Vi har under det senaste året sett en stor tillväxt på den digitala marknaden. Vilket till stor del triggats av den globala pandemin och bekvämligheten med att handla på nätet. Bara i USA nådde den totala e-handelsförsäljningen 2021 cirka 870,8 miljarder dollar. Vilket är en ökning med över 14 % från 2020.

Med en försäljningsökning följer potentiella hot som är unika för den digitala affärssektorn. Eftersom digitala företag fokuserar på onlineförsäljning är det viktigt att skydda webbplatsen och hålla känsliga kund- och säljuppgifter skyddade.

Vanliga hot mot e-handelsföretag är bedrägerier, sabotageprogram och andra säkerhetsöverträdelser, samt olaglig delning av data. Digitala företag bör därför vara medvetna om digitala säkerhetsbestämmelser, dataskyddslagar, kundservicefrågor samt riskerna med att arbeta med tredjepartsleverantörer.

En annan bov är driftstopp, en förödande och dyr incident för ett onlineföretag. Erfarna köpare går snabbt över till en konkurrent om de upplever en webbplats som osäker eller om kundupplevelsen brister.

Det är en tung uppgift för den digitala köparen, men om man förstår hoten i förväg är det lättare att skydda sin verksamhet.

Nedan går vi igenom de sex vanligaste hoten mot e-handeln och hur du undviker dem på ett proaktivt sätt.

1. Social ingenjörskonst

För var dag som går blir skadliga aktörer allt smartare, och de förfinar sina metoder. Cyberkriminella överlistar lättast dina system inifrån, genom att sno anställdas inloggningsuppgifter via nätfiske. Och kan sprida utpressningsvirus och sabotageprogram via falska länkar i e-postmeddelanden. Enligt den senaste rapporten om dataintrång från IBM och Ponemon Institute var den genomsnittliga kostnaden för ett dataintrång i USA 4,24 miljoner dollar 2021, en ökning med 10 % från 2019.

Undvik dataintrång genom att vidta aktiva förebyggande åtgärder. Ta fram och tillämpa strikta regler för data- och onlinesäkerhet, utbilda dina anställda i säkerhetsmedvetenhet och motivera dem att vara dataskyddsväktare. Utforma riktlinjer för att upprätthålla säkerheten. Exempelvis genom att kräva tvåfaktorsautentisering när kunder och anställda loggar in på sina konton.

2. Mänskliga faktorn

Den mänskliga faktorn är fortfarande den vanligaste orsaken till dataförlust, och oftast är det resultatet av ett ärligt misstag. Med ett klick kan en välmenande anställd radera värdefulla filer och data, och orsaka oåterkallelig skada för din digitala verksamhet. Upprepade eller långa driftstopp kommer att påverka produktiviteten och till och med företagets rykte.

Använd en säkerhetskopierings- och återställningslösning som gör att du kan återställa filer direkt efter en felaktig åtgärd. En säkerhetskopieringslösning säkerställer också att du minimerar driftstopp och säkerställer att personalen snabbt kan återgå till sina uppgifter.

3. Eventuella svagheter

Skadliga aktörer använder automatiserad programvara för att ständigt vara redo att utnyttja eventuella svagheter i ditt nätverk. Äldre plattformar, oåtgärdade brister i programvaran eller slarvigt skydd öppnar upp ditt system för cyberattacker.

Se till att hålla alla plattformar, plugins, SaaS och programvaror är uppdaterade. Avinstallera och ta bort olämpliga plugins eller teman som inte används. Använd skydd som brandväggar och antivirusprogram, men förlita dig inte helt och hållet på enhetens inställningar. Undersök hellre mer omfattande lösningar som uppfyller dina dataskyddsbehov.
Genomför årliga säkerhetsgranskningar och penetrationstest för att se till att du har koll på sårbarheterna i dina system.

4. Obehörig åtkomst

Alla anställda behöver inte ha tillgång till alla företagets filer och register. Obehörig åtkomst innebär en enorm mängd exponerade data. Dataförluster kan bero på misstag av välmenande anställda, eller på att brottslingar försöker få tillgång till privat information. Som tur är kan digitala leverantörer ganska enkelt att skydda data och förhindra obehörig åtkomst. Att införa strategier av det slaget bör vara en del av din övergripande datasäkerhetsstrategin.

Först och främst bör du begränsa åtkomsten och se till att dina medarbetare bara har tillgång till de delar av systemen som behövs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Be dina anställda att använda tvåfaktorsautentisering (2FA). 2FA utgör ett extra säkerhetslager och hindrar användare från att använda inloggningsuppgifter som tillhör någon annan. Den ökända Colonial Pipeline ransomware-attacken 2021 var trots allt ett resultat av ett enda lösenord.

Tillämpa för säkerhets skull följande strategier:

  • Använd rollbaserad åtkomst för anställda; de flesta filsystem kan konfigureras för att reglera åtkomsten baserat på användarens roll eller autentiseringsuppgifter.
  • Inför engångsinloggning (SSO) så att du enkelt kan reglera och skanna åtkomsten till känsliga data.
  • Begränsa användningen av generiska konton till ett minimum och kräv lösenordsbyten för delade lösenord.
  • Radera autentiseringsuppgifter omedelbart när en anställd lämnar företaget. Sköt om autentiseringsuppgifterna och håll dem uppdaterade.

5. Non-Compliance

Bestämmelserna om dataintegritet och dataskydd är stränga och medför enorma ekonomiska påföljder om de inte efterföljs. GDPR, HIPAA, PCI, annan regional och internationell dataskyddslagstiftning beskriver de enorma riskerna med Non-Compliance. Förordningarna kräver att onlineföretag följer protokollen; att arbeta utan hänsyn till reglerna för dataintegritet och dataskydd är ett bombsäkert sätt att riskera hela verksamheten.

Håll koll på att regelverket efterlevs genom att:

  • Säkerställ att ditt företag uppfyller de skyldigheter som fastställs i tillämpliga dataskyddslagar.
  • Anta att samtliga påbud gäller även ditt företag.
  • Håll din plattform och dina komponenter uppdaterade för att se till att du använder de senaste versionerna. Därmed gör du allt du kan för att skydda privata kunduppgifter
  • Ta tid att noggrant granska alla tredjepartsleverantörer och se till att de uppfyller kraven, eftersom du kan vara den ansvariga parten vid ett dataintrång.
  • Se till att alla SaaS från tredje part uppfyller internationella lagar om dataskydd och datasäkerhet.

6. Riskhantering och riskminimering

Innan du kan besluta om dina säkerhetsbehov måste du först identifiera vilka tillgångar du vill skydda, samt förstå deras värde. Vi har hittills diskuterat olika scenarier och delat med oss av lämpliga sätt att minska riskerna med att driva ett företag inom digital handel.

Riskminimering är en kontinuerlig praxis, vilket innebär att du alltid måste vara på din vakt när det gäller din onlineverksamhet. Moderna digitala hot utvecklas ständigt och blir hela tiden mer sofistikerade, eftersom cyberkriminella arbetar outtröttligt för att höja insatsen.

Utpressningstrojaner bryr sig inte om ett företags storlek, intäkter eller bransch, vilket betyder att inget digitalt företag går helt säkert. Det händer att skadliga aktörer attackerar mindre företag i tron om att det ska bli en lätt erövring. Mindre företag saknar ofta säkerhetspolicy och utbildar inte heller sina anställda i säkerhetsmedvetenhet.

Så undviker du hot mot e-handeln: Var proaktiv när det gäller säkerhet

För att förhindra att ditt digitala företag blir ännu en siffra i statistiken måste du vidta proaktiva skyddsåtgärder. Genom att anta de lösningar som tagits upp i den här artikeln sänker du sannolikheten för attacker, minskar ditt ansvar och kan återhämta dig snabbt om en incident skulle inträffa.

Sammanfattningsvis är det viktigt att utbilda alla dina anställda och se till att de förstår men också följer säkerhetsprotokollen. Håll dessa säkerhetsprotokoll uppdaterade och implementera strikta säkerhetsprinciper för samtliga lösenord och enheter. Håll angriparna i schack med hjälp av brandväggar och säkerhetsplattformar, och sök regelbundet av efter bedrägliga eller misstänkta aktiviteter.

Att skydda din digitala verksamhet och dina digitala tillgångar innebär att du skyddar din känsliga data och dina kunders privata uppgifter. Det underlättar att samarbeta med en organisation med djup förståelse för den digitala handeln och de bästa metoderna för att minska säkerhetsriskerna i kampen mot e-handelshot.

Vi på Vaimo är specialister på cybersäkerhet, en metod där vi blandar de bästa verktygen med rätt teknik för att se till att dina säkerhetsbehov uppfylls. Våra säkerhetsexperter har många års erfarenhet, och vår strategi för cybersäkerhet omfattar proaktivitet, verktyg och kunskap. Kontakta våra experter på digital säkerhet direkt!

Vill du veta mer? Klicka på knappen nedan så hörs vi snart 👋🏼 

Jag vill veta mer