Mitä on Composable Commerce?

Composable Commerce on lähestymistapa, jonka tavoitteena on rakentaa yritykselle parhaista palasista koostuva teknologioiden kokonaisuus. Käytettävät teknologiat ja toimintatavat perustetaan liiketoiminnan tarpeisiin ja tavoitteisiin. Lähestymistapa on modulaarinen ja sitä voisikin luonnehtia vastakkaiseksi all-in-one-ajattelulle, jossa käytetään vain yhtä alustaa kaikkiin toimintoihin.

Asiakaskokemus ja asiakasprofiili ovat Composable Commercen keskiössä, ja kaikki ympärillä oleva on vaihdettavissa sitä mukaa, kun uusia tarpeita ja teknologioita ilmaantuu. Toimintamalli sopiikin yrityksille, joissa digitaalisen asiakaskokemuksen tavoitetaso on määritetty erittäin korkealle.

Asiakaskomeus Composable Commercen ytimessä

Miksi Composable-lähestymistapa?

Kun omille asiakkaille halutaan tarjota erityisen korkeatasoinen brändikokemus, ei edistyneinkään yksittäinen verkkokaupan ohjelmisto riitä vastaamaan kaikkiin tarpeisiin, vaikka alusta tarjoaisikin runsaasti ominaisuuksia ja toimintoja. Hienostuneiden ja yksityiskohtaisten kokemusten rakentamiseen vaaditaan useita ohjelmistoja, jotka on viritetty huippuunsa juuri tietyllä erityisosaamisalueella.

Kun yrityksen teknologiakokonaisuus on koottu mikropalveluista, jotka kommunikoivat rajapintojen kautta, voidaan jokaista osa-aluetta päivittää erikseen. Gartnerin tutkimuksen mukaan yritykset, jotka omaksuvat lähestymistavakseen Composable Commerce -arkkitehtuurin, ovatkin kilpailijoitaan nopeampia toteuttamaan uusia toiminnallisuuksia.

Composable Commerce mahdollistaa liiketoiminnan ajurit:
  • Brändiin keskittyminen
  • Elinkaariarvon kasvattaminen
  • Ratkaisujen rakentaminen asiakkaan ympärille
  • Uusien kanavien käyttöönotto
  • Speed to value – nopeampi arvontuotto

Composable Commerce ja MACH-arkkitehtuuri

Composable Commerce perustuu MACH-arkkitehtuuriin, jossa kokonaisuus rakennetaan itsenäisesti toimivista mikropalveluista, jotka kytkeytyvät toisiinsa rajapintojen avulla.

MACH-arkkitehtuuri muodostuu sanoista:
Microservices, API-First, Cloud-native ja Headless

Mikropalvelut (Microservices): itsenäisesti toimivia palveluita tai järjestelmiä, jotka vastaavat tietystä toiminnallisuudesta.

Rajapinnat (API-First): kytkevät eri mikropalvelut toisiinsa.

Pilvipohjainen (Cloud-native): pilvipohjaiset ratkaisut tekevät toiminnasta helposti skaalautuvaa sekä käyttäjien sijainnista riippumatonta.

Headless: Modernissa arkkitehtuurissa hyödynnetään headless-teknologioita, joissa frontend- ja backend-järjestelmät ovat erillään toisistaan, ja ohjelmistot viestivät rajapintojen välityksellä.

Katso video: Composable- ja MACH-arkkitehtuuri

MACH-arkkitehtuuri

Composable Commerce liiketoiminnan näkökulmasta

Videossa Vaimon Chief Strategy Officer, Henrik Feld-Jakobsen käy läpi selvin esimerkein mitä Composable-lähestymistapa voi tarkoittaa yrityksen liiketoiminnalle.

Headless ja Composable Commerce

Ovatko Composable Commerce ja Headless sama asia? Vastaus on, että eivät, mutta ne liittyvät läheisesti toisiinsa. Headless on osa Composable Commerce -lähestymistapaa.

Headless erottaa taustajärjestelmän (backend) ja esityskerroksen (frontend) toisistaan sen sijaan, että alusta ja käyttöliittymä olisivat yksi kokonaisuus (suite). Tämä mahdollistaa eri toimittajien järjestelmien käyttämisen taustakoneistona, CMS-järjestelmänä ja asiakkaille näkyvänä esityskerroksena. Headless-arkkitehtuuri tuo yritykselle lisää joustavuutta, sillä kehittäjät ja tiimit voivat työskennellä itsenäisesti tehden muutoksia eri toimintoihin ilman, että kokonaisuuden toimivuus vaarantuu.

