Yhä digitaalisemmassa maailmassa selkeä ja kokonaisvaltainen digitaalinen strategia on elintärkeä yrityksesi kasvun ja menestyksen kannalta. Huolellisesti laaditun suunnitelman avulla pystyt asettamaan saavutettavissa olevia tavoitteita, seuraamaan edistymistäsi tehokkaasti ja myös muuttamaan kurssiasi tarpeen vaatiessa.

Digitaalisen strategian luominen voi kuitenkin tuntua monimutkaiselta ja juuri tässä tilanteessa laatimamme digistrategian tiekartta tulee avuksi. Tämä kattava opas yksinkertaistaa prosessin jakaen sen viiteen helposti omaksuttavaan vaiheeseen, tarjoten samalla työkalut joita tarvitset toimivan ja tehokkaan digistrategian tiekartan rakentamiseen.

Tästä blogiartikkelista löydät yleiskatsauksen digistrategian tiekartan rakentamisen viidestä eri vaiheesta.

Sisällysluettelo 

 

 

Vaihe 1: Tavoitteiden asettaminen

Tiekarttasi lähtöpisteenä on tavoitteiden asettaminen. Tavoitteiden tulisi olla konkreettisia, mitattavia, saavutettavissa olevia, realistisia ja ajallisesti määriteltyjä (ns. SMART-tavoitteita). Niiden tulisi kattaa lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet, ja niissä tulisi selkeästi mainita lähtötilanne, tulevaisuuden tavoitteet ja arvioitu aikataulu niiden saavuttamiselle. Näiden tavoitteiden, olivatpa ne sitten lyhyen aikavälin (kvartaalittain), keskipitkän aikavälin (vuosittain) tai pitkän aikavälin (2-5 vuoden aikavälin) tavoitteita, tulisi tukea suoraviivaisesti liikevaihto- tai markkinaosuustavoitteitasi.

Vältä asettamasta liian löyhiä tai liian useita eri tavoitteita tai tekemästä strategiasta epämääräistä, sillä tämä voi heikentää keskittymistäsi olennaisiin tavoitteisiin. On myös tärkeää määritellä prosessi, viestintä ja työskentelytavat, sillä määrittely edesauttaa menestystä ja kasvua.

Tavoitteet tulisi tarkistaa kvartaalittain, jotta edistymistä voidaan seurata sekä tunnistaa alueet, joihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tavoitteiden tulisi olla näkyvillä ja ne tulisi jakaa koko organisaation kesken, jotta voidaan varmistaa kaikkien olevan samassa linjassa ja työskentelevän samojen tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Vaihe 2: KPI-mittareiden määrittely

Keskeiset suorituskykymittarit (KPI) tarjoavat keinon mitata päämäärien ja tavoitteiden tehokkuutta ja onnistumista. KPI:t voivat tarjota tietoa muun muassa asiakaskokemuksesta, taloudellisesta suorituskyvystä ja toiminnan tehokkuudesta.

KPI-mittareita tulisi seurata liiketoimintasi tahtiin sopivalla tiheydellä – livenä, päivittäin, viikoittain, kuukausittain, kvartaalittain tai puolivuosittain. Kun määrittelet KPI-mittareita, aloita pitkän aikavälin tavoitteista ja siirry sitten määrittelemään lyhyen aikavälin tavoitteet. Vastuullisuus on ratkaisevan tärkeää – jokaisella KPI-mittarilla tulisi olla omistaja, joka vastaa asetettujen tavoitteiden seurannasta ja saavuttamisesta. Muista olla joustava ja arvioi KPI-tavoitteet säännöllisesti varmistaaksesi, että ne ovat realistisia ja saavutettavissa.

