Bedrifter legger stadig større vekt på produktinformasjon. I dagens digitale tid har kunder tilgang til mer detaljert og omfattende produktinformasjon enn noen gang før. Kundene er informerte og foretar egne undersøkelser på nettet. De forventer at produktbeskrivelsene samsvarer nøyaktig med de faktiske produktene.

Denne økningen av produktinformasjon, kombinert med økte kundeforventninger, skaper noen nye utfordringer:

 • Hvordan håndterer vi den økende mengden produktdata?
 • Hvordan utnytter vi data for å oppnå konkurransefortrinn?
 • Hvordan bruker vi data effektivt for vekst og innovasjon?

Det er her Product Information Management (PIM) kommer inn i bildet. PIM sentraliserer, administrerer og vedlikeholder produktinformasjon for å sikre nøyaktighet på tvers av ulike plattformer. Ved å ta i bruk PIM kan bedrifter forbedre prosessene for innsamling, behandling og distribusjon av data, som øker effektiviteten, datakvaliteten og den generelle kundeopplevelsen.

Likevel kan mange i toppledelsen trenge en nærmere forklaring på de konkrete fordelene med PIM for å bli overbevist. Denne artikkelen tar for seg de viktigste fordelene med PIM for bedrifter.

 

INNHOLDSFORTEGNELSE

 

Forretningsfordeler med PIM

La oss først se på de viktigste fordelene med PIM

 • Forbedret samarbeid og strømlinjeformet arbeidsflyt
 • Sentralisert produktdata som gir en enhetlig produktvisning
 • Bedre salgsmålinger
 • Raskere produktlanseringer på tvers av markeder
 • Mulighet til å håndtere ulike produkter, sortimenter og kanaler
 • Konsistente produktdata som forbedrer kundeopplevelsen

En grundigere analyse av fordelene til PIM

Økt produktivitet

Produktinformasjon kommer fra ulike kilder, og å samle, standardisere, klassifisere og berike dataene, samt distribuere dem til flere salgs- og markedsføringsplattformer, kan være en kompleks oppgave.

Tradisjonelle løsninger og manuell vedlikehold av databaser kan mislykkes i slike omfattende operasjoner. Et spesialisert system er avgjørende for optimal og effektiv håndtering av produktinformasjon. Det er her PIM kommer inn i bildet.

Dagens forbrukere forventer oppdatert produktinformasjon med nøyaktige beskrivelser, høykvalitetsbilder, tekniske spesifikasjoner og relatert produktinformasjon.

PIM-systemer automatiserer disse prosessene, reduserer behovet for manuelt arbeid og kan føre til en betydelig økning i produktivitet etter implementering.

PIM sin påvirkning på KPI-er

PIM kan ha stor innvirkning på viktige KPI-er, som blant annet konverteringsrate, time-to-market og returandel.

Konverteringsfrekvensen er en viktig målestokk for virksomhetens suksess. PIMs grundige håndtering av produktdata forbedrer direkte kundereisen, og dette resulterer i høyere konverteringsrate. I tillegg gir PIM omfattende og presis produktinformasjon, sammen med relevant kontekstinformasjon, som bidrar til å styrke kundenes kjøpsbeslutning.

PIMs effektivitet reduserer tiden det tar for produkter å komme på markedet, slik at merkevarer raskt får et konkurransefortrinn. Dette er spesielt viktig når det er stor etterspørsel og konkurrentene ennå ikke har oppnådd synlighet i søkemotorene. I tillegg kan PIMs evne til å generere SEO-vennlig innhold øke salget gjennom bedre plasseringer i søkeresultatene.

Returer er uunngåelige i detaljhandelen, men detaljister streber fortsatt etter å redusere returandelen, ettersom dette påvirker fortjenestemarginer og konverteringsrater negativt. Mangelfull produktinformasjon er en viktig årsak til produktreturer. Nøyaktige produktbeskrivelser, attributter og ressurser kan bidra til å løse dette problemet, noe som PIM også bidrar med.

image of PIM described simply

Strategiske fordeler med PIM

Det digitale forretningslandskapet er fullt av utfordringer, fra raske digitale endringer og behovet for å tilpasse seg et digitalt miljø i stadig utvikling.

PIM tilbyr sentraliserte og strukturerte produktdata som legger grunnlaget for strategisk forretningsvekst og rask implementering av nye tjenester.

Det strukturerte datarammeverket muliggjør effektiv håndtering av produktinformasjon på flere plattformer, fra nettbutikker og mobilapper til trykte medier.

For globale selskaper øker volumet og kompleksiteten i produktdata. Det må lokaliseres for hver region, med hensyn til språk, måleenheter, lover og kulturelle forskjeller. Et dedikert PIM-system er nødvendig for å håndtere denne kompleksiteten på en sømløs og kostnadseffektiv måte.

Den digitale handelsverdenen er i konstant endring og bedrifter må ha et unikt fortrinn. PIM sørger for at produktdata er organisert og enkelt kan integreres med ulike systemer. Denne fleksibiliteten gjør det mulig for bedriften å utforske og ta i bruk nye tjenester uten store ressursforpliktelser.

Er PIM riktig for din bedrift?

Du bør vurdere PIM hvis bedriften din:

 • Håndterer omfattende produktinnhold og -relasjoner
 • Opererer på flere ulike salgskanaler
 • Administrerer et stort antall lagerenheter (SKU-er)
 • Håndterer data fra mange ulike leverandører
 • Oppdaterer produkttilbudet jevnlig

Hvordan Vaimo kan hjelpe

I Vaimo har vi integrert mange PIM-systemer for bedrifter i ulike størrelser og bransjer. Moomin gikk for eksempel over til et sentralisert PIM-system, som effektiviserte produktdatahåndteringen og gjorde det enklere å ekspandere til globale salgskanaler. PIM-systemet kan integreres med ulike plattformer, noe som sikrer skalerbarhet og støtter omnikanalhandel på tvers av flere markeder.

Eller som Göteborgs Universitet, som nå kan distribuere studieinformasjon på en effektiv måte i flere kanaler, ved hjelp av et PIM-system. Systemet gjør det enklere for studentene å finne, sammenligne og velge de emnene som passer best for dem.

Vi samarbeider med både Akeneo og for å gi din bedrift den mest effektive løsningen basert på målene dere har satt og utfordringene dere har identifisert.

Er du klar til å ta fatt på din PIM-reise? Begynn med å evaluere behovene dine med Vaimos Pimometer-undersøkelse..