Få djupare förståelse för era kunders konsumentbeteende

Upptäck helhetsbilder av detaljerade kundupplevelser på era webbplatser och mobila applikationer i en enda central plattform. Contentsquare presenterar komplex kundupplevelse-data visuellt, på ett lättförståeligt och intuitivt sätt. Med Contentsquare kan medarbetare enkelt göra analyser för att förstå kundupplevelser på djupet och på så vis lättare identifiera utmaningar och möjligheter samt komma överens om en handlingsplan.

Contentsquare är en världsledande lösning för analys av kundupplevelser och används av mer än 30% av de globala Fortune 100-företagen.

 

Vad är Contentsquare?

Contentsquare är en analys-plattform för digitala upplevelser som visar företag hur kunder interagerar med deras digitala produkter. Plattformen ger djupa insikter i kundbeteenden och möjliggör för företag att optimera digitala upplevelser och öka konverteringsgraden.

Vad innebär analys av digitala upplevelser?

Vad kan Contentsquare hjälpa er att uppnå?

Contentsquare är den enda lösningen som hanterar alla steg i hela kundresan, på webbplatser och mobila applikationer. Plattformen hjälper företag att fatta snabbare och smartare datadrivna beslut.

+ Insikt i kunders upplevelser
Få en omfattande bild av kunders beteende, uppfattning och attityd – på alla kontaktpunkter.

+ Holistisk kundvy
Visar insikter om UX (användarupplevelse), prestanda och merchandising för hela kundresan och vid varje kontaktpunkt.

+ Skärpt fokus med AI
Fatta beslut utifrån det som är viktigast för era kunder och det som har störst inverkan på er verksamhet.

+ Agera snabbare
Med visuella insikter kan ert team fatta beslut snabbt – utan att behöva tolka kalkylblad eller vänta på data från IT-avdelningen.

Serene office setting.

Contentsquares viktigaste funktioner

Contentsquares banbrytande analyser av digitala upplevelser används för att förbättra produkter och för att hjälpa företag att förstå kunders avsikter, känslor och beteenden. Denna förståelse kan sedan användas för att fatta rätt beslut inom en verksamheten. Plattformen säkerställer också den högsta nivån av säkerhet och integritet.

Analys av kundresan: Se hur besökarna rör sig på webbplatsen, sida för sida, från början till slut. Upptäck era största möjligheter och utmaningar inom några minuter.

Image showing how

Heatmaps: Se hur besökare interagerar med varje del av er webbplats. Kombinera unika mätvärden och se hur innehåll, navigering och varor hjälper eller hindrar era kunder från att uppnå sina mål.

Image showing how Zone-Based Heatmaps works with Contentsquare.

Analyserar formulär: Ta reda på hur besökare använder era webbformulär genom att spåra varje klick, scroll och hovring. Identifiera problemområden och förbättra konverteringen genom formulär.

Image depicting the Form Analysis feature from Contentsquare.

Återuppspelning av sessioner: Ett urval av de totala besöken går att rekonstruera. Använd detta i kombination med insikter på makronivå för att få snabb förståelse för varför vissa beteenden uppstår och/eller för att bekräfta en hypotes.

Image showing the Session Replay feature from Contentsquare.

Utvärdering av påverkan: Fastställ hur många användare som beter sig på liknande sätt eller upplever liknande problem för att kunna prioritera åtgärder.

Image showing the Impact Quantification feature from Contentsquare.

Fördelar med Contentsquare

En kundupplevelse i fysisk butik är relativt lätt att utvärdera. Det är desto svårare att tolka kundens reaktion online. Med Contentsquare går det att förstå kunders beteenden, känslor och avsikter online – nästan lika bra som i verkliga livet.

Kunder kommer för det mesta inte att berätta om kvaliteten på deras upplevelse på er webbplats. Och om återkoppling sker är det oftast genom ett klagomål via kundtjänst eller, ännu värre, i en offentlig kanal. Med Contentsquare kan man aktivt förstå var kunderna upplever friktion och få information och varningar gällande bristande kvalitet och hur det påverkar verksamheten.

Ofta ägnas mycket tid åt att bygga digitala upplevelser som kunder tros vilja ha bara för att upptäcka att interaktionerna sedan blir helt annorlunda än förväntat. Contentsquare gör det möjligt att bygga upplevelser som kunderna faktiskt gillar och som de tycker är användbara. Plattformen gör det möjligt att prioritera rätt åtgärder – som både gör kunderna nöjda och ger affärsnytta.

African muslim business woman wearing a green hijab using mobile phone while working on laptop computer in relaxation area at modern open plan startup office.

Vanliga frågor om Contentsquare

Med hjälp av en tagg på en webbplats eller en SDK i en mobilapplikation möjliggör Contentsquare anonym spårning av alla musrörelser, klick och mobilinteraktioner som sker på respektive webbplats eller app. De insamlade uppgifterna överförs säkert till Contentsquares servrar, där de bearbetas och sammanställs för analys. Plattformen kan samla in all digital upplevelsedata, utan att en taggningsplan behövs, vilket gör det möjligt att i efterhand få tillgång till all nödvändig data.

Contentsquare fungerar som ett ”prioriteringslager” mellan analysverktyg (som Google och Adobe Analytics) och test- eller Voice of Customer-verktyg (VOC), vilket ökar förståelsen för användarnas digitala upplevelser och vägleder på ett mer avancerat sätt.

Ja, Contentsquare-plattformen är helt kompatibel med GDPR och CCPA. Dock är det viktigt att kundens unika implementering av Contentsquare överensstämmer med GDPR, CCPA och alla andra relevanta dataskyddsregler.

Nej, Contentsquare har ingen inverkan på användarupplevelsen. Plattformens tagg orsakar inga fördröjningar i sidladdningstiderna och SDK påverkar inte appens prestanda. Taggen är endast 15 kb stor och är konstruerad för att svara inom 200-300ms. Dessutom laddas taggen asynkront med sid-innehållet och lagras i webbläsarens cache-minne i upp till 15 minuter, vilket gör att omladdning vid efterföljande sidvisningar inte behövs.

Contentsquare har en lättförståelig och tydlig prismodell, som utgår från det månatliga antalet sidvisningar på en webbplats eller sessioner i en mobilapplikation.

För att säkerställa en omfattande förståelse av användarupplevelsen på en webbplats samlar Contentsquare alltid in 100% engagemangs-data.

Contentsquare stödjer bl a dessa webbläsare:

  • Google Chrome
  • Google Chrome mobile (iOS / Android)
  • Safari
  • Safari mobile (iOS)
  • Firefox
  • Internet Explorer 9+ (IE 11+ för vissa funktioner)
  • Opera
  • Opera mobile (iOS / Android)

Taggen är kompatibel med alla JavaScript-ramverk, såsom Angular, React med flera.

A man and woman working in a modern workplace.

Drömteamet: Vaimo och Contentsquare

🚀 Vaimo kan hjälpa er att utforska:

1 – Vilka möjligheter som finns för er organisation och hur konkurrenter driver framgång
2 – Vad ni bör tänka på i den inledande undersökningsfasen
3 – Hur man kommer i gång med de första projekten och skapar en roadmap för framtiden

Image showing a conference room with warm light.

Vaimo är en certifierad Contentsquare-partner. Vaimo-teamet har lång erfarenhet av digital analys (tagghantering, webb- och mobilanalys), UX- och konverteringsanalys (heatmaps, formuläranalys, session replay, användarfeedback), Optimering av konverteringsfrekvens (Ab-MVT-testning och Experience targeting) samt personalisering över flera kanaler (Customer Data Platform) med datahantering i centrum.

Prata med en av våra experter i dag »

Badge showing Contentsquare Select Experience Partner emblem.