Moderne integrasjonsplattform for digital handel

I en digital og integrert verden sliter nettbutikker og deres IT-team ofte med følgende utfordringer:

 • Gamle legacy-systemer tillater ikke enkel integrering med andre systemer
 • Samme informasjon må vedlikeholdes i flere forskjellige systemer
 • Nåværende systemer tillater ikke bruk av grensesnitt
 • Nåværende systemer er ikke tilstrekkelig dokumentert, og det er usikkerhet rundt hvordan nåværende løsninger er implementert
 • Manuell behandling av informasjon øker risikoen for feil
 • Mangel på gjennomsiktighet i integrasjoner og tilhørende data
 • På grunn av integrasjoner, er det vanskelig å se hva problemene skyldes og forhindre at de gjentar seg i fremtiden
 • Nåværende systemer tillater ikke automatisering av forretningsprosesser
 • Nåværende integrasjoner er ikke så effektive som vi ønsker
Frends

Integrasjoner som drivkraft for digitalisering av forretningsvirksomhet

Sømløse prosesser krever ofte effektiv kommunikasjon mellom flere systemer og at riktig informasjon finnes i riktig system til riktig tid. Et godt fungerende systemmiljø gjør det lettere for ansatte å utføre sitt daglige arbeid og frigjør ressurser for mer produktivt arbeid.

Når det gjelder utvikling av nye tjenester og fornyelse av eksisterende tjenester, påvirker integrasjoner direkte hvor raskt og fleksibelt data som samles inn i systemene kan brukes i virksomheten.

Integrasjonsplattformen støtter målsetninger for digitalisering ved å muliggjøre opprettelse av API-grensesnitt både for nye og eksisterende systemer. I tillegg muliggjør det for overvåking og styring av datastrømmer. Integrering handler ikke bare om muliggjøring av kommunikasjon mellom systemer – det handler om automatisering av hele prosesser og publisering av forretningsfunksjoner via API-grensesnitt.

VAIMO INTEGRASJONSTJENESTER

Strategi

Hvordan bruke integrasjoner og data til å støtte virksomheten og prosessene

Arkitekturdesign

I tillegg til implementering av integrasjonser, støtter ekspertene våre deg i utviklingen av hele integrasjonsarkitekturen og datatrafikken.

Implementering av integrasjonsplattform-posjekter

Vi leverer prosjektet raskt og smidig, enten som en ferdiggjort implementering eller i samarbeid med deres IT-team

Videre tjenester

Vi hjelper deg med forretningsplanlegging samt teknisk vedlikehold og videreutvikling

SAMMEN MED VAIMO KAN DU FINNE UT AV:

 • Hvilke muligheter som finnes, og hva andre ledende organisasjoner gjør
 • Hva som bør vurderes allerede i forundersøkelsen
 • Hvordan man kan planlegge de første prosjektene og lage et veikart for fremtiden

VAIMO BIDRAR MED

 • Sterk forståelse av kundens forretning og tekniske arkitektur
 • Bruk av anerkjente plattformer, som HiQ Finland (Frends-integrasjonsplattform), som hjelper deg med å nå dine mål og dekker dine behov til
 • Stor erfaring med kundebedrifter
 • Internasjonal erfaring
hiq frends logo

Ta kontakt med våre eksperter hos Vaimo og la oss diskutere hvordan Frends plattformen kan ta din bedrift til nye høyder.

Kontakt oss

Hello!

Choose your site: