Virtuaalinen MarTech Nordic -tapahtuma järjestettiin syksyllä 2022. Tapahtuman keynote-puhujana ja päivän ankkurina oli MarTechin kummisedäksikin tituleerattu Scott Brinker. Vaimo oli mukana esittelemässä markkinoijille ideoita ja työkaluja tehokkaaseen sisällönhallintaan, sisällön skaalaamiseen sekä tuotekokemusten raketamiseen. Tässä nostoja kolmesta päivän aikana nähdystä presentaatiosta.

 

3 MarTech innovation themes in 2023 – Harness them immediately

 

Scott Brinker, HubSpot’s VP of Platform ja The Godfather of Martech listasi keynote-puheenvuorossaan MarTech-yleisölle muutamia huomioitaan ja avasi lyhyesti alalla näkyviä trendejä:

 • Mikä on nopein tapa kasvattaa liiketoimintaa? Markkinoijilta vaaditaan luovuutta ja kyvykkyyttä optimoida. Eli keskiössä ovat uusien ideoiden innovointi ja tehokkuus, joka voi näkyä metriikoina kuten time to value ja ROI. Yksi tapa tarkastella onnistumista on kuitenkin hieman pehmeämpi: kuinka onnistumme minimoimaan ympäristövaikutukset sekä olemaan muutenkin ajattelevaisia.
 • Ympäristövaikutuksiin suhtaudutaan siis vakavasti ja markkinoinnin optimointi tarkoittaa oikeastaan myös ympäristövaikutusten huomioimista: enemmän virtuaalista ja vähemmän lentokoneella matkustamista messuille ympäri maailman.
 • Markkinointi on tuloa tuottava osasto, sillä markkinojilla ja markkinointiteknologioilla on suuri vaikutus myyntiin nykypäivänä: kosketuspisteitä asiakkaiden kanssa on yhä enemmän ja suurin osa niistä on digitaalisia.
 • Ei ole helppoa olla CMO. Suurimmat haasteet ovat siinä, että on todella paljon vastuita: täytyy mm. ymmärtää miten DataOps toimii, kuinka markkinointi integroituu muuhun organisaatioon, täytyy pystyä tukemaa itsepalvelua digitaalisissa kanavissa ja skaalata työvoimaa. Scottin vinkki on, että kannattaa alkaa kehittää DataOps-kyvykkyyksiä ja tehdä investointeja hyvissä ajoin.
 • MarTech-teknologioiden maisemassa on jo lähes 10 000 eri ratkaisua. Applikaatioiden määrä kapuaa vuoden 2023 aikana jopa 500 miljoonaan. Suurin osa applikaatioista ei kuitenkaan ole yleisesti saatavilla, vaan ne ovat tällä hetkellä ja tulevat olemaan tulevaisuudessakin räätälöityjä toteutuksia yksittäisiin use caseihin tai yksittäisten kokemusten luomiseen yrityksissä.
 • NFT:t ja Metaverse ovat toki tuloillaan, mutta suurimmalle osalle yrityksiä on vielä hieman aikaista lähteä ottamaan niitä käyttöön. Sen sijaan, Scott halusi perehtyä asioihin, jotka ovat jo täällä ja joihin yritysten kannattaa tarttua nyt.

 

Scott keskittyi puheenvuorossaan kolmeen teemaan, joihin jokaisen markkinoijan kannattaa tarttua seuraavan vuoden aikana. Tässä ne tulevat:

3 MarTech innovation themes

Presentation by Scott Brinker, MarTech Nordic 2022

 

 

1. Commerce

Verkkokauppa on kasvanut roimasti, osin koronapandemian vauhdittamana. Verkkokauppa ei ole vain B2C-yrityksiä varten – se on yhtä relevantti B2B-yrityksille.

Merkittävä osa B2B-ostajista haluaa tehdä ostoksia digitaalisen itsepalvelukanavan kautta: ⅔ ostajista haluaa ostaa etänä joko myyjältä tai verkkokaupasta. Sillä on siis suuri merkitys, mitä markkinointi- ja myyntiteknologioita käytämme.

 • 85 % B2B-ostajista kääntyisi kilpailijan puoleen, jos nykyisen toimittajan digitaalinen kanava ei vastaa heidän tarpeisiinsa ostajana.
 • B2B-ostajien suurin prioriteetti seuraavan 12 kk aikana on parantaa prosessien tehokkuutta.
 • 97 % online-ostajista törmää jonkinlaisiin kipupisteisiin ostoprosessissaan toimittajan ontuvien teknisten ratkaisujen vuoksi.
 • Globaaleissa yrityksissä B2B-ostajat kokevat, että tärkein kyvykkyys, jonka toimittajat voivat tarjota, on yhtenäinen brändikokemus globaalisti.
 • 94 % B2B-ostajista on sitä mieltä, että heidän yrityksensä työskentelee mieluummin toimittajien kanssa, jotka jatkuvasti kehittävät digitaalisia kyvykkyyksiään ja tekee kokeiluja tarjontansa suhteen.

(2022 B2B buyer report)

Ja millaisia ostoksia nämä asiakkaat tekevät? Yli kolmasosa B2B-ostajista tekee yli 500 tuhannen dollarin arvoisia ostoksia verkossa – eikä siis vain pieniä hankintoja yrityksen luottokortilla.

 

>> Katso B2B-verkkokaupan trendit -artikkeli + video

 

2. BigOps

Kun yritykset ovat nähneet tämän suuren kasvun digitaalisessa kaupankäynnissä, MarTech-maailmassa on herätty siihen, että halutaan tukea niitä yrityksen toimintoja, jotka mahdollistavat kannattavaa liiketoimintaa: markkinointi, myynti ja asiakaspalvelu. Perinteisesti nämä toiminnot eivät ole olleet täysin linjassa keskenään johtuen esimerkiksi erillisistä järjestelmistä, datasta ja prosesseista.

RevOps (Revenue Operations) on liike, joka yhdistää nämä kolme toimintoa. Lopputuloksena on sekä huomattavasti yhtenäisempi asiakaskokemus, mutta myös yrityksen sisällä hallinnollinen työ ja analytiikan hyödyntäminen helpottuvat.

Tästä Scott halusi aasinsillalla siirtyä uuteen termiin: BigOps. Olemme puhuneet jo vuosien ajan Big datasta. Se on suuri määrä dataa, johon liittyy tietojen kerääminen, säilyttäminen ja analysointi. BigOps on sen seuraava taso: kaikki applikaatiot ja automaatiot, jotka ovat tekemisissä datan kanssa.

BigOpsin sisälle kätkeytyykin useita eri toimintoja, jotka kaikki käyttävät dataa tavallaan. RevOps (Marketing Ops, Sales Ops, Customer Success Ops, Partner Ops), Business Ops, IT Ops, DevOps, Finance Ops – ja lista jatkuu. Keskeistä on löytää yhteinen sävel: kuinka nämä omiin alueisiinsa erikoistuneet funktiot voivat yhdistää ja hyödyntää järjestelmiä, dataa ja prosesseja?

Aikaisemmin dataa on pyritty konsolidoimaan, eli vähentämään sen määrää. Nyt, BigOpsin aikana, dataa pyritään yhdistämään (aggregate) sekä saattamaan muotoon, jossa se on helpommin hyödynnettävissä ja löytyy yhdestä kanavasta. Tätä voisi verrata sosiaalisen median alustoihin: parhaat niistä tuovat käyttäjien luoman sisällön helposti kulututettavaan muotoon, yhdelle alustalle.

Aggregaatiota eli yhdistelyä tapahtuu monella eri tasolla: data, prosessit ja workflow’t, UI ja kokemukset sekä hallinnointi. MarTechin kentässä on useita softia, jotka mahdollistavat edellä mainittujen yhdistelyä integraatioiden avulla.

 

3. No code

Eräs Scottin presentaation slide oli otsikoitu: “From the Information age to the imagination age”. Kuten edellisessä kohdassa mainittiin, BigOpsissa halutaan voida yhdistellä dataa ja toimintoja. Ja se tuo tullessaan tärkeän voimavaran: se voimaannuttaa työntekijöitä niin, että suurempi osa työntekijöistä voisi tehdä enemmän asioita.

Yksi suuri teema vuodelle 2023 onkin No code -ratkaisut, jotka vapauttavat markkinoijat tekemään itse asioita: voidaan luoda verkkosivuja, videoita, chatbotteja ja tehdä muita markkinoitehtäviä ilman koodausosaamista.

