Product Information Management eller PIM, er en løsning for å håndtere de komplekse behovene ved produktinformasjon. Denne artikkelen tar for seg de viktigste fordelene med PIM som kan brukes til å overbevise bedriftsledelsen om innkjøp av løsningen.

Bedrifter er i dag mer avhengig av produktinformasjon enn noen gang . Digitale kanaler har gjort det mulig å gi kundene og den interne virksomheten produktinformasjon som er mer omfattende, detaljert og rikholdig enn tidligere. Kundene har også lært seg å stille større krav til produktinformasjonen når de sammenligner produkter og vil forsikre seg om at produktet de mottar, virkelig stemmer overens med det de har sett på nettet.

Den store mengden produktinformasjon og kundekrav skaper nye utfordringer for bedrifter: Hvordan håndtere dette på en effektiv måte, utnytte det for konkurransefortrinn og bruke det til ekspansjon og nye aktiviteter.

 

Kort oppsummert er de viktigste fordelene med PIM:

  • Forbedret samarbeid mellom interne team og effektiv arbeidsflyt
  • Mer effektiv produkthåndtering
  • Økt salg
  • Raskere produktlansering til alle markeder
  • Mulighet til å håndtere flere produkter, produktserier og kanaler
  • Produktinformasjon som fremmer kundeopplevelsen og nye løsninger.

Les mer om fordelene i de følgende avsnittene.

 

Økt produktivitet i behandlingen av produktdata

Produktinformasjon behandles på mange ulike stadier i en bedrift. Det kan komme fra interne og eksterne systemer, fra leverandører eller genereres for produkter som bedriften selv produserer. Når produktdata er samlet inn blir de standardisert, klassifisert og beriket. Til slutt publiseres det i en rekke salgs- og markedsføringskanaler.

Det er ikke mulig å utvikle generelle løsninger og databaser for å håndtere et så stort volum med aktiviteter. For å kunne håndtere store mengder produktinformasjon effektivt, uten å måtte ofre kvalitet eller effektivitet, må de gjøres med et system som er utviklet for dette formålet:
en PIM.

Kundenes forventninger til kvalitet i kundeopplevelsen er nå så høye at produktinformasjonen må inneholde produktbeskrivelser, bilder og videoer, teknisk informasjon og relaterte tilleggsprodukter som tilbehør eller reservedeler. Selskaper med internasjonal drift, må også oversette og lokalisere produktinformasjon.

Et PIM-system automatiserer arbeidsprosessene så mye som mulig og optimaliserer de gjenværende manuelle trinnene. Hvor store produktivitetsgevinster PIM gir, avhenger av en rekke faktorer, som for eksempel hvor effektiv bedriftens nåværende produkthåndtering er og hvilke krav på produktinformasjon kundekanalene har. Generelt kan en bedrift forvente å doble produktiviteten ved å implementere PIM.

 

Hvordan PIM påvirker resultatene dine

Ved å integrere et PIM-system i bedriftens virksomhet kan den forbedre mange nøkkeltall, for eksempel konverteringsfrekvensen, time-to-market og produktreturer.

  • Konverteringsfrekvensen er ofte et av de mest betydelige KPI-ene en bedrift kan ha. PIM håndterer produktinformasjon som brukes til markedsføring og salg, og har dermed en direkte innvirkning på kundens produktopplevelse. Løsningen styrer kundereiser og gir omfattende, nøyaktig, innholdsrik og følelsesladet produktinformasjon. I tillegg gir PIM ytterligere informasjon på samme produktside som kan styrke kundens kjøpsbeslutning eller føre til mersalg i form av flere gjenkjøp.
  • Time-to-market reduseres takket være automatiseringen og optimaliseringen av arbeidsflyten som PIM gir. Salget kan økes når produktet lanseres, mens etterspørselen fortsatt er stor eller når konkurrentene ennå ikke konkurrerer om synlighet i søkemotorene. PIM automatiserer også genereringen av data for søkemotoroptimalisering, noe som bidrar til økt salg gjennom bedre rangering i søkeresultatene.
  • I gjennomsnitt returneres 15-30% av kjøp på nett, rundt tre ganger så mange i forhold til kjøp i fysiske butikker. Enkelt forklart er årsaken til den høye returandelen at det fysiske produktet man mottar, ikke stemmer overens med bildet av produktet som ble skapt i nettbutikken. En annen begrensning på virksomhetens resultater er kundenes tilbakemeldinger på produkter kjøpt på nettet. Antallet produktrester og tilbakemeldinger fra kunder kan reduseres ved å gi kunden en nøyaktig og utfyllende beskrivelse av produktet. Dette skaper en ekstra oppgave, som kan enkelt håndteres ved hjelp av PIM.

PIM øker det strategiske konkurransefortrinnet

Utfordringer som kan komme i veien for bedrifters digitale strategi er ofte rask digital transformasjon, effektiv skalering av virksomheten og generell tilpasning til et digitalt miljø i stadig endring.

PIM fungerer som en sentral kilde for produktinformasjon. Det bidrar til kontrollert forretningsutvidelse og raskere introduksjon av nye tjenester.

Strukturen for produktdata muliggjør for eksempel effektiv håndtering av produktkunnskap i en flerkanals virksomhet. En PIM håndterer de ulike kravene til produktinformasjon på tvers av kanaler. For eksempel har e-handel, mobilapper og trykte medier hver sine unike behov. I tillegg kan også hver av de ulike kanaler tilby unike produktserier.

I en internasjonal virksomhet øker volumet og kravene til produktinformasjon betydelig. Informasjonen må lokaliseres for å oppfylle individuelle markedskrav, for eksempel språk, måleenheter, forskrifter, juridiske og kulturelle forskjeller. For å kunne planlegge og gjennomføre det ekstra arbeidet som kreves for multikanal- og internasjonalisering på en forutsigbar og kostnadseffektiv måte, er det nødvendig med et eget system: Et PIM-system.

Digital handel utvikler seg raskt. Digitaliseringen har bidratt til at levetiden til enkelte produkter og tjenester forkortes på markedsførings- og salgskanalene. Noen tjenester viser seg å være nyttige og blir en permanent del av markedet, mens andre forkastes som unødvendige.

For å være blant de første som utnytter nye tjenester uten å skape unødvendig risiko for virksomheten, trengs det et spesifikt konkurransefortrinn: strukturert produktinformasjon. I PIM er produktinformasjon et strukturert og klassifisert datasett. I tillegg er det enkelt å integrere PIM i en rekke ulike systemer. Kombinasjonen av disse fordelene gjør det mulig å teste og implementere nye tjenester med rimelige ressurser.

Praktiske eksempler på nye tjenester er digitale assistenter (Siri, Alexa) og automatiserte chatbots. For å kunne tilby et bredt spekter av kundeassistanse må slike tjenester ha tilgang til produktinformasjon som er relevant for tjenesten, slik at de kan kombinere informasjon for ulike kundesituasjoner.

Ta vår gratis test av dine behov for håndtering av produktinformasjon

Vaimo samarbeider med Akeneo for å levere den mest effektive løsningen for organisasjonen din, basert på målene du setter deg og utfordringene du identifiserer. Du kan vurdere organisasjonens behov for en PIM-løsning ved å ta Vaimos PIMometer-test her:

 

Vil du ha hjelp med digitalisering og e-handel for din virksomhet? Kontakt Vaimo her!rong>