Elämme maailmassa, jossa kaikki on digitaalista, joko suoraan tai epäsuorasti. Kuluttajat käyttävät monia digitaalisia kanavia sekä kosketuspisteitä ja olivatpa he vuorovaikutuksessa yrityksesi kanssa mitä tahansa saatavilla olevaa kanavaa käyttäen, he odottavat mutkattomasti toimivaa kokemusta.

Sujuvan ja johdonmukaisen käyttökokemuksen tarjoaminen on välttämätöntä verkkokaupan menestykselle ja kuluttajat ovatkin oppineet hyvin herkiksi havaitsemaan kaikenlaiset häiriötekijät. Tämä on omiaan asettamaan suuria paineita valmistajille, brändeille ja jälleenmyyjille. Sisällön ja tuotetietojen hallinta ja järjesteleminen monikanavaisesti voi muuttua hyvin äkkiä monimutkaiseksi.

PWC:n tutkimuksen mukaan 90 % kuluttajista odottaa johdonmukaista vuorovaikutusta monikanavaisesti ja 86 % ostajista on valmis maksamaan lisää hyvästä ja yhtenäisestä asiakaskokemuksesta. Onneksi on olemassa ratkaisuja, jotka auttavat yrityksiä yhtenäistämään sisältöään useissa eri kanavissa ja tarjoamaan näin yhtenäisen asiakaskokemuksen.

Yhtenäisen asiakaskokemuksen luomiseen voit käyttää useita erilaisia ​​työkaluja. Digitaalinen maailma on kuitenkin täynnä lyhenteitä ja navigointi useissa eri järjestelmissä ja ratkaisuissa voi olla haastavaa. Tässä artikkelissa tarkastelemme lähemmin PIM (Product Information Management) ja DAM (Digital Asset Management) -ratkaisuja, niiden roolia sisällönhallinnassa ja miten ne liittyvät ERP (Enterprise Resource Planning) ja PLM (Product Lifecycle Management) -järjestelmiin.

 

Monikanavaisen sisällönhallinnan tärkeys

Mietitään esimerkiksi, että sinulla on käynnissä markkinointikampanja uudelle tuotelinjalle. Tarvitset siihen kuvia, jotka sinun on muotoiltava sopiviksi jokaiselle kanavalle, kuten someen, sähköpostiin, mobiiliin, verkkosivustolle, POS-kosketusnäytölle, sovellukseen, mainostauluihin jne. Sillä jokaisella niistä on erilaiset vaatimukset kuvalle.

Jotta tämän voi tehdä tehokkaasti ja tarkasti mittakaavassa, se edellyttää integroitua prosessia, sillä siiloutuneet prosessit vievät aikaa ja niiden kanssa voi sattua inhimillisiä virheitä. Tämä prosessi vaatii työkalun, joka hallitsee sekä luomisen että julkaisemisen kaikkiin kanaviisi. Kuitenkin vain harvat työkalut voivat tehdä tämän, koska monet CMS-alustat ovat tehty vain verkkopohjaiselle sisällölle. Useimmat resurssienhallintajärjestelmät eivät myöskään ole kovin hyvin integroituja sisällönhallintajärjestelmiin. Adobe Experience Manager (AEM) on työkalu, joka ratkaisee tämän haasteen.

 

Katalogin hallinta ja monikanavaisuus

Olemme puhuneet tarpeesta integroida sisällönhallinnan prosessi.

Katsotaanpa nyt tämän haasteen näkökulmia katalogin hallinnan kannalta.
Olipa sinulla jo vakiintunut verkkokauppasivusto tai olet aikeissa käynnistää verkkokauppaliiketoimintasi, luettelonhallinnan ja tuotetietotietojen roolin ymmärtäminen on avainasemassa digitaalisen menestyksen saavuttamiseksi.

 

Mitä on katalogin hallinta?

Katalogi koostuu kategorioista ja tuotteista, joissa suurin osa tiedoista on tuotetasolla. Tuotetiedot sisältävät kaiken laajaan digitaaliseen tuotekokemukseen liittyvän, kuten tutkimisen, vertaamisen, testaamisen, mittaamisen, mitoittamisen, kuvien ja videoiden katselun sekä ostokokemukseen liittyvät näkökulmat, kuten varastoinnin, verotuksen, hinnoittelun, lain vaatimat tiedot, painon jne.

Mukana on useita ​​tietotyyppejä kuten hinta, SKU, nimi, kuvat ja tuotekuvaus. Näitä tietoja tuotetaan ja hallitaan monissa eri järjestelmissä ja vaikka osa tiedoista luodaan jo jopa ennen tuotantoa, tieto myös kehittyy, muuttuu ja kasvaa tuotteiden elinkaaren aikana.

Tietojen julkaisutapa riippuu myös kanavasta, kosketuspisteestä ja käyttötavasta. Kuvia tarvitaan mobiililaitteille optimoitua verkkosivustoa varten; hinta on tulostettava tarratulostimelle arvonlisäveron kanssa, 3D-mallit on renderöitävä ja niin edelleen. Yrityksille voi olla haastavaa tietää, kuinka erilaiset integroidut järjestelmät sopivat heidän kokonaisstrategiaansa.

Katalogin hallinta sisältää kaikkien näiden kategorioiden ja tuotteiden hallinnan.

 

Työkalut tuotekatalogisi hallintaan

Jotta ymmärrät katalogin hallintaan tarvittavia työkaluja, on hyödyllistä tarkastella ensin tuotteen elinkaarta. Kun tuotetietonäkökulmaa sovelletaan tuotteen koko elinkaareen, on helpompi ymmärtää, mitä kukin työkalu tekee – ja milloin sitä tarvitaan.

 

PLM – Tuotteen elinkaaren hallinta

Tuotteen elinkaaren hallinta (PLM), jota joskus kutsutaan myös PDM-järjestelmäksi (tuotetietojen hallintajärjestelmä), viittaa tuotteen käsittelyprosessiin, kun se liikkuu elinkaarensa eri vaiheissa. Jos olet valmistamassa tuotetta, tästä kaikki alkaa, sillä PLM-järjestelmän tekniset tiedot auttavat optimoimaan tuotekehitysprosessin.
Esimerkkinä, alkuun auton muotoilu suunnitellaan, sitten kehitetään ja sen jälkeen tehdään prototyyppi. Kun prototyypit on hyväksytty, ne valmistetaan ja niitä on tuettava ja mahdollisesti suunniteltava uudelleen tai joskus jopa poistettava käytöstä. PLM tukee kaikkia näitä elinkaaren vaiheita ja varmistaa, että tuote kehitetään, valmistetaan ja ylläpidetään parhaalla ja kustannustehokkaimmalla tavalla.

Aiheeseen liittyvää luettavaa: PDM, ERP, DAM & PIM – mitä eroja näillä on?

 

ERP – Yritysten toiminnanohjaus

Yrityksen toiminnanohjaus (ERP) on järjestelmä, jota yritykset käyttävät eri liiketoiminnan osien ja tietojen hallintaan ja integrointiin. Siinä tuotteesta tulee inventoitu, sillä on SKU, kustannus, hinta jne. ERP toimii usein lähtökohtana, jos verkkokauppaliiketoimintasi nojaa toimittajiin.

ERP:tä voidaan kutsua yhtenäiseksi tietokannaksi ja sovellusjärjestelmäksi, joka yhdistää rahoituksen, toimitusketjun, HR:n, asiakastuen ja muut asiaankuuluvat liiketoiminnan osat yhteen järjestelmään.

Yleisimmin käytetyt ERP-järjestelmät ovat SAP, Microsoft Dynamics ja Navision. Monet yritykset luovat myös omia räätälöityjä ratkaisujaan.

 

PIM – Tuotetiedon hallinta

Tuotetietojen hallintajärjestelmä (PIM) hallitsee, ylläpitää ja päivittää kaikkea tietoa, jota tarvitaan tuotteiden markkinointiin ja myyntiin eri jakelukanavien kautta. Yritykset tallentavat siihen yleensä suurimman osan tuotetiedoistaan.

PIM-järjestelmä ottaa useimmiten perusdatan ERP:stä. Sen jälkeen se rikastuttaa sen tuotekuvauksilla ja muilla tiedoilla, jotta asiakkailla on pääsy laadukkaisiin tuotetietoihin, jotka ovat yhdenmukaisia ​​kaikissa kanavissa. PIM käyttää sekä PLM- että ERP-järjestelmän tietoja ja toimii yhtenäisenä myynnin, markkinoinnin ja muiden olennaisten osastojen osalta. PIM-järjestelmän painopiste on pääasiassa kaupallinen ja sitä käytetään tuotetietojen rikastamiseen ja organisoimiseen, johdonmukaisten ja vaikuttavien asiakaskokemusten luomiseksi.
Vaimo on maailman johtaviin PIM-järjestelmiin kuuluvan Akeneon sertifioitu kumppani.

 

DAM – Digitaalisen omaisuuden hallinta

Digital Asset Management (DAM) -järjestelmä tallentaa ja järjestää kaikki digitaaliset resurssit yhteen keskitettyyn paikkaan. Tämä on ratkaisevan tärkeää luovien tiedostojen vahvistamiseksi (esim. kuvat ja videot), sekä luomiesi sisältöjen parhaaksi mahdolliseksi hyödyntämiseksi. DAM on sisällönjako- ja tallennusratkaisu digitaalisille resursseille, ja se on räätälöity kuville, videoille, äänelle, asiakirjoille, logoille ja esityksille. Monissa DAM-järjestelmissä on myös sisäänrakennetut muokkaustyökalut editointia varten. Työskentelemme Vaimolla erilaisten DAM-ratkaisujen parissa, joita ovat esimerkiksi Adobe Experience Manager Assets (AEM) ja DAM -järjestelmät Bynder, Cloudinary, Scene7, Fotoware ja Mediavalet.

 

Mitä tapahtuu tuotteen elinkaaren päättyessä?

Tuotteen elinkaaren hallinta on elintärkeää liiketoiminnan menestyksen kannalta. Vaikka lopettaisitkin esimerkiksi jonkin tuotteen myynnin, et halua poistaa kaikkia tietoja, vaan säilyttää tärkeät tiedot ja poistaa vain ylimääräiset. Hyvä DAM-työkalu auttaa sinua tässä puhdistamalla tiedot ja säilyttämällä vain sen, mikä on olennaista. Sen avulla voit myös seurata resursseja, lisenssejä ja käyttöoikeuksia, kuten esimerkiksi kampanjakuvia ja muita varmennuksia. Edistyneimmät ratkaisut kykenevät tarjoamaan monipuolisia automaatio-ominaisuuksia esimerkiksi kuvien croppaamiseen, kanavakohtaiseen optimointiin ja monipuoliseen transformointiin esimerkiksi formaatista toiseen