Omnibus-direktiivillä tarkennetaan EU:n kuluttajansuojadirektiiviä. Direktiivi sisältää mm. uusia tuotteiden alennusmyyntihinnoitteluun liittyviä vaatimuksia. Nostimme tähän tekstiin uudistuksen keskeisiä muutoksia verkkokaupoille.

 

Ketä direktiivi koskee?

Omnibus-direktiivi koskee kaikkia Euroopan unionin alueella toimivia B2C-verkkokauppaa harjoittavia yrityksiä sekä yrityksiä, jotka tarjoavat digitaalisia palveluja kuluttajille tai palvelevat kuluttaja-asiakkaita digitaalisilla palveluilla.

 

Milloin muutosten tulee näkyä verkkokaupoissa?

EU:n puolelta Omnibus-direktiivi annettiin jo useampi vuosi sitten. EU:n jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää erilaisia paikallisia sääntöjä direktiivin sisällä. Suomessa osa direktiivistä vietiin keväällä 2022 lainsäädäntöön, mutta täytäntöönpanon valmistelu viivästyi – asian käsittely oli eduskunnassa kesken vielä toukokuussa ja mm. hintojen ilmoittamista koskevat säännöt olivat myöhässä aikataulusta. Kauppiaille jätettiin siis harmittavan vähän aikaa sopeutumiseen, sillä yksityiskohtaisen ohjeistuksen puutteesta huolimatta vaadittiin, että muutosten on oltava näkyvissä verkkokaupoissa 28.5.2022 lähtien. (Kaupan liitto 2022)

Säännöksen voimaantuloaikataulu sai runsaasti kritiikkiä osakseen. Kesäkuussa 2022 valiokunta julkaisi mietinnön, jossa päätettiin siirtää direktiivin mukaisten pykälien voimaantuloa, jotta yrityksille jää riittävästi aikaa varautua muutoksiin. Uusi päivämäärä on 1.1.2023, jolloin yritysten on siis viimeistään alettava toimia Omnibus-direktiivin vaatimusten mukaisesti. (Eduskunta 2022)

 

 

Yksi keskeisimmistä muutoksista koskee alennushintaisten tuotteiden hintahistoriaa

Jatkossa kuluttajille on alennus- tai tarjoushinnan ohella kerrottava myös alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu kampanjaa edeltävien 30 päivän aikana. Verkkokaupassa alennushintaisen tuotteen viimeisen 30 päivän hintahistoria on esitettävä esimerkiksi tuotesivulla.

Esimerkki Omnibus-direktiivin noudattamisesta: kengän hintahistoria verkkokaupassa

Tässä on kuitenkin poikkeuksia:

  • Vaatimus ei koske alennuksia, jotka on kohdistettu rajatulle kuluttajajoukolle, kuten kanta-asiakastarjoukset. Jos esimerkiksi alennuskoodi on taas yleisesti saatavilla verkkokaupan etusivulla, täytyy alin aiempi hinta kertoa.
  • Enintään 60 päivän pituisissa alennuskampanjoissa tietoa alimmasta aiemmasta hinnasta ei tarvitse päivittää kesken kampanjan, vaikka hintaa madallettaisiin entisestään.
  • Aiempaa alinta hintaa ei tarvitse esittää nopeasti pilaantuvien elintarvikkeiden yhteydessä, eli niiden ruokatuotteiden osalta, jotka säilyvät myyntikelpoisina alle 30 päivää. Ohjeistus muiden nopeasti myyntikelvottomiksi menevien tuotteiden osalta ei ole vielä selvillä. 

Direktiivi jätti avoimeksi useita asioita, joihin edelleen odotetaan Suomen paikallisia linjauksia, kuten mitä alimmalla hinnalla tarkoitetaan: ilmoitetaanko alimpana hintana tuotteen alin ns. normaalihinta vai todellinen alin hinta, joka on saattanut olla alhainen vain siksi, että tuote on ollut mukana tarjouskampanjassa viimeisen 30 päivän aikana. Kysymysmerkkinä on edelleen myös, että miten toimitaan pakettitarjouksien yhteydessä, joissa hintaan voi vaikuttaa esimerkiksi ostettavien tuotteiden lukumäärä tai ostoksen loppusumma.

(Kaupan liitto 2022)

 

Muita direktiivin tuomia muutoksia

Hakutulokset

Verkkokauppayritysten on kerrottava asiakkaille tärkeimmistä kriteereistä, jotka määrittävät hakutuloksissa listattavien tarjousten sijoituksen: esimerkiksi ovatko tarjoukset sijoittuneet hinnan, luokituksen vai eri kriteerien yhdistelmän perusteella. Mikäli hakutulosten sijoitukset perustuvat kauppiailta tai tavarantoimittajilta saatuihin maksuihin, siitä on ilmoitettava selkeästi kuluttajille.

