År 2019 omsatte e-detaljhandeln motsvarande 3,53 biljoner dollar globalt. Fram till 2022 förväntas e-handeln växa till 6,54 biljoner dollar. Med den växande populariteten för shopping online behöver företag på allvar se över den upplevelsen de erbjuder sina kunder i alla kanaler.

Det gäller dock inte endast att optimera kundupplevelsen i alla kanaler, utan även för e-handlare att fokusera på en strategi som möjliggör en effektiv och ändamålsenlig digital marknadsföring.

Ett sätt som kan hjälpa både större och mindre företag vid dessa utmaningar är att använda Adobe Commerce (Magento Commerce) i kombination med Adobe Experience Manager (AEM, läs artikeln Vad är Adobe Experience Manager?).

Dessa två kraftfulla verktyg möjliggör en perfekt synergi mellan handel och innehåll. Även om de fungerar oberoende av varandra kan Adobe Commerce (Magento Commerce) och Experience Manager integreras med varandra, vilket gör det möjligt att använda dess fulla potential som även kommer med möjligheten att integrera andra verktyg från Adobe – som Adobe Target.

I denna guide går vi igenom fördelarna med att kombinera Adobe Commerce (Magento Commerce) och Adobe Experience Manager för att skapa den perfekta användarupplevelsen för både er kund och ert företag.

 

Att separera innehållshantering från e-handeln ger bättre effekt

För större företag med olika avdelningar som ansvarar för e-handel och marknadsföring kan e-handelsplattformen innebära ett krångligare och mer tidskrävande arbete för att hantera innehåll och kataloger. Att separera innehållshantering från e-handelshanteringen skapar därför oftare en starkare upplevelse.

Adobe Experience Manager gör så att företag kan ta egna beslut när de skapar innehåll och skriver texter, då arbetsflödena inte längre är beroende av e-handelsplattformen. De kan istället använda Adobe Experience Manager för att skapa och publicera innehåll, och styra hur innehållet visas för rätt målgrupper.

Att frikoppla e-handelsplattformen från skapandet av innehåll och marknadsföringen innebär att du inte behöver vara e-handelsexpert. När kataloghanteringen dessutom är frikopplad från arbetet med marknadsföring minskar risken för dubbelarbete mellan de olika teamen.

Du kan till exempel låta marknadsföringsteamet arbeta med Adobe Experience Manager för att publicera innehåll och utvecklingsteamet fokusera på att använda PWA (Progressive Web Apps) för att optimera kundupplevelsen.

Autonomi för att agera snabbare

För de som ansvarar för att skapa och hantera innehåll är förmågan att agera snabbt oerhört viktig. Traditionellt sett har marknadsförare som använder Magento-plattformen varit tvungna att förlita sig på en standardiserad utvecklingsprocess för att lägga upp innehåll.

Omvänt ges marknadsförare, när man kombinerar Adobe Experience Manager med Adobe Commerce (Magento Commerce), autonomin att agera snabbt. Dessa arbetsflöden är inte längre beroende av utvecklingsprocessen, innehåll kan skapas och publiceras direkt för valfri kanal.

Detta gör det också möjligt för marknadsföringsteam att implementera A/B-testning utan att vara helt beroende av utvecklingsteam. Denna smidiga metodik är idealisk för företag som lägger upp innehåll på flera olika marknader.

Vill du ha ytterligare råd om detta? Kontakta våra experter här!

Enkelt och effektivt

För företag som tidigare har förlitat sig på normala utvecklingsprocesser för frontend och kundupplevelsen erbjuder Adobe Experience Manager ett snabbare och enklare tillvägagångssätt.

Adobe Experience Manager formar produktlistan och produktdetaljerna på er hemsida. Innehållet publiceras sedan genom en serverfri tjänst, som Amazon S3, och med ett knapptryck publiceras det nya innehållet.

Denna effektivitet gör det möjligt för de som specialiserar sig på marknadsföring att hantera sina arbetsflöden på ett mer effektivt sätt. Dessutom kan de som fokuserar på den operationella verksamheten koncentrera sig på att hantera produkterna. Ingen part är beroende av den andra för att göra ändringar.

Anpassa, återanvänd, öka räckvidden

För företag med flera marknader är återanvändning nyckeln till framgång. Med Adobe Experience Manager och Adobe Commerce (Magento Commerce) kan du återanvända innehåll och komponenter i alla era marknader.

Adobe Experience Manager använder sig av CIF (Commerce Integration Framework). Detta ramverk innehåller frontend-komponenter, vilka lever i Adobe Experience Manager. Dessa komponenter gör det sedan möjligt att skapa rikt innehåll som karuseller, produktlistor, sidor med produktinformation och mycket annat.

Därifrån kan ni återanvända dessa komponenter i flera olika Magento-implementationer. Även om ni behåller samma Magento-kärna går det att återanvända dessa komponenter i flera olika applikationer från Adobe Experience Manager.