Usein Headlessin käyttöönotto onkin ensimmäinen askel kohti vielä joustavampaa lähestymistapaa, Composable Commercea, jossa myös taustajärjestelmä kootaan erillisistä palasista.

Lue aiheesta: Valjasta headless ja MACH commercetoolsin avulla

Perinteinen vs Headless-arkkitehtuuri

Avainhyödyt organisaatiolle

1. Parhaat teknologiat – korkeatasoinen digitaalinen asiakaskokemus
Ottamalla käyttöön oman alueensa parhaat teknologiat, yritys voi toimia alansa suunnannäyttäjänä nostamalla asiakaskokemuksensa poikkeuksellisen korkealle tasolle.

2. Modulaarinen rakenne lisää bisnesketteryyttä
Composable Commerce mahdollistaa ketterät kokeilut ja nopeat innovaatiot, kun yritys laajenee kansainvälisesti, haluaa ottaa käyttöön uusia myyntialustoja tai hyödyntää kehittyviä IoT-ratkaisuja.

3. Parempi tietoturvallisuus

Composable-arkkitehtuuri parantaa yrityksen tietoturvaa, koska eri mikropalvelut sijaitsevat rajapintojen takana. Tällöin esimerkiksi yrityksen ERP- ja POS-järjestelmät ovat paremmin suojassa mahdollisilta tietoturvahyökkäyksiltä.

4. Skaalautuvuus
Pilvipohjaisuus ja joustava teknologinen arkkitehtuuri tekevät kokonaisuudesta helposti skaalautuvan, niin uusien toimintojen kuin maantieteellisten sijaintien kannalta.

5. Future-proof – tulevaisuudenkestävä teknologia-arkkitehtuuri
Kuluttajien odotukset kasvavat ja teknologia kehittyy, joten ketteryys ja reagointinopeus tulevat korostumaan entisestään. Composable Commerce -toimintamalli varmistaa, että yrityksen digiliiketoiminta taipuu myös tulevaisuuden tarpeisiin.

Tekninen organisaatio ja toimitusmalli

Perinteisempään arkkitehtuuriin verrattuna Composable Commerce vaatii tyypillisesti organisaatiolta hieman erilaisia kyvykkyyksiä sekä suunnittelun osalta myös uudenlaista ajattelutapaa.

 

Tekninen visio

Perinteinen arkkitehtuuri on yksi kokonaisuus yhdeltä toimittajalta. Se ei tarjoa kovin paljoa joustavuutta, mutta mahdollistaa keskittymisen liiketoiminnan ongelmien ratkaisemiseen.

Headless-toteutusmalli mahdollistaa taustajärjestelmän ja esityskerroksen päivittämisen erillään toisistaan.

Composable-arkkitehtuuri taas koostetaan itse käyttäen eri toimittajia ja sitä voidaan muokata ja laajentaa itse.

 

Tekninen organisaatio

Perinteiseen malliin riittää pienempi tiimi, jossa on 1–2 tuotteen omistajaa tai yritysanalyytikkoa. IT tukee arkkitehtuurin puolella.

Headless-arkkitehtuuria voi ylläpitää in-house tai useiden eri kumppanien kanssa.

Composable-arkkitehtuuri vaatii laajemman teknisen organisaation, jossa yrityksellä on joko omat järjestelmäarkkitehdit, DevOps, tuoteomistajat ja yritysarkkitehdit tai tarvittava osaaminen hankitaan kumppanin kautta.

 

Yhteistyömalli kumppanien kanssa

Kun yrityksellä on käytössä perinteinen arkkitehtuuri, on verkkokaupan ylläpito, ketterä kehitystyö ja DevOps usein ulkoistettu kumppanille.

Headlessin myötä backend- ja frontend-kehitys voidaan erottaa toisistaan erillisten tiekarttojen pohjalta.

Composable-mallissa yritys voi hyödyntää omia resursseja DevOpsiin sekä ylläpitoon. Voidaan myös muodostaa eri organisaatioiden välisiä moniosaajatiimejä.

Composable Commerce, tekninen organisaatio

Headless-ratkaisut

contentful
commercetools

Luodaan teille paras teknologia-arkkitehtuuri

 

 

Me Vaimolla autamme yrityksiä kehittämään digitaalista liiketoimintaansa sekä luomaan yksilöllisiä tavoitteita ja tarpeita palvelevaa teknologia-arkkitehtuuria.

Asiakkaitamme ovat B2B- ja B2C-yritykset, jotka haluavat tarjota omille asiakkailleen korkeatasoisia digitaalisia asiakaskokemuksia.

Ota yhteyttä

Hei!

Valitse sivu

Pin It on Pinterest