I dag er digital transformasjon mye mer enn bare et begrep, og EUs tilgjengelighetsdirektiv sørger for at alle blir inkludert i denne transformasjonen.

EUs tilgjengelighetsdirektiv (EEA) er et direktiv som kommer til å ha en stor påvirkning på hvordan virksomheter driver, innoverer og kommuniserer med kunder. For forretninger på bedriftsnivå handler ikke dette bare om overholdelse av regler, men også en mulighet for å utvide markedet og gjøre merkevaren mer inklusiv. Det er på tide å se på tilgjengelighet som en mulighet for vekst og inklusivitet.

Hvis du er en CXO (Chief Experience Officer) eller en e-handelssjef, kan dette være et strategisk grep til å endre på ditt forhold til en stor del av den europeiske befolkningen. La oss se nærmere på hvordan EUs tilgjengelighetsdirektiv (EEA) kan påvirke din virksomhet og hvordan du kan bruke det til din fordel i markedet.

 

INNHOLDSFORTEGNELSE

 

Hva er EUs tilgjengelighetsdirektiv?

EEA er et banebrytende direktiv som skal gi over 135 millioner mennesker i EU med funksjonsnedsettelser lik tilgang til produkter og tjenester som alle andre. Idéen stammer fra FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne og har som mål å harmonisere regelverket på tvers av alle EU-land.

EEA ble godkjent i 2019, og hvert enkelt medlemsland måtte vedta de nødvendige implementeringslovene innen 28. juni 2022. Regelverket skal tre kraft i alle medlemsland innen juni 2025.

Dersom din virksomhet jobber med eller har en målgruppe bestående av EU-land, er ikke dette bare en vanlig forordning – det er et mandat for inkludering og en oppfordring til å ta grep. Direktivet gjelder for alle virksomheter i EU og det er bare bedrifter med færre enn 10 ansatte som ikke må følge det.

 

Hvordan påvirker EEA forbrukerrettigheter?

For forbrukere, spesielt dem med funksjonsnedsettelse, kan EAA være revolusjonerende. Det sørger for at produkter og tjenester er tilgjengelige ved design. Digitale hindre som har gjort det vanskelig for folk med nedsatt funksjonsevne er på vei ut. Målet med regelverket er å tilby like muligheter på områder som arbeidsmarkedet, utdanning og transport.

Hva vil det si å ha nedsatt funksjonsevne i denne sammenhengen?

I dette tilfellet gjelder omtrent 80% av tilgjengelighetsproblemer blindhet, inkludert svaksynthet og fargeblindhet. Ifølge Europaparlamentet (som også er FN-konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne) kan det defineres slik: “Folk med nedsatt funksjonsevne omfatter de med en langvarig fysisk, psykisk, intellektuell eller sensorisk funksjonsnedsettelse som i samspill med ulike forhold kan hindre dem i å delta fullt ut og på en effektiv måte i samfunnet på lik linje med andre.” Denne definisjonen omfatter blant annet personer med autisme, dysleksi, og fysiske eller motoriske funksjonsnedsettelser.

Denne definisjonen omfatter blant annet personer med autisme, dysleksi, og fysiske eller motoriske funksjonsnedsettelser.

Tilgjengelighet kommer alle til gode

Ifølge WHO er det omtrent 1,3 milliarder i verden som opplever betydelig funksjonshemning. Dette er 16% av verdens befolkning, eller 1 av 6! Derfor gir det full mening at økt tilgjengelighet kan være til nytte for en bedrift.

Tilgjengelighet er også nødvendig for folk med midlertidige funksjonsnedsettelser som noen med brukket arm, noen som har mistet brillene, eller noen som holder et spedbarn.

Tilgjengelighet er også nyttig i situasjoner med begrensninger, som sterk sollys, et miljø hvor det ikke er mulig å høre eller situasjoner hvor internett er tregt.

Tilgjengelighet er viktig for oss alle på et eller annet tidspunkt i livet, spesielt hvis vi er heldig nok til å bli gamle og håndtere utfordringer som følger. Uansett hva slags behov man har, vil forbedringer som er gjort med tilgjengelighet i fokus alltid gjøre livet enklere.

 

Hvordan endrer dette direktivet bedriftenes forpliktelser?

Forpliktelse #1: Tilgjengelighet på nett

Hvis virksomheten din har en digital tilstedeværelse, må nettsiden din overholde retningslinjer for tilgjengelig nettinnhold (WCAG). Du må sørge for at din nettbutikk er åpen for alle.

Eksempel: Hvis din nettbutikk selger klær, bør brukere med funksjonsnedsettelser kunne navigere seg gjennom sidene på samme måte som alle andre. Menyene bør for eksempel kunne åpnes uten behovet for å holde musepekeren over dem og alternative tekster som tydelig beskriver hvert bilde. Alle skjemaer og godkjennelser bør være tilgjengelig på samme måte enten de styres med mus, tastatur, joystick eller stemme.

Nettsider innen e-handel må sørge for at brukeropplevelsen, fra presentasjonslaget til det tekniske, følger retningslinjer for tilgjengelighet. Beste praksis for tilgjengelighet her er å gjøre sider navigerbare uten mus og med voiceover.

Forpliktelse #2: Produktdesign

Alle produkter må være designet med tanke på tilgjengelighet, uansett om det er mobiltelefoner eller minibanker. Det innebærer funksjoner som stemmeassisterte transaksjoner for personer med nedsatt syn.

Eksempel: Hvis bedriften din produserer minibanker, må de ha stemmeassisterte transaksjoner. Det kan f.eks. være en inngang til hodetelefoner og en stemmeassistent i menyen, slik at transaksjonene kan gjennomføres på egenhånd.

Forpliktelse #3: Tilgang til tjenester

Uansett om det er nettbank eller transporttjenester, sier regelverket at tjenesten må være tilgjengelig for alle. Dette gjelder også apper eller andre digitale plattformer som brukes med disse tjenestene.

Eksempel: Hvis du tilbyr tjenester for nettbank, bør din mobilapp være navigerbar gjennom skjermlesere og talekommando. Alle skal ha tilgang til funksjoner som å overføre penger eller sjekke saldo på konto.

Forpliktelse #4: Samsvar på tvers av landegrensene

Det betyr at virksomheter i disse landene vil dra nytte av ett enkelt sett med regler, noe som gjør handel over landegrenser mer sømløst.

Eksempel: Hvis du er en forretning som selger biler til flere EU-land, er underholdningssystemet i bilen nødt til å møte samme standard i alle land. Dette kan være stemmestyring og lettleste skjermer på flere språk.

Forpliktelse #5: Opplæring av ansatte

Teamet ditt bør ha god kunnskap om beste praksis når det gjelder tilgjengelighet på nettet. Det bør være mer enn bare opplæring, det bør være en viktig del av din kultur.

Eksempel: Ansatte i detaljhandel skal kunne hjelpe kunder med funksjonsnedsettelse med å bruke tilgjengelige funksjoner. Hvis du har en selvbetjent kasse i din motebutikk, skal personalet kunne veilede kunden gjennom det lydassisterte alternativet.

Forpliktelse #6: Regelmessig revisjon

Virksomheter bør gjennomføre regelmessig kontroll på at regelverket overholdes og se på forbedringsmuligheter.

Eksempel: Kvartalsvise revisjoner for nettsiden og fysiske produkter er nødvendig for å vite om standarder overholdes. Verktøy som WAVE eller AXE kan kjøre automatiserte tester på nettsiden din. Du kan også leie inn tredjepartstjenester for å kontrollere tilgjengeligheten til de fysiske produktene dine, som f.eks. billettautomater.

Forpliktelse #7: Rapportering og vurdering

Virksomheter er forpliktet til å rapportere om sine tiltak for tilgjengelighet og vil bli utsatt for periodiske gjennomganger.

