Liiketoiminta-alue

D2C, Digitaalinen kaupankäynti, Discovery, Konsultointi

Alustat ja teknologiat

Alue

Eurooppa

Toimiala

Rakennusmateriaalit

Digitaalinen muutos ja D2C-verkkokauppa

Tarkett, tunnettu lattianpäällysteiden valmistaja, jolla on rikas historia, kohtasi haasteen, joka on yleinen monille B2B-yrityksille, jotka ovat siirtymässä digiaikaan ja tutkimassa uusia liiketoimintamalleja. Tarkett halusi olla digitaalisen muutoksen edelläkävijä lattiaratkaisuiden alalla ja halusi perustaa suoraan kuluttajille suunnatun (D2C) verkkokaupan.

Tarkett halusi saada syvällisemmän ymmärryksen arvolupauksesta, asiakaspolusta, teknisistä edellytyksistä ja mahdollisista sudenkuopista, jotka liittyvät D2C-verkkosivuston lanseeraamiseen. Muutoksen kulmakivenä oli asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen; Tarkett tarvitsi digitaalisen kaupankäynnin toteuttamiseen kokeneen kumppanin, joka pystyisi tarjoamaan sekä strategista konsultointia että teknistä asiantuntemusta.

image of bedroom

Koska maailma digitalisoituu yhä enemmän, myös asiakkaidemme tarpeet kehittyvät. Visiomme on olla helpoin, innovatiivisin ja kestävin lattianpäällysteiden ja urheilulattioiden yritys, jonka kanssa tehdä yhteistyötä. D2C-lähestymistapa oli selkeä askel, sillä haluamme tarjota parhaan mahdollisen kokemuksen kaikille asiakkaillemme.

Vincent Petrognani - EMEA Digital Director, Tarkett

image of living room

Digitaalisen strategian tiekartan rakentaminen

Vaimo ehdotti ketterää ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa näiden haasteiden ratkaisemiseksi ja Tarkettin digitaalisen D2C-vision, tavoitteiden ja strategisten suuntaviivojen määrittelemiseksi. Tekemällä yhteistyötä Tarkettin organisaation monien eri sidosryhmien kanssa, Vaimo analysoi perusteellisesti nykyiset toimintamallit, IT-infrastruktuurin ja loppuasiakkaiden tarpeet.

Projekti

Kerättyjen havaintojen pohjalta Vaimo ja Tarkett loivat yhdessä vision, tavoitteet ja kattavan etenemissuunnitelman D2C-verkkokaupparatkaisulle. Vision tueksi laadittiin järjestelmän yleiskatsaus ja puuteanalyysi, jossa kartoitettiin alueet jotka oli ratkaistava toteutuksen onnistumisen varmistamiseksi.

Tämän yhteistyöhön perustuvan ja datavetoisen lähestymistavan avulla Tarkett sai syvemmän ymmärryksen arvolupauksestaan asiakkailleen, asiakaspolusta ja teknisten alustojen suosituksista. Tämä kattava kehys antoi Tarkettin johdolle edellytykset tehdä perustellun päätöksen D2C-verkkokaupparatkaisuun investoimisesta, sillä he pystyivät näkemään, miten asiakkaiden tarpeet, taloudellinen kannattavuus ja tekninen toteutettavuus olivat linjassa keskenään.

image of tablets

Tarvitsimme kumppaniksemme kokeneen verkkokaupan alan yrityksen, joka voisi toteuttaa hankkeen Euroopan laajuisesti ja joka pystyisi työskentelemään tiiviisti jokaisen maamme kanssa. Vaimo oli oikea valinta auttamaan meitä liiketoimintamallin rakentamisessa, jossa otettiin huomioon strategiamme, unohtamatta kuitenkaan paikallisten asiakkaidemme palautetta.

Vincent Petrognani - EMEA Digital Director, Tarkett

Menestyksen perusta

Tekemällä yhteistyötä Vaimon kanssa ja hyödyntämällä heidän asiantuntemustaan strategiassa ja käyttöönotossa, Tarkett otti askeleen menestykseen digitaalisella aikakaudella. Vaimon esiselvitys loi perustan Tarkettin digitaaliselle muutokselle, ja sen avulla Tarkett pystyi parantamaan markkina-aluettaan, vahvistamaan arvolupaustaan ja kilpailemaan tehokkaasti lattianpäällystealan kehittyvässä B2B- ja B2C-ympäristössä.

Yrittäjyys on osa Tarkettin perimää ja D2C uusi maailma jota tutkia. Olemme saaneet Vaimosta oppaan, jonka avulla aloittaa tämä matka. Meidän piti myös löytää kumppani, joka auttaa meitä lunastamaan lupauksemme, löytämään oikeat IT-työkalut ja integroimaan ne ympäristöömme.

Vincent Petrognani - EMEA Digital Director, Tarkett

Seuraavat askeleet

Kun esiselvitys oli tehty, Tarkettin johtoryhmä pystyi tekemään perustellun päätöksen hankkeeseen sitoutumisesta, ja heillä oli selkeät näkemykset ja odotukset hankkeen toteuttamiskustannuksista ja aikataulusta. Tarkettin ja Vaimon yhteisymmärryksen ansiosta ensimmäinen pilottisivusto lanseerattiin yhdeksän kuukauden kuluttua konseptin laatimisesta. Sivusto on rakennettu composable-arkkitehtuurin perustalle, mikä tukee eri osasista koostuvaa kokonaisuutta ja brändin yhdenmukaisuutta. Tämä arkkitehtuurimalli mahdollistaa nopean laajentumisen uusille markkinoille ja antaa paikallisille tiimeille valtuudet optimoida brändikokemusta samalla, kun keskitetty arkkitehtuuri toimii nopean markkinoilletuloajan takaamiseksi.

Tutustu Tarkettin verkkokauppaan täältä. 💻

Kaikki sivulla käytetyt kuvat kuuluvat Tarkettille.

image of laptop screen
Hei!

Valitse sivu: