Torstaina 21. maaliskuuta 2024, joukko digitaalisen alan johtajia kokoontui Tukholmassa jakamaan näkemyksiään siitä, kuinka ottaa seuraavat askeleet kohti saavutettavuuden vaatimustenmukaisuutta. Tapahtumaa johtivat Suna Koljonen, Vaimon Head of Growth Consulting sekä Lennart Engelhardt, yhteiskunnallinen yrittäjä ja Funkan, Euroopan markkinajohtajan digitaalisen saavutettavuuden alalla, perustaja. Syynä tapahtumaan oli Euroopan saavutettavuuslain (European Accessibility Act, EAA), eli EU-direktiivin lähestyvä täytäntöönpanoaika, jonka tarkoituksena on tehdä verkkoympäristöistä entistä inklusiivisempia vammaisille henkilöille.

Kaipaatko syvempää ymmärrystä itse säädöksestä ja siitä, mitä se tulee edellyttämään yrityksiltä? Siinä tapauksessa suosittelemme, että luet ensin tämän blogikirjoituksen.

Euroopan saavutettavuuslain vuoden 2025 määräajan lähestyessä, yritysten on alettava valmistautumaan varmistaakseen, että heidän verkkosivustonsa ja mobiilisovelluksensa ovat vaatimustenmukaisia sähköisessä kaupankäynnissä. Mutta mistä aloittaa?

Tämä blogikirjoitus kertoo tapahtumassa jaetuista käytännön askelista, joiden avulla verkkokaupan alan yritykset voivat käynnistää toimintansa Euroopan saavutettavuuslain vaatimustenmukaisuuden saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä varmistaa, että ne noudattavat säännöksiä jatkuvasti ja avaavat samalla ovensa laajemmin entistä moninaisemmalle asiakaskunnalle.

 

Sisällysluettelo

 

Tärkeimmät ensin: Saavutettavuuden tunnistaminen mahdollisuutena ja sen ymmärtäminen, että saavutettavuustyö ei ole kertaluonteinen projekti

Ennen saavutettavuuden toteuttamisen aloittamista on tärkeää ymmärtää, että saavutettavuus on todella merkittävä mahdollisuus. Saavutettavuutta koskevien toimenpiteiden aloittaminen avaa yrityksesi laajemmalle yleisölle, parantaa asiakastyytyväisyyttä ja asettaa brändisi yhteiskunnallisesti vastuulliseksi.

Arviolta 1,3 miljardilla ihmisellä on merkittävä vamma.1 Tämä edustaa 16 % maailman väestöstä, eli joka kuudetta ihmistä ja tämän ryhmän huomioon ottavien yritysten kilpailuetu on merkittävä. Forresterin mukaan tämän ryhmän vuotuinen ostovoima on 4000 miljardia dollaria ja tämä luku kasvaa vuosittain 14 %. Vain 10 % verkkokaupan alan yrityksistä vastaa tällä hetkellä tämän ryhmän tarpeisiin.2

On myös olennaisen tärkeää ymmärtää, että saavutettavuusvaatimustenmukaisuus ei tarkoita vain yhden auditoinnin tekemistä ja vaatimustenmukaisuuden saavuttamista kerralla ja lopullisesti. Vaatimustenmukaisuuden ylläpitäminen pitkällä aikavälillä edellyttää jatkuvaa työtä ja parannuksia, jotka on sisällytettävä yrityskulttuuriin.

“Saavutettavuustyö on jatkuva prosessi, joka on sisällytettävä kaikkeen, olipa kyse sitten ohjelmistokehitysprosessista tai sisällöntuottamisprosessista.”
Suna Koljonen, Head of growth consulting, Vaimo

Vaihe 1: Ota lisää ihmisiä mukaan ja laadi strategiasi

Saavutettavuuden vastuun jakaminen useiden tiimien kesken on oleellista – pyri osallistamaan henkilöitä eri osastoilta ja varmista, että tehtävä ei ole vain yhden henkilön harteilla. Varmista, että on ainakin yksi sidosryhmä joka on aidosti kiinnostunut, sitoutuu asiaan ja voi edistää saavutettavuusaloitteita organisaatiossasi. Useimpien yritysten on suositeltavaa hakea ulkopuolista asiantuntemusta saavutettavuusstrategian laatimista varten.

“Yleensä haasteena on, että yksi henkilö saa vastuun, yleensä ux-suunnittelija tai joku, joka on vastuussa verkosta. Usein tämä henkilö on todella yksinäinen ja hänellä on hyvin rajallinen budjetti, eikä toimeksiantoa. Tämä tapa on parempi kuin olla tekemättä mitään, mutta se ei ole perustavanlaatuinen, eikä tule toimimaan pitkällä aikavälillä.”
Lennart Engelhardt, yhteiskunnallinen yrittäjä ja Funkan perustaja

Jos osallisuuden laajentaminen tuntuu tässä vaiheessa mahdottomalta, sinun tulisi kuitenkin varmistaa, että aloitat joka tapauksessa. Ensimmäisen askeleen ottaminen kohti muutosta, oli se sitten kuinka pieni tahansa, on avainasemassa. Aloita tässä tapauksessa pienillä, hallittavissa olevilla askelilla ja kouluttamalla tiimiäsi kaikilla osastoilla. Räätälöi koulutus- ja tietoisuusohjelmat organisaatiosi erityisrooleihin ja ota huomioon että suunnittelijoilla, kehittäjillä, projektipäälliköillä ja sidosryhmillä on erilaisia oppimistarpeita.

 

Vaihe 2: Huomioi käytettävyys kaikkien kannalta

Suunnittele verkkokauppasivustosi ottaen huomioon erilaiset käyttäjäryhmät. Tähän kuuluvat henkilöt joilla on erilaisia vammoja, mutta myös esimerkiksi seniorit joiden digitaalinen lukutaito on vaihtelevaa, käyttäjät alueilla joissa on rajoitettu internetyhteys ja käyttäjät jotka tulevat alemmista tulotasoista. Usein unohdetaan, että saavutettavuustarpeet voivat olla väliaikaisia tai tilannekohtaisia, esimerkiksi murtuneen käden tai lapsen kantamisen vuoksi. Sen varmistaminen, että sivustollasi on helppo navigoida ja että se on kaikille ymmärrettävissä fyysisistä tai sosioekonomisista olosuhteista riippumatta, on avainasemassa aidosti inklusiivisen digitaalisen alustan kannalta. Ota aikaa ymmärtääksesi, millaisessa kontekstissa käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa tuotteidesi ja palveluidesi kanssa. Heidän kohtaamiensa haasteiden tunnistaminen voi muuttaa mahdolliset esteet mahdollisuuksiksi parantaa saavutettavuutta ja käyttäjäkokemusta.

 

Vaihe 3: Ota käyttöön verkkosisällön saavutettavuusstandardit

Aloita tutustumalla verkkosisällön saavutettavuusstandardeihin ja -ohjeistuksiin, kuten Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) -ohjeistukseen. Nämä ohjeet tarjoavat kattavan kehyksen digitaalisen sisällön tekemiseksi saavutettavaksi monenlaisille henkilöille, joilla on vammoja liittyen esimerkiksi näköön, kuuloon, motoriikkaan ja kognitiivisiin kykyihin. WCAG-standardien ymmärtäminen ja käyttöönottaminen on saavutettavien verkkokauppakokemusten luomisen kulmakivi. On suositeltavaa pyrkiä noudattamaan ohjeistuksen uusinta versiota (2.2), joka tulee todennäköisesti olemaan osa useimpien EU-maiden lainsäädäntöä kesäkuuhun 2025 mennessä.

“Digipalvelulain tekniset saavutettavuusvaatimukset on määritelty yhdenmukaistetussa eurooppalaisessa EN 301 549 standardissa. Standardissa viitataan WCAG-ohjeistukseen mutta se on saavutettavuusvaatimusten osalta kattavampi.”3

 

Vaihe 4: Paranna avustavan teknologian yhteensopivuutta

Arvioi ja varmista, että sivustosi on täysin yhteensopiva avustavien teknologioiden, kuten ruudunlukijoiden, puheentunnistusohjelmistojen ja vaihtoehtoisten syötelaitteiden kanssa. Tämän yhteensopivuuden ansiosta käyttäjät, joilla on erilaisia rajoitteita, pystyvät käyttämään sivustoasi heille parhaiten sopivalla tavalla ja näin varmistat, että tuotteesi ja palvelusi eivät ole kenenkään ulottumattomissa.

 

Vaihe 5: Keskity selkeään ja kuvailevaan sisältöön

Sivustosi sisällön selkokielisyys vaikuttaa suoraan sen saavutettavuuteen. Käytä ytimekästä ja kuvailevaa kieltä tunnisteissa, otsikoissa ja ohjeissa. Tarjoa vaihtoehtoista tekstiä kaikissa kuvissa ja ikoneissa (alternative text), jotta ruudunlukuohjelmia käyttävät käyttäjät voivat silti kokea sivustosi täydessä arvossaan. Varsinainen sisältö tulisi kirjoittaa selkeällä kielellä, jotta kaikki ymmärtävät sen.

 

Vaihe 6: Sitoudu testaamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen

Säännöllinen testaaminen on olennaisen tärkeää saavutettavan verkkokauppasivuston ylläpitämiseksi. Käytä Accessibility Cloudin kaltaisia työkaluja tai suorita manuaalisia tarkastuksia parannuskohteiden tunnistamiseksi ja priorisoimiseksi, keskittyen kontrastivirheiden korjaamiseen ja sivustosi ymmärrettävyyden toimivuuden ja jatkuvuuden varmistamiseen. Tämä jatkuva prosessi osoittaa sitoutumista jatkuvaan parantamiseen ja saavutettavuuteen.

 

Kuinka Vaimo ja Funka voivat auttaa

Yhdessä voimme luoda inklusiivisemman maailman. Strateginen kumppanuutemme Funkan kanssa edistää tätä missiota, sillä he opastavat asiakkaitamme laatimaan vankkoja saavutettavuusstrategioita vaatimustenmukaisuuden saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Samaan aikaan me keskitymme varmistamaan, että asiakkaamme täyttävät vaatimustenmukaisuuden edellyttämät tekniset standardit.

Koska Euroopan saavutettavuuslaki on tulossa jäädäkseen, yritysten on mukautettava strategioitaan priorisoimaan saavutettavuutta. Tämän aloitteen tulisi olla linjassa ylimmän johdon intressien kanssa ja se liittyy läheisesti ympäristölliseen, sosiaaliseen ja hallinnolliseen (Environmental, Social, and Governance, ESG) agendaan, mikä resonoi sellaisten kuluttajien kanssa, jotka suosivat kestävään kehitykseen sitoutuneita brändejä.

On ratkaisevan tärkeää tunnistaa, että saavutettavuus ei ole vain projekti vaan jatkuva, kehittyvä matka. Se on sisällytettävä tiiviisti osaksi ohjelmistokehityksen elinkaarta.

Ymmärrämme, että vaatimustenmukaisuuden saavuttaminen ja ylläpitäminen voi olla suuri tehtävä. Jos tarvitset apua alkuun pääsemisessä, olemme täällä auttaaksemme sinua.

Parannamme jatkuvasti asiakkaidemme ja heidän asiakkaidensa kokemuksia ja asiakkaidemme auttaminen Euroopan saavutettavuuslain vaatimusten täyttämisessä on yksi prioriteeteistamme. Lue lisää Experience design -sivultamme.

 

Tietoa puhujista

Suna Koljonen – Head of growth consulting, Nordics, Vaimo

Suna toimii verkkokauppakonsulttina Vaimo Finlandilla ja auttaa asiakkaita kasvattamaan heidän digitaalisia myyntikanaviaan sekä priorisoimaan kehitystä. Hän auttaa asiakkaita löytämään kasvu- ja innovaatiokohteita. Sunan ura alkoi markkinoinnin parissa 20 vuotta sitten ja hän on siirtynyt liiketoiminnasta teknologian ja liiketoiminnan risteyskohtaan. Sunalla on kokemusta rooleista sekä asiakkaan että IT-toimittajan puolelta. Hän on työskennellyt eri toimialojen parissa Gasumilla, Schneider Electricillä, Rexelillä ja Digialla.

Lennart Engelhardt – Funkan perustaja

Yhteiskunnallisena yrittäjänä Lennart Engelhardt suhtautuu intohimoisesti liiketoimintaratkaisujen käyttämiseen yhteiskunnalliseen hyvään. Hän on omistanut uransa positiivisten muutosten aikaansaamiseksi innovatiivisten hankkeiden avulla.

Lennart perusti yli 20 vuotta sitten Funkan, yrityksen, joka on nykyään tunnettu markkinajohtajana digitaalisen saavutettavuuden alalla Euroopassa, keskittyen tekemään digitaalisista tiloista kaikille saavutettavia. Funka ei ole ainoastaan osallistunut kansainvälisten saavutettavuusstandardien muotoiluun, vaan se on myös johdonmukaisesti varmistanut, että sen strategiat ovat linjassa sen asiakkaiden taloudellisen kestävyyden kanssa, sekä osoittanut, että taloudellinen kasvu ja sosiaalinen vastuu voivat kulkea käsi kädessä.

Nykyään Lennart on yhä eturintamassa dynaamisena puhujana ja johtajana, puolustaen osallisuutta kaikille ja ohjaten yrityksiä inklusiivisiin digitaalisiin käytäntöihin.

 

Lähteet

1 – World Health Organization, Disability, Key facts
2 – The Billion-Customer Opportunity: Digital Accessibility
3 – Aluehallintovirasto, Digipalvelulain vaatimukset