Nykyajan liiketoiminnassa datasta, ja erityisesti asiakasdatasta, on tullut keskeinen voimavara. Kun sitä hyödynnetään tehokkaasti, se voi vauhdittaa nopeasti yrityksen kasvupolkua. On yleistä että asiakasdata varastoituu siiloihin, mikä voi heikentää organisaation kykyä hyödyntää dataa ja luoda saumattomia käyttäjäkokemuksia.

On aika siirtyä käyttämään asiakasdata-alustaa (CDP, eli Customer Data Platform). Tämä innovatiivinen teknologia kokoaa asiakasdatan yhteen paikkaan, mikä mahdollistaa yhtenäisen ja merkityksellisen asiakaskokemuksen kaikissa kosketuspisteissä.

Lue lisää aiheesta » Asiakasdata-alustat (CDP)

 

Sisällysluettelo

Mikä asiakasdata-alusta, eli CDP, oikeastaan on?

CDP Institute määrittelee sen seuraavasti: “Asiakasdata-alusta on ohjelmisto, joka luo pysyvän, yhtenäisen datapohjan, jota muut järjestelmät voivat käyttää.”1 Tässä määritelmässä on kolme näkökulmaa, joita kannattaa tutkia, jotta ymmärtää, miten CDP eroaa muista teknologioista:

  1. “Pysyvä ja yhtenäinen asiakasdatakanta”: CDP:n keskeinen ominaisuus on luoda yksi näkymä asiakkaasta. Ne keräävät ja yhdistävät yksilötason dataa ajan myötä useista eri järjestelmistä.
  2.  “Valmisohjelmisto”: CDP:t ovat useimmiten valmiita ohjelmistoja, jolloin tekniikan käyttöönotto vaatii huomattavasti vähemmän suunnittelutyötä kuin muissa järjestelmissä. Mitä tämä tarkoittaa markkinoijille? He saavat etulyöntiaseman paremman hallinnan ansiosta. CDP myös vähentää kustannuksia, aikaa ja riskejä joita datavuotoihin voi liittyä.
  3. “Helppo integroitavuus muihin järjestelmiin”: On tärkeää, että ohjelmisto sallii datan siirtämisen mihin tahansa päätepisteisiin raportointia ja analysointia varten, ja mikä tärkeintä, asiakkaiden vuorovaikutuksen hallintaa varten.

Vaikka yhtenäisestä asiakasnäkymästä on puhuttu ennenkin, on CDP:n ja muiden järjestelmien, kuten CRM (Customer Relationship Management) ja DMP (Data Management Platform), välillä merkittäviä eroja. Periaatteessa CRM-järjestelmää voidaan pitää CDP-järjestelmän tietolähteenä: CDP yhdistää CRM-järjestelmästä saadun datan muuhun kerättyyn dataan, luoden kattavia asiakasprofiileja. DMP-järjestelmää taas voidaan pitää määränpäänä, johon CDP vie yleisösi, mikä mahdollistaa anonyymipohjaisten mainosalustojen, kuten DSP:n (Demand-side Platforms), jatkuvan hyödyntämisen.

CDP:tä voidaankin pitää asiakaskeskeisen liiketoiminnan tärkeänä elementtinä. Riippumatta datan valmiustasostaan, yritykset voivat hyötyä CDP:stä ottamalla sen käyttöön yhdessä nykyisen teknologia-arkkitehtuurinsa kanssa. CDP:t voivat kerätä, yhdistää ja rikastaa asiakasdataa kaikista eri lähteistä. Kun kerätty data yhdistetään, se luo yksilötason tietoja, jotka muodostavat yhtenäisen näkymän asiakkaasta. Näin organisaatio saa paremman käsityksen sekä potentiaalisista että nykyisistä asiakkaistaan, ja voi olla heidän kanssaan vuorovaikutuksessa merkityksellisesti ja ajantasaisesti.

Tämän lisäksi CDP:t voivat käyttää sekä sisäisiä että ulkoisia järjestelmiä, mikä mahdollistaa brändeille käyttäjäkokemuksen hallinnan kaikissa kosketuspisteissä. Sen myötä asiakasdataa voidaan hyödyntää moniin eri tarkoituksiin, kuten sähköpostimarkkinointiin, maksettuun mainontaan, asiakaspalvelun räätälöintiin, myyntihenkilöiden tiedottamiseen ja niin edelleen. Toisin sanoen koko organisaatio voi hyödyntää saatua dataa.

