Utnytt kundedata for å øke lønnsomheten og levere unike kundeopplevelser

Dagens travle og uforutsigbare forretningsmiljø handler ikke bare om å møte, men også å overgå kundenes forventninger. Etter hvert som kundenes preferanser og atferd utvikler seg, må også din interaksjon med dem tilpasse endringene. Én størrelse passer ikke for alle – du må levere personlige opplevelser som direkte appellerer til hver enkelt kundes behov og ønsker.

Customer Data Management (CDM) er fundamentalt for å legge til rette for optimaliserte og personaliserte opplevelser. Ved å bruke kundedata kan du få dyp innsikt i kundenes preferanser, atferd og kjøpsmønstre. Denne innsikten gjør det mulig å tilpasse produkter, tjenester og markedsføringstiltak, noe som styrker båndene og øker lojaliteten.

Hvis du ønsker å oppnå et konkurransefortrinn i din bransje, er det et must å forstå og utnytte din egen CDM-strategi.

Snakk med oss i dag »

Image of Vaimo office in Tallinn

Our work

 • Postery

  Se prosjekt
 • Image of laptop screen featuring Runnings website

  Runnings

  Runnings er en privateid forhandler som selger et stort utvalg av alt fra klær og treningstøy til jakt- og fiskeutstyr. Bedriften ble grunnlagt i 1947…

  Se prosjekt
 • Discovery for Tarkett

  Tarkett Group er ledende i bransjen innenfor gulv- og sportsbelegg med over 140 års erfaring og samarbeid med anerkjente merkevarer. Det kan støttes med 34…

  Se prosjekt

Hva innebærer customer data management (CDM)?

Customer Data Management (CDM) omfatter systematisk innsamling, organisering og analyse av ulike typer kundedata, som demografisk informasjon, kjøpshistorikk, surfeatferd, interaksjoner med markedsføringskampanjer og mer.

Målet med CDM er å sentralisere dataene i en enhetlig database eller plattform som sikrer nøyaktighet, samsvar, fullstendighet og tilgjengelighet. Når dataene er sentralisert, kan du bruke avanserte analyseverktøy og – teknikker til å skaffe deg meningsfull innsikt om kundenes preferanser, atferd og behov. Du kan bygge rike segmenter eller målgrupper som kan brukes på tvers av ulike målkanaler, for eksempel annonsering, markedsføringsautomatisering og mer.

Customer Data Management (CDM) handler også om etisk håndtering av data og ivaretakelse av personvernet. Prosessen med å forvalte kundedata strekker seg lengre enn salg og markedsføring, og krever samarbeid med juridisk avdeling og IT-avdelingen. Dette samarbeidet garanterer at virksomheten overholder gjeldende regelverk og standarder, samt forskrifter og retningslinjer i deres strategi for CDM og bruk av relevant teknologi (som CDP, datavarehus osv.)

Hva er de største fordelene med customer data management?

CDM gir deg sentralisert innsikt i kundenes preferanser, atferd og behov, noe som skaper en mer omfattende forståelse av målgruppen din på tvers av alle berøringspunkter på reisen.

CDM hjelper deg med å optimalisere markedsføringen ved å målrette budskapet mot riktig målgruppe til riktig tid, noe som øker konverteringsraten, gir bedre avkastning på investeringen (ROI) og forbedrer den generelle effektiviteten til markedsføringen.

 

Ved å utnytte kundedata kan du levere personaliserte interaksjoner og skreddersydde opplevelser på tvers av flere kanaler, noe som fører til økt engasjement, tilfredshet og lojalitet.

Når du leverer personaliserte opplevelser og møter kundenes behov på en mer effektiv måte, hjelper CDM deg med å forbedre kundetilfredsheten og lojaliteten, redusere kundefrafallet og øke kundelojaliteten..

Med tilgang til omfattende kundedata og -innsikt kan du ta mer velinformerte strategiske beslutninger, optimalisere produkttilbudet og identifisere nye muligheter for vekst og innovasjon.

Sentralisering og automatisering av både kundedata og relaterte prosesser gjennom CDM kan effektivisere driften, redusere manuelt arbeid og forbedre den generelle effektiviteten, noe som frigjør ressurser til andre strategiske initiativer.

CDM sørger for at du overholder personvernforskrifter og -retningslinjer ved å tilby verktøy og prosesser for å administrere og beskytte kundedata i samsvar med lovpålagte krav.

Image of Vaimo employee, Markus

Er customer data management noe for meg?

CDM er perfekt for din virksomhet hvis du kan relatere til følgende spørsmål:

 • Er kundedataene dine for tiden spredt over flere systemer og datakilder?
 • Trenger du en klar forståelse av kundenes preferanser, atferd og behov?
 • Er du interessert i å forbedre kundetilfredshet og lojalitet?
 • Ønsker du å levere personaliserte opplevelser og målrettede markedsføringskampanjer?
 • Ønsker du å ta mer informerte og strategiske beslutninger basert på datadrevet innsikt?
 • Er du villig til å investere i teknologi, prosesser og ressurser for å sentralisere og administrere kundedataene dine på en effektiv måte?
 • Er du opptatt av å sikre personvern og datasikkerhet i henhold til gjeldende regelverk?
Image of Vaimo employee

Hvilke løsninger trenger jeg for customer data management?

