Ymmärrä asiakkaiden käyttäytymistä syvemmällä tasolla

Miltä kuulostaisi, jos verkkosivustosi asiakaskokemuksen yksityiskohtainen kokonaiskuva voitaisiin siirtää yhdelle keskitetylle alustalle? Contentsquare esittää asiakaskokemukseen liittyvän monimutkaisen datan visuaalisesti helposti ymmärrettävällä, intuitiivisella tavalla.

Tiimisi voi helposti summata haasteet sekä mahdollisuudet ja saavuttaa syvällisemmän ymmärryksen asiakaskokemuksesta, jota hyödyntää toimintasuunnitelmissa.

Contensquarea käyttää yli 30 % Fortune 100 -yrityksistä, ja se onkin maailmanlaajuisesti johtava ratkaisu asiakaskokemuksen analysointiin.

Mikä on Contentsquare?

Contentsquare on digitaaliseen kokemukseen perehtynyt analytiikka-alusta, joka auttaa yrityksiä selvittämään kuinka asiakkaat käyttävät heidän digitaalisia tuotteitaan, kuten esimerkiksi verkkosivujaan tai muita kanaviaan. Se tarjoaa syvällistä tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä ja mahdollistaa yrityksille digitaalisen kokemuksen optimoinnin ja konversioprosentin kasvattamisen.

Mitä on digitaalisen asiakaskokemuksen analytiikka?

Mitä voit saavuttaa Contentsquaren avulla?

Contentsquare on ainoa ratkaisu, joka kattaa asiakaspolun kaikki vaiheet verkkosivustollasi ja mobiilisovelluksessasi. Sen avulla tiimisi pääsee tekemään nopeampia ja älykkäämpiä dataan perustuvia päätöksiä.

+ Kokemusten havainnointi
Rakenna rikas yleiskuva asiakkaiden käyttäytymisestä, mielikuvista ja asenteista kaikissa kosketuspisteissä.

+ Kokonaisvaltainen asiakasymmärrys
Kerää UX- (käyttäjäkokemus), suorituskyky- ja myyntitietoa koko asiakaspolun varrelta, jokaisesta kosketuspisteestä.

+ Tarkennettu fokus tekoälyn avulla
Perusta päätöksesi siihen, mikä on asiakkaillesi tärkeintä ja millä on suurin vaikutus liiketoimintaasi.

+ Toimi nopeammin
Visuaalisten havainnointien ansiosta tiimisi pääsee tekemään päätöksiä entistä nopeammin. Heidän ei siis tarvitse enää odottaa, että IT-tiimi hakee tietoja tai tulkitsee taulukoita, vaan data löytyy aivan käden ulottuvilta valmiiksi visualisoituina.

Content

Contentsquaren tärkeimmät ominaisuudet

Contentsquare tarjoaa huippuluokan digitaalisen kokemuksen analytiikkaa, jonka avulla voidaan auttaa yrityksiä ymmärtämään asiakkaiden aikomuksia, tunteita ja käyttäytymistä. Tämän ymmärryksen avulla voidaan tehdä liiketoimintaa mullistavia päätöksiä, samalla kuitenkin varmistaen korkein mahdollinen turvallisuus ja yksityisyys.

Asiakaspolun analyysi: Näet, miten kävijät etenevät sivustollasi vaihe vaiheelta aina sivustolle saapumisesta poistumiseen asti. Havaitset parhaat mahdollisuudet ja ongelmakohdat minuuteissa.

Image showing how

Aluekohtaiset heatmapit: Visualisoi, kuinka kävijät ovat vuorovaikutuksessa kunkin sivustosi elementin kanssa. Yhdistele yksilöllisiä mittareita ja kerro kuinka sisältösi, navigointisi ja tuotevalikoimasi auttavat asiakkaitasi saavuttamaan tavoitteensa.

Image showing how Zone-Based Heatmaps works with Contentsquare.

Lomakeanalyysi: Seuraa jokaista klikkausta ja skrollausta saadaksesi tietoa siitä, kuinka ihmiset käyttävät lomakkeitasi. Tunnista ongelmakohdat ja keskeytyspisteet parantaaksesi lomakkeiden konversioasteita.

Image depicting the Form Analysis feature from Contentsquare.

Istunnon uusinta: Uudelleenrakenna vierailijan istunto hyödyntäen esimerkkivierailuita mallinasi. Sen jälkeen voit hyödyntää uudelleenrakennusta yhdessä makrotason havaintojen kanssa selvittääksesi nopeasti, miksi tietyt toimintamallit tapahtuvat niin kuin tapahtuvat.

Image showing the Session Replay feature from Contentsquare.

Vaikutusten arviointi: Arvioi, kuinka moni käyttäjä käyttäytyy keskenään samoin tai kohtaa samoja ongelmia, jotta toimenpiteet voidaan asettaa tärkeysjärjestykseen – yhdessä visuaalisten esitysten kanssa.

Image showing the Impact Quantification feature from Contentsquare.

Contentsquaren keskeiset edut

+ Ymmärrä, miksi asiakkaat käyttäytyvät niin kuin käyttäytyvät

Kun asiakkaiden kanssa ollaan kasvotusten, on helpompi tulkita heidän reaktioitaan asiakaskokemuksen suhteen esimerkiksi suoran viestinnän, tuotteiden, tarjousten tai sisällön osalta. Verkkoympäristössä asiakkaiden reaktioita on kuitenkin paljon haastavampaa tulkita. Contentsquaren avulla ymmärrät asiakkaidesi yksilöllistä käyttäytymistä, tunteita ja aikomuksia digitaalisessa maailmassa aivan kuin olisitte kasvokkain.

+ Mittaa tarjoamasi kokemuksen laatua

Asiakkaat eivät aina kerro sinulle, kuinka hyvä heidän sivustovierailukokemuksensa oli. Jos he kertovat, palaute annetaan useimmiten asiakaspalveluun, tai mikä pahempaa, nostetaan julkiselle kanavalle puitavaksi. Contentsquaren avulla pääset nopeasti kärryille siitä, missä asiakkaat kokevat hankaluuksia. Se myös varoittaa sinua, jos jokin näyttää menneen pieleen ja millaisia vaikutuksia sillä voi olla liiketoimintaasi.

+ Keskity päätöksiin, joilla on eniten merkitystä asiakkaidesi ja liiketoimintasi kannalta

Tiimisi käyttää paljon aikaa sellaisten digitaalisten kokemusten rakentamiseen, joita asiakkaat uskovat haluavansa. Usein asiakkaat kuitenkin ovat todellisuudessa vuorovaikutuksessa näiden kokemusten kanssa hyvin eri tavalla kuin odotettiin. Contentsquare antaa tiimillesi valmiudet tarjota asiakkaille kokemuksia, jotka ovat heille oikeasti hyödyllisiä. Alusta tarjoaa tietoa, jota tiimisi voi käyttää kokemuksen laadun mittaamiseen ja jonka pohjalta voidaan priorisoida toimenpiteitä, jotka tuottavat asiakastyytyväisyyttä ja joilla on liiketoiminnallisia vaikutuksia.

Image of people working together to show teamwork at Vaimo.

Unelmatiimi: Vaimo ja Contentsquare

🚀 Contentsquaren ja Vaimon kanssa saat selville:

1. Kuinka kilpailijasi toimivat menestyäkseen, ja minkälaisia mahdollisuuksia organisaatiollesi on tarjolla.
2. Mitä tulisi ottaa huomioon jo esiselvitysvaiheessa
3. Kuinka ennakoida ensimmäiset projektit ja luoda tiekartta tulevaisuutta varten

Image showing a conference room with warm light.

Vaimo on Contentsquaren sertifioitu kumppani. Vaimolla on poikkeuksellisen laaja kokemus digitaalisesta analytiikasta (taginhallinta, web- ja mobiilianalytiikka), UX- ja konversioanalytiikasta (Heatmap, lomakeanalyysi, käyttäjäpalaute), konversioasteen optimoinnista (Ab-MVT-testaus ja käyttäjäkokemuksen kohdentaminen) ja kanavien välisestä personoinnista, jossa datan hallinta on kaiken ytimessä.

Keskustele asiantuntijoidemme kanssa Contentsquaresta »

Badge showing Contentsquare Select Experience Partner emblem.
Hei!

Valitse sivu: