Verkkokaupan nopeasti muuttuvassa maailmassa ajan tasalla pysyminen uusimpien UX- ja UI-suunnittelutrendien suhteen on keskeistä, jotta voidaan luoda kiehtovia online-ostokokemuksia. Käymme tässä artikkelissa läpi vuoden 2024 UX- ja UI-suunnittelun trendit, jotka tulevat uudelleenmäärittelemään digitaalisen storefrontin sekä kasvattamaan käyttäjien sitoutumista.

 

Sisällysluettelo

 

Immersiiviset visuaaliset kokemukset

Vuonna 2024 verkkokauppasivustot omaksuvat immersiivisiä visuaalisia kokemuksia, jotka jättävät staattiset tuotekuvat varjoonsa. Odotettavissa on enemmän interaktiivisia 3D-malleja sekä lisätyn todellisuuden (AR, eli Augmented Reality) ja virtuaalitodellisuuden (VR, eli Virtual Reality) elementtejä, joiden avulla asiakkaat saavat virtuaalisen kokemuksen tuotteista ennen ostopäätöksen tekemistä.

Image showcasing immersive visual experiences through a makeup selector tool

Charlotte Tilburyn virtuaalinen meikin testaaminen.

Immersive visual experiences, showed by person using mobile device to virtually position furniture in their room

Sovellukset, joiden avulla käyttäjät voivat tarkastella huonekaluja omassa huoneessaan 3D:n ja lisätyn todellisuuden avulla.

Personointi ja kustomointi

Käyttäjäkokemuksen räätälöinti yksilöllisten mieltymysten mukaan tulee olemaan keskeisessä asemassa vuonna 2024. Verkkokauppasivustot hyödyntävät edistyksellisiä tekoälyalgoritmeja analysoidakseen käyttäjien käyttäytymistä ja tarjotakseen personoituja tuotesuosituksia, mikä rakentaa intiimimmän ja merkityksellisemmän ostopolun.

Personalization and customization illustrated through Asos' website's related products feature

Asos tarjoaa käyttäjille heidän hakuhistoriansa perusteella toisiinsa liittyviä tuotteita.

Minimalistiset ja selkeät käyttöliittymät

Yksinkertaisuus on ajatonta. Vuonna 2024 verkkokauppasivustot omaksuvat minimalistisia suunnitteluperiaatteita ja keskittyvät selkeisiin käyttöliittymiin, joiden myötä sekavuus vähenee ja käyttäjäkokemus selkenee. Minimalismi ei ainoastaan lisää visuaalista viehätysvoimaa vaan myös parantaa sivuston navigointia ja latausaikoja.

Tässä muutamia keskeisiä periaatteita selkeää UI-suunnittelua varten:

  • Pidä asiat yksinkertaisina: Vältä useiden efektien, siirtymien, värien tai typografisten tyylien käyttöä – vähemmän on enemmän.
  • Käytä tyhjää/negatiivista tilaa: Keskitymme yleensä siihen mitä designeihin tulisi lisätä –tämä periaate keskittyy sen sijaan siihen, mitä ei tulisi lisätä. Kun designiin asetettujen elementtien ympärille annetaan hieman tilaa, auttaa se vähentämään sekavuuden tunnetta. Esimerkkinä Outcrowdin1 design.
  • Ole johdonmukainen: Johdonmukainen UI tarkoittaa asioiden pitämistä yhtenäisinä: samojen suunnittelumallien käyttämistä, samojen sanojen käyttämistä komennoissa, valikkojen ja näyttöjen pitämistä samankaltaisina ja yhtenäisten komentojen käyttämistä kautta koko käyttöliittymän. Kattavan suunnittelujärjestelmän rakentaminen voi auttaa suuresti tämän yhtenäisyyden saavuttamista monenlaisissa designeissa, varmistaen saumattoman ja yhtenäisen käyttäjäkokemuksen.
  • Hierarkia: Selkeä visuaalinen hierarkia on olennainen suunnitteluperiaate onnistuneelle käyttöliittymälle. Tähän kuuluu visuaalisten elementtien organisointi kunkin elementin merkityksen ja tärkeyden suhteuttamiseksi, käyttäjien opastamiseksi ja heidän kannustamisekseen tekemään tarkoitetut toimet.
  • Noudata 60-30-10-sääntöä, kun valitset väripalettia: Suosi selkeää lähestymistapaa, jossa on vähemmän värejä tehdäksesi designistasi vaikuttavamman. Varaa 60 % dominoivalle värille, 30 % täydentävälle värille (joka on ihanteellinen elementeille kuten korteille ja pinotuille elementeille) ja omista loput 10 % toiminnalliselle värille, joka sopii painikkeisiin ja ikoneihin. Käytä näitä valittuja värejä yhtenäisesti koko suunnitteluprosessin ajan.