Lisää luettavaa: B2B-verkkokaupan trendit »

 

Vaihe 3: Toimenpiteet ja projektit

KPI-mittareiden määrittämisen jälkeen on aika tunnistaa ja suunnitella toimenpiteet ja projektit joilla päämäärät ja tavoitteet saavutetaan. Tämä toteutetaan yleensä jomman kumman näistä skenaarioista mukaisesti:

  • 1. Ei selkeää backlogia tai ideaa siitä, mitkä projektit ja toimenpiteet ovat tarpeellisia
  • 2. Asiakkaalla on näkemys siitä, mitä keskeisiä projekteja ja toimenpiteitä tarvitaan

Molemmissa tapauksissa toimenpiteet ja projektit tulisi validoida ja asettaa tärkeysjärjestykseen kustannus-hyötyanalyysin perusteella. Tähän prosessiin voi kuulua esim. nykyisen strategian mahdollisuuksien ja puutteiden tunnistaminen tai nykyisten projektien validointi suhteessa tavoitteisiin ja menestystekijöihin. Kun toimenpiteet on määritelty, tarvitset yksinkertaisen tavan niiden priorisoimiseksi, jotta voit varmistaa, että keskityt ensimmäisenä vaikutusvaltaisimpiin tehtäviin.

 

Vaihe 4: Temaattinen korkean tason suunnitelma

Tässä vaiheessa tunnistetaan toiminnan suunnittelussa esille nousevat teemat, joihin tiekarttasi perustuu. Nämä teemat, kuten sivuston suorituskyvyn tai asiakaskokemuksen parantaminen, tulisi ryhmitellä samankaltaisiksi toimenpiteiksi, projekteiksi tai aloitteiksi.

Varaa kullekin teemalle korkean tason budjetit (työtunteina) ja varaa jonkin verran budjettia ylläpitoa varten (päivitykset, virheiden korjaukset, tietoturvapäivitykset). Näin saat paremman käsityksen kuhunkin osa-alueeseen tarvittavasta kokonaisinvestoinnista.

 

Vaihe 5: Visuaalinen aikapohjainen tiekartta

Viimeinen vaihe on visuaalisen, aikapohjaisen tiekartan luominen. Tämä toimii visuaalisena oppaanasi hahmottamaan sitä, minne olet matkalla ja kuinka pääset perille. Kuvaamalla teemat ja tärkeimmät välitavoitteesi aikajanalle, voit viestiä suunnitelmistasi tehokkaasti. Tiekarttasi tulisi olla joustava ja helposti päivitettävä, jotta se vastaisi yrityksesi jatkuvasti muuttuvia tarpeita ja tavoitteita. Ole tarkkana vikojen korjaamiseen ja ylläpitoon varatun ajan suhteen ja varmista, etteivät nämä välttämättömät toimenpiteet hidasta etenemissuunnitelmaasi. Pohdi myös, mitä työkaluja sinun kannattaisi käyttää tiekartassasi. Valitse sellaiset työkalut, joka tarjoavat sekä korkean tason näkymän sidosryhmille, että yksityiskohtaisen näkymän tiimin jäsenille.

Lisää luettavaa digitaalisen kaupankäynnin maailmasta? » Vuoden 2023 D2C-trendit ja vinkit

 

Kuinka Vaimo voi auttaa

Vaimo työskentelee jälleenmyyjien, tuotemerkkien ja valmistajien kanssa kaikkialla maailmassa auttaakseen heitä vauhdittamaan kasvuaan digitaalisessa maailmassa. Menestyksen saavuttamisen avaintekijä on tietää, mihin suuntaan yrityksesi on menossa ja miksi olet valinnut juuri kyseisen tien. Me Vaimolla autamme asiakkaitamme rakentamaan ja kehittämään digitaalisia strategioita digitaalisen kaupankäynnin, sisällönhallinnan, datanhallinnan sekä analysoinnin ja aktivoinnin alueilla, räätälöimällä tekniset ratkaisut kunkin yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin sopiviksi.

Huolellisesti suunniteltu digistrategian tiekartta toimii kompassinasi kilpaillussa liiketoimintaympäristössä. Kyse ei ole vain tavoitteiden asettamisesta tai KPI-mittareiden määrittelystä. Kyse on kaikkien ratkaisevien elementtien – tavoitteiden, mittareiden, toimenpiteiden ja visuaalisten suunnitelmien – yhdistämisestä yhtenäiseksi ja joustavaksi strategiaksi, joka ohjaa yritystäsi kohti sen visiota. Tämän tiekartan avulla et ainoastaan ajattele menestystä, vaan suunnittelet sitä!

Lataa opas täältä »