Arvostelujen aitous

Jos verkkokauppa tarjoaa pääsyn kuluttajien tekemiin tuotearvosteluihin, yrityksen on ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin varmistaakseen, että nämä arvostelut ovat aitoja. Esimerkiksi tarkastuksia olisi tehtävä sen varmistamiseksi, että vain kuluttajat, jotka ovat ostaneet tai käyttäneet tavaroita tai palveluja, voivat jättää arvion. Kauppiaiden on myös tarjottava asiakkaille selitys siitä, kuinka he varmistavat, että arvostelut tulevat aidoilta asiakkailta.

Algoritmipohjainen hinnoittelu

Verkkokauppayritykset voivat käyttää algoritmeja tunnistakseen jos kuluttaja on erityisen kiinnostunut heidän tavaroistaan ​​tai palveluistaan. Yritykset saattavat nostaa tavaroiden tai palvelujen hintoja kuluttajan ostohistorian tai vierailtujen verkkosivujen perusteella. Nyt elinkeinonharjoittajien on ilmoitettava kuluttajille aina, jos tuotteen hinta on määritelty yksilöllisesti automaattisen päätöksenteon perusteella. Tällä varmistetaan, että kuluttajat tiedostavat riskin, että hintaa on nostettu nimenomaan heitä varten.

Harhaanjohtaminen tuotteen ulkoasulla

Eri maissa ei saa lähtökohtaisesti myydä tai markkinoida tuotteita, joissa on sama pakkaus tai jotka ovat ulkoasultaan hyvin samanlaisia – ja näin esitetään tuotteiden olevan samanlaisia – jos todellisuudessa tuotteet poikkeavat toisistaan merkittävästi.

Ilmaiset palvelut

Kuluttajat käyttävät monia erilaisia ​​ilmaisia ​​palveluita, joita elinkeinonharjoittajat tarjoavat vastineeksi kuluttajan henkilötiedoista – jolloin palvelut eivät todellisuudessa ole ilmaisia. EU:n kuluttajansuojalainsäädäntö koskee vain maksullisia palveluita, ei ilmaisia ​​palveluja. Omnibus-direktiivin tullessa voimaan EU:n kuluttajansuojaoikeudet koskevat myös näitä ilmaisia ​​palveluita ja kuluttajat saavat oikeuden irtisanoa sopimuksen 14 päivän kuluessa ilman syytä. “Ilmaisten” palvelujen tarjoajien on annettava selkeät tiedot palvelun pääominaisuuksista, sopimuksen kestosta ja irtisanomisen ehdoista.

(Eduskunta 2022 & Scandiweb 2021)

 

Lisää läpinäkyvyyttä ja mahdollisuus palvella asiakasta

EU:n Omnibus-direktiivin tarkoitus on saada B2C-yritykset tekemään hinnoittelusta läpinäkyvämpää asiakkaille. Yritysten vastuullisuutta eivät kuitenkaan aja vain lainsäädännön muutokset, vaan asiakkaat ovat jatkuvasti kiinnostuneempia yritysten toiminnan eettisyydestä ja vaativat läpinäkyvyyttä (Lue aiheesta lisää: Verkkokaupan trendit – katsaus vuoteen 2022). Useat verkkokaupat ovatkin tarttuneet tähän muutokseen mahdollisuutena palvella asiakasta paremmin. 

Esimerkiksi joidenkin verkkokauppasivustojen tuotesivuille on tuotu hintavertailusivustoilta tuttu toiminnallisuus, jossa esitetään tuotteen koko hintahistoria. Näin asiakkaalle annetaan avoimesti mahdollisuus seurata hintakehitystä verkkokaupassa ja arvioida milloin tuote on hänelle sopivan hintainen. Jos verkkokaupan strategiana on kilpailla hinnalla, voi hinnan historiatiedoista luoda myös kattavamman hintavertailutyökalun tarjoamalla tuotteen markkinahinnan vertailukohteeksi. Näin asiakas voi varmistaa, että tuotteen hinta on halvin tai vähintäänkin kilpailukykyinen.

 

Aika käy vähiin, mutta Vaimolla annamme sparrausapua, kun pohditte käytännön toimenpiteitä direktiivin noudattamiseksi.  Voit lähettää meille viestin täällä.