on Adobe Commercessa tällä hetkellä numero 2, päivitetään vain n. 5–10 vuoden välein. Magento 1 version päivittymisestä Magento 2 -versioon kerrottiin jo vuonna 2015 ja Magento 1:n tuki päättyi kesäkuussa 2020. Kun pääversiota päivitetään, ohjelman taaksepäinyhteensopivuus katkeaa – Magento 2 ominaisuudet eivät siis ole yhteensopivia Magento 1 kanssa. Tällöin aloitetaan myös Minor- ja Patch-versioiden numerointi nollasta. Pääversion päivitys vaatii runsaasti työtä, sillä koko alusta muuttuu reilusti.

 • Pääversiota päivitetään vain n. 5–10 vuoden välein.
 • Kun vanhan version tuki päättyy, ei alustan toiminta pysähdy, mutta esim. tietoturvariskit ovat suuremmat vanhentuneella alustalla.
 • Pääversion päivitys voi vaatia koko verkkokauppainfrastruktuurin uudelleenrakentamista.

 

Alaversion päivitys (Minor release)

Minor release tehdään tyypillisesti kerran vuodessa. Esimerkiksi vuoden 2022 keväällä Magento 2 -alustaan tehtiin alaversion päivitys, eli siirryttiin versiosta 2.3 versioon 2.4. Minor-päivityksessä ohjelmaan lisätään uusia ominaisuuksia, jotka eivät yleensä riko yhteensopivuutta vanhemman version kanssa (poikkeuksia kuitenkin on). Kun minor-versionumeroa nostetaan, aloitetaan patch-versioiden numerointi nollasta. Alaversion päivitys ei tapahdu itsestään, vaan uuden version käyttöönotto vaatii työtä.

 • Minor releaset julkaistaan yleensä n. kerran vuodessa.
 • Minor releaset voivat sisältää korjauksia esimerkiksi tietoturva- ja laatuongelmiin.
 • On mahdollista, että alaversion päivitykset aiheuttavat korjaustoimenpiteitä: Adobe Commerce 2.3:lle kirjoitettu koodi ei välttämättä enää toimi Adobe Commerce 2.4:n kanssa. Pienetkin uudet julkaisut voivat tuoda mukanaan tarpeen tarkastella järjestelmävaatimuksia sekä riippuvuuksia yhteensopivuuden varmistamiseksi.

 

Korjausversion päivitys (Patch release)

Patch release -päivityksiä julkaistaan useamman kerran vuodessa. Korjausversiot eivät useinkaan sisällä uusia toiminnallisuuksia, vaan patch-versionumeroa (esim. 2.4.5) nostetaan silloin, kun ohjelmaan tehdään korjauksia. Nämä toteutetaan useimmiten pienellä työmäärällä, sillä lähtökohtaisesti uuden version käyttöönottamiseksi ei tarvitse tehdä muutoksia olemassa olevaan koodiin. On kuitenkin tärkeää, että myös patch-päivityksen yhteydessä huolehditaan laadun seurannasta ja varmistetaan, että kokonaisuus toimii kuten pitääkin.

 • Patch releaset julkaistaan yleensä vähintään neljästi vuodessa.
 • Korjaus- ja tietoturvapäivityksiä julkaistaan useamman kerran vuodessa, neljästä ylöspäin.
 • Patch releaset keskittyvät ensisijaisesti tietoturvan, suorituskyvyn, vaatimustenmukaisuuden ja korkean prioriteetin korjausten toimittamiseen.
 • Usein päivitys on yksinkertainen toimenpide. Jos alustalle on kuitenkin tehty paljon räätälöintejä tai käytössä on kolmannen osapuolen lisäosia, on mahdollista, että korjausversion päivitys aiheuttaa yhteensopivuushaasteita, joihin pitää tarttua.

 

Tietoturvapäivitys (Security patch release)

Tietoturvapäivitysten avulla sivusto voidaan pitää turvallisempana ilman, että tarvitsee asentaa kaikkia korjauksia ja parannuksia, jotka sisältyvät korjausversiopäivitykseen (Patch release). Ne mahdollistavat kriittisten päivitysten nopeamman käyttöönoton. Pelkät tietoturvapäivitykset on kuitenkin hyvä nähdä enemmän tilapäisenä ratkaisuna. Uudet korjausversio-päivitykset pitävät aina sisällään edellisen version tietoturvapäivitykset. Tietoturvapäivitykset päättyvät ‘-pN’ -merkkiin, jossa N on inkrementaalinen päivitysversionumero, joka alkaa 1:stä (esimerkiksi 2.3.5-p1).

 

Miksi versiopäivityksiä kannattaa tehdä säännöllisesti?