Eksempel: En årlig tilgjengelighetsrapport som beskriver hvilke tiltak som er iverksatt for å overholde EAA. Dette skal være tilgjengelig for allmennheten og kan være en del av publikasjonene om bedriftens samfunnsansvar (CSR).

 

Følgende produkter og tjenester påvirkes av EAA:

 • Datamaskiner og operativsystemer
 • E-bøker
 • Nettbutikker
 • Minibanker, billettautomater og innsjekkingsautomater
 • Smarttelefoner
 • TV-utstyr knyttet til digitale TV-tjenester
 • Telekommunikasjonstjenester, som apper og nettsteder fra leverandøren din.
 • Audiovisuelle medietjenester, som Netflix og Spotify
 • Online- og offline-tjenester knyttet til transport, som billettautomater, apper og nettsteder.
 • Alle finansielle tjenester, som nettbanker

Alle disse produktene og tjenestene, uansett produksjonsland eller opprinnelse, er nødt til å være tilgjengelig for alle europeere.

 

Hvordan vil den nye loven bli håndhevet?

Den europeiske unions medlemsstater vil gjennomføre håndhevelsen. Det betyr at graden av gransking varierer fra land til land. Samtidig gjelder fortsatt det overordnede målet: å sørge for at virksomheter gjør sitt bidrag for et mer inkluderende samfunn.

 

Hvilke bøter eller sanksjoner kan bedrifter forvente hvis loven ikke følges?

Selv om de spesifikke bøtene ikke har blitt klargjort ennå, kan mangel på overholdelse føre til betydelige økonomiske sanksjoner. I tillegg risikerer bedrifter å gå glipp av en stor målgruppe og et marked som bare vil vokse.

 

Hva kan vi lære fra USA sitt direktiv, Americans with Disabilities Act (ADA)?

Tilgjengelighet har vært en del av ADA-lovverket siden tidlig på 2000-tallet og antall søksmål forbundet til det har økt betydelig de siste årene. Det er beregnet at antall søksmål relatert til universell utforming av nettsider i 2023 peker mot 4220 – 185 flere enn året før og nesten dobbelt så mye som i 2018.

AI-verktøy og andre tredjepartsprogrammer for skanning av tilgjengelighet har ikke hjulpet amerikanske bedrifter like mye som ønsket. Ifølge en rapport fra UsableNET, har søksmål mot bedrifter som bruker slike tjenester også økt.

Så langt har 84% av alle søksmål, relatert til tilgjengelighet, vært mot e-handelsbransjen.

Dette kan vi ta med oss videre:

 • EUs tilgjengelighetsdirektiv er en oppfordring til bedrifter om å bli mer inkluderende.
 • EAA gir nye forpliktelser for bedrifter, fra nettilgjengelighet til produktdesign.
 • Mangel på overholdelse er ikke et alternativ. Det vil bli innført strenge håndhevingsmekanismer.
 • EUs tilgjengelighetsdirektiv er positivt for både forbrukere og forretninger. Det er på tide å slutte å se på tilgjengelighet som et bry, og heller en mulighet for vekst og inklusivitet.

 

Hvordan Vaimo kan hjelpe deg med å overholde regelverket

Det kan være en krevende oppgave å håndtere kompleksiteter rundt EUs tilgjengelighetsdirektiv. Hvis du er usikker på hvordan du kan implementere beste praksis og opprettholde samsvar, er Vaimo her for å hjelpe deg.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre opplevelsen for våre kunder og deres kunder, og hjelper dem med å møte kravene til EUs tilgjengelighetsdirektiv. Besøk vår side om brukeropplevelse for å lære mer.

Brukeropplevelse »

Kilder

European accessibility act, The European Comission
United Nations, Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)
WHO, Global report on health equity for persons with disabilities
Forbes, Website Accessibility Lawsuits Rising Exponentially In 2023 According To Latest Data