Anpassning av samma nyckelkomponenter för olika marknader och instanser garanterar en enhetlig upplevelse och konsekvent varumärkesanvändning. Något som motverka silos vilket i sin tur kan leda till en försämrad kundupplevelse.

Fokus på frontend

Vid separering av innehållshantering från Adobe Commerce (Magento Commerce) till Adobe Experience Manager kommer alla externa tjänster, som 3PL, lagerhantering och lagerintegration, samt kataloghantering, vara kopplade till Magento. Det betyder att ni inte behöver tänka på dessa arbetsflöden när ni fokuserar på er frontend.

Detta gör det möjligt för marknadsförare att driva sin strategi framåt utan att hindras av backend-processer.

Till exempel påverkas inte slutmarknaden om något inte finns i lager, och tvärfunktionella team stör inte varandras arbete.

Extensions och lösningen på betalproblemen

Eftersom att Magentos extensions nu stödjer PWA med GraphQL går det att använda dessa för Adobe Experience Manager.

Genom att installerar en extension med stöd för graphQL kan ni integrera det med komponenter från Adobe Experience Manager.

Föreställ er till exempel att ni har en betalleverantör som använder GraphQL. Ni kan då integrera det med komponenter från Adobe Experience Manager. Detta gör det möjligt att vara helt headless i er e-handel genom att integrera arbetsflöden för betalning och kassa i Adobe Experience Manager.

Marknadsdriven kundupplevelse

Adobe Experience Manager erbjuder total frihet för er designprocess. Ni kan enkelt anpassa designen av kundupplevelsen med hjälp av plattformens användarvänliga lösningar.

Det är inte allt, Adobe Experience Manager gör det möjligt att anpassa er design för olika marknader och målgrupper, vilket gör det möjligt att samla in data, testa och i slutändan anpassa rätt upplevelse till rätt marknad.

Med det här strömlinjeformade tillvägagångssättet krävs minimal kodning och lösningarna blir marknadsdrivna.

Lägre kostnader

Genom att strategiskt använda kraften i Adobe Experience Manager och Adobe Commerce (Magento Commerce) kan företag minska den totala kostnaden på följande sätt:

  • Sänkta infrastrukturkostnader genom att man minskar antalet plattformar och tjänster som krävs
  • Förenklad utveckling och säkrad enhetlighet i kodbaserna
  • Strömlinjeformade verksamhetsmodeller som leder till lägre utgifter

Förbättrad enhetlighet

Oavsett om du driver verksamheten på en e-handelsplattform, som Adobe Commerce (Magento Commerce) eller på en marknadsföringsfokuserad plattform, som Adobe Experience Manager, ses plattformen som densamma.

”Enhetlighet i er e-handel och digitala kundupplvelse är nyckeln till framgång. Adobe Experience Manager + Commerce enar marknadsteamet genom en plattform vilket skapar enhetlighet och ökad effektivitet.”

I en värld där konsumenter förväntar sig en enhetlig upplevelse oavsett hur de kommunicerar med er verksamhet är detta väsentligt för framgång på lång sikt.

Realitdsflöden

Även om Adobe Commerce (Magento Commerce) och Adobe Experience Manager är helt självständiga från varandra möjliggör de realtidsflöden av data mellan tjänsterna när de sammankopplas via en CIF.

För att bättre förstå hur dessa dataflöden i realtid fungerar kan ni föreställa er det här arbetsflödet:

En säljare uppdaterar prissättningen för en produkt via Adobe Commerce (Magento Commerce). Denna information matas omedelbart in i Adobe Experience Manager, där en marknadsföringsspecialist presenterar produkten på en sida som riktar sig mot en specifik målgrupp. Prisuppdateringen sker i realtid och kräver ingen ny kodning.

Föreställ er Adobe Commerce (Magento Commerce) som den affärsfokuserade databasen och Adobe Experience Manager som skyltfönstret för produkter.

Vaimo hjälper er optimera kundupplvelsen

För företag som är intresserade av att lära sig mer om hur Adobe Commerce (Magento Commerce) och Adobe Experience Manager kan lösa problem för viktiga aktörer står Vaimo redo att hjälpa till.

På Vaimo har vi den expertis som krävs för att optimera er kundupplevelse och samtidigt garantera den enklaste, mest effektiva marknadsföringen och hanteringen av e-handel. Vi kan arbeta med er för att kartlägga er kundresa, bygga upp data kring nyckelpersoner och identifiera den bästa metoden för att implementera Magento Commerce och Adobe Experience Manager.

Läs mer om Vaimos resa med Adobe här!

Våra team lägger upp användarvänliga webbutiksappar som fokuserar på era specifika kundbehov. Vi hjälper er att definiera och tillämpa innovativa strategier som låter er skapa exceptionella kundupplevelser.

Genom att dessutom slippa vara beroende av backend-processer med hjälp av Adobe Experience Manager gör vi det möjligt för era marknadsföringsteam att arbeta mer effektivt, genom att använda kraften i Adobes produkter.

Kontakta oss för att börja resan till att skapa den perfekta kundupplevelsen!