Adobe tukee vanhoja ohjelmistoversioita vain tiettyyn pisteeseen asti. Jos päivityksiä ei tehdä, tuki ja mm. tietoturvapäivitykset loppuvat, jolloin alusta jää avoimeksi uhkille. Tietyt versiopäivitykset parantavat myös ohjelmiston suorituskykyä. Jos nämä päivitykset jättää välistä, antaa samalla kilpailijoille kilpailuetua.

Sucuri.net on raportoinut, että 87 % tietoturvarikkomuksesta ilmoittaneista Magento-kauppiaista käytti alustan vanhentunutta versiota vaarantumisen aikaan.

Esimerkiksi Adobe Commercen versiosta 2.3 kannatti päivittää versioon 2.4, jotta alustan ydin on jatkossa kevyempi ja helpompi päivittää. Tämä kyseinen minor release mahdollisti mm. maksumoduulien pudottamisen pois ydinalustalta, jolloin ohjelmisto toimii tehokkaammin kaupankäynnin moottorina ja maksuja voidaan hallinnoida integroitavien lisäosien kautta. Suorituskyvyn paranemisen lisäksi, tämä tarkoittaa käytännössä suoraviivaisempia ja nopeampia versiopäivityksiä jatkossa.

Adobe diagram in Vaimo blog

Kun Adobe Commerce -ohjelmistoa päivitetään säännöllisesti, pysyy kokonaistyömäärä maltillisena. Jos jättää välistä useampia päivityksiä, edessä odottaa valtava työmäärä, kun kaikista uusista ominaisuuksista yritetään saada kiinni ja samalla varmistaa, että kokonaisuus pysyy toimivana. Mitä useampi versio menee ohi, sitä suuremmaksi kasvavat riskit, että jotain menee rikki. Pienemmissä palasissa tehdyt päivitykset varmistavat, että laatu pysyy korkealla ja suurempia remontteja ei ohjelmistoon tarvitse tehdä.

“Ei ole ennenkuulumatonta, että versiopäivitykset laahaavat perässä. Jos päivityksiä ei ole tehty vähään aikaan, kannattaa päivitysurakka antaa osaavan kumppanin tehtäväksi. Asiantuntijat ottavat uusimman version käyttöön turvallisesti varmistaen kaikkien järjestelmien yhteensopivuuden.”


Jani Maljanen
Head of Engineering, Vaimo Nordics

 

Vaimolla monitoroimme asiakkaamme puolesta, että päivitykset ovat ajan tasalla. Kriittisiin ja tärkeisiin tietoturvapäivitykseen reagoimme heti, ja muiden päivitysten kohdalla noudatamme asiakkaan kanssa sovittua suunnitelmaa päivityksien tekemiselle. Lähtökohtaisesti seuraamme päivityksissä Adoben julkaisuaikataulua ja näin asiakas voi huomioida nämä jo etukäteen resursoinnissa ja budjetoinnissa.

 

Miltä Adobe Commerce -päivityksen käyttöönotto näyttää käytännössä?

Riippuen päivityksen laajuudesta, päivityksen käyttöönotto Adobe Commerce -alustalle tapahtuu Vaimon prosessin mukaisesti jotakuinkin seuraavasti:

 1. Projektin aikataulun ja tiimin määritys
 2. Testaamisen suunnittelu
 3. Uusien ympäristöjen pystytys ja nykyisen alustan kopiointi uuteen ympäristöön
 4. Alustan versiopäivitys ja moduulien päivitys uusiin versioihin
 5. Päivitysten jälkeen uudessa ympäristössä tehdään testit suunnitelman mukaisesti backendissa ja frontendissa, ja korjataan mahdolliset ongelmat
 6. Kokonaisuus julkaistaan

 

Yhteenveto – mitä huomioida Adobe Commercen versiopäivityksissä

 • Tärkein huomio versiopäivityksissä on, että mitä suurempi hyppy versioiden välillä, sitä isompi, raskaampi ja myös kalliimpi projekti on tiedossa.
 • Versiopäivitykset kannattaa tehdä mahdollisimman ajantasaisesti ja säännöllisesti, jolloin projektin koko on pienempi ja riskit huomattavasti pienempiä.
 • Jos päivityksiä jättää välistä, voi tietoturva heikentyä ja verkkokauppa on alttiimpi uhkille.
 • Päivityksiin kannattaa tarttua myös siksi, että päivitysten myötä alustan suorituskyky paranee ja mukana voi olla myös täysin uusia ominaisuuksia sekä toiminnallisuuksia.
 • Itse uudet versiot ovat ilmaisia, mutta jokainen päivitys vaatii enemmän tai vähemmän työtä (implementointi, testaukset, mahdolliset korjaukset), joka tulee siis huomioida budjetissa. Uusien päivitysten yhteydessä voi olla myös tarve ostaa uusia versioita moduuleista.

 

Lisää luettavaa: Sopiiko Adobe Commerce (Magento) osaksi Composable Commercea? »