Devops och Cloud är sammankopplade

Merparten av all molnutveckling görs med DevOps-metoder, och det finns många fördelar med att använda DevOps med molnprojekt. Till dessa fördelar hör bättre samarbete, snabbare utvecklingsprocesser, mer tillförlitliga lösningar och kortare tid till marknaden.

Det här innebär lägre kostnader för alltifrån utveckling och testning till driftsättning och verksamhet. Det innebär också en bättre kundupplevelse. Genom att kombinera DevOps och molnteknik hjälper vi team att optimera och automatisera skalningen av sin verksamhet för att spara tid och resurser.

DevOps Cloud (DevOps och molnet) är en kombination av två väsentliga byggstenar för en effektiv digital omställning. DevOps är en process och processförbättring för effektiv utveckling, testning och driftsättning av programvara. DevOps-automatisering är molncentrerad till sin natur. Det är viktigt att förstå hur DevOps och molnet fungerar tillsammans för att hjälpa ditt företag att nå sina mål.

DevOps Cloud (DevOps och molnet) är en kombination av två väsentliga byggstenar för en effektiv digital omställning. DevOps är en process och processförbättring för effektiv utveckling, testning och driftsättning av programvara. DevOps-automatisering är molncentrerad till sin natur. Det är viktigt att förstå hur DevOps och molnet fungerar tillsammans för att hjälpa ditt företag att nå sina mål.

77%

av organisationerna förlitar sig idag på DevOps för att utveckla och driftsätta programvara

22%

av de organisationer som arbetar på den högsta säkerhetsnivån har implementerat ett avancerat DevOps-steg

71%

av DevOps-användarna är också användare av microservices och containers

Vad är Devops?

DevOps är en metod som bygger på ett antal filosofier, verktyg och metoder. De samverkar för att förbättra organisationers förmåga att utveckla, testa och driftsätta applikationer och webbtjänster i hög hastighet. DevOps gör det möjligt för företag att lansera produkter i mycket högre takt än organisationer som använder sig av en mer traditionell metod.

I en DevOps-strategi ingår att man bryter ned silostrukturer mellan utvecklingsteam och driftsteam. På vissa företag slås de här teamen till och med ihop, så att teknikerna får möjlighet att delta i hela applikationens livscykel – från utveckling till driftsättning och vidare.

Devops Cloud och E-handel

Idag kan kunderna få åtkomst till webshoppar från många olika platser, t.ex. bärbara datorer, mobiler, surfplattor och interaktiva skärmar. Alla de här enheterna är olika stora, kräver olika upplösningar och skiljer sig åt på många andra sätt.

Samtidigt förväntar sig kunderna en konsekvent, smidig och sömlös process, oavsett vilken kanal de använder för att interagera med ditt varumärke. Lägg sedan till det faktum att innehållet hela tiden förändras, så börjar du inse komplexiteten i utvecklarnas arbete inom e-handel. Som tur är tillhandahåller DevOps en praktisk metod för att möta dessa utmaningar.

Snabbheten är avgörande

Ju snabbare ditt företag kan få ut nya produkter, lösningar och applikationer på marknaden, desto större marknadsandelar kan du säkra. En DevOps-strategi hjälper företag att snabba upp sin utveckling och driftsättning på flera sätt.

Genom att implementera DevOps kan du öka takten i e-handelsutvecklingen genom att låta utvecklare och ledningsavdelningar samarbeta smidigare. På Vaimo använder vi en DevOps-strategi för att minska stoppen i driftsättningsprocesserna och bidra till att göra lanseringsprocesserna snabbare, effektivare och mer dynamiska.

  • Snabbare och mer tillförlitliga produktlanseringar.
  • Automatisering av manuella och repetitiva uppgifter och processer.
  • En infrastruktur för automatisering av tester.
DevOps Cloud Abstract image

Automatiserad Testing = ökad tillförlitlighet

En viktig del av DevOps-metoden är automatiserad testning. Automatisering av tester är ett sätt att säkerställa att all ny kod kommer att fungera efter driftsättningen, och inte orsaka buggar i systemet. DevOps handlar om att skapa en iterativ process med kontinuerlig återkoppling i syfte att bygga en stabilare plattform och produkt, för såväl interna användare som kunder. Genom automatisering av testningen kan Vaimo hjälpa dig med följande:

  • Hitta fel med hjälp av testfall.
  • Bygga och testa nya applikationer snabbare.
  • Driftsätta och nå ut på marknaden snabbare.
  • Minska risken för mänskliga fel.
  • Förenkla testprocessen.
  • Öka tillförlitligheten och stabiliteten.
DevOps Cloud Abstract image of hands working on a Macbook

DevOps sparar tid och sänker kostnader

En molnbaserad DevOps-strategi sänker kostnaderna för lokal DevOps-automatiseringsteknik. Molnbaserade kommunikations– och samarbetsfunktioner passar också bra ihop med den centraliserade styrning som behövs för en sund DevOps-process. Utvecklare som går in i DevOps-processen märker ofta att tydlig och effektiv styrning hjälper dem att undvika problem, något som är lättare att uppnå centralt genom molnet.

Och med en DevOps-strategi automatiseras manuella och repetitiva processer. Genom att arbeta i molnet och automatisera processer när det är möjligt kan företag inte bara kraftigt minska risken för mänskliga fel. De sparar också tid och pengar samtidigt som utvecklarna får mer tid att fokusera på mer strategiskt viktigt arbete.

Istället för att driva stora projekt bygger DevOps-arbetet på automatiserade och inkrementella byggen som omedelbart överförs till produktion. På så sätt kan DevOps-team göra snabba och frekventa uppdateringar för att skapa bästa möjliga digitala upplevelse.

På Vaimo är vi experter på molnteknik och DevOps-metoder. Vårt kompletta utbud av molntjänster skapas internt och våra tjänster finjusteras för att säkerställa optimal prestanda för din digitala handel. Med helautomatiska system hjälper vi ditt företag att växa genom snabbare inställningar, kortare ledtider och färre fel.

Kontakta oss

Trusted by

Hej!

Välj sida: