Me Vaimolla teemme yhteistyötä opiskelijajärjestöjen kanssa ja tapaamme mielellämme alan opiskelijoita esimerkiksi tapahtumissa. Tarjoamme myös harjoittelupaikkoja, joista voi poikia jatkoa meillä työskentelyyn.

Tutustu avoimiin työpaikkoihimme täältä.

Tässä artikkelissa käymme läpi kolmen huipputyypin kokemuksia harjoittelusta Vaimolla: Minkälaista meillä työskentely on ja mitä oppeja harjoittelusta jäi käteen?

 

 

Mistä kaikki alkoi?

Oulun ammattikorkeakoulussa tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi opiskeleva Juho Taskila ja Oulun yliopistolla tietojenkäsittelytiedettä opiskeleva Nuutti Viitajylhä saivat kuulla Vaimon avoimista työharjoittelupaikoista koulun kanavien ja sisäisen viestinnän kautta. Erityisesti PHP-termi kiinnitti Juhon huomion ja toimi kimmokkeena hakemuksen lähettämiselle.

Oulun Ammattikorkeakoulussa kansainvälisellä puolella tietotekniikan insinööriksi opiskellut Aatu Mikkonen puolestaan kuuli Vaimosta ystävältään, joka oli työskennellyt Vaimolla opiskeluaikoinaan. Vaimolla suuri osa devaajista keskittyy Magenton kehitykseen. Magento ei ollut Aatulle entuudestaan tuttu, mutta se vaikutti hänestä mielenkiintoiselta

Haastatteluvaihe suoritettiin tilanteesta riippuen joko paikan päällä toimistolla tai etäyhteydellä Zoomin välityksellä. Ensimmäisessä haastatteluvaiheessa käytiin läpi harjoittelun sisältöä sekä teknistä puolta.

Toisella haastattelukierroksella tutustuttiinkin jo hieman paremmin puolin ja toisin.
Nuutti kertoi hakuprosessin olleen paras hänen kokemansa, sillä prosessi oli selkeä ja häntä pidettiin hyvin ajan tasalla. Pyrkimyksemme onkin luoda hakijalle johdonmukainen ja nopea prosessi, joka on molempien osapuolien etu.

Kurkkaa kulttuurikäsikirjamme sisään, niin pääset tutustumaan työntekijöidemme maailmaan: mitkä ovat meille tärkeimmät arvot, miten työntekijät näkevät kulttuurimme ja kuinka se näkyy jokapäiväisessä elämässämme.

 

 

Harjoittelun aloitus ja onboarding

Perehtyminen alkoi uusien asioiden opiskelulla ja etenkin verkkokauppa-alusta Magentoon tutustumisella. Sekä Aatu että Juho kertoivat, että Magenton parissa oli omat haasteensa omasta ohjelmointitaustasta huolimatta.

“Alku oli haastava, koska en ollut käyttänyt Magentoa aiemmin, vaikka PHP-taustaa muuten on. Pikkuhiljaa hommat alkoivat kuitenkin helpottamaan, kun oppi asioita”, Aatu kertoo.

Kokonaisuudessaan Aatun kokemus onboardingista oli positiivinen ja päällimmäiseksi jäi tunne, että olisi mukavaa palata työskentelmään Vaimolle vielä opiskeluiden jälkeenkin.

 

 

Työharjoittelu kokemuksena

Keskeisenä teemana harjoittelusta nousi esiin mahdollisuus oppia todella paljon uutta.

Uusien taitojen ja työtapojen omaksuminen oli jatkuvaa ja harjoittelijat kertovat, että opitut taidot ovat hyvin sovellettavissa myös tulevaisuutta varten. Magentokin oli lopulta selkeä, kun logiikan ja rakenteen oppi. Aatu ja Juho olivat yhtä mieltä siitä, että omasta harrastepohjasta, sekä koulussa opituista asioista oli ehdottomasti paljon hyötyä harjoittelussa. Nämä yhdistettynä omaan mielenkiintoon aihepiiriä kohtaan, antoivat hyvän pohjan uuden oppimiselle.

“Minulle opetettiin myös Unit-testausta ja se oli tosi nice!” – Nuutti avaa. Lisäksi Nuutti sai kokemusta esimerkiksi Blackfire Profiler -työkalusta ja sen optimoinnista.

 

Mitä sanoisit tai minkälaisia vinkkejä antaisit hakijalle?

“Magenton osaamista ei tarvitse jännittää eikä sitä tarvitse etukäteen osata, sillä prosessi alkaa siitä, että ensimmäinen kuukausi opiskellaan järjestelmää. Vasta sen jälkeen aloitetaan varsinainen asiakastyöskentely yhdessä tiimin kanssa. Tukena läpi matkan on oma tutor sekä esihenkilö.” – Juho vakuuttaa.

Aatu kehottaa panostamaan Magentoon tutustumiseen huolellisesti – aikaa olisi hyvä varata parista viikosta jopa kuukauteen. Hän kannustaa myös harrastamaan aktiivista kyselemistä aina, kun mieleen juolahtaa jotakin.

Suosittelen!” – Nuutti summaa lyhyesti ja ytimekkäästi.

 

 

KIINNOSTUITKO? TILAA ILMOITUKSET HARJOITTELUPAIKOSTAMME >