Clean minimal design showcased through outcrowd-designed website page

Tumman tilan dominanssi

Tumma tila (Dark mode), joka oli aikoinaan harvinaisempi ominaisuus, tulee dominoimaan UI-suunnittelussa vuonna 2024. Tumma tila tulee olemaan standardivaihtoehto verkkokauppasivustoille hyötyjensä (kuten silmien rasituksen vähenemisen ja tietyillä laitteilla parempien akun kestojensa) ansiosta.

Dark mode showcased through spotify page

Spotify käyttää oletusarvoisesti tummaa tilaa.

Sitoutumista edistävät mikrointeraktiot

Mikrointeraktioilla, hienovaraisilla animaatioilla ja dynaamisilla siirtymillä on merkittävä rooli käyttäjän huomion kiinnittämisessä ja sitoutumisen lisäämisessä. Hover-efekteistä animoituihin tuoteinteraktioihin, nämä pienet design-yksityiskohdat edistävät miellyttävämpää ja mieleenpainuvampaa ostokokemusta.

Gif showing micro interaction through a dynamic submit button

Video: Sailesh Gunasekaran.2

Ääniavusteinen kaupankäynti

Ääniohjattavien laitteiden ja virtuaaliavustajien nousu tulee johtamaan suurempaan ääniavusteiseen kaupankäyntiin keskittymiseen. Vuonna 2024 verkkokauppasivustot tulevat integroimaan äänihaku- ja komentotoiminnallisuuksia, jolloin käyttäjien on helpompi löytää tuotteita ja navigoida sivustolla “hands-freenä”.

Voice commerce integration shown through Google front page

Google esimerkkinä äänihakutoiminnon käytöstä.

Kaikille saavutettava design

Inklusiivisuus on keskeinen teema UI-suunnittelussa vuonna 2024. Verkkokauppasivustot tulevat priorisoimaan saavutettavuusominaisuuksia, varmistaen että kaikki voivat helposti navigoida ja olla vuorovaikutuksessa alustan kanssa. Tähän sisältyy värikontrastin, tekstin koon ja avustavien teknologioiden huomioon ottaminen.

Accessibility shown through different options offered on website

Saumattomat monialustaiset kokemukset

Koska käyttäjät vaihtavat päivän mittaan eri laitteiden välillä, verkkokauppasivustot tulevat panostamaan saumattomiin monialustaisiin (cross-platform) kokemuksiin. Responsiivinen design tulee olemaan itsestäänselvyys, mutta voimme myös odottaa lisää integrointeja mobiilisovellusten, desktop-sivustojen ja muiden digitaalisten kosketuspisteiden välillä yhtenäisen käyttäjäpolun luomiseksi.

Seamless cross-platform experiences shown through pop-up asking if user wants t oview content on native app

Kuinka Vaimo voi auttaa

Vuonna 2024 verkkokaupan UI-suunnittelu tulee kehittymään vastatakseen verkko-ostajien muuttuviin tarpeisiin ja odotuksiin. Immersiivisistä visualisoinneista inklusiiviseen designiin, edellä esitetyt trendit kertovat sitoutumisesta käyttäjäystävällisten, visuaalisesti upeiden ja teknisesti edistyksellisten online-ostokokemusten luomiseen. Näiden trendien omaksuminen ei ainoastaan pidä verkkokauppasivustoja kilpailukykyisinä, vaan myös varmistaa että ne tarjoavat jokaiselle vierailijalle ihastuttavan ja mieleenpainuvan kokemuksen.

Vaimolla experience design -osastomme työskentelee asiakkaidemme kanssa varmistaakseen, että heidän digitaaliset storefrontinsa eivät ainoastaan vastaa asiakkaiden tarpeisiin vaan myös ylittävät heidän odotuksensa.

Vaimo työskenteli suomalaisen Pure Wasten kanssa integroidakseen heidän verkkokauppaansa eko-ominaisuuksia, kuten hiili- ja vesijalanjälkiraportin. Raportti laskee hiili- ja vesijalanjälkeä kassalla ja tuotesivuilla kertoakseen, kuinka paljon ostaja on vaikuttanut ympäristöön ostoksellaan. Lue alta, kuinka Vaimo auttoi Pure Wastea tarjoamaan asiakkailleen mieleenpainuvan kokemuksen.

Case study: Pure Waste »

 

Lähteet:

1 – Surface – Landing page design for CRM platform
2 – Submit Button – Micro Interaction – Dribbble.com