I en tid, hvor den digitale transformation er mere end bare et “buzzword,” tager Den Europæiske Union et kæmpe skridt for at sikre, at denne transformation er inkluderende overfor alle.

The European Accessibility Act 2025 (EAA) er et transformationsfremmende direktiv, der vil omdefinere, hvordan virksomheder opererer, innoverer og engagerer sig med forbrugerne. For de fleste virksomheder på enterprise-niveau, som tilbyder digitale tjenester bør forståelsen af EAA forhåbentlig ikke kun handle om at overholde denne, men også om at gribe muligheden for at udvide markedet og opbygge et mere inkluderende brand. Det er på tide, at vi begynder at betragte brugen af ressourcer som en mulighed for vækst og inklusivitet, snarere end som en byrde.

Hvis du arbejder som CXO eller e-commerce manager, er det at sikre overholdelse af EAA ikke blot et nødvendigt skridt; det er en afgørende strategisk beslutning, der potentielt kan omdefinere dit brands forhold til en væsentlig del af den europæiske befolkning og måske endda endnu bredere. Læs vores blogindlæg for at få indsigt i, hvordan The European Accessibility Act 2025 kan påvirke din virksomhed og skabe fordele for dig.

 

TABLE OF CONTENTS

 

Hvad er “The European Accessibility Act 2025”?

EAA repræsenterer et banebrydende direktiv med det formål at skabe lige vilkår for de 135 millioner mennesker med handicap i EU. Direktivet udspringer af FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap og har til formål at harmonisere lovgivningen om handicaptilgængelighed på tværs af alle EU’s medlemslande.

EAA trådte i kraft i april 2019, og hvert medlemsland var forpligtet til at vedtage de nødvendige implementeringslove inden den 28. juni 2022. Fuldstændig implementering af de enkelte landes love skal være på plads inden juni 2025.

For virksomheder, der opererer inden for EU eller retter sig mod et EU-publikum, er dette ikke blot endnu en lovgivning – det udgør et klart mandat for inklusivitet og en stærk opfordring til handling. Direktivet gælder for alle virksomheder i EU, med undtagelse af dem med under 10 ansatte.

 

Hvordan ændrer EAA forbrugerrettighederne?

For forbrugerne, særligt dem med handicap, udgør EAA en banebrydende ændring. Den sikrer, at produkter og tjenester er handicapvenlige fra starten og ikke først bliver det efterhånden. Dette indebærer, at de digitale hindringer, som længe har begrænset mennesker med handicap, nu vil blive nedbrudt. Lovgivningen har som mål at skabe lige muligheder på områder som arbejdsmarkedet, uddannelse og transport.

 

Hvad vil det sige at være handicappet i denne sammenhæng?

I den forbindelse kan vi fortælle, at omkring 80 % af alle tilgængelighedsproblemer vedrører blindhed, herunder svagsyn og farveblindhed. Ikke desto mindre er Europa-Parlamentets definition, som er den samme som i FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap, bred: “Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.”

Definitionen omfatter bl.a. døve og hørehæmmede, personer inden for det autistiske spektrum, ordblinde og personer med fysiske eller motoriske handicap.

Denne bedre tilgængelighed vil komme til at gavne alle

Ifølge WHO estimeres det, at hele 1,3 milliarder mennesker lever med betydelige handicaps, hvilket svarer til 16 % af verdens befolkning – altså 1 ud af 6 personer! Ud over den indlysende fornuft i at forbedre tilgængeligheden, giver det også mulighed for at udvide din virksomheds rækkevidde.

Et andet vigtigt aspekt af tilgængelighed er, at det også gavner mennesker med midlertidige handicap, som f.eks. en, der har brækket armen, en, der har mistet sine briller, eller en, der bærer på et spædbarn.

Desuden gavner tilgængelighed alle med situationsbestemte begrænsninger, f.eks. i situationer med stærkt sollys, et miljø, hvor det er umuligt at høre lyd, eller i situationer med langsom internetforbindelse.

Derfor er tilgængelighed vigtig for os alle på et eller andet tidspunkt i vores liv, især hvis vi er så heldige at blive gamle og håndtere de udfordringer, der følger med aldring. Mange forbedringer, der er lavet med tilgængelighed i tankerne, hjælper ofte med at forenkle uanset behov. Et af mange eksempler på dette er vandhaner, der kan betjenes med én hånd, som de fleste mennesker foretrækker i dag.

 

Hvilke krav stiller dette til virksomhederne?

krav #1: Web-tilgængelighed

Hvis din virksomhed har en digital tilstedeværelse, skal dit website overholde retningslinjerne for tilgængelighed af webindhold (WCAG). Du skal sikre, at din digitale storefront er åben for alle.

Websites med e-commerce skal sikre, at brugeroplevelsen, fra det visuelle lag til den tekniske opbygning, følger retningslinjerne for tilgængelighed. Bedste praksis for tilgængelighed på disse områder bør anvendes, så siderne kan navigeres uden en mus og med voice-over.

Krav #2: Produkt design

Om det er hæveautomater eller smartphones skal produkterne være designet med tilgængelighed for øje. Det omfatter funktioner som lydassisterede transaktioner til folk med synshandicap.

Et eksempel: Hvis din virksomhed fremstiller pengeautomater, skal de nu have mulighed for lydassisterede transaktioner. Det kan betyde et stik til hovedtelefoner og stemmestyrede menuer, der hjælper synshandicappede brugere med at gennemføre deres transaktioner selvstændigt.

Krav #3: Service tilgængelighed

Uanset om det drejer sig om netbank eller transport, kræver loven, at disse skal være lettilgængelige. Det gælder også apps og andre digitale platforme, der bruges til at få adgang til disse tjenester.

Et eksempel: Hvis du tilbyder netbanktjenester, skal din mobilapp kunne navigeres via skærmoplæsere og stemmekommandoer. Funktioner som at overføre penge eller tjekke kontosaldi skal være fuldt tilgængelige for folk med handicap.

Krav #4: Compliance på tværs af grænserne

Loven har til formål at standardisere lovgivningen om tilgængelighed i hele EU. Det betyder, at virksomheder vil drage fordel af at have et fælles regelsæt, der gør handel på tværs af grænser meget nemmere for kunderne/brugerne.

Et eksempel: Hvis du er et bilfirma, der sælger biler i flere EU-lande, skal bilens underholdningssystem opfylde tilgængelighedsstandarderne i alle disse lande. Det kan betyde, at man skal tilbyde stemmestyrede funktioner og letlæselige displays på flere sprog.

Krav #5: Oplæring af ansatte

Dit team bør regelmæssigt undervises i webtilgængelighed. Det er ikke bare en engangsuddannelse, men bør være en integreret del af din virksomhedskultur.

Et eksempel: Personalet i detailhandlen bør oplæres i at hjælpe kunder med handicap med at bruge tilgængelige funktioner. Hvis du f.eks. har en self-service kiosk i din tøjbutik, bør personalet vide, hvordan man guider en synshandicappet kunde gennem de lydassisterede muligheder.

Krav #6: Regelmæssig kontrol

Virksomheder er forpligtet til at gennemføre regelmæssige tilsyn for at sikre compliance og løbende forbedringer.

Eksempel: Kvartalsvise gennemgange af din hjemmeside og dine fysiske produkter for at sikre, at de lever op til tilgængelighedsstandarderne. Værktøjer som WAVE eller AXE kan bruges til at køre automatiserede tests på din hjemmeside, og du kan også hyre en tredjepart til at kontrollere tilgængeligheden af dine fysiske produkter, f.eks. billetautomater.

Krav #7: Rapportering og evaluering

Virksomheder er forpligtet til at rapportere om deres tilgængelighedsforanstaltninger og vil blive underlagt periodiske evalueringer.

Et eksempel: Udarbejdelse af en årlig tilgængelighedsrapport, der skitserer de skridt, der er taget for at overholde EAA. Den bør være offentligt tilgængelig og kunne være en del af jeres CSR-publikationer (Corporate Social Responsibility).

 

Følgende produkter og tjenester vil blive påvirket af EAA:

 • Computere og styresoftware
 • E-bøger
 • Webshops
 • Hæveautomater, billetautomater og check-in-automater
 • Smartphones
 • TV-udstyr relateret til digitale TV-tjenester
 • Telekommunikationstjenester, såsom apps og hjemmesider fra din udbyder
 • Audiovisuelle medietjenester, såsom Netflix og Spotify
 • Online- og offline-tjenester relateret til transport, såsom billetautomater, apps og hjemmesider
 • Alle finansielle tjenester, f.eks. netbank

Alle disse produkter og tjenester, uanset produktions- eller fremstillingsland, skal være fuldt tilgængelige for alle europæere.

 

Hvordan vil den nye lov blive implementeret?

Hver enkelt medlemsstat vil stå for at gennemføre lovgivningen. Det betyder, at niveauet af kontrol kan variere fra land til land. Men det overordnede mål forbliver det samme: at sikre, at virksomhederne gør deres del for at gøre samfundet mere inkluderende.

 

Hvilke bøder eller sanktioner kan virksomheder forvente, hvis loven ikke overholdes?

De eksakte bøder er endnu ikke fastlagt, men manglende overholdelse kan resultere i betydelige økonomiske sanktioner. Endnu vigtigere er det, at virksomhederne risikerer at støde et stort segment af befolkningen fra sig og gå glip af et marked, der kun vil vokse.

 

Hvad kan vi lære af den amerikanske situation og “Americans with Disabilities Act” (ADA)?

Website-tilgængelighed har været en del af ADA siden begyndelsen af 2000’erne, og antallet af retssager i den forbindelse er steget markant i de senere år. Prognosen for retssager om webtilgængelighed i 2023 peger på 4220 retssager – 185 flere end sidste år og næsten dobbelt så mange som i 2018.

AI-værktøjer og andre tredjepartsprogrammer til kontrol af tilgængelighed har ikke hjulpet amerikanske virksomheder så meget, som de måske havde håbet på. Ifølge UsableNET’s rapport er antallet af retssager mod virksomheder, der bruger sådanne tjenester, også steget.

Indtil videre er 84 % af retssagerne om tilgængelighed af hjemmesider blevet anlagt mod virksomheder i e-commerce-sektoren.

 

Hvad skal du tage med fra dette indlæg?

 • The European Accessibility Act 2025 er en opfordring til virksomheder om at være mere inkluderende.
 • EAA stiller nye krav til virksomheder, lige fra webtilgængelighed til produktdesign.
 • Manglende overholdelse er ikke en mulighed. Der vil blive indført strenge kontroller og sanktioner
 • The European Accessibility Act 2025 er en win-win for både forbrugere og virksomheder. Det er på tide at se tilgængelighed som en mulighed for vækst og inklusion, ikke som en byrde.

 

Sådan kan Vaimo hjælpe dig med at sikre compliance

Det kan være en vanskelig opgave at navigere i kompleksiteten i the European Accessibility Act 2025. Hvis du er usikker på, hvordan du implementerer “best practices” og opretholder compliance, så er Vaimo her for at hjælpe dig.

Vi arbejder konstant på at forbedre oplevelsen for vores kunder og deres kunder, og det er en af vores prioriteter at hjælpe vores kunder med at opfylde kravene i the European Accessibility Act. Besøg vores side om brugeroplevelse for at få mere at vide.

Brugeroplevelse »

Kilder

European accessibility act, The European Comission
United Nations, Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)
WHO, Global report on health equity for persons with disabilities
Forbes, Website Accessibility Lawsuits Rising Exponentially In 2023 According To Latest Data