Affärsområde

D2C, Discovery, Rådgivning

Plattform

Region

Europa

Bransch

Byggmaterial

Att anpassa sig till ett modernt e-handelslandskap

Tarkett stod inför samma utmaningar som många B2B-företag som utforskar nya affärsmodeller i syftet att bli mer digitala. De bestämde sig för att gå i bräschen för digitaliseringen inom golvbranschen genom att skapa en D2C-e-handel.

I och med skapandet av den nya e-handeln ville Tarkett också få en bättre förståelse för sitt value proposition, sin nya kundresa, för de tekniska förutsättningarna och de möjliga fallgroparna. Att förstå kundernas behov stod i centrum för projektet och Tarkett behövde en erfaren partner som kunde ge både strategisk rådgivning och teknisk expertis.

image of bedroom

I takt med att världen blir alltmer digitaliserad så utvecklas också våra kunders behov. Vår vision är att vara det enklaste, mest innovativa och mest hållbara företaget att arbeta med när det gäller golv och sportytor. Att ha en D2C-strategi var ett självklart steg eftersom vi vill erbjuda alla våra kunder en förstklassig upplevelse.

Vincent Petrognani - EMEA Digital Director på Tarkett

image of living room

Skapandet av en roadmap för digital strategi

Vaimo föreslog en omfattande och smidig förstudie för att kunna bena ut utmaningar och definiera projektets digitala vision, mål och strategi. Genom att samarbeta med många olika intressenter hos Tarkett genomförde Vaimo en djupgående analys av nuvarande leveransmodeller, IT-infrastruktur och slutkunders behov.

Projektets genomförande

Med hjälp av den utförda förstudien kunde Vaimo och Tarkett tillsammans skapa en vision för D2C-projektet. De satte sedan upp mål och definierade en övergripande roadmap. Nästa steg var att göra en systemöversikt och en gap-analys med syftet att identifiera områden som behövde åtgärdas för att kunna göra en framgångsrik implementering.

Genom bra samarbete och datadrivna metoder fick Tarkett en bättre förståelse för sitt value proposition, kundresan och rekommendationerna för den tekniska plattformen. Det omfattande förarbetet gjorde att sambandet mellan kundbehov, ekonomisk bärkraft och teknisk genomförbarhet blev tydligt. Tarketts ledning kunde nu fatta ett välgrundat beslut om att investera i en e-handelslösning för D2C.

image of tablets

Vi behövde en e-handelspartner som kunde driva projektet i europeisk skala och ha ett nära samarbete med vart och ett av våra länder. Vaimo var det rätta företaget för att hjälpa oss bygga upp affärsmodellen eftersom de kunde ta hänsyn till vår strategi utan att tappa fokus på våra lokala kunders feedback.

Vincent Petrognani - EMEA Digital Director på Tarkett

Grunden för framgång

Med Vaimos hjälp kunde Tarkett framgångrikt genomföra sitt e-handelsprojekt. Förstudien lade grunden till Tarketts digitala omställning som förbättrat företagets räckvidd och konkurrenskraft.

Entreprenörskap är en del av Tarketts DNA. D2C är en ny värld att utforska och i Vaimo har vi hittat en guide för att påbörja denna resa. Vi behövde också hitta en partner som kunde hjälpa oss att leverera det vi lovat, hitta rätt IT-verktyg och integrera dem i vår miljö.

Vincent Petrognani - EMEA Digital Director på Tarkett

Nästa steg

Resultatet av samarbetet mellan Tarkett och Vaimo ledde till att en pilot-site kunde lanseras nio månader efter konceptutvecklingen. Webbplatsen byggdes med Composable Commerce-arkitektur som möjliggjorde varumärkesanpassning och central styrning. Webbplatsen kan snabbt skalas upp och expandera till nya marknader. Lokala marknadsteam kommer kunna optimera varumärkesupplevelsen och samtidigt kunna dra nytta av den centrala arkitekturen för snabb time-to-market.

Upptäck Tarketts e-handel här. 💻

Tack till Tarkett för foton och bilder

image of laptop screen
Hej!

Välj sida: