Den 21. mars samlet en gruppe digitale ledere seg i Stockholm for å utveksle innsikt om veien videre for å oppfylle kravene i EUs tilgjengelighetsdirektiv. Arrangementet ble ledet av Suna Koljonen (Head of Growth Consulting i Vaimo) og Lennart Engelhardt, sosial entreprenør og grunnlegger av Funka, en ledende aktør innen digital tilgjengelighet i Europa. Bakgrunnen for arrangementet var den forestående fristen for EUs tilgjengelighetsdirektiv (EAA), EU-direktivet som har som mål å gjøre nettbaserte tjenester mer inkluderende for personer med nedsatt funksjonsevne.

Lurer du på hvordan direktivet vil påvirke din virksomhet?
Da anbefaler vi deg å lese vårt blogginnlegg først.

Med EEA-fristen i 2025 i sikte, må bedrifter forberede seg slik at deres nettsider og mobilapplikasjoner overholder kravene. Men hvor skal man begynne?

Dette blogginnlegget vil beskrive konkrete tiltak fra arrangementet som e-handelsbedrifter kan ta i bruk for å komme i gang med å ikke bare oppfylle, men også vedlikeholde EAA-samsvar. Dette sørger for at du kontinuerlig etterlever regelverket og samtidig øker tilgjengeligheten for en mer mangfoldig kundebase.

Innholdsfortegnelse

Tilgjengelighet er en kontinuerlig prosess som må integreres i alt, enten det dreier seg om programvareutvikling eller innholdsproduksjon. Suna Koljonen, Head of growth consulting hos Vaimo

Steg 1: Involver teamet ditt og utvikle en strategi

Det er viktig å fordele ansvaret for universell utforming på tvers av virksomheten. Prøv å involvere personer fra ulike avdelinger, slik at det ikke bare er én person som tar på seg oppgaven. Få med deg minst én interessent som viser genuin engasjement og kan fronte tiltakene for økt tilgjengelighet i bedriften. For de fleste virksomheter er det en god idé å benytte seg av ekstern hjelp til å utforme en strategi for bedre tilgjengelighet.

Utfordringen med dette er som regel at ansvaret legges på én person, vanligvis en UX-designer eller en webansvarlig, som ofte blir veldig alene med et svært begrenset budsjett og uten mandat. Selv om dette er bedre enn ingenting, er det ikke tilstrekkelig grunnleggende og vil ikke være bærekraftig. Lennart Engelhardt, sosial entreprenør og grunnlegger av Funka.

Dersom det virker umulig å involvere alle på nåværende tidspunkt, bør du likevel starte arbeidet. Det er viktig å ta det første skrittet mot denne endringen, uansett hvor lite det måtte være. I dette tilfellet bør du begynne med små, håndterbare skritt og sørge for å utdanne teamet ditt på tvers av alle avdelinger. Husk at det finnes ulike læringsbehov blant designere, utviklere, prosjektledere og interessenter i organisasjonen, og tilpass opplærings- og bevisstgjøringsprogrammer til deres spesifikke roller.

Steg 2: Prioriter brukervennlighet for alle

Utform nettbutikken med tanke på ulike brukergrupper. Dette inkluderer ikke bare personer med ulike funksjonshemminger, men også eldre med begrenset digital kompetanse, brukere i områder med dårlig internettilgang og personer med lav inntekt. Nøkkelen til en virkelig inkluderende digital plattform er at nettsiden din er navigerbar og forståelig for alle, uavhengig av fysiske eller sosioøkonomiske forhold. Ta deg tid til å sette deg inn i brukernes kontekst når de samhandler med produktene og tjenestene dine. Ved å erkjenne hvilke utfordringer de står overfor, kan du gjøre potensielle hindringer om til muligheter for å forbedre tilgjengeligheten og brukeropplevelsen.

Steg 3: Utforsk standarder for webtilgjengelighet

Start med å bli kjent med standarder og retningslinjer for webtilgjengelighet, for eksempel Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Disse retningslinjene gir et omfattende rammeverk for å gjøre digitalt innhold tilgjengelig for et bredt spekter av personer med nedsatt funksjonsevne, inkludert syns-, hørsels-, motoriske og kognitive funksjonsnedsettelser. Å forstå og implementere WCAG-standardene er hjørnesteinen i arbeidet med å oppnå universell utforming av e-handelsopplevelser. Det anbefales å fokusere på å nå den siste versjonen av retningslinjene (2.2), som mest sannsynlig vil bli en del av lovgivningen i de fleste EU-land innen juni 2025.

