Ymmärrä asiakkaiden käyttäytymistä syvemmällä tasolla

Miltä kuulostaisi, jos verkkosivustosi asiakaskokemuksen yksityiskohtainen kokonaiskuva voitaisiin siirtää yhdelle keskitetylle alustalle? Contentsquare esittää monimutkaisen asiakaskokemukseen liittyvän datan visuaalisesti helposti ymmärrettävällä, intuitiivisella tavalla.

Tiimisi voi helposti summata haasteet sekä mahdollisuudet ja saavuttaa syvällisemmän ymmärryksen asiakaskokemuksesta, jota hyödyntää toimintasuunnitelmissa.

Contensquarea käyttää yli 30 % Fortune 100 -yrityksistä, ja se onkin maailmanlaajuisesti johtava ratkaisu asiakaskokemuksen analysointiin.

Mikä on Contentsquare?

Contentsquare on digitaaliseen kokemukseen perehtynyt analytiikka-alusta, joka auttaa yrityksiä selvittämään kuinka asiakkaat käyttävät heidän digitaalisia tuotteitaan, kuten esimerkiksi verkkosivujaan tai muita kanaviaan. Se tarjoaa syvällistä tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä ja mahdollistaa yrityksille digitaalisen kokemuksen optimoinnin ja konversioprosentin kasvattamisen.

Mitä on digitaalisen kokemuksen analytiikka?

Mitä voit saavuttaa Contentsquaren avulla?

Contentsquare on ainoa ratkaisu, joka kattaa asiakaspolun kaikki vaiheet verkkosivustollasi ja mobiilisovelluksessasi. Sen avulla tiimisi pääsee tekemään nopeampia ja älykkäämpiä dataan perustuvia päätöksiä.

+ Kokemusten havainnointi
Rakenna rikas yleiskuva asiakkaiden käyttäytymisestä, mielikuvista ja asenteista kaikissa kosketuspisteissä.

+ Kokonaisvaltainen asiakasnäkymä
Kerää UX- (käyttäjäkokemus), suorituskyky- ja myyntitietoa koko asiakaspolun varrelta, jokaisesta kosketuspisteestä.

+ Tarkennettu fokus tekoälyn avulla
Perusta päätöksesi siihen, mikä on asiakkaillesi tärkeintä ja millä on suurin vaikutus liiketoimintaasi.

+ Toimi nopeammin
Visuaalisten havainnointien ansiosta tiimisi pääsee tekemään päätöksiä entistä nopeammin. Heidän ei siis tarvitse enää odottaa, että IT-tiimi hakee tietoja tai tulkitsee taulukoita, vaan data löytyy aivan käden ulottuvilta valmiiksi visualisoituina.

Contentsquaren tärkeimmät ominaisuudet

Contentsquare tarjoaa huippuluokan digitaalisen kokemuksen analytiikkaa, jonka avulla voidaan auttaa yrityksiä ymmärtämään asiakkaiden aikomuksia, tunteita ja käyttäytymistä. Tämän ymmärryksen avulla voidaan tehdä liiketoimintaa mullistavia päätöksiä, samalla kuitenkin varmistaen korkein mahdollinen turvallisuus ja yksityisyys.

Asiakaspolun analyysi: Näet, miten kävijät etenevät sivustollasi vaihe vaiheelta aina sivustolle saapumisesta poistumiseen asti. Havaitset parhaat mahdollisuudet ja ongelmakohdat minuuteissa.

Aluekohtaiset heatmapit: Visualisoi, kuinka kävijät ovat vuorovaikutuksessa kunkin sivustosi elementin kanssa. Yhdistele yksilöllisiä mittareita ja kerro kuinka sisältösi, navigointisi ja tuotevalikoimasi auttavat asiakkaitasi saavuttamaan tavoitteensa.

Lomakeanalyysi: Seuraa jokaista klikkausta ja skrollausta saadaksesi tietoa siitä, kuinka ihmiset käyttävät lomakkeitasi. Tunnista ongelmakohdat ja keskeytyspisteet parantaaksesi lomakkeiden konversioasteita.

Istunnon uusinta: Uudelleenrakenna vierailijan istunto hyödyntäen esimerkkivierailuita mallinasi. Sen jälkeen voit hyödyntää uudelleenrakennusta yhdessä makrotason havaintojen kanssa selvittääksesi nopeasti, miksi tietyt toimintamallit tapahtuvat niin kuin tapahtuvat.

Vaikutusten määrittely: Määrittele, kuinka moni käyttäjä käyttäytyy keskenään samoin tai kohtaa samoja ongelmia, jotta toimenpiteet voidaan asettaa tärkeysjärjestykseen – yhdessä visuaalisten esitysten kanssa.

Contentsquaren keskeiset edut

+ Ymmärrä, miksi asiakkaat käyttäytyvät niin kuin käyttäytyvät

Kun asiakkaiden kanssa ollaan kasvotusten, on helpompi tulkita heidän reaktioitaan asiakaskokemuksen suhteen esimerkiksi suoran viestinnän, tuotteiden, tarjousten tai sisällön osalta. Verkkoympäristössä asiakkaiden reaktioita on kuitenkin paljon haastavampaa tulkita. Contentsquaren avulla ymmärrät asiakkaidesi yksilöllistä käyttäytymistä, tunteita ja aikomuksia digitaalisessa maailmassa aivan kuin olisitte kasvokkain.

+ Mittaa tarjoamasi kokemuksen laatua

Asiakkaat eivät aina kerro sinulle, kuinka hyvä heidän sivustovierailukokemuksensa oli. Jos he kertovat, palaute annetaan useimmiten asiakaspalveluun, tai mikä pahempaa, nostetaan julkiselle kanavalle puitavaksi. Contentsquaren avulla pääset nopeasti kärryille siitä, missä asiakkaat kokevat hankaluuksia. Se myös varoittaa sinua, jos jokin näyttää menneen pieleen ja millaisia vaikutuksia sillä voi olla liiketoimintaasi.

+ Keskity päätöksiin, joilla on eniten merkitystä asiakkaidesi ja liiketoimintasi kannalta

Tiimisi käyttää paljon aikaa sellaisten digitaalisten kokemusten rakentamiseen, joita asiakkaat uskovat haluavansa. Usein asiakkaat kuitenkin ovat todellisuudessa vuorovaikutuksessa näiden kokemusten kanssa hyvin eri tavalla kuin odotettiin. Contentsquare antaa tiimillesi valmiudet tarjota asiakkaille kokemuksia, jotka ovat heille oikeasti hyödyllisiä. Alusta tarjoaa tietoa, jota tiimisi voi käyttää kokemuksen laadun mittaamiseen ja jonka pohjalta voidaan priorisoida toimenpiteitä, jotka tuottavat asiakastyytyväisyyttä ja joilla on liiketoiminnallisia vaikutuksia.

Unelmatiimi: Vaimo ja Contentsquare

🚀 Together with Vaimo, you’ll discover:

1 – What opportunities exist for your organization, and how competitors are driving success
2 – What you should consider at the preliminary investigation stage
3 – How to forecast the first projects and create a roadmap for the future

Vaimo is a certified Contentsquare partner. The Vaimo team has exceptionally broad experience in Digital Analytics (Tag Management, web and mobile analytics), UX and Conversion Analytics (heatmaps, form analysis, session replay, user feedback), Conversion Rate Optimisation (Ab-MVT testing and Experience targeting) and Cross-channel Personalization (Customer Data Platform) with data management at the heart.

Talk to our team of experts today about Contentsquare »

Hei!

Valitse sivu:

Pin It on Pinterest