Tavoite ilman suunnitelmaa on vain toive

Verkkokaupan maailmassa on helppoa hullaantua uusista mahdollisuuksista. On olemassa lukemattomia taktiikoita, kanavia ja alustoja, joten ei ole helppoa päättää mihin keskittää energiansa. Tämän vuoksi kannattaa aina aloittaa siitä, että mihin halutaan päästä: mikä on tavoite? Tavoitteiden perusteella voidaan alkaa suunnitella tehokasta verkkokauppastrategiaa.

Vaimolla on useiden vuosien kokemus tuloksia tuottavien verkkokauppastrategioiden rakentamisesta. Autamme asiakkaitamme luomaan selkeyttä ja linjaamaan etenemissuunnitelmat liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Verkkokauppastrategia kuvastaa paitsi liiketoimintatavoitteitasi, se sisältää myös niiden saavuttamisen aikataulun sekä etenemissuunnitelman, jonka avulla pääset perille.

Strategia ei ole sama asia kuin suunnitelma. Verkkokauppastrategiassasi keskitytään siihen mitä haluat saavuttaa, kun taas suunnitelmassa käsitellään yksityiskohtaisia taktiikoita sen saavuttamiseksi. Suunnitelma voi muuttua, mutta strategia pysyy yleensä ennallaan.

Strategia luo pohjan menestykselle

Jos sinulla ei ole verkkokauppastrategiaa, tiimisi hapuilevat pimeässä. Ilman strategiaa ei ole yhteistä linjaa, joka saisi kaikki kulkemaan samaan suuntaan. Kovassa kilpailutilanteessa on tärkeämpää kuin koskaan kulkea selkeää polkua ja varmistaa, että kaikki yrityksessä ovat tietoisia päämäärästä. Muuten ollaan nopeasti tilanteessa, jossa eri tiimit tekevät satunnaisia markkinointitoimia ilman seurantaa.

Tämän välttämiseksi autamme asiakkaitamme ensin ymmärtämään mitä he haluavat saavuttaa, ennen kuin suunnittelemme miten pääsemme perille. Meillä on pitkä kokemus työskentelystä verkkokauppojen kanssa, ja voimme auttaa sinua asettamaan oikeat tavoitteet ja tunnusluvut. Meillä on ainutlaatuinen lähestymistapa, jossa yhdistyvät korkean tason strateginen visio ja valmiudet viedä strategia käytäntöön.

Miksi strategia on tärkeä?

Useimmat verkkokauppatiimit käyvät päivittäin läpi pitkän luettelon kehityskohteita ilman selkeää käsitystä siitä, mitkä tehtävät ja toiminnot viime kädessä vaikuttavat liiketoiminnan menestykseen ja auttavat heitä saavuttamaan tavoitteensa.

Olemme nähneet monia esimerkkejä yrityksistä, jotka noudattavat digitaalista etenemissuunnitelmaa ja päätyvät saavuttamaan tai ylittämään tavoitteensa. Mutta olemme myös nähneet yrityksiä, jotka eivät ole keskittyneet siihen, mitä digitaalisen kaupankäynnin menestys heille merkitsee, ja sen vuoksi jäävät jälkeen tai epäonnistuvat.

Digistrategian rakentaminen

Ensimmäinen vaihe on ymmärtää, miltä menestys näyttää eli määrittää tavoitteet. Joskus asiakkaamme tietävät jo tavoitteensa, joskus autamme heitä määrittelemään ne. On tärkeää asettaa SMART-tavoitteet, jotka ovat spesifisiä (specific), mitattavia (measurable), saavutettavissa (achievable), realistisia (realistic) ja aikasidonnaisia (time-bound).

Tämä on ratkaiseva vaihe, sillä KPI-mittareiden avulla voit mitata edistymistäsi. On tärkeää, että tunnet nämä teille tärkeimmät suorituskyvystä kertovat indikaattorit läpikotaisin, jotta voit ymmärtää miten tuloksia saadaan syntymään.

Tässä vaiheessa autamme asiakkaitamme tunnistamaan verkkoliiketoiminnan puutteet ja mahdollisuudet. Käytämme apuna digitaalisen valmiuden ja asiakaskokemuksen arvioinnin kaltaisia työkaluja tarkastellaksemme liiketoiminnan, ihmisten, prosessien ja verkkosivustokokemuksen keskeisiä osa-alueita.

Kun tiedämme, mitkä toiminnot on asetettava tärkeysjärjestykseen, on aika laatia korkean tason teemakohtainen suunnitelma. Kuukausikohtainen yleiskatsaus keskeisistä hankkeista ja investoinneista on erittäin arvokas, kun on aika aloittaa toteutus.

Visuaalinen tiekartta auttaa hahmottamaan, minne olet menossa ja miten pääset sinne välttäen sudenkuopat. Tiekartan avulla voit kommunikoida suunnitelmiasi tehokkaasti ja visuaalisesti ilman, että tarvitsee olla pääsyä Excel-taulukoihin ja muihin työkaluihin, joiden avulla suunnitelma on rakennettu.

Menestyksekäs verkkokauppastrategia alkaa aina asiakkaasta. Autamme yrityksiä muuttumaan aidosti asiakaslähtöisiksi asettamalla heidän omat asiakkaansa kaiken toiminnan keskiöön.

Vaimon laaja kokemus työskentelystä kaikenlaisten verkkokauppayritysten kanssa tarkoittaa, ettei meillä juurikaan tule eteen uusia ongelmia. Pystymme yleensä aina näyttämään sinulle alan parhaita esimerkkejä siitä, miten toimia tietyn haasteen kanssa – sekä strategisella tasolla että päivittäisessä toiminnassasi. Halusitpa keskustella hinnoittelustrategioista, miten hyödyntää myyntisesonkeja tai kuinka integroida teknologiasi paremmin – meillä on vastauksia.

Ota yhteyttä

Asiakkaitamme

Hei!

Valitse sivu:

Pin It on Pinterest