Det digitale marked oplever en hidtil uset vækst, som i høj grad skyldes den globale pandemi og den bekvemmelighed, der ligger i at handle online. Alene i USA var det samlede salg via nethandel i 2021 på ca. 870,8 mia. dollars, hvilket er en stigning på over 14 % i forhold til 2020.

En massiv stigning i salget medfører potentielle trusler, som er unikke for den digitale forretningssektor. Da digitale virksomheder fokuserer på at sælge online, er det vigtigt at beskytte webstedet og holde de følsomme data, der tilhører sælgeren og kunderne, låst inde.

Almindelige trusler mod e-handelsvirksomheder omfatter svindel, malware og andre sikkerhedsbrud samt ulovlig deling af data. Digitale virksomheder bør også være opmærksomme på de risici, der er forbundet med at arbejde med tredjepartsleverandører, digitale sikkerhedsregler, love om databeskyttelse og kundeserviceproblemer.

En anden synder er nedetid, som er en ødelæggende og dyr hændelse for en onlinevirksomhed. Moderne shoppere vælger hurtigt at gå videre til et konkurrerende websted, hvis de føler, at webstedet ikke er sikkert, eller hvis kundeoplevelsen er mangelfuld.

Digitale forhandlere har en tung opgave foran sig, men hvis de forstår truslerne på forhånd, er det lettere at beskytte deres forretning.

Lad os udforske de 8 mest almindelige e-handelstrusler, og hvordan du proaktivt kan undgå dem.

1. social engineering

De ondsindede aktører forfiner deres metoder og bliver klogere og klogere for hver dag, der går. Cyberkriminelle finder det nemmest at omgå dine systemer indefra ved at stjæle medarbejdernes loginoplysninger via phishing eller ved at sprede ransomware og malware via falske links i e-mails. Ifølge den seneste rapport om databrud fra IBM og Ponemon Institute er de gennemsnitlige omkostninger ved et databrud i USA 4,24 millioner dollars i 2021, hvilket er en stigning på 10 % i forhold til 2019.

Undgå databrud ved at tage aktive skridt til at forhindre det. Udarbejd og håndhæv strenge data- og online sikkerhedsprotokoller, gør dine medarbejdere bevidste sikkerhed gennem uddannelse, og motiver dem til at fungere som datasikkerhedsvagter. Fastsæt politikker for at håndhæve sikkerheden, f.eks. ved at kræve, at medarbejdere og kunder bruger to-faktor-godkendelse, når de logger på deres konti.

2. menneskelige fejl

Menneskelige fejl er fortsat den mest almindelige kilde til datatab, og som regel er det resultatet af en uskyldig fejltagelse. En velmenende medarbejder kan slette værdifulde filer og data på et øjeblik og forårsage uoprettelig skade på din digitale virksomhed. Hyppige eller længerevarende nedetider vil derfor påvirke produktiviteten og endda din virksomheds omdømme.

Brug en backup- og genoprettelsesløsning, der gør det muligt at gendanne og genoprette filer straks efter en fejlagtig handling. En backup-løsning sikrer også, at du minimerer nedetiden og sikrer, at personalet hurtigt kan vende tilbage til deres opgaver ved at beskytte dine filer og data mod menneskelig fejl.

3. Udnyttelse af svagheder

Ondsindede aktører bruger automatiseret software til konstant at være klar til at udnytte eventuelle svagheder i dit netværk. Gamle platforme, uopdateret software og sjusket beskyttelse af slutpunkter gør dit system åbent for cyberangreb.

Sørg for, at du holder alle platforme, plugins, SaaS og software opdaterede. Afinstaller og fjern uegnede plugins eller temaer hurtigt. Indfør beskyttelsessystemer som firewalls og virusbeskyttelse, men stol ikke udelukkende på enhedens indstillinger. Se hellere efter mere omfattende løsninger, der opfylder dine datasikringsbehov. Udfør en sikkerhedsrevision og penetrationstest hvert år eller efter en større digital hændelse for at sikre, at du er opmærksom på sårbarhederne i dine systemer.

4. Uautoriseret adgang

Alle medarbejdere behøver ikke at have adgang til alle virksomhedens filer og registre. Uautoriseret adgang resulterer i en enorm mængde udsatte data. Datatab kan skyldes uskyldige fejltagelser begået af velmenende medarbejdere eller af kriminelle, der søger adgang til private oplysninger. Heldigvis er det ret nemt for digitale leverandører at beskytte dine data og forhindre uautoriseret adgang. Implementeringen af sådanne politikker bør være en del af din overordnede datasikkerhedsstrategi.

For det første skal du begrænse adgangen og sikre, at dine medarbejdere kun har adgang til de områder af dine systemer, som de har brug for til at udføre deres opgaver. Få dine medarbejdere til at bruge to-faktor-godkendelse (2FA). 2FA giver et ekstra sikkerhedslag og forhindrer brugere i at bruge loginoplysninger, der tilhører en anden person. Det berygtede Colonial Pipeline ransomware-angreb i 2021 skete trods alt som følge af et enkelt kompromitteret password.

For en god ordens skyld kan du implementere følgende strategier:

  • Brug rollebaseret adgang for medarbejdere, da de fleste filsystemer kan konfigureres til at regulere adgangen ud fra brugerens rolle eller efter legitimationsoplysninger.
  • Brug en løsning med enkeltlogon, så du nemt kan regulere og scanne adgangen til følsomme data.
  • Begræns brugen af generiske konti til det absolutte minimum, og håndhæv ændring af adgangskoder for delte adgangskoder.
  • Sørg for at slette legitimationsoplysninger straks, når medarbejdere forlader virksomheden, og sørg for at administrere legitimationsoplysningerne og holde dem ajour.

5. Manglende overholdelse

Reglerne om fortrolighed og databeskyttelse er strenge, og de medfører enorme økonomiske sanktioner, hvis de ikke overholdes. GDPR, HIPAA, PCI og anden regional og international lovgivning om databeskyttelse beskriver de massive risici, der er forbundet med manglende overholdelse af reglerne. Reglerne kræver, at onlinevirksomheder skal overholde protokollerne. Hvis du driver forretning uden hensyntagen til reglerne om databeskyttelse og fortrolighed, er det en sikker måde at risikere hele din virksomhed på.

Hold styr på overholdelse af lovgivningen ved at:

  • Sikre, at din virksomhed opfylder de forpligtelser, der er fastsat i de gældende love om databeskyttelse.
  • Afholde dig fra at antage, at visse mandater ikke gælder for din virksomhed.
  • Holde din platform og dine komponenter opdaterede for at sikre, at du bruger de nyeste versioner og dermed gør alt, hvad du kan, for at beskytte private kundedata.
  • Bruge tid på at undersøge og kvalificere alle tredjepartsleverandører grundigt, da du kan være den ansvarlige part i tilfælde af et databrud.
  • Sikre, at alle SaaS-systemer fra tredjeparter overholder de internationale love om databeskyttelse og sikkerhed.

6. Risikostyring og risikobegrænsning

Før du kan tage stilling til dine sikkerhedsbehov, skal du først identificere de aktiver, du ønsker at beskytte, og forstå værdien af disse aktiver. I denne artikel har vi drøftet flere scenarier og delt metoder til at mindske de risici, der er forbundet med at drive en virksomhed inden for digital handel.

Risikoreduktion er en løbende praksis, hvilket betyder, at du altid skal være på vagt, når det gælder din onlineforretning. Moderne digitale trusler udvikler sig og bliver mere og mere sofistikerede for hver dag, og cyberkriminelle arbejder utrætteligt på at øge indsatsen.

Ransomware er rettet mod virksomheder uanset størrelse, indtægt eller branche, og derfor er ingen digitale virksomheder helt sikre. Ondsindede aktører angriber nogle gange mindre virksomheder, fordi de antager, at det vil være let at erobre dem. Når alt kommer til alt, mangler mindre virksomheder ofte en sikkerhedspolitik og uddanner ofte ikke deres medarbejdere i sikkerhedsbevidsthed.

Sådan undgår du trusler mod e-handel: Vær proaktiv med hensyn til sikkerhed

For at forhindre, at din digitale virksomhed bliver en del af statistikkerne, skal du tage de nødvendige skridt til at beskytte dig selv proaktivt. Ved at indføre de løsninger, der er anført i denne artikel, mindsker du sandsynligheden for angreb, reducerer ansvar og kommer hurtigt på fode igen, hvis der skulle opstå en hændelse.

For at opsummere, skal du uddanne alle dine medarbejdere og sikre, at de forstår og følger sikkerhedsprotokollerne. Hold disse sikkerhedsprotokoller opdaterede, og implementer strenge sikkerhedspolitikker for adgangskoder og alle arbejdsenheder. Hold angriberne på afstand ved hjælp af firewalls og sikkerhedsplatforme, og scan rutinemæssigt efter svigagtige eller mistænkelige aktiviteter.

Beskyttelse af din digitale virksomhed og dine digitale aktiver betyder, at du beskytter dine følsomme data og de private data, der tilhører dine kunder. Når du forsøger at omgå e-handelstrusler, hjælper det at arbejde sammen med en organisation med en dybdegående forståelse af den digitale handelsarena og de bedste metoder til at mindske sikkerhedsrisici.

Her hos Vaimo specialiserer vi os i holistisk cybersikkerhed, en praksis, hvor vi blander de bedste værktøjer i klassen med den rigtige teknologi for at sikre, at dine sikkerhedsbehov opfyldes. Med vores team af sikkerhedseksperter med mange års erfaring omfatter vores tilgang til cybersikkerhed proaktivitet, værktøjer og viden. Kontakt vores eksperter i digital sikkerhed i dag!

Learn More >