Vaimo har arbetat med digital handel i nästan femton år. Under åren som gått har vi samlat på oss en mängd erfarenheter och kunskaper. Kunskaper vi nu delar med oss av genom vår videoserie bestående av fem avsnitt. Vi publicerar löpande nya avsnitt och del 2 i serien finner du här.

Det finns många anledningar till att ett företag kontaktar oss på Vaimo. Det kan exempelvis vara att de använder en plattform som inte klarar av dagens krav på digital handel eller att de vill upp en helt ny e-handelsplattform. Eftersom anledningarna kan vara många och behoven är olika från kund till kund så börjar vi alltid med ett discovery-projekt. Ett sådant projekt innefattar en analys av kundens helhetslösning samt deras förväntningar och behov. Efter ett färdigställt discovery-projekt har vi en tydlig projektplan för att kunna påbörja implementering och en gemensam plan för hur vi tillsammans vill arbeta framåt.

Ett discovery-projekt är indelat i tre delar;

Fas 1  |  Discover

I den första fasen dyker vi ned i vad som är viktigt för kunden och sammanfattar vad de vill uppnå.  Kanske de vill skapa något helt nytt eller finns det lösningar och ideér som behövs identifieras.
I denna fas utvärderas också olika val av plattform.

Fas 2  | Define

I den andra fasen fastställs projektet och här är det viktigt att involvera samtliga berörda beslutsfattare för att tillsammans avgöra vad som behöver göras initialt och vad som kan vänta. Syftet är att avgränsa projektet så att det i första hand kan uppnå de förväntade målet som vi sätter upp tillsammans med kund för att skapa en framgångsrik digital handel.

Fas 3  |  Design

I den tredje fasen har vi redan identifierat varför och vad som ska göras för att uppnå de uppsatta målen. Främsta fokus ligger nu på att sammanställa och komma fram till hur vi kommer i mål med projektet.

Anledningen till att projektet är indelat i tre faser är för att kunden skall få en helhetsbild och reda ut vad som är viktigast för just dem. Utifrån det blir det enklare att sätta förutsättningar och mål efter vilken fas kunden befinner sig i. Discovery-projektet leder till att vi tillsammans med kunden får en tydlig målbild för hela deras digitala resa.

Tyckte du om detta avsnitt? Missa inte vår serie Vaimo ❤️ digital handel 

Du hittar det första avsnittet som handlar om hur man bäst implementerar en ny  e-handelsplattform här!

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi tillsammans kan nå framgång

Jag vill veta mer