Affärsområde

B2C

Plattform

Adobe Commerce, Alokai

Region

Europa, Nord- och Sydamerika

Bransch

Detaljhandel, Sport och sportutrustning

Utmaningen

Rapalas tidigare e-handelslösning, byggd på Salesforce, misslyckades med att bli en integrerad del av verksamheten. E-handelssystemet var kostsamt och utvecklingen av det långsam. Rapalas team var inte nöjda med e-handelns utseende och användarupplevelse som de tyckte var omoderna.

Rapala ville ha en smidig och försäljningsdriven kanal och deras mål var ge kunderna utmärkt service, unika upplevelser och värdefull kunskap och underhållning

 

iphone and ipad displaying rapala website

Implementerade lösningar

Adobe Commerce Cloud (Magento 2)
Vue Storefront (Headless PWA frontend)
Voyado (CDP / Marketing automation)

Lösningen

Headless Adobe Commerce Cloud

När Rapala valde ny e-handelsplattform föll valet på Adobe Commerce Cloud. Detta eftersom plattformens robusta struktur med säkerhet skulle kunna tillgodose det framtida behovet av en internationell e-handel med flera varumärken.
När det kom till valet av e-handelsleverantör behövdes en partner som var väl bevandrad inom Adobe Commerce och Rapala bestämde sig därför för att samarbeta med Vaimo.

“Med vår unika affärsstruktur i åtanke letade vi efter en partner som kunde ge oss rätt stöd. I sportfiske-branchen har vi en unik kundtyp och ett enormt sortiment – exempelvis har enbart Rapala VMC i Kanada 10 000 SKU:er. Att kunna hantera datamängder på den nivån var vårt mål och Vaimo stöttar oss med allt vi behöver för att komma dit. Att samarbeta med Vaimo har varit som att jobba med interna medarbetare.”
Mark Van Beek, Marketing Director, Rapala Canada

Varumärket och kundupplevelsen tog till en ny nivå

Rappalas varumärkesidentitet uppgraderades ordentligt under projektets gång och man fokuserade på den nya webbsidans användarvänlighet. Webbplatsen skapades som ett centrum för Rapala Groups olika varumärken som alla fick bra synlighet tack vare användarvänlig navigering. Med hjälp av Vaimo implenterades även Voyado marketing automation och CDP-system vilket möjliggjorde datadrivna kundupplevelser i alla kanaler.

En framtidssäkrad och flexibel e-handelsplattform

Rapalas nya e-handelslösning har en modern arkitektur. Adobe Commerce är lösningens motor medan Vue Storefront står för frontend. Presentationsskiktet byggdes som en Progressive Web App-implementering (PWA) vilket ger mobilanvändare en app-liknanade upplevelse av Rapalas webbsida.
Utöver det implementerades även omfattande internationella betalningsmetoder, en blogg, Flowbox (SoMe-flöden) och Onetrust (Cookie consent management). Den nya lösningen går också att i stor utsträckning integrera i backend-system såsom multipla ERP, CDP, PIM och DAM.
“Det finns två huvudsakliga fördelar med den nya Magento-plattformen (Adobe Commerce). Den första är att den kan modernisera våra varumärken genom innehållets utseende och känsla samt webbsidans funktionalitet. Den andra är att backend-processerna är nya och förbättrade vilket gör det enklare för våra team att uppdatera produkter, innehåll och att hantera kampanjer. Ju mer effektiva vi kan van vara på de här punkterna, desto bättre.”

Mark Van Beek, Marketing Director, Rapala Kanada

Samarbetet med Vaimo

Tomas Nyberg, EU Ecommerce Manager på Rapala, uppskattade den smidiga, öppna och snabba kommunikationen med Vaimos team: “Vi behöver inte vänta på kommentarer och svar på våra frågor. Det är tydligt att Vaimos team verkligen vill stötta oss och förse oss med insikter och nödvändig expertis”
Enligt Rapalas team har Vaimos pålitlighet och strikta efterlevnad av budget också tillfört positiv kraft till projektet. Rapalas IT-experter har trivts så bra med samarbetet att det man påbörjat flera andra gemensamma projekt, utöver e-handeln.

“Inom e-handel är det så många variabler att förhålla sig till och tidspressen är enorm. Man måste kunna anpassa sig och kunna förlita sig på att de man jobbar med håller vad de lovar. Man behöver en partner som går att lita på fullt ut.”

Tomas Nyberg, EU Ecommerce Manager på Rapala

Framtiden

De nya e-handlarna har lanserats med framgång i Europa, Kanada och USA och man har inkorporerat funktioner som Avalaras mjukvara för skattehantering. I framtiden kommer ytterligare funktioner att implementeras såsom Adobe Sensei AI-styrda produkt-rekommendationer,  avancerade produktfilter och flera marknadsspecifika funktioner.

Samarbetet med Vaimo blev  intressant och inspirerande och det ledde till en stadig grund för Rapalas digitala utveckling i framtiden.

 

image of fisherman and ipad displaying rapala website
Hej!

Välj sida: