En del skulle hävda att e-tailing och e-handel bara är olika ord för samma sak, medan andra menar att det finns några viktiga skillnader mellan de båda begreppen. Oavsett om du anser att skillnaderna bara är semantiska eller inte, kan det faktiskt vara bra att fundera kring dem som utgångspunkt för mer betydande strategiska diskussioner och beslut för företaget.

E-tailing, e-handel, onlineförsäljning, digital försäljning – oavsett vilka termer du föredrar, har det de representerar aldrig varit hetare. Även innan pandemin drabbade oss pågick en snabb digitalisering av handeln. Men den har accelererats kraftigt av utbrottet av Covid-19, eftersom pandemin tvingade oss alla att stanna hemma.

Den snabba tillväxttakten inom digital försäljning har varit omöjlig att bortse från. Enligt Insider Intelligence kommer försäljningen inom den amerikanska nätdetaljhandeln att öka med 13,7% under 2021 och nå 908,73 miljarder dollar. Och allt eftersom företagsinköparna går över till digitala inköp, stiger även försäljningen på e-handelswebbplatser för B2B. Under 2021 väntas e-handelsförsäljningen inom B2B nå nära 1,5 miljarder dollar, en ökning på 12,2% jämfört med föregående år. Och det finns inget som tyder på att saker och ting kommer att återgå till hur det var tidigare.

Tvärtom har många kunder insett att de digitala vanor de lagt sig till med för att de varit tvungna faktiskt är väldigt praktiska. Så framöver är det de varumärken som lyckas anpassa sig till och uppfylla dessa nya förväntningar som kommer att blomstra.

En av de viktigaste sakerna att fundera kring som detaljhandlare, e-handlare eller e-tailer är hur affärsmodellen ska se ut. I den här artikeln ska vi titta på skillnaderna mellan e-tailing och e-handel för att hjälpa dig utröna vilket som bäst motsvarar dina behov.

SKILLNADER MELLAN E-TAILING OCH E-HANDEL

E-TAILING: DEFINITION

E-tailing står för electronic retailing (elektronisk detaljhandel) och avser specifika aktiviteter som rör försäljning av detaljhandelsprodukter och -tjänster via internet. Nyckelorden i den här definitionen är ”detaljhandelsprodukter och -tjänster”.

E-HANDEL: DEFINITION

E-handel avser en bredare samling aktiviteter som innefattar, men inte begränsas till: försäljning av detaljhandelsprodukter på internet (e-tailing), elektroniska finansiella tjänster som onlineöverföringar eller -transaktioner, hantering av leveranskedjor online, mobil handel (m-handel), digital marknadsföring, datainsamlingssystem med mera.

E-TAILING FOKUSERAR PÅ B2C-SEGMENTET

E-tailing, som ju är elektronisk detaljhandel, har en tendens att främst lägga fokus på B2C-segmentet (företag till konsument). E-handel, å andra sidan, omfattar såväl B2C-marknaden som företag till företag (B2B), konsument till konsument (C2C), direkt till konsument (D2C) och konsument till företag (C2B). På senare tid har man alltmer börjat använda begreppet nätdetaljhandel eller e-tailing för att tala om indirekt e-handelsförsäljning eller -distribution, dvs. försäljning av produkter via e-handelskanaler som man inte äger.

UR ETT TILLVERKARPERSPEKTIV: E-TAILING KONTRA E-HANDEL

Nu ska vi titta närmare på vad de här skillnaderna innebär för en tillverkare. Om du är en tillverkare av varor och vill sälja dem online, hur går det då till, beroende på vilket alternativ du väljer? Även om e-tailing och e-handel inte är ömsesidigt uteslutande affärsmodeller, har de båda olika för- och nackdelar.

E-TAILING: FÖRDELAR OCH NACKDELAR

Med den här konfigurationen distribuerar du dina produkter via ett nätverk av onlinedetaljister, även kallade e-handelsdetaljister eller e-tailers. Affärsmodellen är väldigt lik försäljning i detaljhandelsbutiker, förutom att de här butikerna nu i stället är nätbutiker eller e-handelswebbplatser. De skulle kunna vara antingen nätversioner av fysiska butiker, t.ex. e-handelswebbplatser som Walmart.com, rena onlineaktörer som Zappos eller digitala marknadsplatser som Amazon.

Fördelar med den här metoden:

 • Frigör större intäktsmöjligheter eftersom dina produkter visas upp för många fler potentiella kunder.
 • Outsourcing av individuella försäljningar, returer eller kundservice till onlinedetaljisten, vilket effektivt frigör dina egna resurser och budgetar.
 • Partiförsäljning ger konkurrenskraftigare priser.