De typiske nøkkelkomponentene i Customer Data Management omfatter verktøy for datainnsamling, en sentralisert database eller plattform for lagring og organisering av data, analysemuligheter for å få innsikt og integrasjoner med andre systemer og applikasjoner.

Listen nedenfor er ikke fullstendig, men viser bare noen få potensielle nøkkelkomponenter i CDM-arkitekturen. Når du definerer arkitekturen, må du ikke glemme å evaluere kravene dine til blant annet datakvalitet, Business Intelligence og rapportering, personvern og samsvarstyring, AI og ML (kunstig intelligens og maskinlæring).

De nøyaktige løsningene som er skreddersydd for dine behov, kan bare bestemmes i løsningsdesignfasen. Når forretningskravene dine er tydelig definert, inkludert spesifikke brukstilfeller og nødvendige funksjoner, kan vi begynne å identifisere den rette løsningsarkitekturen og de nødvendige komponentene.

Mulige medfølgende løsninger inkluderer:

Customer Data Platform (CDP)01

En CDP integrerer data fra ulike kilder (inkludert interaksjoner online og offline) for å skape en omfattende og enhetlig kundeprofil. Dette sentrale datalageret gjør det mulig å tilpasse markedsføring, salg og kundeservice.

Verktøy for dataintegrasjon02

For å sikre at all kundedata fra ulike berøringspunkter (nettsteder, mobilapper, butikker, sosiale medier osv.) samles inn og sentraliseres, er det nødvendig med robuste verktøy for dataintegrasjon. Disse verktøyene må kunne håndtere ulike dataformater og -strukturer, og må kunne behandle data i sanntid eller tilnærmet sanntid.

Cloud data warehouse03

Vi har sett at CDW har utviklet seg fra å være et datalager med én retning (hovedsakelig for rapportering) til å bli en potensiell kilde for toveis lagring og deling av data, der CDW blir det universelle datalaget for hele organisasjonen.

Digital Experience Platforms (DXP)04

DXP-er utgjør arkitekturen som gjør det mulig å skape, administrere og optimalisere digitale kundeopplevelser. De støtter integrering av ulike teknologier og muliggjør persontilpasset innholdslevering på tvers av flere kanaler.

Hva skiller CDM fra from Customer Relationship Management (CRM)?

CRM fokuserer først og fremst på å administrere alle aktiviteter som er rettet mot kundene, mens CDM omfatter et bredere spekter av aktiviteter, inkludert datainnsamling, analyse og personalisering for å optimalisere kundeopplevelsen på tvers av alle kontaktpunkter.

Hva er nøkkelkomponentene i et CDM-system??

De viktigste komponentene i et CDM-system omfatter vanligvis:

 • Verktøy for datainnsamling
 • En sentralisert database eller plattform for lagring og organisering av data
 • Analysemuligheter for å få innsikt
 • Integrasjoner med andre systemer og applikasjoner for å aktivere kundedata og bruke dem til å forbedre hele kundeopplevelsen

Slik kommer du i gang med customer data management

Gjennom effektiv håndtering av kundedata har du mulighet til å påvirke hele kundereisen og betydelig påvirke ulike deler av organisasjonen, samtidig som du bryter ned tradisjonelle siloer i prosessen.

For å lykkes, bør du følge disse stegene:

Blurry image of Vaimo employee in Vaimo office with Vaimo logo in the backdrop

Vi har fremhevet nøkkelområder som er avgjørende for å lykkes med å utnytte kundedata effektivt. Vårt egenutviklede rammeverk gir deg veiledning i å definere nødvendige funksjoner og utarbeide et veikart, slik at virksomheten din gradvis kan utvikle seg på tvers av Vaimos omfattende 5P-rammeverk:

 • Prosjektformål (Visjon, mål, brukstilfeller)
 • Prosesser (for å forstå og optimalisere kundereisen)
 • Personer (roller, opplæring, kultur)
 • Plattform (verktøy, data)
 • Personvern (Samtykker, sikkerhet)

Vårt team av eksperter er klare til å legge strategier, definere, implementere, drifte, utdanne og støtte virksomheten din gjennom hvert steg på denne transformative reisen.

Trenger du spesifikk veiledning for å navigere i martech-landskapet?Utforsk våre verktøy for egenevaluering av CDP, headless CMS, og PIM for å vurdere din nåværende status og potensielle fordeler med disse løsningene. Du kan også kontakte oss direkte for å starte reisen din i dag!

image of Vaimo employee, Ella

Customer Data Management - Ofte stilte spørsmål

Customer Data Management (CDM) er prosessen hvor vi samler, organiserer, analyserer og utnytter kundedata for å få innsikt, tilpasse opplevelser og optimalisere interaksjoner på tvers av alle berøringspunkter gjennom kundereisen.

CDM er viktig fordi det gir deg en bedre forståelse for kundene dine. Det lar deg tilpasse interaksjoner, forbedre markedsføring, øke kundetilfredsheten og drive forretningsvekst.

Kundedata kan inkludere en rekke informasjon, som:

 • Demografiske detaljer
 • Kontaktinformasjon
 • Kjøpshistorikk
 • Nettleseratferd
 • Interaksjoner på sosial emedier
 • Tilbakemeldinger fra kunder

CRM fokuserer hovedsakelig på å håndtere kundeinteraksjoner og -relasjoner. CDM inneholder flere aktiviteter, inkludert datainnsamling, analyse og personalisering for å optimalisere kundeopplevelsen.

Nøkkelkomponentene i et CDM-system omfatter vanligvis verktøy for datainnsamling og en sentralisert database eller plattform for lagring og organisering av data. Systemet inkluderer også analysemuligheter for å få innsikt, samt integrasjoner med andre systemer og applikasjoner.

CDM muliggjør personalisert markedsføring ved å gi bedrifter innsikt i kundenes preferanser, atferd og behov, slik at de kan levere målrettede meldinger, tilbud og innhold som er skreddersydd til den enkelte kunde.

CDM kan by på utfordringer som problemer med datakvalitet, siloformede datakilder, overholdelse av personvernregler, integrasjon med eldre systemer og behov for å holde tritt med nye kundeforventninger og ny teknologi.

I CDM kan suksess måles ved hjelp av KPI-er som kundetilfredshet, kundelojalitet, konverteringsrater, omsetningsvekst og avkastning på investeringen (ROI) fra personaliserte markedsføringskampanjer.

Kundedatastrategi

Vår tjeneste for kundedatastrategi hjelper deg med å oppnå suksess gjennom datadrevet beslutningstaking. Vår skreddersydde tilnærming til kundedatastrategi gir deg muligheten til å bruke dataene dine til å nå strategiske mål og levere eksepsjonelle kundeopplevelser. Vårt team med eksperter samarbeider tett med deg for å utvikle en omfattende strategi som er tilpasset forretningsmålene dine, enten du ønsker å forbedre kundesegmenteringen, optimalisere markedsføringskampanjer eller forbedre produkttilbudet.

Snakk med oss i dag »

Image of Vaimo employees

Arkitektur for kundedata

Vår tilpassede tilnærming til kundedataarkitektur gjør virksomhetens data mer strukturert, organisert og tilgjengelig for maksimal effekt. Enten du ønsker å konsolidere data fra ulike kilder, etablere fleksible data pipelines eller utvikle robuste datarammer, har vårt dyktige team kompetansen og erfaringen som trengs for å skape en arkitektur som er skreddersydd til dine unike forretningskrav.

Snakk med oss i dag »

Image of Vaimo employees

Customer data platforms (CDPs)

Customer Data Platforms (CDP-er) hjelper deg med å sentralisere, forene og aktivere kundedata fra ulike kilder i sanntid. Det bidrar til personaliserte opplevelser og målrettede markedsføringskampanjer. Med våre omfattende CDP-løsninger kan du få dyp innsikt i kundeatferd, preferanser og trender, slik at du kan levere relevante og engasjerende opplevelser på tvers av alle berøringspunkter.

Våre CDP-tjenester gir deg de verktøyene og mulighetene du trenger for å lykkes, uansett om du ønsker å forbedre kundelojaliteten, øke konverteringen eller forbedre den generelle kundetilfredsheten.

Customer data platforms »

Two happy vaimo employees looking at laptop

Slik hjelper Vaimo deg

Vaimo har over 15 års erfaring med e-handel, og vi vet at kundedata spiller en avgjørende rolle for å skape suksess. Derfor tilbyr vi skreddersydde løsninger som hjelper deg med å administrere kundedataene dine på en effektiv måte.

Slik hjelper vi deg:

 • Vi jobber tett med deg for å forstå dine forretningsmål, datalandskap og spesifikke behov.
 • Vi hjelper deg med å velge riktig CDM-tilnærming (Customer Data Management) som passer dine unike krav og som kan integreres sømløst med dine eksisterende systemer.
 • Ekspertene våre håndterer hele implementeringsprosessen og sørger for at CDM-løsningen smidig integreres i din tech stack.
 • Vi hjelper deg med å utvikle en robust datastrategi som omfatter datainnsamling, datalagring og styringspraksis.
 • Teamet vårt sørger for kontinuerlig støtte, overvåking og optimalisering av CDM-løsningen, slik at den kan tilpasses virksomhetens skiftende behov.

Book et møte i dag »

Happy older man with an alterative haircut happily shops on his mobile phone, presumably because of the amazing digital experience the ecommerce store offers him.
Hello!

Choose your site: