Stockholm, Sverige, 25 januari 2023—Vaimo, en ledande kundupplevelsebyrå, har förvärvat Nobi.digital, ett Brysselbaserat företag fokuserad på datadriven marknadsföring. Nobi har lång erfarenhet av att arbeta med lösningar som bl.a. Adobe Analytics & Experience Cloud, Google Marketing Platform och Contentsquare. Nobis team är specialister inom kunddatahantering, digital analys, UX- och upplevelseanalys, konverteringsoptimering, personalisering och flerkanalsoptimering.

 

”Ökad efterfrågan av optimerade och personliga upplevelser kombinerat med alltmer begränsande integritetslagar gör data till en strategisk prioritet. Företag kämpar för att samla in, förstå och aktivera sin data. Med förvärvet av Nobi kommer Vaimo kunna hjälpa företag att klara av dessa utmaningar och bli verkligt datadrivna.”

Image of Henrik Feld-Jakobsen

Henrik Feld-Jakobsen
Chief Strategy Officer på Vaimo

Steven Volders, medgrundare på Nobi.digital, sa ”Vårt huvudfokus på Nobi.digital under de kommande åren är att bredda vårt tjänsteerbjudande ytterligare för att optimera hela kundresan genom data och fortsätta vår internationella tillväxt. Våra mål och värderingar stämmer väl överens med Vaimos vision att leverera lösningar i världsklass inom e-handel och kundupplevelser. Den strategiska och kulturella passformen var två av de viktigaste drivkrafterna för att gå med i Vaimo-teamet.”

”Vi är glada över att ge organisationer över hela världen möjlighet att utnyttja deras kunddata”, bekräftade Giuseppe Sessa, medgrundare på Nobi.digital. ”Eftersom Steven och jag gick med i Vaimo-familjen som partners, kan vi och är engagerade i att bygga vidare på vår expertis och nå dessa ambitioner tillsammans med Vaimo och tillföra värde till våra kunder.”

 

Om Vaimo
Vaimo är en av världens ledande experter inom e-handel och digital kundupplevelser. Som en fullservicebyrå levererar vi konsult-, design-, utvecklings-, support- och analystjänster till varumärken, återförsäljare, tillverkare och organisationer över hela världen.

Om Nobi.digital
Nobis vision är att ge företag möjlighet att växa genom datadrivna marknadsföringsstrategier och lösningar. Nobi.digital har lång erfarenhet av digital analys, användarupplevelse och analys av användarupplevelse, konverterings- och multikanalsoptimering med kunddatahantering i fokus.