Digitransformaatio koskettaa tänä päivänä laajasti yrityksiä niin B2B- kuin B2C-sektoreilla, ja parempien digitaalisten asiakaskokemusten tavoittelu edellyttää yhä useampien järjestelmien saumatonta yhteistyötä. Ideaalitilanteessa uusien järjestelmien käyttöönotto on nopeaa ja jouhevaa, jolloin yritys voi kehittää aktiivisesti digitaalista kaupankäyntiään ja pysyä kehityksen aallonharjalla. Silti rajapintojen ja integraatioiden rakentaminen voi nielaista yrityksissä jopa 50 % uuden järjestelmän käyttöönottoon vaadittavasta ajasta ja rahasta. Lopulta integroitujen järjestelmien kokonaisuus voi olla villiintynyt viidakko, josta harva – jos kukaan – on täysin perillä. Integraatioalusta onkin yksi tämän hetken merkittävimmistä digikehityksen ajureista, jolla yritysten IT-osaajat palauttavat kontrollin kokonaisuuteen.

Integraatioalustan tarjoamat edut hyödyttävät koko organisaatiota tuottavuuden kasvun ja kustannussäästöjen muodossa sekä helpottavat reaaliaikaista tiedonkulkua myös muiden liiketoimintaekosysteemin organisaatioiden kanssa. Loppuasiakkaan hyödyt kulminoituvat puolestaan saumattomaan ostokokemukseen eri kanavissa. Tässä artikkelissa kerromme, miksi Frends-integraatioalustan käyttöönotto on koettu asiakasyrityksissämme tarpeelliseksi ja millaisia hyötyjä alustalla saavutetaan.

 

Case: Monikanavaisesti toimiva B2C-sektorin toimija

Vanhan legacy-järjestelmän kankeus oli liiketoiminnan kehittämisen pullonkaula asiakkaamme lähtötilanteessa. Siirtymä uuteen korvaavaan järjestelmään takelteli vanhan järjestelmän muokkaamisen rajoitteiden vuoksi. Sujuvampien integraatioiden mahdollistamiseksi päätettiin yrityksessä implementoida Frends-integraatioalusta yhteistyössä Vaimon kanssa. Uudistuksen myötä integraatioalusta muodostaa järjestelmien välille ”välikerroksen” – vastaanottaen ja muokaten vanhojen järjestelmien dataa yhteensopivaksi uusien järjestelmien kanssa. Integraatioalusta tulee myös selkeyttämään yrityksen liiketoimintaa toimimalla useiden järjestelmien integraatioiden liitoskohtana, jossa päivitykset hallinnoidaan keskitetysti.

Nopeampi kehityssykli ja kokeilukulttuuri olivat myös tärkeitä taustatekijöitä muutokselle. Uusien järjestelmien käyttöönotto on Frends-alustalla yksinkertaista, sillä samoja rajapintoja voidaan hyödyntää uudelleen API-hallinnan avulla. On selvää, että tulevaisuudessa säästyy aikaa ja rahaa, kun haluttu integraatio voidaan toteuttaa esimerkiksi yhdellä rajapinnalla useamman sijaan.

Jatkuva monitorointi ja hiljaisuuden valvonta ovat integraatioalustan sisäänrakennettuja toimintoja, jotka auttavat hallinnoimaan suurta integraatioiden massaa. Kun epämääräisen integraatiospagetin sijaan tieto löytyy yhdestä paikasta, on IT-tiimin helpompi havaita tiedon kulun katkeaminen, paikallistaa ongelmien alkulähde ja reagoida asiaan nopeasti.

Ajantasainen tiedonkulku arvoketjun kesken on yksi tärkeimmistä integraatioalustan hyödyistä suurivolyymiselle B2C-kauppiaalle. Kun taustajärjestelmä(t) on integroitu valmistajien ERP-järjestelmiin, voidaan hyödyntää dropshipping-menetelmää eli suoratoimituksia valmistajalta asiakkaalle. Ylimääräisen välivarastoinnin ja kuljetuksen karsiminen tuokin selvää kustannussäästöä ja on heille tärkeä edistysaskel myös ympäristöystävällisyyden näkökulmasta. Kuluttajalle osto- ja toimitusketju näkyy silti yhtenäisenä ja saumattomana, seurantakoodien ja asiakasviestinnän kulkiessa vaivatta järjestelmien välillä.

