Rådgivning för en solid e-handelsstrategi

Vad vill ni uppnå? Våra erfarna growth-konsulter kan hjälpa er skapa en framgångsrik strategi, med era specifika mål i åtanke.

På Vaimo har vi över 15 års erfarenhet av att ta fram vinnande e-handelsstrategier. Vi hjälper våra kunder få klarhet i affärsmål, att ta fram en roadmap för hur de ska nås och att anpassa verksamheten efter den. Vi använder oss av egna, väl beprövade acceleratorer och ramverk, framtagna för att ge snabba resultat och för att säkerställa att projektet genomförs på rätt sätt.

Ladda ner vår kostnadsfria roadmap-guide

Vad är e-handelsstrategi?

En e-handelsstrategi är en lättförståelig, övergripande plan som fokuserar på och tydligt visar hur en e-handel ska uppnå affärsmål. Ofta används olika tillvägagångssätt beroende på vilket område strategin gäller, t ex teknik, produkter och tjänster, kundrelationer eller företagsprocesser.

”Vi kombinerar kunskaper inom flera discipliner för att fokusera på en sak: ert företags tillväxt.

Vi benar ut ert ”varför”, ”vad”, och ”hur” för att hjälpa er lyckas nå era affärsmål.

Vi tillför värde inom följande områden:

 • Vi underlättar processen med att ta fram en roadmap och hjälper till att föra arbetet framåt enligt den.
 • Vi hjälper till med att se till att projekt och aktiviteter tydligt fokuserar på kommersiellt värde.
 • Vi är er digitala rådgivare när det gäller taktiska och funktionella förbättringar.
 • Vi har en standardiserad process för projektstyrning och förbättringar.

Vi genomför ert företags unika plan med hjälp av en roadmap som tydligt visar på betydelsen av era aktiviteter samt vilka kostnader och beroenden som finns i projekten och även hur tidplanen ser ut och följs. Vi använder erfarenheten vi samlat på oss genom att jobba med kunder på den digitala arenan i 15 år. Vi vet vad som fungerar.”

Henrik Feld-Jakobsen, Chief Strategy Officer, Vaimo

Image of Henrik Feld-Jakobsen

Detta gör vi

+ Definierar – Vi hjälper er definiera och sätta rätt målsättningar och KPI:er med rätt tidsram.
+ Guidar – Vår erfarenhet och våra branschspecifika erfarenheter innebär att vi, med väl beprövade tillvägagångssätt, kan ge er rådgivning för en lyckad e-handelsstrategi.
+ Skapar innovation – Vi vägleder angående vilka områden som lämpar sig bäst för kreativitet och innovation.
+ Skapar tillväxt – Vi har kunder över hela världen och därmed globala insikter inom e-handelstaktik för expansion.
+ Genomför – Vi kombinerar strategisk vision på hög nivå med praktisk förmåga att genomföra strategierna – hela vägen till de resultat ni vill uppnå.

Vaimo Workplace

Så här skapar vi en roadmap för digital strategi

Image of Vaimo employees looking at laptop together.

Skapa en gemensam bild

I det första steget går vi igenom företagets huvudsakliga områden såsom:

 • Genomlysning av nuvarande digitalt program
 • Dataanalys
 • Konkurrensinsikter
 • Industritrender
 • Affärsinsikter
 • Medarbetare och processer
 • Upplevelsen på webbsidan
Image of Vaimo employees collaborating together during a conversation.

Bestämma ambitionsnivå

I nästa steg sammanfattar vi insikter och slutsatser i en nulägesanalys. Vi definierar även KPI:er för att vi ska kunna mäta framgång under arbetets gång.

I detta avgörande skede gör vi detta:

 • Definierar vision och målsättningar
 • Etablerar framgångsfaktorer och KPI:er
 • Identifierar luckor och möjligheter med hjälp av verktyg för utvärdering av digital mognad och mätning av kundupplevelse
Image of Vaimo employees during a meeting in a conference room. Presumably working.

Bygga och genomföra roadmap

Vi bygger sedan en skräddarsydd roadmap genom att gå igenom två faser, en idéfas och en kvalifikationsfas.

