Med Google Analytics Standard Ecommerce får du en generell insikt över hur din webbplats presterar. Du kan spåra och analysera produkt- och försäljningsdata, och förstå hur lång tid det tar för en kund att genomföra ett köp.

Men om du vill analysera djupare (och det vill du) så behöver du aktivera Google Analytics Enhanced Ecommerce. Med Enhanced Ecommerce får du många nya användbara dimensioner och mätpunkter.

I denna Accelerate-artikel tittar vi på vilka fördelar de olika konverteringsrapporterna för Enhanced Ecommerce erbjuder. I GA hittar du dessa rapporter under Konverteringar – E-handel.

GOOGLE ANALYTICS ENHANCED ECOMMERCE VS. STANDARD ECOMMERCE

GA Standard Ecommerce Enabled         GA Enhanced Ecommerce Enabled

GA Standard Ecommerce EnabledGA Enhanced Ecommerce Enabled

GA Standard Ecommerce Enabled - Image 2          GA Enhanced Ecommerce Enabled - Image 2

VAD ÄR GOOGLE ANALYTICS ENHANCED ECOMMERCE?

ÖVERSIKT

Den här rapporten liknar den som kommer med Google Analytics Standard Ecommerce och ger dig en översikt över hur din ehandel presterar, men med Google Analytics Enhanced Ecommerce får du mer djupgående information. Som standard har unika köp och kvantitet utelämnats, och istället har ett nytt marknadsföringssegment lagts till. Givet att du skickar in all information korrekt till GA, så kommer denna rapport att ge dig:

Kampanjer: Dina Google-annonskampanjer eller anpassade kampanjer som du har taggat manuellt med parametern utm_campaign.
Interna kampanjer: Dessa är vanligtvis banners på din webbplats, till exempel en försäljningskampanj.
Kupongkoder: Kupongkoder som används för en specifik produkt eller för hela beställningen.
Affiliations: Affiliate-webbplatser som bidrar till din e-handelsprestanda.

Översikt Google Analytics Enhanced Ecommerce

ANALYS AV KÖPBETEENDE (Ee-RAPPORT)

Rapporten för analys av köpbeteende ger dig inblick i dina kunders shoppingaktivitet. Av samtliga sessioner och besökare kommer du att se hur många av dem som tittade på en produkt, lade till något i kundvagnen, gick till kassan och gjorde ett köp.

Man kan granska detta baserat på sessioner eller avhopp. I exemplet nedan, när man tittar på besökarna som kommer från Storbritannien, kan man se att 3 187 sessioner har spårats och 2 707 (eller 84,94%) av dessa inte har triggat någon shoppingaktivitet. Med data som dessa kan man börja göra antaganden och bygga hypoteser. Om du jämför med de andra länderna, ger besökarna i Storbritannien högre eller lägre engagemang? Om engagemanget är lägre finns det antagligen lokala och logiska förklaringar till detta. Alternativt kan det ge en öppning för att kopiera och tillämpa taktik i Storbritannien baserat på bättre presterande marknader.

Analys av köpbeteende - Google Analytics Enhanced Ecommerce

ANALYS AV BETEENDE I KASSAFUNKTIONEN (Ee-RAPPORT)

Rapporten över kassafunktionen analyserar de olika kassastegen. Dessa sidor kan variera lite beroende på typ av webbplats och kassa, men vanligtvis har du steg för varukorg, frakt, betalning och tacksida. Rapporten över kassafunktionen liknar tratten du får när du sätter upp ett mål i GA, men den har mycket mer användbar data.

Den största fördelen med denna rapport är att du får möjlighet att analysera avhopp i kassaflödet. Om du exempelvis ser att du har en ovanligt hög andel avhopp i steget för betalning bör du överväga att lägga till fler eller andra betalmetoder. Alternativt kan det finnas tekniska problem i kassan, som förhindrar besökare att slutföra köpet. Rapporter som denna, i kombination med kundundersökningar, analyser av kundbeteenden och heatmaps är mycket kraftfulla verktyg och ger dig bred inblick vad gäller möjliga förbättringsområden.

I likhet med rapporten för köpbeteende kan du analysera standarddimensioner som webbläsare, kampanjer, enheter eller användartyper. Du kan också ta det ett steg längre och skapa segment baserade på denna data, och på så vis övervaka och följa upp kundgrupper separat. Ett segment är en delmängd av din Analytics-data och ger dig möjlighet att utföra remarketing. Till exempel kan du erbjuda en rabattkod eller ett specialerbjudande till de användare som inte har slutfört ett köp.

Analys av beteende i kassafunktionen - Google Analytics Enhanced Ecommerce

PRODUKTRESULTAT

Rapporten för produktresultat finns även i Google Analytics Standard Ecommerce, men med Google Analytics Enhanced Ecommerce finns det några viktiga skillnader. Förutom att spåra försäljning per produkt, kvantitet och genomsnittspris kan du också analysera returer, förhållande kundvagn/information och förhållande köp/information. Dessa beskrivs nämare nedan:

 • Belopp för produktåterbetalning: Totalt återbetalningsbelopp förknippat med produkten. Om dina kunder ofta skickar produkter i retur kan denna datapunkt vara användbar och ge dig inblick i vilka produkter som ger mest avkastning totalt sett.
 • Förhållande kundvagn/information: Hur många gånger en produkt har lagts till i varukorgen, dividerat med antal visningar produkten har. Detta ger dig information om hur ofta en produkt läggs till i varukorgen efter att den har visats. Om en produkt visas ofta, men sällan läggs till i varukorgen, kanske du vill överväga att byta ut den eller ändra produktdata eller pris.
 • Förhållande köp/information: Unika köp dividerat med antalet visningar på produktdetalj-sidor. Detta ger dig information om hur ofta en produkt köpts efter att ha visats. Om en produkt visas ofta och läggs till i kundvagnen, men sällan köps, kan detta också vara orsaken till att utvärdera produktutbudet.

Produktresultat

FÖRSÄLJNINGSRESULTAT

Med GA Standard Ecommerce får du en rapport över försäljning per dag, och summan av intäkterna som genererats den dagen.

Med EE utökas denna rapport, och som standard får du transaktions-ID, intäkt, moms, frakt, återbetalningsbelopp och kvantitet. Vanligtvis skickas intäkter och fraktbelopp exklusive moms då momsen spåras i en separat kolumn.

Med EE ges du också alternativ för att sortera på data, procent, resultat, jämförelse och pivot – något som inte finns i den här rapporten för GA Standard Ecommerce.

Försäljningsresultat

PRODUKTLISTRESULTAT (Ee-RAPPORT)

Rapporten över produktlistresultat ger dig information om olika produktlistor och hur de presterar vad gäller visningar, klick, varukorg, kassa och försäljning. En lista består vanligtvis av en kategorivy, sökresultatsida eller relaterade produkter – men det kan egentligen vara var som helst en produkt listas på din webbsida.

Denna rapport kan vara mycket användbar och gör det enkelt att se vilka listor som är de mest populära och visade, vilka produkter inom dessa listor som fungerar bäst och hur mycket intäkter listorna och produkterna har genererat.

Dessutom kan du se vilka produkter som genererar klick, läggs till i varukorgen och slutligen köps.

De primära dimensionerna i denna rapport är:

 • Produktlistans namn: Namnet på den produktlista som produkten visas i.
 • Produktlistans plats: En produkts position i listan.
 • Produkt: Produktnamnen på sålda föremål.
 • Produktidentitet (SKU): Produktkoderna för sålda varor.

Dessa dimensioner gör det möjligt att utvärdera data från olika vinklar och t.ex. fastställa vilken lista en produkt som visas i, vilken position den hade i den listan och hur mycket intäkter den genererade.

Produktlistresultat - Google Analytics Enhanced Ecommerce

MARKNADSFÖRING (Ee-RAPPORT)

Med EE har du också möjlighet att spåra transaktioner som görs med en kupongkod (produkt- eller ordernivå), visningar och klick kopplat till kampanjer (till exempel banners som visas för att marknadsföra en utförsäljning) och affiliate-baserade transaktioner. Denna information finns under fliken Marknadsföring under E-handel i GA.

SAMMANFATTNING

Google Analytics Enhanced Ecommerce ger dig bättre och mer kraftfulla insikter i dina besökares shoppingbeteende. Baserat på dina besökares beteende (till exempel att besöka produktsidan utan att lägga något i varukorgen eller göra ett köp) kan du skapa segment och utföra retargeting. Genom att arbeta aktivt med den här typen av data och rapporter får du möjlighet att förbättra din marknadsföring, konverteringsgrad och försäljning.

En kort sammanfattning av de olika rapporterna vi har gått igenom:

 • Översikt över e-handel: Ger dig en översikt över försäljning, CR, transaktioner, snittordervärde samt kampanjer, kupongkoder och affiliates.
 • Analys av köpbeteende (endast EE-rapport): Insikter i dina kunders shoppingaktivitet: visade produkter, produkter som lagts i varukorgen, interaktion med kassan, samt köp.
 • Analys av beteende i kassafunktionen (endast EE-rapport): Bryter ner och analyserar de olika kassastegen. Gör det möjligt att analysera avhopp i kassaflödet och att skapa segment baserat på denna data.
 • Produktresultat: Försäljning per produkt, kvantiteter, genomsnittspris, återbetalningsbelopp, förhållande kundvagn/information och förhållande köp/information.
 • Försäljningsresultat: Transaktions-ID, intäkt, moms, frakt, återbetalningsbelopp och kvantitet.
 • Produktlistresultat (endast EE-rapport): Produktlistor och hur de presterar i form av visningar, klick, varukorg, kassa och försäljning.
 • Marknadsföring (endast EE-rapport): kupongkoder, interna kampanjer och affiliates.

 

Har du frågor kring Google Analytics Enhanced Ecommerce? Kontakta oss så berättar vi mer. Vaimo är din helhetsleverantör inom den digitala handeln.