Nackdelar med den här metoden:

 • Du måste dela marginalen med en till mellanhand.
 • Begränsad möjlighet att samla in kunddata eftersom du inte står så nära slutkunden som du skulle kunna.
 • Om du inte hanterar distributionsnätverket korrekt kan varumärket bli lidande.
 • Du har mindre kontroll över kundupplevelsen, hur produkterna positioneras och varumärkeskommunikationen.
 • När det finns flera återförsäljare kan det ge upphov till priskonkurrens inom varumärket.

E-HANDEL: FÖRDELAR OCH NACKDELAR

Med e-handel driver du din egen e-handelswebbplats och säljer direkt till konsumenter. Vissa sköter sin egen logistik, medan andra lägger ut den till en tredje part.

Fördelar med den här metoden:

 • Du behöver inte dela dina marginaler med någon annan.
 • Direkt kontakt med slutkunden: du hanterar relationen, du äger kunddata (e-postadresser för marknadsföring, beteende på webbplatsen osv.).
 • Kontroll över exakt hur varumärket och produkterna visas.
 • Möjlighet att snabbt lansera nya produkter.
 • Möjlighet att samla in egna kunddata.
 • Möjlighet att rikta in dig på nya kunder genom att använda onlinemarknadsföring och verktyg för webbplatsanalys som hjälper dig att bättre förstå kunderna behov.

Nackdelar med den här metoden:

 • När du begränsar dig till endast e-handel (försäljning på din egen webbplats) kan det innebära att du ger upp mycket potentiell försäljning, även om du är ett väldigt starkt varumärke.
 • Försäljning direkt till konsumenten kräver särskilda kunskaper och förmågor, som kanske inte finnas naturligt inom företaget.
 • Försäljning enbart via den egna webbplatsen kräver ett starkt varumärke och stora marknadsföringssatsningar.

HUVUDPUNKTER

Även om det kan verka som om skillnaden mellan e-tailing och e-handel mest ligger i semantiken, är det viktigt att överväga de olika affärsmodellerna och deras konsekvenser. För den som ger sig in i digital försäljning och marknadsföring blir valet av rätt mix av försäljningskanaler oerhört betydelsefullt för verksamhetens tillväxtpotential.

Sammanfattningsvis:

 • E-tailing, som står för electronic retailing (elektronisk detaljhandel), avser vanligtvis aktiviteter som rör försäljning av detaljhandelsprodukter och -tjänster via internet. Det innefattar också distribution av produkter via ett nätverk av onlinedetaljister, även kallade e-handelsdetaljister eller e-tailers.
 • E-handel avser en bredare samling aktiviteter, däribland försäljning av detaljhandelsprodukter på internet (e-tailing), elektroniska finansiella tjänster, hantering av leveranskedjor online, mobil handel (m-handel), digital marknadsföring och datainsamlingssystem. Och med e-handel driver du din egen e-handelswebbplats och säljer direkt till konsumenter.

Oavsett de exakta definitionerna av e-tailing och e-handel, är huvudsaken för alla varumärken just nu att se till att deras produkter finns tillgängliga online och att den digitala kundupplevelsen är likvärdig eller överlägsen konkurrenternas. Idag har kunderna en allt tydligare preferens för att göra sina inköp på nätet, så företagen måste kunna erbjuda en bra onlineupplevelse för att inte hamna på efterkälken.

Så om du kommer från en bakgrund inom fysisk försäljning och verkliga butiker finns det ett antal strategiska affärsbeslut som behöver fattas. Både e-tailing och e-handel innebär ett antal fördelar och nackdelar, och vilket alternativ som passar bäst för dig beror på ett flertal faktorer. Dessutom kan de två kombineras på många olika sätt.

HUR VAIMO KAN HJÄLPA DIG

Det kan vara svårt och kännas överväldigande att försöka hitta rätt bland alla de olika alternativen och ta de första stegen mot nya affärsmodeller. Vi på Vaimo har omfattande erfarenhet av att hjälpa klienter världen över att ta det här steget för att expandera sina företag till nästa nivå.

Vi tittar ständigt på nya strategier för att hjälpa våra kunder att skapa nya intäktskanaler som kan komplettera och till och med förbättra deras befintliga. Som alltid är nyckeln till att skaffa sig ett försprång att sätta igång. Vi hjälper dig gärna att utöka onlineverksamheten och driva tillväxt – ta kontakt med vårt team av experter för att utforska möjligheterna.

Vi på Vaimo är experter inom digital handel. Vi jobbar med varumärken, detaljhandlare och tillverkare i hela världen för att skapa vinnande e-handelsstrategier och fantastiska kundupplevelser. Vi hjälper dig gärna att införa en mer personanpassad metod som tar din onlineförsäljning till nästa nivå. Ta kontakt med vårt team av experter för information om hur vi kan hjälpa dig att expandera din e-handelsverksamhet.