“When the person who feels the pain is also empowered to build the solution – the result is magical and utterly unique.”

Ohjelmistot ja applikaatiot ovat todella kehittyneitä ja niillä voidaan luoda upeita asioita, usein AI-pohjaisesti. Kyseessä on win-win-tilanne: markkinoijat ja muut organisaation sisäiset funktiot saavat toteutettua visionsa nopeammin, ja samalla teknologiaosaajat sekä devaajat pääsevät käyttämään taitojaan kiinnostavampien ja monimutkaisempien kokonaisuuksien rakentamiseen.

 

 

Ecommerce reimagined – How cutting-edge tech is reshaping the customer experience

Puheenvuorossaan Vaimon Chief Strategy Officer, Henrik Feld-Jakobsen kävi läpi kuinka verkkokaupan sisällön hallinta on monimutkaistunut, millaisia ovat seuraavan sukupolven sisältöalustat ja yksinkertaisesti: kuinka menestyä muutoksen ja kovan kilpailun keskellä.

 

 

Keskeiset takeawayt

 • Verkkokaupan sisällön hallinnasta on tullut haastavampaa kolmesta syystä:
  • Enemmän kanavia: laitteita ja eri näyttökokoja, kanavia ja kosketuspisteitä on valtava määrä ja niitä tulee lisää jatkuvasti.
  • Sisältö on rikkaampaa: yksinkertaisesta sisällöstä on siirrytty kokemusvetoiseen ja inspiroivaan sisältöön.
  • Monikanavaisuus: jokainen viestintäkanava pitäisi voida yhdistää saumattoman kokemuksen luomiseksi.
 • Riippumatta siitä, kuinka helpolta se saattaa näyttää, sisällöntuotanto ja -hallinta on todellisuudessa monimutkaista ja työlästä. Jonkun täytyy luoda sisältö, koota kaikki tarvittavat materiaalit yhteen, luoda kuvat ja varmistaa, että ne näyttävät hyvältä jokaisessa kanavassa ja laitteessa. Jonkun täytyy ylläpitää sisältöä, pitää huolta, että sitä päivitetään jatkuvasti ja optimoidaan.
 • Kuinka helpottaa sisällön tuottamista ja julkaisemista kanavasta riippumatta? Ratkaisu löytyy uuden sukupolven sisältöalustoista, jotka on rakennettu ymmärtäen, että samaa sisältöä pitäisi voida käyttää helposti eri kanavissa ja sisällön pitäisi olla skaalattavissa.
 • Kehittyneet sisältöalustat mahdollistavat seuraavanlaisia asioita:
  • Headless. Tarkoittaa, että sisältöalusta on itsenäinen CMS, joka integroituu siihen taustajärjestelmään, jota käytät ja mahdollistaa sisällön viennin mihin tahansa kanavaan.
  • Keskitä & jaa. Kun kaikki sisältö tuodaan useista lähteistä yhteen järjestelmään, jossa sitä voi parantaa, kuratoida ja viedä eri kanaviin, se lisää tehokuutta huomattavasti. Esimerkiksi, voit luoda kampanjan keskitetysti yhdessä paikassa ja asettaa säännöt, joiden pohjalta kampanja julkaistaan kaikkiin haluamiisi kanaviin – kaikilla kielillä.
  • Skaalaa. Alusta skaalautuu liiketoiminnan mukana palvellen sitä tänään, mutta myös tulevaisuudessa, jos uusia tarpeita ilmenee.
  • Älykkyys. Älykäs julkaisujärjestelmä auttaa sisältötiimejä hallinnoimaan sisältöä paremmin. Ne sisältävät usein AI-työkaluja, jotka auttavat tekstien luomisessa sekä tukevat SEO-optimointia.
 • Edistyneet CMS-alustat voidaan karkeasti jakaa kahteen kategoriaan:
  • Agnostiset CMS-alustat, jotka toimivat itsenäisesti ja integroituvat olemassa olevaan digitaaliseen arkkitehtuuriisi. [Tutustu contentfuliin >>]
  • Kokemusalustat, jotka voivat myös integroitua niihin järjestelmiin, joita jo käytät, mutta ne ovat osa suurempaa ekosysteemiä, jonka sisällä voidaan jakaa dataa eri ohjelmistojen välillä sekä tehdä toteutuksia ottaen huomioon koko asiakaspolun. [Tutustu Adobe Experience Manageriin >>]
 • Mikä CMS sopii sinulle? Se riippuu pitkälti siitä, missä liiketoimintanne ja organisaationne on menossa ja mikä on yrityksen maturiteetti sisällön osalta. Teknologiaan kannattaa investoida vain, jos yrityksessä on todellinen tarve ja lisäksi organisaatio on tarpeeksi kypsä voidakseen todella hyötyä modernin sisältöalustan käytöstä.

