Det finns idag otaliga alternativ för hur man kan drifta sin e-handel. Marknaden rör sig dock tydligt mot molnlösningar. Dessa ger enklare och mer strömlinjeformade tillvägagångssätt som ger ett flertal fördelar för e-handlare. I den här artikeln går Olga Gutenko – som är vår Head of Technology Services – igenom för- och nackdelar med olika hostinglösningar, och specifikt kring Kubernetes som en är tydlig vinnare i detta race mot molnet.

TABLE OF CONTENTS

Förflyttningen till molntjänster för e-handeln har i högsta grad varit påverkad av den ökande popularitet som Kubernetes upplevt senaste åren. Exakt varför kan vara lite svårförstått för den oinsatte. Men innan vi kommer dit, låt oss börja med att få det Kubernetes-relaterade ordförrådet ur vägen.

Läs mer om: Selecting an Enterprise Ecommerce Hosting Service

Traditionell hosting vs. Molnlösningar

Traditionell hosting innebär att du driftar din lösning på en eller flera fysiska servrar. Dessa är antingen dedikerade för dig eller delade med andra. Det här kan vara ett kostnadseffektivt alternativ, men nackdelen är att det skapar en svag punkt för misslyckande (s.k. single point of failure). Det betyder att om något händer med den här servern, till exempel ett fel på hårddisken, RAM-minnet eller strömförsörjningen, så kommer det påverka din onlineverksamhet.

En annan nackdel är att du inte kan reagera snabbt på plötsliga toppar i trafiken. Du skulle behöva fysiskt köpa eller hyra en server och sedan konfigurera och ansluta den till ett nätverk i datacentret för att skala med efterfrågan. Detta kan också leda till att man investerar i ytterligare resurser som sen kan komma att vara överflödiga när tillströmningen av besökare saktar in.

En molnlösning (Cloud hosting), å andra sidan, tillåter företag att använda off-site servrar för bland annat lagringsutrymme, databaser, kontrollpaneler och e-postkonton. Det hjälper också till att balansera belastningen över flera servrar, vilket innebär att en enskild server som går ner inte leder till förlorad data eller driftstopp.

Molnlösningar låter dig konfigurera och tillhandahålla datorresurser inom minuter. Det möjliggör också en enklare programkodbas, eftersom molnet tar hand om några av funktionerna för säkerhet, skalbarhet och säkerhetskopiering. Molnet låter dig reagera på ett tillflöde av trafik snabbt, utan att behöva leta efter en kostsam lösning.

Molnlösningar: IaaS, PaaS, och SaaS förklarat

Infrastructure as a Service (IaaS)

Infrastructure as a Service (IaaS) hänvisar till ett scenario där en molnleverantör hanterar den fysiska eller molninfrastrukturen för er räkning. Moln eller lokal infrastruktur kan tillhandahållas, vanligtvis baserat på deklarativ konfiguration, vilket gör det möjligt att hålla reda på infrastrukturens tillstånd och därför förbättrar säkerheten.

IaaS löser dock inte hur du bygger, distribuerar och levererar hela applikationer i stor skala och hur ditt utvecklingsteam interagerar med dem.

Platform as a Service (Paas)

Platform as a Service (PaaS) är en managerad plattform som utvecklare använder för att bygga, distribuera och köra applikationer. Kunden behöver inte oroa sig för att förstå infrastruktur, observerbarhet och säkerhetsbehov, eller specifikationerna för applikationsleveranspipelines. Säljaren hanterar allt detta åt dig och tillhandahåller alla nödvändiga verktyg för utvecklare. Alla dina filer och data lagras på leverantörens servrar eller molnlösning istället för din med dessa plattformar.

Det betyder att du inte behöver tillräckligt med utrymme för hela din webbplats på din infrastruktur och kan glömma att behöva oroa dig för bandbredd om en av dina sidor blir populär.

Läs mer om: Ecommerce Strategy 101 – Choosing a Platform and KPI Metrics

Vad är Kubernetes?

Kubernetes är ett system med öppen källkod för automatiserad distribution, skalning och hantering av applikationer i en eller flera containrar. Det är med andra ord en plattform som automatiserar många av de manuella processer som är involverade i att hantera containrar för molnbaserad mjukvara.

Vad gör Kubernetes?

  • Grupperar behållare som utgör en applikation i logiska enheter för enkel hantering och upptäckt
  • Anger regler för hur dessa behållare körs (till exempel: vad som ska köras i en behållare, hur många som ska köras samtidigt, etc.)
  • Schemalägger när dessa uppgifter ska utföras så att du kan behålla din applikations tillgänglighet och resursutnyttjande

Vilka är fördelarna med Kubernetes för e-handel?

Förbättrad redundans

Kubernetes kan hjälpa dig att bygga redundans i din lösning genom att automatiskt spinna upp nya instanser av kritiska tjänster i händelse av serverfel.

Kubernetes tillhandahåller också inbyggd tjänsteupptäckt (s.k. service discovery), vilket gör att man dynamiskt kan länka behållarna som körs i molnet med vilken annan komponent som helst som behöver dem, till exempel lastbalanserare eller databaser. Detta innebär att det inte finns något behov av att uppdatera konfigurationen varje gång man snurrar upp en ny instans av en app – och även om en misslyckas kommer den inte att ta ner hela miljön tillsammans med den.

Enklare skalbarhet

Kubernetes låter dig skala dina kampanjer direkt genom att lägga till mer datorkraft till din webbplats samtidigt som du säkerställer prestanda och tillgänglighet. Föreställ dig att du måste konfigurera varje ny server du vill lägga till på din webbplats eller överväga den tid som krävs för att konfigurera fler servrar för ett ökande antal användare.

Kubernetes gör skalbarheten enklare genom att du kan skapa flera poddar. En pod är en grupp behållare som är utplacerade på samma molntjänst. Du kan iterera snabbare när du lägger till funktioner utan att oroa dig för hur din app kommer att fungera med fler användare.

Detta gör att du kan skapa produkter med hög tillgänglighet till lägre kostnad tack vare ökad automatisering och effektivitet.

Noll driftstopp

I traditionella molntjänster leder de flesta mekaniska eller elektriska fel i fysisk infrastruktur till tillgänglighetsproblem för webbplatsen. Moderna Cloud Kubernetes-kluster förhindrar detta med teknik som säkerställer att en annan hårdvara replikeras över vid driftstopp.

Många e-handelsappar använder mjukvarukomponenter från tredjepart som plötsligt kan gå offline, till exempel chatt-API:er eller betalningsgateways. Om en tjänst stannar, tar den inte bara ner sin egen instans utan också alla andra komponenter som förlitar sig på att den ska fungera. Det är här hög tillgänglighet och redundans kommer in i bilden.

Kubernetes hjälper dig att bygga applikationer som är toleranta mot misslyckanden. Om en tjänst går ner kommer dess pods (samlingar av en eller flera behållare som distribueras tillsammans som en del av en applikation) att startas om på friska noder.

En agnostisk plattform

Eftersom fler organisationer vill hantera sina applikationer över flera molnplattformar behöver de ett enkelt tillvägagångssätt. Kubernetes är det tillvägagångssättet. Tekniken bakom är baserad på öppen källkod och designad för portabilitet – vilket innebär att den kan köras var som helst i ett offentligt, privat eller hybridmoln.

Detta ger organisationer mycket flexibilitet i var de distribuerar applikationer och hur de skalar dem. Att vara moln-agnostisk gör det också möjligt för användare av Kubernetes att driva innovationer som sträcker sig utöver en enskild molnleverantörs funktionsuppsättning.

Läs mer om: B2B Ecommerce Marketing Opportunity

Hur Kubernetes fungerar i praktiken

På Vaimo har vi ett team plattformstekniker som tar hand om vår interna plattform. Detta team jobbar kontinuerligt för att säkerställa att våra leveransteam har en så effektiv utvecklingsprocess som möjligt. I slutändan innebär det att våra projektleveranser är mer effektiva då utvecklingsteamen inte behöver installera och konfigurera verktyg som loggning, övervakning, utvecklings- och distributionspipelines, säkerhetsverktyg samt CDN.

Vaimo-plattformen är baserad på Kubernetes men har också utökats med en självbetjäningsportal som utvecklare kan använda för att få igång nya projekt från grunden på bara några minuter. Detta inkluderar inte bara infrastruktur utan också kod- och konfigurationsrepon, sätta upp och distribuera pipelines, dokumentationsinställningar, säkerhetspolicys och CDN.

Vår plattform gör second-day operations enklare, detta eftersom projektinställningar spåras i ett Git-repo som håller ett register över alla ändringar som gjorts i projektets infrastruktur. Vi har också byggt en Kubernetes-operatör för att hantera driftsättningen av Magento 2 på Kubernetes för att hjälpa oss hantera många olika rörliga delar som måste hanteras korrekt för att minimera nedtid under driftsättning.

Hur Vaimo kan hjälpa

På Vaimo utgår vi ifrån kundens behov, oavsett om det är helt molnbaserat eller en hybridlösning. Kanske sitter ni med ert eget OpenShift-kluster som ni vill att vi ska distribuera, eller kanske behövs vår hjälp för att komma igång med er Kubernetes-resa.

Vi är en leverantör av Kubernetes, därtill en omnikanalbyrå och en av världens mest respekterade leverantörer inom e-handel. Vaimos kunder ser dagligen fördelarna med Kubernetes:

  • Hosting som är optimerad för Adobe Commerce (Magento)
  • Kontinuerliga förbättringar av vår plattform som går vidare till våra kunder med minimala arbetskostnader
  • Effektiva utvecklingsmetoder säkerställer att maximal tid går våra kunders affär, istället för problemlösning av processfel

Kontakta vårt team av experter för att lära dig hur vi kan hjälpa ert företag.

Jag vill veta mer