Digital Säkerhet Är Avgörande För E-Handeln

E-handelswebbplatser är ett vanligt mål för cyberattacker och bedrägerier. E-handelsföretag har avsevärda mängder personuppgifter och ekonomiska data som behöver skyddas för att inte hamna i fel händer. Kostnaden för ett dataintrång kan bli extremt hög för ett e-handelsföretag, både i form av omedelbara ekonomiska förluster och genom förlorat kundförtroende.

Digital säkerhet är en integrerad del av varje digitalt projekt och kan inte läggas till i efterhand. På Vaimo arbetar vi med digital säkerhet ur ett helhetsperspektiv för att hjälpa våra kunder att minska riskerna och skydda sina företag. Säkerhetsdimensionen ingår i alla våra leveranser. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med digital säkerhet i över 400 e-handelsprojekt och kombinerar ett strategiskt helikopterperspektiv med extrem omsorg om detaljer.

E-handelssäkerhet är avgörande för att skydda era kunders integritet och uppgifter. Men också för att skydda onlineföretagets ekonomi, förhindra bedrägerier och upprätthålla anseendet som en pålitlig nätbutik där interaktionerna är säkra och skyddade.

600%

är hur mycket cyberbrottsligheten ökade under Covid-pandemin.

29%

av företagen kommer att drabbas av ett dataintrång under de kommande två åren.

$2.4M

är den genomsnittliga kostnaden för en malwareattack mot ett företag.

Holistisk Cybersäkerhet

Digital säkerhet uppnås genom att kombinera rätt verktyg och teknik med rätt interna processer och beteenden. Därför inbegriper Vaimos strategi för digital säkerhet åtgärder, verktyg och människor. På Vaimo är vi experter på e-handelssäkerhet.

Åtgärder

Vårt team inom digital säkerhet övervakar er webbplats för att upptäcka eventuell skadlig aktivitet och undanröja digitala hot. På så sätt säkerställs att ert företag är skyddat och att er webbplats kan fortsätta att fungera med maximal prestanda.

Verktyg

Vi använder klassledande säkerhetsverktyg och tekniker för att ge er ett heltäckande skydd mot digitala attacker. Detta omfattar proaktiv upptäckt och prevention samt snabb respons och riskbegränsning.

Människor

Vikten av digital säkerhet är en del av vår kultur, och vi kan hjälpa er att integrera den hos er. Utöver våra säkerhetsprinciper genomför vi regelbunden säkerhetsutbildning för våra team, så att de är rustade för att skydda ert varumärke och er webbplats.

Verktyg och tjänster för cybersäkerhet

Ecommerce security: office with

Brandvägg För Webbapplikationer (WAF)

Brandväggen skyddar webbapplikationer genom att filtrera och övervaka HTTP-trafiken mellan era webbappar och internet.

System För Sårbarhetsavsökning

Det automatiska avsökningssystemet hittar sårbarheter och skickar varningar i rätt tid till ert leveransteam.

Hantering Av Personuppgifter

Den här funktionen arbetar med registrerades rättigheter för att se till att ni följer gällande bestämmelser om skydd av personuppgifter, t.ex. dataskyddsförordningen GDPR.

Efterlevnad Av Säkerhetsprinciper

Förfaranden inrättade för att se till att Vaimos säkerhetsprinciper ständigt följs och efterlevs i syfte att garantera högsta möjliga säkerhetsnivå för ert e-handelsföretag.

System För Hantering Av Loggar

Ett enhetligt loggverktyg påskyndar programleveransen och hjälper er att övervaka och felsöka er e-handelswebbplats i realtid för att förbättra den digitala säkerheten och regelefterlevnaden.

Övervakning Av Dataintrång

Ett verktyg avsett att förhindra dataförluster upptäcker omedelbart Magecart- och leverantörsattacker och alla typer av formulärmanipulation eller skimning på er e-handelswebbplats.

Modul Mot Skräppost

En AI-baserad modul förhindrar falska användare, falska recensioner, DDoS-attacker och råstyrkeattacker.

Modul Som Motverkar Spegling

Den här modulen hjälper er att upptäcka falska webbplatser eller spegelwebbplatser och omdirigerar automatiskt trafiken tillbaka till er webbplats.

Penetrationstestning

Vid penetrationstester utför Vaimo en simulerad cyberattack mot er e-handelsbutik för att bedöma systemets säkerhetsnivå.

Säkerhetsrevision

Vi granskar och utvärderar den digitala säkerheten på er e-handelswebbplats genom att mäta den mot en uppsättning fastställda kriterier.

Tjänster För Granskning Av Loggar

Vårt säkerhetsteam granskar proaktivt loggar från era system som en förebyggande åtgärd för att upptäcka potentiella attacker i ett tidigt skede.

Olika säkerhetstjänster för E-handel

När det gäller digital säkerhet finns det ingen universallösning. På Vaimo låter vi våra kunder att välja säkerhetsnivåer utifrån sin riskovillighet. Från den miniminivå som krävs för att starta verksamheten till ett komplett utbud av produkter och tjänster för att garantera en förstklassig digital säkerhet. Vårt oberoende säkerhetsteam kan utföra säkerhetsrevisioner, penetrationstester eller granskningar och hjälpa er att besluta om de bästa åtgärderna för ert projekt utöver de säkerhetsåtgärder som ingår i standardpaketet.

Vi erbjuder olika säkerhetsskikt för våra olika hostingalternativ, däribland Adobe Cloud, Vaimo-hosting och hosting från tredje part. Vi erbjuder våra tjänster i en à la carte-modell, så att ni kan välja de funktioner ni behöver. Med över 400 framgångsrika säkerhetsimplementeringar i vår portfölj kan vi ge dig både strategiska råd och hjälp med det praktiska genomförandet och implementeringen.

Cyberkriminella testar hela tiden nya och påhittiga sätt att angripa och bryta sig in i ert e-handelsföretag och er IT-infrastruktur. Det är frestande att hoppas på det bästa eller anta att det inte kommer att hända er, men en sådan inställning bäddar för en katastrof. Vaimo kan hjälpa er att välja rätt teknik och tjänster för att skydda ert företag mot attacker.

Kontakta oss

Trusted by

Hej!

Välj sida: