Att hålla koll på användarnas samtycken är något som blivit allt viktigare. Google verktyg för att hantera detta heter Google Consent Mode och Google Consent Mode V2 är den senaste versionen.

Det har blivit ännu viktigare än förut att förstå och implementera Google Consent Mode i och med den nya EU-lagen om digitala marknader (DMA) som träder i kraft i mars 2024.1

I den här artikeln går vi igenom vad Google Consent Mode V2 är, hur det fungerar och vilka förändringar som gjorts i den senaste versionen.

 

INNEHÅLL

Vad är Google Consent Mode?

Google Consent Mode är ett Google-verktyg som kommunicerar besökares cookie-samtycken till Google-taggar. Tillsammans med en CMP (Consent Management Platform) säkerställer Consent Mode att Google taggar och skript fungerar i enlighet med användarnas vilja. Google Consent Mode V2 gör det också möjligt att få en bild av beteendet hos användare som inte gett sitt samtycke.

Den första versionen av Google Consent Mode kom 2020 och hade till syfte att säkerställa att datainsamlingen för Google Analytics och Google Ads skedde på ett sätt som var kompatibelt med GDPR. Den senaste versionen, Google Consent Mode V2, anpassar verktyget till DMA, den nya lagen om digitala marknader.

Google Consent Mode är inte en fristående lösning för hantering av användarsamtycke och ersätter alltså inte behovet av en Consent Management Platform (CMP) eller en cookie consent banner.

 

Hur fungerar Google Consent Mode?

Google Consent Mode har fyra tagginställningar/samtyckeslägen. Två av dem fanns med i den första versionen och två har tillkommit i V2-versionen:

  • Analytics_storage: gäller huruvida användaren tillåter att deras data används för analys
  • Ad_storage: som gäller huruvida användaren tillåter att deras data används för reklam
  • Ad_user_data (ny): gäller huruvida användaren tillåter att deras personuppgifter används för reklam
  • Ad_personalization (ny): gäller huruvida användaren tillåter att deras data används för remarketing

Användaren antingen väljer samtyckes-nivå via cookie-bannern. Den information som sedan skickas till Google beror på vilken metod som har valts för implementeringen: grundläggande eller avancerad:

Grundläggande:

Den grundläggande metoden blockerar alla taggar med i GTM (Google tag manager)och tillåter dem bara att utlösas när rätt samtyckeskategori har beviljats. Detta innebär att ingen information delas med Google-plattformarna utan att besökaren gett sitt samtycke. Med den här metoden sker inga så kallade cookieless pings och ingen datamodellering av anonymiserad data.

Avancerad:

Med den avancerade implementeringen tas trigger-regler bort i GTM. Taggar tillåts alltså att utlösas. Taggens beteende justeras sedan beroende på samtyckesnivå. När samtycke inte getts används istället så kallade cookieless pings. Dessa används för att få en bild av beteendet hos besökare som inte gett sitt samtycke och för att beräkna de uppskattade konverteringarna.

Vad händer om Google Consent Mode inte är aktiverat?

Den äldre versionen av Consent Mode kommer att fortsätta fungera men för att få full funktionalitet måste man uppdatera till V2. Först då kan Google veta hur inkommande data sak behandlas korrekt för nya parametrarna ad_user_data och ad_personalization.

Utan Google Consent Mode skickas ingen data till Googles annonsplattformar. Detta innebär att möjligheterna att mäta, rapportera, skapa målgrupper och remarketing minskar, vilket i sin tur leder till mindre optimerade marknadsföringskampanjer.

Hur Vaimo kan hjälpa till

Övergången till Google Consent Mode V2 är nödvändig för företag som vill optimera sin digitala strategi i enlighet med DMA. Genom att använda Google Consent Mode på rätt sätt kan företag bygga förtroende, förbättra användarupplevelsen och driva meningsfullt engagemang, på ett sätt som är kompatibelt med gällande lagstiftning.

Vaimo kan hjälpa er att implementera Google Consent Mode V2 på ett effektivt sätt. Kontakta oss så hjälper vi er vidare.

Funderar ni på hur ni skulle kunna ta er kunddata till nästa nivå, på ett sätt som är kompatibelt med GDPR? Läs mer om CDP – customer data platforms här.

Observera att vi i den här artikeln endast ger en förklaring av Google Consent Mode. Förklaringen här bör inte fungera som ett hjälpmedel för implementering. Kontakta vårt Insights & Analytics-team för mer information.

Källor

1 – Digital Markets Act – commission.europa.eu