I en digital verden som er i kraftig vekst, er det nødvendig å ha en klar og tydelig digital strategi for å vokse din bedrift og nå suksess. En godt gjennomtenkt digital strategi lar deg sette realistiske mål, overvåke fremgang effektivt og justere retningen mot riktig vei.

Det kan virke kronglete og komplisert å utvikle en digital strategi. Derfor har vi en guidefor å utvikle et veikart for digital strategi. Denne guiden forenkler prosessen for deg ved å dele det inn i fem enkle trinn. Du får de riktige verktøyene for å skape et handlingsdyktig og effektivt strategisk veikart, i tillegg til tips fra våre partnere.

I dette blogginnlegget, tilbyr vi en oversikt over de fem trinnene som trengs for å utvikle et veikart for digital strategi.

 

TABLE OF CONTENTS

 

 

Trinn 1: Sette mål for din digitale strategi

Det første trinnet for utviklingen av ditt veikart er målsetting. De bør være spesifikke, målbare, akseptable, realistiske og tidsbestemte (også kjent som SMART). De bør dekke mål som er kortsiktige, mellomlangsiktige og langsiktige. I tillegg bør de tydelig beskrive tall fra et startpunkt, de fremtidige målene og tidsfrister for når det forventes å være oppnådd. Uansett om disse målene er kortsiktige (kvartalsvise), mellomlangsiktige (årlige) eller langsiktige (2-5 år), bør de direkte støtte din inntekt eller markedsandel.

Du må unngå å sette for få mål som gjør strategien uklar eller for mange som kan distrahere deg fra de viktigste målene. Videre er det nødvendig å definere prosessen, kommunisere og oppdage arbeidsmåter som bidrar til vekst og suksess. Før å sørge for enighet og at alle arbeider mot samme mål, må disse målene være synlige og deles på tvers av organisasjonen.

 

Trinn 2: Definere KPI-er

Key Performance Indicators (KPI-er) er en måte å måle suksessen til dine mål. Du får blant annet innsikt i kundeopplevelser, finansiell prestasjon og operasjonell produktivitet.

KPI-er bør spores og vurderes periodisk, på en måte som er tilpasset din bedrift – live, daglig, ukentlig, månedsvis, kvartalsvis eller to ganger i året. Når du setter KPI-er er det lurt å starte med langsiktige mål og deretter jobbe deg mot de mer kortsiktige målene. Hver KPI bør ha en ansvarlig som har kontroll over at disse målene blir nådd.. Husk å være fleksibel og reevaluer KPI-mål periodisk for å sørge for at de er realistiske og oppnåelige.

Trinn 3: Aktiviteter og prosjekter

Etter du har definert dine mål og KPI-er, er det neste steget å identifisere og planlegge aktiviteter og prosjekter. Dette gjøres vanligvis i to scenarioer:

  • Ingen klar backlog eller idé om hvilke prosjekter eller idéer som trengs
  • Kunden har en anelse om hvilke nøkkelprosjekter og aktiviteter som trengs

I begge scenarioer må prosjekter og aktiviteter valideres og prioriteres basert på analyse av kostnadseffektivitet. Det består av å identifisere gap og muligheter i din nåværende strategi eller å validere eksisterende prosjekter i forhold til dine mål og suksessfaktorer. Etter du har definert dine aktiviteter, trenger du en enkel metode på å prioritere dem, slik at du kan fokusere på de viktigste oppgavene først.

Trinn 4: En tematisk plan på toppnivå

I dette steget skal du identifisere temaer som dukker opp når du planlegger aktiviteter basert på ditt strategiske veikart. Disse temaene inkluderer å forbedre ytelsen på nettstedet eller kundeopplevelsen, og bør grupperes i like aktiviteter og prosjekter.

Sørg for å fordele avanserte budsjetter (i timer) utover de ulike temaene og behold noe av budsjettet for vedlikeholding (oppgraderinger, bugfiksing, sikkerhetsoppdateringer). Dette gir deg en bedre idé om den totale investeringen som er nødvendig i hvert område.

Trinn 5: Et visuelt tidsbasert veikart

Det siste trinnet er å lage et tidsbasert veikart. Dette er din visuelle guide om hvilken retning du skal og hvordan du kommer deg dit. Ved å planlegge dine temaer og viktigste milepæler i tidslinjen, kan du effektivt kommunisere planene dine. Ditt veikart bør være fleksibelt og lett å oppdatere, slik at det lett kan tilpasse seg mål og behov hos din forretning. Vær oppmerksom på tidsallokering for bugfiksing og vedlikehold, slik at denne tiden ikke forstyrrer de andre nødvendige oppgavene dine. I tillegg bør du være nøyaktig på verktøyene du bruker for veikartet. Velg det som gir deg en god oversikt over interessenter og som gir dine teammedlemmer som utfører arbeidet et klart syn.

Hvordan Vaimo kan hjelpe

Vaimo jobber med forhandlere, varemerker og produsenter for å akselerere deres vekst innen digital opplevelse. En viktig faktor til suksessen, stammer fra at vi har en klar forståelse for din bedrifts retning og motivasjonen bak dette valget. Vi hjelper våre kunder med å utvikle og utforme deres digitale strategier på flere domener, som digital handel, innholdsstyring, datastyring, innsikt og aktivering. Vår tilnærming innebærer å skreddersy løsninger til ditt unike forretningsbehov.

Et velfungerende veikart for digital strategi kan være ditt kompass i et kompetitivt landskap. Det handler ikke bare om å sette mål og KPI-er. Dette er bare en liten del av en omfattende strategi, som dannes ved å kombinere ulike elementer som mål, KPI-er, aktiviteter og visuelle planer. Med dette veikartet, tenker du ikke bare på suksess, men du legger til rette for det.

 

Last ned guiden