Vi kartlägger vad som är betydelsefullt för kunden och tar sedan fram en visuell roadmap som är lätt att förstå och som uppmuntrar till handling.

Den slutgiltiga planen innefattar:

 • Aktiviteter indelade i fokusområden med en tydlig tidsplan
 • Månatliga uppdateringar samt överblickar kvartalsvis

Olika typer av roadmaps

Vår roadmap hjälper till att samordna fokus och prioriteringar. Den skapar tydlighet kring de viktigaste projekten för företaget.

Vi arbetar med flera olika typer av roadmaps som alla har olika syften:

 • Vår roadmap för utveckling innehåller målsättningar för teknik och funktionalitet. Det främsta syftet här är att identifiera samband mellan företagets större IT-projekt, vilket skapar tydlighet kring vilken teknologi och funktionalitet som bör utvecklas och lanseras.
 • Vår taktiska roadmap bestämmer när en specifik aktivitet ska lanseras. Det kan vara en ny tjänst, ett lojalitetserbjudande eller ett särskilt affärsfokus under en tidsperiod. Denna roadmap kombinerar affärs- och teknikprojekt.
 • Vi använder vår roadmap för kampanjer och innehåll, även kallad kampanjkalender, när vi förväntar oss lansera större kampanjer.
 • Vår övergripande strategiska roadmap ger en överblick över alla digitala projekt. Den här typen av roadmap sträcker sig vanligtvis över en 2-3-årsperiod och fokuserar på de större projekten som företaget behöver samarbeta kring.
Close-up image of woman working behind a computer

Vårt tillvägagångssätt för road mapping

Vi har en inkluderande approach till processen för roadmapping och vi förankrar våra roadmaps genom att använda dem som grund för projekt. Tack vare vår över 15 år långa erfarenhet kan vi enkelt prioritera och avgöra hur mycket ansträngning enskilda värdeskapande aktiviteter är värda. Vi skapar en visuellt tilltalande och lättförståelig roadmap som kan delas inom hela organisationen.

Vi hjälper sedan till att genomföra och driva på arbetet enligt plan genom regelbundna projektstyrningar, uppföljningar och uppdateringar.

Vanligtvis skapar vi våra roadmaps baserat på:

 • Affärsinput
 • Befintliga projekt och/eller backlog
 • Kunders erfarenheter och möjligheter som identifierats genom kundintervjuer
 • Idégenerering – idéer från företaget om tjänster och funktioner
 • Teknologicykler
 • Övergripande strategi
Man working behind laptop at a table in an office

Våra strategiska verktyg

Är ni nyfikna på vilka verktyg vi använder för att mäta ditt företags nuvarande digitala nivå? Vi har tagit fram två gratisverktyg för just detta.

Vår utvärdering av digital mognad hjälper till att identifiera nuvarande digital kapacitet och prestation. Genom att känna till vilka era styrkor är och vilka områden som behöver förbättras kan ni prioritera organisationens fokusområden och på så sätt effektivisera den digitala strategin.

Gå till vår Digital Readiness Assessment »

 

Vår service för mätning av kundupplevelse ger insikter i hur man kan förbättra kundernas upplevelse. Insikter som sedan kan användas för att öka konverteringar och kundlojalitet. Tjänsten kan användas som en källa till idéer eller en guide för planering av optimerings-arbete.

Gå till vår CX Rating Service »

 

Happy man working with headphones and a laptop

Är ni redo att göra verklighet av era e-handelsdrömmar?

Vår e-handelsstrategi är rätt för dig som:

 • Har affärsmål men inte en tydlig plan för hur de ska åstadkommas
 • Inte har etablerade affärsmål
 • Har en e-handelsstrategi som inte fungerar
 • Dig som vill skapa en ny e-handelsstrategi med expertråd

 

Vi på Vaimo är erfarna praktiker och jobbar enligt bästa praxis inom flera e-handelsmetoder och inom kundupplevelse. En bra e-handelsstrategi börjar alltid med kunden och ett perspektiv som går utifrån och in.

Vi hjälper våra kunder att bli verkligt kundcentrerade genom att fokusera på deras kunder i allt vi gör.

 

Prata med en av våra experter i dag »

Happy diverse colleagues in a meeting doing a high five

Trusted by

Hej!

Välj sida: