Personvern og brukersamtykke har gradvis blitt viktigere i dagens digitale verden. Google har introdusert et verktøy som tar for seg disse utfordringene: Google Consent Mode V2. Ettersom forordningen om digitale markeder (Digital Markets Act – DMA) skal være implementert innen mars i 2024, blir det nødvendig å forstå og implementere Google Consent Mode V2. 1

I denne artikkelen skal vi ta en dypdykk i Google Consent Mode V2. Det er en veiledning om hva det er, hvordan det fungerer, og hvorfor det er en viktig komponent for virksomheter som håndterer utfordringer knyttet til digital markedsføring og samtykke. I tillegg skal vi se på forbedringer fra den tidligere versjonen for å sørge for at dine digitale kanaler og markedsføring er effektiv og samsvarer med regelverket.

 

INNHOLDSFORTEGNELSE

Hva er Google Consent Mode?

Google Consent Mode er et Google-verktøy som lar besøkende kommunisere sine valg om samtykke til informasjonskapsler til Google-tagger. Disse taggene gir deg innsikt og analyse som er tilpasset graden av samtykke brukeren har gitt.

Den første versjonen ble introdusert i 2020, hvor datasamling for Google Analytics og Google Ads var mulig, samtidig som EUs personvernforordning (GDPR) ble overholdt. Google Consent Mode V2 er en oppdatert versjon som skal samsvares med forordningen om digitale markeder (DMA) og trår i kraft i mai 2024.

Google Consent Mode løser ikke alle problemer knyttet til brukerens samtykke eller overholdelse av informasjonskapsler. Det erstatter ikke behovet for en Consent Management Platform (CMP) eller en banner/widget for samtykke til informasjonkapsler. Consent Mode fungerer mer som en komplementær funksjon som kan fungere sammenhengende med en CMP for å sikre at Google-tagger og skript fungerer i samsvar med brukerens preferanser når det kommer til samtykke.

 

Hvordan fungerer det?

Google Consent Mode er en API som bruker fire innstillinger for tagger. To av de nye innstillingene var i den første versjonen, og to nye for V2-versjonen av Google Consent Mode:

  • Analytics_storage, der brukeren ble bedt om å samtykke til at opplysningene kunne brukes til analyse.
  • Ad_storage, som spurte brukeren om samtykke til at deres data ble brukt til reklame.
  • Ad_user_data (ny): samtykker brukeren til at personopplysningene brukes til reklameformål?
  • Ad_personalization (ny): samtykker brukeren til at opplysningene brukes til remarketing?

Når brukeren ser informasjonskapselbanneret, kan de enten gi (status = granted) eller nekte (status = denied) samtykke. De følgende handlingene på Googles plattformer vil variere avhengig av den valgte implementeringsmetoden, som kan være enten enkel eller avansert:

Enkel:

Den enkle metoden omfatter å blokkere alle tagger i Google Tag Manager (GTM) og bare la dem utløses når riktig type samtykke er gitt. Det betyr at ingen informasjon deles med Google-plattformer hvis besøkende ikke aksepterer informasjonskapsler. Det er ingen forespørsler uten informasjonskapsler og ingen datamodellering på de anonymiserte dataene.

Avansert:

Ved avansert implementering fjernes visse regler som bestemmer når tagger aktiveres i GTM. I stedet kan taggene aktiveres når det er behov for det, men handlingene justeres basert på nivået av samtykke som er gitt for hver enkelt tagginnstilling. Når samtykke ikke er gitt, brukes forespørsler uten informasjonskapsler. Google bruker disse forespørslene til å analysere atferden til besøkende som ikke har gitt samtykke og beregne estimerte konverteringer.

 

Hva skjer hvis Google Consent Mode ikke aktiveres?

Hvis du har den eldre versjonen av Consent Mode implementert (V1), kommer den fortsatt til å fungere. Samtidig må du oppdatere til Consent Mode V2 hvis du skal ha full funksjonalitet slik at Google vet hvordan de skal behandle innkommende data korrekt for de to nye parameterne ad_user_data og ad_personalization.

Uten Google Consent Mode sendes det ikke data til dine Google-plattformer, som begrenser dine målinger, rapporter, opprettelse av målgrupper og muligheter for remarketing, noe som bidrar til mindre optimaliserte kampanjer.

Slik hjelper Vaimo deg

Googles Consent Mode V2 er et stort fremskritt når det gjelder å tilpasse dataanalyser og annonsering til de strenge kravene knyttet til brukersamtykke og personvernregler. Overgangen til Google Consent Mode V2 er en stor fordel for bedrifter som ønsker å optimalisere markedsføringsstrategiene sine og samtidig sikre at de overholder Digital Markets Act. Ved å ta i bruk dette verktøyet kan bedrifter bygge tillit, forbedre brukeropplevelsen og skape meningsfylt engasjement på en måte som er i samsvar med regelverket.

Hvis din virksomhet ser etter å håndtere disse endringene sømløst, kan Vaimo hjelpe deg. Med vår ekspertise innen digital handel og markedsføring, kan vi hjelpe deg med å effektivt implementere Google Consent Mode V2, slik at din digitale markedsføring er kompatibel og optimalisert for ytelse. Ta kontakt med våre eksperter.

Ansvarsfraskrivelse: I dette dokumentet finner du en overordnet forklaring av Googles samtykkemodus, men det kan ikke brukes som et hjelpemiddel for implementering. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte Insights & Analytics-teamet.

Kilder

1 – Digital Markets Act – commission.europa.eu