Steg 4: Forbedre kompatibiliteten med tekniske hjelpemidler

Sørg for at nettsiden din er helt kompatibel med hjelpemidler som skjermlesere, talegjenkjenning og alternative inndataenheter. Denne kompatibiliteten gjør det mulig for brukere med ulike evner å bruke nettstedet på den måten som passer dem best, slik at alle får tilgang til produktene og tjenestene dine.

Steg 5: Fokuser på tydelig og forståelig innhold

Tydeligheten av innholdet på nettstedet ditt har direkte innvirkning på tilgjengeligheten. Bruk et konkret og forståelig språk i etiketter, overskrifter og instruksjoner. Legg inn alternativ tekst for alle bilder og ikoner for å sikre at brukere som bruker skjermlesere fortsatt kan få fullt utbytte av nettstedet. Det faktiske innholdet bør være skrevet på et enkelt språk slik at alle kan forstå det.

Steg 6: Testing og kontinuerlig forbedring

Regelmessig testing er avgjørende for å opprettholde en nettbutikk med god tilgjengelighet. Benytt deg av verktøy som Accessibility Cloud, eller gjennomfør grundige manuelle gjennomganger for å identifisere og prioritere forbedringsområder. Legg spesiell vekt på å rette opp kontrastfeil og sikre at nettstedet oppleves som brukervennlig og robust. Denne kontinuerlige prosessen viser ditt engasjement for kontinuerlig forbedring og tilgjengelighet.

Slik hjelper Vaimo og Funka deg

Sammen kan vi bidra til å skape en mer inkluderende verden. Vårt strategiske samarbeid med Funka er en del av denne visjonen, hvor vi veileder våre kunder i å utvikle robuste strategier for universell utforming for å oppnå og vedlikeholde samsvar. Vi legger også vekt på å sikre at kundene våre oppfyller de tekniske standardene som kreves for å overholde kravene.

EUs tilgjengelighetsdirektiv (EAA) er her for å bli, og bedrifter må justere sine strategier for å prioritere tilgjengelighet. Dette initiativet bør være i tråd med toppledernes interesser og er nært knyttet til ESG-agendaen (Environmental, Social and Governance), noe som appellerer til forbrukere som foretrekker merkevarer som fremmer bærekraft.

Universell utforming er ikke bare et prosjekt, men en kontinuerlig reise. Det må integreres i hele livssyklusen for programvareutvikling.

Vi forstår at det kan virke overveldende å oppnå og opprettholde samsvar. Trenger du hjelp til å komme i gang, står vi klare til å bistå deg.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre opplevelsen for våre kunder og deres kunder, og en av våre prioriteringer er å støtte våre kunder med å oppfylle kravene i EUs tilgjengelighetslov. Les mer på vår nettside om opplevelsesdesign.

Om foredragsholderne

Suna Koljonen – Head of growth consulting, Nordics, Vaimo

Suna er rådgiver innen e-handel hos Vaimo Finland og hjelper kunder med å utvide sine digitale salgskanaler og prioritere utvikling. Hun hjelper kundene med å identifisere potensielle områder for vekst og innovasjon. Suna startet sin karriere i markedsføringsbransjen for 20 år siden, og derfra har hun jobbet i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi. Hun har erfaring fra både kunde- og IT-leverandørsiden. Hun har jobbet i ulike bransjer hos Gasum, Schneider Electric, Rexel og Digia.

Lennart Engelhardt – Grunnlegger, Funka

Lennart Engelhardt er en sosial entreprenør som brenner for å anvende forretningsløsninger til samfunnsnyttige formål. Gjennom hele karrieren har han viet seg til å skape positive endringer gjennom nyskapende virksomheter.

Lennart grunnla Funka for over 20 år siden, et selskap som i dag er markedsleder innen digital tilgjengelighet i Europa med fokus på å tilgjengeliggjøre digitale områder for alle. Funka har ikke bare bidratt til utformingen av internasjonale standarder for tilgjengelighet, men har også konsekvent sørget for at selskapets strategier er i tråd med kundenes økonomiske bærekraft, noe som viser at økonomisk vekst og samfunnsansvar kan gå hånd i hånd.

I dag er Lennart fortsatt en dynamisk foredragsholder og leder som kjemper for inkludering for alle og veileder bedrifter i å utvikle en inkluderende digital praksis.

Kilder

1 – World Health Organization, Disability, Key facts
2 – The Billion-Customer Opportunity: Digital Accessibility