Kehitä sisältöäsi ja luovuuttasi

Toivota tervetulleeksi sisällönhallinnan tulevaisuus ja tarjoa poikkeuksellisen hyviä käyttäjäkokemuksia useissa eri kanavissa headless CMS:n avulla.

Asiantuntijatiimimme on valmiina opastamaan sinua siirtymään saumattomasti headless CMS -arkkitehtuuriin. Sano siis hyvästit perinteisille CMS-järjestelmille ja nauti headless CMS:n tarjoamasta joustavuudesta ja skaalautuvuudesta. Toisistaan irrotettujen front- ja backend-järjestelmien myötä saat vapauden suunnitella, hallita ja toimittaa sisältöä vaivattomasti, varmistaen samalla optimaalisen suorituskyvyn.

Tällä sivulla pääset tutustumaan etuihin, joita headless CMS voi tarjota yrityksellesi – muun muassa virtaviivaistettuun sisällönhallintaan ja nopeampaan digitaalisten projektien markkinoilletuontiin. Tarjoamme yksilöllisiä tarpeitasi vastaavat räätälöidyt ratkaisut, joiden avulla voit luoda ja toimittaa kiehtovia digitaalisia kokemuksia eri laitteilla ja alustoilla.

Ota yhteyttä »

Mikä on headless CMS?

Headless CMS (Content Management System) on nykyaikainen lähestymistapa sisällön luomiseen ja hallintaan verkkosivustoja ja sovelluksia varten. Toisin kuin perinteiset CMS-järjestelmät, headless CMS irrottaa backend-sisällönhallintatoiminnot frontend-esityskerroksesta.

Headless CMS -järjestelmässä sisältöä luodaan, varastoidaan ja hallinnoidaan backend-järjestelmässä, usein intuitiivisen käyttöliittymän kautta. Sen sijaan, että sisältö olisi tiukasti integroitu tiettyyn frontend-designiin tai -malliin, se toimitetaan APIen (Application Programming Interface, ohjelmistorajapinta) kautta mihin tahansa haluttuun frontendiin tai useisiin frontend-kanaviin.

Kuinka headless CMS toimii?

Headless CMS toimii siten, että backendin sisällönhallintatoiminnot ovat erotettu frontendin esityskerroksesta. Tässä on yksinkertaistettu yleiskatsaus siitä, mitä se tarkoittaa käytännössä:

Sisällön luominen ja hallinta 01

Sisällöntuottajat käyttävät headless CMS -järjestelmän tarjoamaa käyttäjäystävällistä käyttöliittymää sisällön luomiseen, muokkaamiseen ja organisointiin. Tämä voi tarkoittaa tekstiä, kuvia, videoita, metatietoja ja paljon muuta. Sisältö varastoidaan jäsennellysti CMS-järjestelmän tietokantaan.

API-pohjainen sisällön toimitus02

Sen sijaan, että HTML-sivuja luotaisiin tietyille malleille, headless CMS toimittaa sisältöä API-rajapinnan kautta. APIn avulla kehittäjät voivat hakea sisältöä raakadatana, joka on yleensä JSON- tai XML-muodossa.

Räätälöity frontend-kehittäminen03

Kehittäjillä on vapaus rakentaa frontend-esityskerros käyttämällä haluamiaan ohjelmointikieliä ja -kehyksiä. He vievät sisältöä API-pyyntöjen kautta headless CMS -järjestelmästä ja käyttävät haettua dataa sisällön dynaamiseen esittämiseen verkkosivustolla tai sovelluksessa.

Monikanavainen sisällön jakelu04

Headless CMS:n avulla sisältöä voidaan helposti jakaa useisiin kanaviin ja alustoihin, kuten verkkosivustoille, mobiilisovelluksiin, IoT-laitteisiin, ääniavustajiin tai muihin digitaalisiin kosketuspisteisiin. Sama sisältö voidaan uudelleenkäyttää ja sitä voidaan mukauttaa eri muotoihin ja laitteisiin sopivaksi.

Ketterät iteraatiot ja päivitykset05

Backend CMS:n ja frontendin erottaminen toisistaan mahdollistaa itsenäiset päivitykset ja iteraatiot. Sisältöä voidaan muuttaa tai lisätä häiritsemättä frontendiä, mikä mahdollistaa nopeammat sisältöpäivitykset ja paremman yhteistyön sisällöntuottajien ja kehittäjien välillä.

Webhookit reaaliaikaisia päivityksiä varten06

Headless CMS voi käyttää webhookeja reaaliaikaisten päivitysten ja ilmoitusten mahdollistamiseksi. Webhookit ovat HTTP-kutsuja, jotka käynnistyvät CMS-järjestelmän tapahtumista, kuten sisällön päivityksistä tai uuden sisällön luomisesta.

Miksi headless CMS on tärkeä?

Headless CMS antaa yrityksille mahdollisuuden hallita täysin frontend-kehitysprosessiaan. Kehittäjät voivat valita sopivimmat ohjelmointikielet, -kehykset ja -työkalut luodakseen räätälöityjä frontend-kokemuksia. Tämä joustavuus mahdollistaa yksilöllisten ja innovatiivisten designien luomisen, saumattomat integraatiot kolmansien osapuolten järjestelmien kanssa sekä personoidut käyttäjäkokemukset.

Headless CMS:n avulla sisältöä voidaan toimittaa helposti useisiin kanaviin ja laitteisiin. Olipa kyseessä verkkosivusto, mobiilisovellus, IoT-laite, ääniavustaja tai uusi kehitteillä oleva teknologia, sisältö voidaan mukauttaa ja jakaa eri alustoille. Näin varmistetaan viestinnän ja käyttäjäkokemuksen yhdenmukaisuus eri kosketuspisteissä, mikä parantaa sitoutumista ja mahdollistaa laajemman yleisön tavoittamisen.

Sisällönhallinnan backendin ja frontendin erottaminen toisistaan mahdollistaa näiden molempien samanaikaisen kehittämisen. Sisällöntuottajat voivat työskennellä sisällön luomisen ja organisoimisen parissa erillään kehittäjien prosesseista. Tämä erottelu sujuvoittaa työnkulkua, vähentää tiimien välisiä riippuvuuksia ja vauhdittaa verkkosivustojen ja sovellusten markkinoilletuloaikaa.

Headless CMS -arkkitehtuurit ovat luonnostaan skaalautuvia. Koska backend CMS:n ja frontendin esityskerroksen väliset seikat ovat eroteltu toisistaan, kumpikin komponentti skaalautuu itsenäisesti. Tämä joustavuus mahdollistaa suurten liikennemäärien käsittelyn sekä yrityksen kasvun, varmistaen samalla myös optimaalisen suorituskyvyn vaikuttamatta kuitenkaan sisällönhallinnan prosesseihin.

Teknologian kehittyessä syntyy myös uusia laitteita ja alustoja. Headless CMS sopii pitkän aikavälin ratkaisuksi, sillä sen avulla yritykset voivat sopeutua nopeasti ja sujuvasti muuttuviin digitaalisiin olosuhteisiin. Se mahdollistaa uusien teknologioiden, kuten lisätyn todellisuuden (AR), virtuaalisen todellisuuden (VR) tai ääniohjattujen käyttöliittymien integroinnin, vaatimatta CMS-infrastruktuurin perusteellista uudistamista.

Headless CMS edistää sisällöntuottajien ja kehittäjien välistä yhteistyötä. Sisältötiimit voivat keskittyä kiinnostavan ja merkityksellisen sisällön luomiseen, kun taas kehittäjät voivat keskittyä vankkojen frontend-kokemusten rakentamiseen. Roolien erottaminen toisistaan mahdollistaa paremman tiimien välisen yhteistyön ja tehokkuuden sekä antaa kummallekin tiimille mahdollisuuden menestyä omalla osaamisalueellaan.

Two women sitting and chatting in an office setting.

Headless CMS -järjestelmän keskeiset osa-alueet

Mahdollisuus luoda, muokata, organisoida ja hallita sisältöä käyttäjäystävällisessä käyttöliittymässä on headless CMS -alustan keskeinen ominaisuus. Sisällöntuottajat pääsevät helposti luomaan ja jäsentelemään sisältöjä, lisäämään metatietoja, määrittelemään sisältötuotteiden välisiä suhteita sekä hallitsemaan versioita ja työnkulkuja.

Headless CMS:n ydin on sen API-rajapinta, joka mahdollistaa sisällön hakemisen ja toimittamisen. APIn avulla kehittäjät voivat hakea sisältöä raakadatana, usein JSON- tai XML-muodossa ja toimittaa sen erilaisiin frontend-sovelluksiin tai kanaviin. APIn tulisi tarjota vankkaa toiminnallisuutta ja joustavuutta sisällön hakemista ja käsittelyä varten.

Headless CMS antaa kehittäjille mahdollisuuden rakentaa räätälöityjä frontend-kokemuksia käyttämällä haluamiaan ohjelmointikieliä ja -kehyksiä. CMS-järjestelmän tulisi tarjota kattava dokumentaatio, kirjastot ja SDK:t (Software Development Kits), jotka helpottavat sujuvaa integrointia frontend-teknologioiden kanssa. Pääpaino on sisällön toimittamisessa useille alustoille ja laitteille, säilyttäen samalla yhdenmukaisuuden ja responsiivisuuden.

Headless CMS:n tulisi tukea saumatonta integroitaatiota muihin järjestelmiin, palveluihin ja kolmannen osapuolen työkaluihin. Tämä tarkoittaa integrointia asiakassuhteiden hallintajärjestelmiin (CRM), verkkokauppa-alustoihin, analytiikkatyökaluihin, markkinoinnin automaatiojärjestelmiin tai muihin sovelluksiin, joita tarvitaan digitaalisen käyttökokemuksen parantamiseen ja liiketoiminnan optimointiin.

Headless CMS on suunniteltu skaalautuvaksi, jotta se pystyy käsittelemään kasvavia liikennemääriä, sisällön määrää ja samanaikaisia pyyntöjä käyttäjiltä. Sen tulisi tarjota vankat välimuistimekanismit, sisällönjakeluverkot (CDN, eli Content Delivery Network) ja muut suorituskyvyn optimoinnin ominaisuudet nopean ja luotettavan sisällön toimittamisen varmistamiseksi.

Vankat tietoturvaominaisuudet ovat ratkaisevan tärkeitä arkaluonteisen sisällön suojaamiseksi ja luvattoman käytön estämiseksi. Headless CMS:n tulisi tarjota luotettava käyttäjän todentaminen, rooliperusteinen käytön hallinta, tietojen salaaminen sekä muita turvatoimia sisällön ja käyttäjätietojen suojaamiseksi.

Kyky seurata ja analysoida sisällön suorituskykyä, käyttäjien toimintaa ja sitoutumista, on arvokasta digitaalisten strategioiden optimoinnissa. Headless CMS -järjestelmät tarjoavat usein analytiikka- ja raportointiominaisuuksia, integraatiota kolmansien osapuolten analytiikkatyökalujen kanssa tai mahdollisuuden kerätä ja analysoida tiettyjä datapisteitä.

Two men working behind a laptop and discussing business

Headless CMS -järjestelmän parhaat edut

Headless CMS antaa sinulle joustavuutta, ketteryyttä, skaalautuvuutta ja kykyä tarjota yhdenmukaisia sisältökokemuksia useissa eri kanavissa. Tässä tulevat headless CMS:n parhaat edut:

 • Vapaus suunnitella ja kehittää frontend-kokemuksia ilman valmiiden mallien ja teemojen asettamia rajoituksia
 • Kyky tarjota yhtenäisiä sisältökokemuksia eri kanavissa ja eri laitteilla, esimerkiksi verkkosivustoilla, mobiilisovelluksissa, IoT-laitteissa ja ääniavustajissa ja niin edelleen
 • Ketteryys ja nopeampi markkinoilletuloaika sekä kyky mukautua nopeasti muuttuviin liiketoiminnan tarpeisiin
 • Parempi suorituskyky ja skaalautuvuus
 • Tulevaisuuden turvaaminen, koska uusia teknologioita voidaan muokata ja integroida helposti ja saumattomasti
 • Sisällöntuottajien ja kehittäjien parempi yhteistyö
 • Monien eri työkalujen ja järjestelmien yksinkertaistetut integraatiot, joiden avulla voit käyttää parhaita työkaluja ja palveluita keskittäen samalla sisällönhallinnan
Serene office setting.

