Att ha produktinformation som är utförlig och konsekvent har blivit allt viktigare för e-handlare. Många företag är redan riktigt bra på digital produktinformation vilket gjort att kunder börjat förvänta sig mer eller mindre perfekta produktbeskrivningar.

Ökningen av produktinformation i kombination med kundernas höga förväntningar leder till en del nya utmaningar:

 • Hur hanterar man en växande mängd produktdata?
 • Hur optimerar man produktdata för att få konkurrensfördelar?
 • Går det att effektivt dra nytta av produktinformation för att driva tillväxt?

Det är här som PIM (Product Information Management) kommer in i bilden. Ett PIM-system centraliserar, hanterar och underhåller produktinformation och det säkerställer också att informationen är korrekt på olika plattformar. Med PIM kan företag förenkla sina processer för datainsamling, bearbetning och distribution, och därmed förbättra effektiviteten, datakvaliteten och den övergripande kundupplevelsen.

Fördelarna med PIM kan verka uppenbara men för en del företagsledare kan de fortfarande behöva förtydligas. I den här artikeln går vi därför igenom de viktigaste affärsmässiga fördelarna med PIM.

 

INNEHÅLL

 

Affärsmässiga fördelar med PIM

Vi börjar med att lista de främsta fördelarna med PIM och kommer sedan gå in på dem mer djupgående:

 • Bättre samarbete och smidiga arbetsflöden för alla som jobbar med företagets produktinformation
 • Centraliserad produktdata som ger enhetliga produktvyer
 • Bättre försäljningssiffror
 • Kapacitet att lansera produkter snabbt på flera marknader
 • Möjlighet att hantera olika produkter, sortiment och försäljningskanaler
 • Konsekvent produktdata förbättrar kundupplevelsen

En mer ingående genomgång av fördelarna med PIM

Att optimera produktiviteten

Produktinformation kommer från olika källor såsom interna och externa system, från leverantörer eller när produktinformation genereras för internt tillverkade artiklar. När informationen är insamlad genomgår den standardiserings-, klassificerings- och berikningsprocesser. Slutligen distribueras den över flera försäljnings- och marknadsföringsplattformar.

Traditionella lösningar och manuellt underhållna databaser misslyckas ofta med den omfattande verksamhet som behövs. För optimal och effektiv hantering av produktinformation krävs ett specialiserat system som PIM.

Dagens konsumenter förväntar sig aktuell produktinformation såsom exakta beskrivningar, högkvalitativa bilder, tekniska specifikationer och närliggande produktinformation som t ex tillbehör för respektive produkt. Företag med internationell närvaro behöver dessutom översätta och lokalisera all produktdata.

PIM-system automatiserar hanteringen av produktdata och minskar behovet av manuella insatser. Hur stor produktivitetsökning som ett PIM-system ger beror på faktorer som befintliga rutiner för produkthantering och vilka krav som finns. De flesta företag kan förvänta sig en fördubbling av produktiviteten efter att ha gjort en PIM-integration.

PIM:s inverkan på KPI:er

Ett PIM-system har positiv påverkan på viktiga KPI:er som konverteringsgrad, time-to-market och antal returer.

Konverteringsgraden är ett viktigt mått för att mäta ett företags framgång. PIM:s noggranna hantering av produktdata förbättrar kundresan markant vilket i sin tur leder till högre konverteringsgrad. PIM ger uttömmande och exakta produktdetaljer vilket stärker kunder i deras köpbeslut och uppmuntrar till merförsäljning.

PIM:s effektivitet förkortar time to market och gör snabbt att produkter blir mer konkurrenskraftiga. Det senare är särskilt viktigt när det gäller produkter som är mycket efterfrågade och som konkurrenter ännu inte har säkrat synligheten för i sökmotorer. Dessutom kan PIM:s förmåga att generera SEO-vänligt innehåll öka försäljningen genom förbättrade placeringar i sökresultaten.

Returer i detaljhandeln går inte att komma ifrån men av naturliga skäl vill e-handlare ha en så låg returfrekvens som möjligt. Bristfällig produktinformation leder ofta till returer. Korrekta produktbeskrivningar, attribut och tillgångar kan vara till stor hjälp i det här sammanhanget, vilket visar på ytterligare en fördel med PIM.

image of PIM described simply

Strategiska fördelar med PIM

E-handlare står ständigt inför nya utmaningar. Det kan t ex handla om snabba digitala förändringar och behov av att skala upp verksamheten.

Ett PIM-system ger den centraliserade och strukturerade produktdata som behövs för strategisk affärstillväxt och snabbt införande av nya lösningar och tjänster.

PIM-system möjliggör effektiv hantering av produktinformation i flera kanaler och systemet kan även hantera unika krav på produktdata från olika kanaler såsom e-handel, mobilappar och tryckta kataloger.

För företag med internationell närvaro mångdubblas produktinformationens volym och komplexitet. Informationen måste i det fallet anpassas för att passa enskilda regioner vad gäller språk, måttenheter, juridiska bestämmelser och kulturella skillnader. Med ett PIM-system kan den här komplexiteten hanteras på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt.

Inom e-handel sker förändringar som sagt hela tiden. Vissa lösningar klarar att anpassa sig medan andra försvinner. Att ha strukturerad produktdata gör det lättare att implementera nya lösningar och tjänster utan att hota stabiliteten i verksamheten. Med PIM blir det enklare genom att säkerställa att produktinformationen är kategoriserad och att den enkelt kan integreras med olika system. På så sätt kan företag utforska och införa nya lösningar utan stora resursåtaganden.

Är PIM rätt för ert företag?

Överväg PIM om ert företag:

 • Hanterar omfattande produktinnehåll och relationer
 • Har flera försäljningskanaler
 • Hanterar ett stort antal SKU:er
 • Hanterar data från många olika leverantörer
 • Uppdaterar produktutbudet regelbundet

Hur Vaimo kan hjälpa till

På Vaimo har vi integrerat många PIM-system åt företag i olika storlekar och branscher. Vi har exempelvis gjort en PIM-implementering åt Moomin som effektiviserade deras hantering av produktdata och underlättade deras expansion till globala försäljningskanaler. Moomins PIM-system är integrerat med olika plattformar vilket säkerställer skalbarhet och möjliggör omnikanalshandel på flera marknader.

Ett annat av våra kundcase är Göteborgs universitet som sedan de har ett PIM-system effektivt kan distribuera kursinformation över flera kanaler, såsom hemsida och såväl nationella som internationella portaler. PIM-systemet förbättrar studenternas möjligheter att jämföra och välja de lämpligaste kurserna för deras behov.

Vi arbetar med PIM-system från Akeneo och Inriver för att kunna ge företag den mest effektiva lösningen utifrån deras mål och identifierade utmaningar.

Är ni redo att påbörja er PIM-resa? Börja med att utvärdera era behov med hjälp av Vaimos Pimometer-test..