 

Hyödynnä CDP – 3 yksinkertaista strategiaa

CDP:n toteuttaminen on pitkän aikavälin hanke, joka on tiiviisti sidoksissa organisaatiosi kokonaisvaltaiseen etenemissuunnitelmaan. CDP voi tukea monia strategioita, mutta on olemassa myös joitain helposti saavutettavia hyötyjä, jotka voit toteuttaa nopeasti edistääksesi datakeskeisyyttäsi ja kasvattaaksesi liikevaihtoasi. Tässä on kolme helposti saavutettavaa strategiaa:

1. Yhdistä asiakasdata – tunne asiakkaasi

CDP:n käyttöönoton ensimmäinen vaihe on asiakasdatan yhdistäminen. CDP auttaa sinua yhdistämään kaikki tiedot, jotta saat niin sanotun 360° näkymän asiakkaistasi ja heidän kosketuspisteistään brändisi kanssa. Tämän kokonaisvaltaisen asiakasymmärryksen myötä saat tietoa siitä, kuinka voit viestiä asiakkaidesi kanssa tehokkaammin, säilyttäen samalla heidän luottamuksensa.

2. Automatisoi ja personoi

Automaatio on toinen helposti saavutettavissa oleva hyöty. Se pitää sisällään transaktio- ja markkinointisähköpostien automatisoinnin. Kaikki transaktiosähköpostit voidaan automatisoida CDP-järjestelmästäsi tai sen kautta ja lähettää lähes reaaliaikaisesti. Toisaalta, myös markkinointisähköpostit voidaan automatisoida asiakkaidesi innostamiseksi, vakuuttamiseksi, säilyttämiseksi tai myynnin kasvattamiseksi.

3. Hallitse asiakaskokemuksia

Kun sinulla on yhtenäinen näkymä asiakkaistasi, voit varmistaa, että hallitset asiakaskokemusta kaikissa kosketuspisteissä. Kun sinulla on yhdessä paikassa kokonaisvaltainen näkymä kaikista kosketuspisteistä aina markkinoinnista myyntiin ja asiakaspalveluun, vältät tekemästä turhia virheitä. Näin voit olla paitsi tehokkaampi, mutta myös rakentaa vankan suhteen asiakkaisiisi osoittamalla heille, että tunnet heidät ja välität heistä.

Yhteenvetona voimme todeta, että näiden helposti saavutettavien strategioiden omaksuminen muuttaa organisaatiotasi paljon asiakaskeskeisemmäksi, ja uuteen työkalun investointi tuottaa nopeasti tulosta. CDP:n avulla voit saada enemmän tietoa siitä, keitä asiakkaasi ovat ja miten heitä kannattaisi lähestyä. Voit tarjota heille yksilöllistä ja reaaliaikaista viestintää sekä hallita heidän asiakaskokemuksiaan kaikissa kosketuspisteissä.

Kuinka Vaimo voi auttaa

Kahden vuosikymmenen kokemuksella verkkokaupankäynnistä, käyttökokemuksen hallinnasta ja asiakastietoon perustuvasta optimoinnista, voimme auttaa sinua liiketoimintatulostesi parantamisessa, hyödyntämällä asiakasdataasi mahdollisimman tehokkaasti.

Opastamme sinua visiosi ja tavoitteidesi selkeyttämisessä sekä keskeisten käyttötapausten määrittelyssä: autamme sinua oikean ratkaisun arvioinnissa ja valinnassa sekä aikaa kestävässä datainfrastruktuurissa. Kehitämme kattavan datastrategian, varmistaen datanhallinnan ja vaatimustenmukaisuuden.

Tarjoamme jatkuvan tuen ja autamme sinua optimoimaan asiakkaidesi kokemukset läpi heidän asiakaspolkunsa, varmistaen samalla, että datastrategiasi pysyy ajantasaisena ja linjassa kehittyvien liiketoimintatarpeidesi kanssa.

Haluaisitko kuulla lisää asiakasdatan hallinnasta? Varaa ilmainen 30 minuutin konsultaatio tai lähde liikkeelle tekemällä asiakasdatan arviointimme!

Tee arviointi »

Lähteet

1 – CDP Institute