Affärsområde

B2B, PIM

Plattform

Adobe Commerce, Klevu

Region

Europa

Bransch

Byggmaterial, Grosshandel

B2B e-handelsplattform

Tidigare använde Lecot en e-handelsplattform som inte fungerade tillräckligt bra med deras ERP- och PIM-system. Lösningen, som endast underhölls internt, var svår att uppdatera och kunde inte hantera stora mängder produkter. Den dåvarande webbplatsen användes endast som ett verktyg för att göra ett begränsat antal beställningar online.

Lecot ville ta ett nytt grepp om e-handeln med en ny B2B-plattform. De ville ha en modern webbplats som faktiskt attraherar nya kunder och som driver på e-handeln. Lecot behövde automatisera produktflödet och försäljningsprocessen. Det var även viktigt att behålla ERP-systemet som lagrar all logistik-data och erbjuder funktionalitet för lagerhantering.

Det var en utmaning att hitta en tjänsteleverantör i Belgien. Lecot vände sig istället till Vaimo och fick på så sätt global e-handels- och utvecklingskompetens.

47%

fler transaktioner online

60%

ökad tid på sidan

75%

ökad försäljning online

50%

minskning av bounce rate

Jämförelse av sep - dec 2017 mot sep - dec 2016

Lösningen

B2B e-handelsintegration

Vaimo skapade en B2B-webbplats som integrerades med Lecots IBM AS400 ERP-programvara och en PIM-lösning från inRiver. Webbplatsen hanterar cirka 350 000 produkter och har en skräddarsydd fraktlösning med en fraktkalender som bidrar både till att e-handeln fungerar smidigt och att Lecots medarbetare kan arbeta mer effektivt.

Den anpassade användarstrukturen gör det möjligt för företag att ha administratörer som kan godkänna nya registreringar av användare och lägga till dessa i frontend. De rollbaserade åtkomstbegränsningarna, baserade på Vaimo ACL, innebär att vissa användare inte kan handla, se priser eller lägga ordrar. Däremot går det alltid att skicka ordrar för godkännande.

Företag kan ha flera användare och dessa kan anslutas till flera företag. Användare kan byta företag utan att behöva logga in igen och kan därför logga in under ett annat företag baserat på typ av användare. Orderlistorna tillåter användare att lagra och dela orderlistor, medan snabbinmatning gör att användarna snabbt kan hitta produkter baserat på SKU, namn eller artikelnummer även om de inte finns i Magento. Webbplatsen har även en integration med en Android-app för skannade listor som konverteras till beställningar efter godkännande.

”Vi behövde en e-handelsleverantör som kunde skapa en komplex och specialanpassad B2B-lösning från grunden. Vaimo skapade vår webbplats med våra specifika behov och specifikationer i åtanke.”

Eddy Evens

Chief Information Officer

E-handelsdesign och utveckling

Projektet startade i november 2015 och den nya B2B-webbplatsen lanserades i februari 2017. Vaimo hanterade projektet hela vägen med design, utveckling, testning och den slutliga implementeringen. Vaimo hjälper även till med fortsatt optimering.

Implementerade funktioner

 • Anpassad användarstruktur
 • Rollbaserade åtkomstbegränsningar med Vaimo ACL
 • Lagerintegration med Lecot-Raedschelders ERP-system
 • Integration med inRiver PIM (Product Information Management)
 • OCI-integration med SAP SRM (Supplier Relationship Management)
 • Fraktkalender
 • Snabbinmatning
 • Skanning
 • Klevu search
 • Betaltjänst med Adyen
 • Quick Order-listor

Vill ni hålla er steget före konkurrenterna?

Vaimo är en av de ledande helhetsleverantörerna i världen. Bland våra medarbetare återfinns några av de kunnigaste experterna inom digital handel och kundupplevelse. Vi bygger digitala upplevelser som sticker ut i konkurrensen.

Kontakta oss
Hej!

Välj sida: