I en stadig mere digital verden er det afgørende for din virksomheds vækst og succes, at du har en klar og omfattende digital strategi. En gennemtænkt plan vil gøre det muligt for dig at sætte opnåelige mål, overvåge fremskridt effektivt og justere din kurs efter behov.

At skabe en digital strategi kan virke indviklet og komplekst. Det er her, vores Digital Strategy Roadmap-guide kommer ind i billedet. Denne omfattende guide forenkler processen for dig ved at dele den op i fem letfordøjelige trin og udstyre dig med de værktøjer, du skal bruge for at skabe et handlingsorienteret og effektiv Digital Strategy Roadmap, samt dos and don’ts fra vores betroede partnere.

I dette blogindlæg giver vi et overblik over de fem trin til at skabe et Digital Strategy Roadmap.

 

TABLE OF CONTENTS

 

Trin 1: Sæt dine mål

Udgangspunktet for dit Digital Strategy Roadmap er at sætte mål. Målene skal være specifikke, målbare, opnåelige, realistiske og tidsbegrænsede (også kendt som SMART). De skal dække kortsigtede, mellemlange og langsigtede mål og klart angive baseline-statistikkerne, de fremtidige mål og den forventede tidslinje for opnåelse. Disse mål, hvad enten de er kortsigtede (kvartalsvise), mellemlange (årlige) eller langsigtede (2-5 år), bør direkte understøtte dine mål for omsætning eller markedsandel.

Undgå at sætte for få mål, da det kan give en uklar strategi, men undgå også at sætte for mange mål, da dette kan sløre fokus på de vigtigeste mål. Det er også vigtigt at definere den proces, kommunikation og arbejdsmetode, der vil fremme succes og vækst. Disse mål bør gennemgås hvert kvartal for at overvåge fremskridt og identificere områder, der kræver opmærksomhed. Målene skal være synlige og deles på tværs af organisationen for at sikre, at alle er på linje og arbejder mod de samme mål.

Trin 2: Definer jeres KPI’er

Key Performance Indicators (KPI’er) er en måde at måle succesen af dine mål og målsætninger på. KPI’er kan bl.a. give indsigt i kundeoplevelser, økonomiske resultater og driftseffektivitet.

KPI’er skal måles med en hyppighed, der afspejler tempoet i din virksomhed – live, dagligt, ugentligt, månedligt, kvartalsvist eller to gange om året. Når du opstiller KPI’er, skal du starte med dine langsigtede mål og derefter definere dine kortsigtede mål. Responsabilitet er afgørende – hver KPI bør have en ejer, der er ansvarlig for at overvåge og nå de fastsatte mål. Husk at være fleksibel og revurdere KPI-målene med jævne mellemrum for at sikre, at de er realistiske og opnåelige.

Relateret læsning: E-handelsstrategi 101: Valg af platform og reelle KPI-målinger

Trin 3: Aktiviteter & projekter

Når du har defineret dine mål og KPI’er, er det næste skridt at identificere og planlægge aktiviteter og projekter. Dette gøres normalt i to scenarier:

  • Ingen klar backlog eller idé om, hvilke projekter og aktiviteter der er behov for.
  • En idé om, hvilke vigtige projekter og aktiviteter der er nødvendige.

I begge scenarier bør aktiviteterne og projekterne valideres og prioriteres ud fra en cost-benefit-analyse. Denne proces kan involvere identifikation af huller og muligheder i din nuværende strategi eller validering af eksisterende projekter i forhold til dine mål og succesfaktorer. Når du har defineret dine aktiviteter, har du brug for en enkel måde at prioritere dem på for at sikre, at du fokuserer på de opgaver, der har størst effekt, først.

Trin 4: En tematisk plan på højt niveau

Dette trin indebærer at identificere nye temaer i din aktivitetsplanlægning, som dit roadmap vil være baseret på. Disse temaer, som f.eks. forbedring af webstedets ydeevne eller forbedring af kundeoplevelsen, bør grupperes i lignende aktiviteter, projekter eller initiativer.

Sørg for at afsætte high-level budgetter (i timer) til hvert tema, og hold et vist budget til vedligeholdelse (opgraderinger, fejlrettelser, sikkerhedsopdateringer). Det vil give dig en bedre idé om den samlede investering, der er nødvendig på hvert område.

Trin 5: Et visuelt tidsbaseret roadmap

Det sidste trin er at skabe et visuel, tidsbaseret roadmap. Det er din visuelle guide til, hvor du skal hen, og hvordan du kommer derhen. Ved at plotte dine temaer og vigtige milepæle ind på en tidslinje, får du et bedre overblik og kan derfor bedre kommunikere dine planer videre. Din køreplan skal være fleksibel og nem at opdatere, så den passer til din virksomheds skiftende behov og mål. Vær opmærksom på den tid, der er afsat til fejlrettelse og vedligeholdelse, og sørg for, at din roadmap ikke hindres af nødvendige aktiviteter som disse. Overvej også, hvilke værktøjer du skal bruge til dit roadmap. Vælg værktøjer, som giver et godt overblik for interessenter og et detaljeret overblik for de teammedlemmer, der udfører opgaverne.

Hvordan kan Vaimo hjælpe

Vaimo arbejder med detailhandlere, brands og producenter for at accelerere deres vækst inden for digital oplevelse. Et grundlæggende aspekt af denne succes stammer fra at have en klar forståelse af din virksomheds retning og motivationen bag din valgte strategi. Vi hjælper vores kunder med at formulere og dyrke deres digitale strategier på tværs af forskellige domæner, herunder digital handel, content management, data management, insights og aktivering. Vores tilgang involverer skræddersyede tekniske løsninger, der imødekommer den enkelte virksomheds unikke behov.

En gennemtænkt digital roadmap er dit kompas i det konkurrenceprægede forretningslandskab. Det handler ikke kun om at sætte mål eller definere KPI’er. Det handler om at samle alle de afgørende elementer – mål, KPI’er, aktiviteter og visuelle planer – til en sammenhængende, fleksibel strategi, der driver din virksomhed frem mod dens vision. Med dette roadmap tænker du ikke bare på succes, du opnår succes.

 

Download guiden