Usein kysytyt kysymykset

Headless CMS on sisällönhallintajärjestelmä, jossa sisällönhallinnan toiminnot (backend) on erotettu sisällön esityskerroksesta (frontend). Se mahdollistaa sisällön luomisen, tallentamisen ja hallinnan riippumatta siitä, miten se näytetään tai toimitetaan, mikä tarjoaa joustavuutta ja vapautta räätälöityjen frontend-kokemusten suunnitteluun.

Headless CMS tarjoaa useita etuja, kuten:

 • Joustavuus ja kustomointimahdollisuudet frontend-kokemusten suunnittelussa
 • Kaikkikanavainen sisällöntoimitus eri alustoja ja laitteita varten
 • Nopeampi markkinoilletuloaika rinnakkaiskehittämisen ansiosta
 • Skaalautuvuus ja tehokkuuden optimointi
 • Tulevaisuuden turvaaminen integroimalla uusia teknologioita
 • Sisällöntuottajien ja kehittäjien yhteistyön parantaminen
 • Yksinkertaistetut integraatiot kolmansien osapuolten palveluihin ja työkaluihin

Headless CMS on hyödyllinen yrityksille, jotka edellyttävät sisällönhallintajärjestelmältään joustavuutta, skaalautuvuutta ja kykyä toimittaa sisältöä useisiin eri kanaviin. Se on erityisen hyödyllinen organisaatioille, joilla on monenlaisia sisältötarpeita, useita verkkosivustoja tai sovelluksia sekä tarve personoituihin käyttäjäkokemuksiin.

Vaikka teknisestä asiantuntemuksesta voi olla hyötyä, monet headless CMS -järjestelmät tarjoavat sisällöntuottajille käyttäjäystävällisiä käyttöliittymiä, joiden avulla sisältöä voi hallita ja järjestää ilman laajempaa koodausosaamista. Kehittäjät tarvitsevat kuitenkin teknisiä taitoja integroidakseen frontend-sovellukset CMS:n kanssa APIen välityksellä.

Kyllä, siirtyminen perinteisestä CMS-järjestelmästä headless CMS -järjestelmään on mahdollista. Prosessiin kuuluu sisällön vienti uuteen järjestelmään, sen uudelleenjärjestely headless CMS -järjestelmän datamalliin sopivaksi ja frontend-sovellusten rakentaminen tai muokkaaminen. On suositeltavaa suunnitella siirtyminen huolellisesti ja ottaa huomioon yrityksesi erityistarpeet.

Tietoturva on tärkeä seikka kaikissa CMS-järjestelmissä. Headless CMS -järjestelmät tarjoavat yleensä vankat tietoturvaominaisuudet, kuten tunnistautumisen, pääsynvalvonnan, salauksen ja tietosuojasäännösten noudattamisen. On erittäin tärkeää valita luotettava CMS-palveluntarjoaja, ottaa käyttöön parhaat tietoturvakäytännöt ja päivittää ja valvoa järjestelmää säännöllisesti.

Ehdottomasti! Headless CMS soveltuu hyvin verkkokauppasivustoille, sillä se mahdollistaa verkkokauppa-alustojen, tuoteluetteloiden, varastonhallintajärjestelmien ja maksuliittymien integroinnin. Se mahdollistaa myös saumattomat sisältö- ja tuotepäivitykset eri kanavissa, mikä parantaa ostokokemusta.

Man working on laptop.