 

Content Platform Assessmentin avulla voit tunnustella olisiko moderni headless sisältöalusta sopiva teille. Testin tekeminen vie 2 minuuttia ja saat vastauksen heti.
>> Testaa nyt!

 

 

Kuinka rakentaa huippuluokan tuotekokemuksia monikanavaisesti?

Menestyneet brändit panostavat tuotekokemukseen – mutta kuinka huippuluokan kokemus rakennetaan? Vaimon eCom-asiantuntija Suna Koljonen sekä PIM-guru Henri Hauhia kävivät deep dive -sessiossaan läpi kuinka pitää tuotetiedot ajantasaisina ja houkuttelevina verkkokaupan lisäksi muissa kanavissa, sekä antoivat käytännön esimerkkejä.

 

 

Keskeiset takeawayt

 • Asiakkaan kiinnostuksen herättäminen edellyttää houkuttelevaa asiakaskokemusta, joka toistuu saumattomasti kaikissa kanavissa. Tuotekokemus on keskeisessä roolissa asiakaskokemuksen luomisessa, ja on tärkeää, että tuotetieto on aina yhtenäistä – mikä ei ole helppo tehtävä, kun tuotteita on tuhansia ja kanavia tulee jatkuvasti lisää.
 • PIM (Product Information Management) mahdollistaa huippuluokan tuotekokemusten rakentamisen. PIM on tuotetiedonhallinnan järjestelmä, joka on tarkoitettu markkinoinnillisten ja myynnillisten tuotesisältöjen hallintaan. Järjestelmään voidaan tuoda sisään tuotetietoa eri lähteistä ja rakentaa omaan toimintaan sopiva tuotetiedon malli. PIM auttaa luomaan prosessin tuotetiedon ylläpitoon ja hyödyntämiseen. PIMistä voidaan myös helposti jakaa tietoa eri kanaviin, kuten verkkokauppaan ja -sivuille sekä kolmannen osapuolten kanaviin, kuten markkinapaikoille.
 • Tuotekokemus rakentuu useista tekijöistä, mm.
  • Täsmällinen, kattava ja houkutteleva tuotetieto
  • Tuotetiedon konteksti
  • Löydettävyys (SEO, sisäinen haku, kategorisointi, tuotelistauksen filtteröinti)
  • Tuoterakenteet
  • Markkinoinnin automaatio, markkinointisisältö
  • Lokalisointi
 • Hyvä tuotekokemus voisi esimerkiksi olla, että asiakas syöttää sivustolle oman auton rekisteritunnuksen, jolloin PIM tarjoilee hänelle automaattisesti autoon sopivat tuotteet. Lisäksi tuotesivulta voi löytyä kaikki muukin relevantti sisältö, kuten yhteensopivat varaosat, lisätarvikkeet, huolto- ja takuuohjeet sekä dokumentit.
 • Tuotekokemuksella on merkittävä vaikutus liiketoiminnan mittareihin, kuten vierailumäärät, konversio, keskiostos, asiakaskokemus ja kulurakenne.
 • PIM helpottaa liiketoiminnan laajentamista, sillä järjestelmä toimii yhtenä totuuden lähteenä sekä mahdollistaa tiedon helpon hyödyntämisen, rikastamisen ja hallinnoinnin. PIMin avulla on helpompaa laajentaa tuotevalikoimaa, ottaa uusia kanavia käyttöön ja mennä uusille markkinoille. Esimerkiksi tuotetietojen lokalisointi voidaan huomioida tuotetietomallissa, johon voidaan vaatia tietyt käännökset teksteistä sekä hallita mittayksiköitä.

 

Lataa ilmainen opas: Mitä on tuotekokemuksen hallinta eli PXM?