Myös loppuasiakas eli kuluttaja hyötyy tehokkaasta tiedonkulusta. Hän voi esimerkiksi tarkistaa verkkokaupasta kivijalkamyymälöiden reaaliaikaiset tuotesaldot, välttäen näin turhat reissut.

 

Case: B2B-myyntiin erikoistunut maahantuoja

Tietoturvan korostunut merkitys oli yksi tärkeimmistä perusteluista integraatioalustan käyttöönoton puolesta B2B-kauppaan erikoistuneelle asiakasyrityksellemme. Yritys hyödyntää liiketoiminnassaan punchout-toiminnallisuutta, jossa ostoprosessi on integroitu osaksi loppuasiakkaan hankintajärjestelmää, jolloin luotettava ja tietoturvallinen datansiirto on toiminnan perusedellytys. Frends-integraatioalustaan sisäänrakennettu tietoturvallisuus on kehitetty huippuunsa, mitä myös asiakkaamme arvostaa suuresti.

Julkisen datan hyödyntäminen oli toinen peruste integraatioalustan käyttöönotolle. Näin julkisista lähteistä saatavilla olevilla tiedoilla voidaan rikastaa asiakasrekisterin dataa, ja hyödyntää kokonaisvaltaisempaa näkemystä asiakkaista mm. verkkokaupan kehittämisen tukena.

Suuren tietomäärän hallinta oli asiakkaalle kolmas tarpeellinen tekijä integraatioalustan implementoinnin taustalla. Eri lähteistä kerätyn datan rikastama tietokanta on kooltaan huomattavan suuri, mikä kuormittaisi ja hidastaisi sellaisenaan esimerkiksi yrityksen tuotetiedonhallintajärjestelmää (PIM). Frends-integraatioalustalla on puolestaan paremmat kyvykkyydet käsitellä isoa datamassaa. Tällöin se toimiikin tietokannan välivarastona, josta vain tarvittava tieto voidaan tuoda esimerkiksi PIM:iin kyselyiden avulla.

 

Lue myös, kuinka voit perustella integraatioalustan hyödyt johdolle

 

Integraatioalusta toimii kehityksen moottorina ja yhdistää yrityksen toiminnot

Digitalisaation kehitys ei hyydy, joten alan edelläkävijät panostavat nyt toimintamallin selkeyteen, ennakoivaan integraatiostrategiaan sekä joustavaan uusien järjestelmien implementointiin. Tulevaisuuden tarpeiden ennakointi vaatiikin pohdintaa ja tiivistä yhteistyötä yrityksen eri funktioiden kesken.

  • Mitä teknologisia edistysaskelia tuotekehitysosasto näkee tulevaisuudessa tarpeelliseksi?
  • Millaisia SaaS-ratkaisuja henkilöstöhallinto-, taloushallinto- tai markkinointiosastot haluavat jatkossa hyödyntää?
  • Voiko entistä tehokkaampi tiedonkulku yrityksen toimintojen ja arvoketjun toimijoiden välillä tuoda kilpailuetua?

Integraatioalustan hyödyt – ajantasainen tiedon kulku, prossien selkeys, päällekkäisen työn eliminointi, nopeat ja joustavat uusien järjestelmien käyttöönotot ja asiakkaalle näkyvä saumaton ostokokemus – ovat kiistattomat, joten ennustammekin, että integraatioalustojen käyttöönotto suurten digitaalisen kaupankäynnin toimijoiden keskuudessa kasvaa voimakkaasti tulevina vuosina.

 

Me Vaimolla autamme yrityksiä suunnittelemaan tulevaisuuden integraatioarkkitehtuuria sekä implementoimaan Frends-integraatioalustan digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Autamme sinua mielellämme, ota yhteyttä.