Headless CMS vs perinteinen CMS

 • Perinteinen CMS: Perinteinen CMS noudattaa tyypillisesti standardi-arkkitehtuuria, jossa backend ja frontend ovat tiukasti kytkettyinä toisiinsa. CMS hallitsee sekä sisällönhallintaa että esitystä.
 • Headless CMS: Headless CMS noudattaa decoupled-arkkitehtuuria, jossa backend ja frontend ovat erillään toisistaan. CMS keskittyy sisällönhallintaan, kun taas frontend rakennetaan räätälöityjen teknologioiden avulla.
 • Perinteinen CMS: Perinteisessä CMS-järjestelmässä sisältö on tiukasti sidoksissa valmiiksi määriteltyihin mallipohjiin ja teemoihin. Sisällön luojilla on rajallinen kontrolli sisällön esitystapaan ja ulkoasuun.
 • Headless CMS: Headless CMS -järjestelmässä sisältö toimitetaan APIen kautta raakadatana. Näin kehittäjät voivat hallita esityskerrosta täysin käyttämällä haluamiaan kehyksiä ja teknologioita. Sisältö voidaan näyttää joustavasti useilla eri alustoilla ja laitteilla.
 • Perinteinen CMS: Perinteiset CMS-järjestelmät tarjoavat valmiita malleja ja teemoja, jotka määrittelevät verkkosivuston ulkoasun. Kustomointimahdollisuudet ovat rajalliset tarjotun kehyksen puitteissa.
 • Headless CMS: Headless CMS tarjoaa enemmän joustavuutta ja kustomointimahdollisuuksia. Kehittäjät voivat suunnitella räätälöityjä frontend-kokemuksia käyttämällä haluamiaan ohjelmointikieliä, kehyksiä ja työkaluja. Tämä mahdollistaa ainutlaatuiset designit, saumattomat integraatiot ja yksilölliset käyttäjäkokemukset.
 • Perinteinen CMS: Perinteiset CMS-järjestelmät keskittyvät ensisijaisesti sisällön toimittamiseen verkkosivustoille. Sisältö on tiukasti sidottu tiettyihin malleihin ja teemoihin, mikä rajoittaa sen mukautettavuutta muihin kanaviin tai laitteisiin.
 • Headless CMS: Headless CMS -järjestelmät soveltuvat erinomaisesti monikanavaisen sisällön toimittamiseen. Sisältöä voidaan helposti jakaa eri alustoille, kuten verkkosivustoille, mobiilisovelluksiin, IoT-laitteisiin, ääniavustajiin ja niin edelleen. Samaa sisältöä voidaan käyttää uudelleen ja sovittaa eri kanaviin, mikä takaa yhdenmukaiset kokemukset eri kosketuspisteissä.
 • Perinteinen CMS: Perinteiset CMS-järjestelmät voivat kohdata haasteita skaalautumisessa, koska backend ja frontend ovat tiukasti kytkettyinä toisiinsa. Yhden komponentin skaalaaminen edellyttää usein koko järjestelmän skaalaamista.
 • Headless CMS: Headless CMS -arkkitehtuurit ovat jo lähtökohtaisesti skaalautuvia. Backendin ja frontendin erillisyys mahdollistaa sen, että kukin komponentti voi skaalautua itsenäisesti vaatimusten mukaisesti. Näin varmistetaan optimaalinen suorituskyky ja skaalautuvuus vaikuttamatta kuitenkaan sisällönhallintaprosesseihin.
 • Perinteinen CMS: Perinteisessä CMS-järjestelmässä sisällöntuottajat ja kehittäjät työskentelevät usein samassa järjestelmässä ja tekevät yhteistyötä mallipohjien ja sisältöpäivitysten parissa. Heidän roolinsa ja työnkulkunsa ovat kuitenkin myös tiiviimmin sidottuna toisiinsa.
 • Headless CMS: Headless CMS edistää parempaa yhteistyötä sisällöntuottajien ja kehittäjien välillä. Sisältötiimit voivat keskittyä sisällön luomiseen ja hallintaan, kun taas kehittäjät voivat keskittyä frontend-kokemusten rakentamiseen. Tämä erottelu selkeyttää työnkulkuja ja parantaa tehokkuutta.
A light and airy empty office space with floor to ceiling windows.

Kuka voi hyötyä headless CMS -järjestelmästä?

Monipuolisuutensa ansiosta headless CMS on arvokas monille verkkokauppayrityksille. Tästä järjestelmästä hyötyvät…

 • Yritykset, jotka palvelevat laajaa asiakaskuntaa useiden kanavien ja alustojen kautta
 • Yritykset, joilla on monimutkaisia dataekosysteemejä
 • Organisaatiot, jotka edellyttävät sisällön toimittamista usealle eri alustalle
 • Yritykset, joilla on dynaamisia ja muuttuvia sisältötarpeita
 • Organisaatiot, jotka tarvitsevat täysin räätälöityjä frontend-kokemuksia
 • Yritykset, joilla on useita verkkosivustoja tai sovelluksia
 • Verkkokaupan ja vähittäiskaupan yritykset
 • Yritykset, jotka käyttävät kehittyviä teknologioita
 • Yritykset, joilla on yhteistoiminnallisia sisällön luomisen työnkulkuja

 

Etkö ole vielä varma, sopiiko headless CMS sinulle? Tee ilmainen testi alta!

