Olipa sinulla jo verkkokauppasivusto tai olet vasta aloittamassa verkkoliiketoimintaa, tuotetietojen roolin ymmärtäminen on avain digitaaliseen menestykseen.

Käytettävissä on monia verkkokauppajärjestelmiä, ja yrityksille voi olla haastavaa tietää, kuinka erilaiset integroidut järjestelmät sopivat kokonaisstrategiaan. Tässä artikkelissa tarkastelemme tuotetietoihin liittyvien erilaisten työkalujen ja järjestelmien välisiä eroja.

Tarkastelemme näitä järjestelmiä:

  • PDM — Product Data Management, tuotedatan hallinta
  • ERP — Enterprise Resource Planning, toiminnanohjausjärjestelmä
  • DAM — Digital Asset Management, digitaalinen aineistonhallinta
  • PIM — Product Information Management, tuotetiedonhallinta

 

Mitä on tuotedatan hallinta eli PDM?

Tuotedatan hallintajärjestelmä on liiketoimintajärjestelmää (osa tuotteen elinkaaren hallintaa), joka hallitsee ja julkaisee kaikki tuotteisiin liittyvät tiedot ja niihin liittyvät prosessit. Ensisijaisesti insinöörien käyttämä PDM seuraa tyypillisesti tuotteen teknisiin ominaisuuksiin liittyviä tietoja: sen valmistusohjeita, osanumeroita, CAD-tiedostoja ja tuotantoprosesseja.

PDM-järjestelmä tallentaa ja järjestää nämä tiedot siten, että asiaankuuluvat sidosryhmät voivat tehdä yhteistyötä reaaliajassa ja ilman virheiden riskiä.

PDM:n ensisijainen arvo on suurempi tehokkuus, jonka se tuo tuotekehitysprosessiin.

 

Mikä on toiminnanohjausjärjestelmä eli ERP?

Toiminnanohjausjärjestelmää käytetään hallitsemaan liiketoiminnan avainalueita, kuten tilausten hallinta, varastot, logistiikka, kirjanpito, henkilöstöhallinto ja CRM.

ERP:n avulla eri tiimit ja sidosryhmät voivat yhdistyä samojen tietojen ympärille ja tuotteisiin liittyviä prosesseja voidaan hallita tehokkaasti.

ERP-ohjelmisto integroi tärkeimmät liiketoiminnot yhdeksi kokonaisuudeksi, virtaviivaistamaan prosesseja ja tietoja koko liiketoiminnassa. Esimerkiksi myyntitiedot voivat virrata automaattisesti rahoitusjärjestelmiin ilman manuaalista (ja virhealtista) tietojen syöttämistä. Tämän seurauksena tiimien välinen johdonmukaisuus ja tuottavuus paranee.

 

Mitä on digitaalinen aineistonhallinta eli DAM?

DAM-järjestelmä hallinnoi tuotteiden digitaalisia aineistoja. Nämä voivat olla tuotteisiin liittyviä videoita, asiakirjoja, logoja, esityksiä, kuvia sekä ääni- ja metatietoja.

Digitaalisen aineistonhallinnan etuna on, että se antaa työntekijöille mahdollisuuden päästä helposti käsiksi digitaalisiin tiedostoihin ja tehostaa näin prosesseja.

DAM-järjestelmällä sinulla on keskitetty ja turvallinen sijainti digitaaliselle sisällölle, jota voidaan jakaa sisäisesti ja ulkoisesti, ja jonka tiedät olevan johdonmukaista ja ajan tasalla.

 

Mitä on tuotetiedonhallinta eli PIM?

Tuotetiedonhallinta toimii keskitettynä paikkana tuotetietojen hallitsemiseksi ja parantamiseksi.

Se tekee niin keräämällä teknisiä ja markkinointitietoja eri lähteistä, rikastamalla niitä ja julkaisemalla automaattisesti kanaviin, joissa tietoa tarvitaan – erityisesti myynnin ja markkinoinnin käyttöön sekä digitaalisiin kanaviin. Näin se tarjoaa yrityksellesi yhden ainoan tuotetietojen totuuden lähteen.

Kun tuotetiedot ovat yhdessä paikassa PIMissä, yrityksesi ja työntekijäsi hyötyvät aikaa säästävästä, lisääntyneestä yhteistyöstä ja suuremmasta itsenäisyydestä. Asiakkaillesi tämä tarkoittaa johdonmukaista ja tarkkaa tietoa koko ostopolun ajan kanavasta tai markkinapaikasta riippumatta.

 

Eli mitkä ne erot ovat?

Yritetään ymmärtää erot PIM:in näkökulmasta:

PIM vs. DAM – tiedämme, että DAM:n avulla voit hallita digitaalisia resursseja. Mutta PIM:n avulla voit tallentaa, hallita ja jakaa näitä resursseja yhdessä muiden tuotetietojen kanssa.

PIM vs. PDM – kyllä, ne saattavat näyttää samoilta, mutta näiden kahden välillä on suuri ero. PDM tarjoaa tuotekehitysvaiheen optimoinnissa teknisen tiedon. PIM sisältää tämän ja tarjoaa lisäksi myynti-, markkinointi- ja muille tiimeille keskitettyjä, asiaankuuluvia tuotetietoja.

PIM vs. ERP – olemme nähneet, kuinka tehokas ERP on tärkeimpien liiketoimintojen järjestämiseen. Vaikka se saattaa sisältää tärkeitä tietoja toiminnastasi, se ei sisällä yksityiskohtaisia ​​tietoja itse tuotteistasi. Ja tässä PIM auttaa. Se ottaa tiedot ERP:stä ja yhdistää ne rikkaisiin tuotekuvauksiin, jotta asiakkaillesi näytetään houkuttelevia ja johdonmukaisia ​​tuotetietoja kanavasta tai laitteesta riippumatta.

 

Integrointi verkkokauppajärjestelmään

Saatat nyt miettiä, kuinka voit integroida nämä erilaiset tuotejärjestelmät verkkokauppasivustoosi. Tätä varten tarvitset kokeneen integraatiokumppanin, joka voi varmistaa, että järjestelmät ovat linjassa teknisesti menestyksen saavuttamiseksi. Vaimolla on yli 10 vuoden kokemus maailman johtavien liiketoimintajärjestelmien integroinnista. Asiantuntijamme toteuttavat integraatioita eri toimialoilla sekä B2B- että B2C -verkkokauppiaille ja teemme yhteistyötä tuotetiedon hallinnan kumppanimme Akeneon kanssa. Ymmärrämme, että yritykselläsi on omat vaatimuksensa, minkä vuoksi toteutamme integraatiot vastaamaan digitaalisen kaupan toiveitasi. Lue lisää integraatioistamme!

 

Täytä PIMometri, ilmainen analyysi siitä, millainen tuotetiedonhallinta voisi sopia teille