Headless CMS -arviointi »

Two young businesswomen sitting at a table in a modern office working on a laptop and going over paperwork.

Töitämme

 • Image of laptop screen featuring Runnings website

  Runnings

  Runnings on yksityisomisteinen jälleenmyyjä, joka tarjoaa laajan valikoiman erilaisia tuotteita, kuten lemmikkieläin-, urheilu-, metsästys-, kalastus-, puutarha-, maatalous-, ja taloustarvikkeita sekä vaatteita, jalkineita, leluja ja ulkovarusteita.…

  Tutustu projektiin
 • Discovery for Tarkett

  Tarkett Group on johtava lattianpäällysteiden valmistaja, jolla on yli 140 vuoden kokemus alalta. Tarkett tekee maailmanlaajuisesti yhteistyötä muiden johtavien lattiavalmistajien kanssa. Tarkett Groupilla on 34…

  Tutustu projektiin
 • Pronovias banner image of bride wearing a bridal gown

  Pronovias

  Pronovias Group on maailmanlaajuisesti johtava morsiuspukujen valmistaja, jonka pääkonttori sijaitsee Barcelonassa, Espanjassa. Pronovias on vaatettanut morsiamia yli 50 vuoden kokemuksella, yli 105 maassa. Yrityksen taival…

  Tutustu projektiin

Kuinka Vaimo voi auttaa

Meillä on yli 15 vuoden kokemus työskentelystä verkkokauppiaiden ja brändien kanssa, joten me todella ymmärrämme, että sisältö on kaikki kaikessa. Voimme auttaa sinua hyödyntämään sisältösi täyden potentiaalin headless CMS:n avulla.

Näin autamme sinua sisällönhallinan parissa:

 • Teemme perusteellisen arvioinnin nykyisestä verkkokauppainfrastruktuuristasi, mukaan lukien sisällönhallintajärjestelmäsi, frontend-suunnittelusi ja yleiset liiketoimintatavoitteesi.
 • Kehitämme kattavan strategian ja ratkaisun joka on räätälöity tarpeidesi mukaan
 • Määrittelemme ja räätälöimme CMS-järjestelmän brändisi linjausten ja erityisten suunnitteluvaatimustesi mukaisesti. Hoidamme myös headless CMS:n integroinnin muihin tärkeisiin järjestelmiin, kuten verkkokauppa-alustoihin, maksuliittymiin ja varastonhallintajärjestelmiin
 • Autamme sinua siirtämään olemassa olevan sisältösi uuteen headless CMS -järjestelmään
 • Rakennamme frontend-kokemuksia käyttämällä nykyaikaisia teknologioita ja kehyksiä
 • Teemme perusteellista testausta varmistaaksemme headless CMS -toteutuksen toimivuuden, suorituskyvyn ja yhteensopivuuden

 

Oletko valmis tarjoamaan poikkeuksellisia digitaalisia kokemuksia ja optimoimaan sisällönhallinnan työnkulkusi?

Ota yhteyttä »

Happy older man with an alterative haircut happily shops on his mobile phone, presumably because of the amazing digital experience the ecommerce store offers him.

CMS-alustat, joiden kanssa työskentelemme

Contentful on headless CMS-alusta, jonka avulla yritykset voivat hallinnoida ja toimittaa sisältöä useisiin kanaviin ja laitteisiin headless CMS -ominaisuuksiensa avulla.

Lue lisää

Adobe Experience Manager (AEM) on sisällönhallintaratkaisu, jonka avulla organisaatiot voivat luoda, hallita ja tarjota personoituja digitaalisia kokemuksia eri kanavissa ja laitteilla.

Lue lisää

Verkkokaupan ala kehittyy jatkuvasti. Me Vaimolla pysymme teknisen kehityksen kärjessä ja otamme jatkuvasti käyttöön uusia työkaluja ja taitoja.

Ota yhteyttä

Hei!

Valitse sivu: