Yritysten on koko ajan parannettava omnikanavaista asiakaskokemustaan. Koronapandemia nopeutti digitalisaatiota uskomattomalla nopeudella ja asetti yrityksille uusia vaatimuksia.

Statistan mukaan 2.-16.3.2020 etätyöhön liittyvien sovellusten lataukset lisääntyivät hämmästyttävällä 1457 prosentilla.

Lisäksi maaliskuussa 2020 68% kaikista kyselyyn vastanneista henkilöistä lisäsi sosiaalisessa mediassa vietettyä aikaa vähintään tunnilla pandemiaa edeltävään aikaan verrattuna (eMarketer).

Korona nosti digitaalisuuden uudelle tasolle osoittaen, että digitaalisuuden merkitys on kiistaton, ja yritysten, jotka haluavat pysyä kilpailukykyisinä, on pysyttävä mukana tässä trendissä.

Digitaalisaation kiihtyminen ei vain luo kysyntää yhä useammalle digitaaliselle kanavalle, vaan se myös lisää saumattoman asiakaskokemuksen merkitystä.

Asiakkaat odottavat johdonmukaisuutta jokaisessa kosketuspisteessä, ja he odottavat yksilöllisyyttä vuorovaikutuksessa brändin kanssa.

Ongelmana on, että useimpien yritysten budjetit sisällön luomiseen ja digitaalisen markkinoinnin strategioihin eivät riitä. Tämä tarkoittaa, että markkinoijien on löydettävä tapa varmistaa, että sisältö räätälöidään, julkaistaan ​​tasaisella tahdilla ja virheettömästi kaikkien kanavien ja laitteiden välillä.

Adoben digitaalinen aineistonhallinta (DAM)

Tässä uudessa omnikanavaisen vähittäiskaupan maailmassa, jossa digitaalisuus on keskipisteessä, yritysten haaste on, kuinka pysyä mukana muutoksessa.

Käytämme kaikki enemmän digitaalisia kanavia kuin aikaisemmin. Kulutamme digitaalisia aikakauslehtiä paperin sijaan. Suosimme digitaalisia maksuja ilman kontakteja.

Kulutamme enemmän mainoksia, vietämme enemmän aikaa sosiaalisessa mediassa ja lataamme lisää sovelluksia.

Odotamme kaupan olevan käden ulottuvilla ja odotamme, että omnikanavainen vähittäiskauppa on saumaton kokemus.

Yritysten on pysyttävä tämän kysynnän mukana tuottamalla tarpeeksi sisältöä ja kokemuksia tyydyttääkseen nälkäinen yleisönsä.

Ongelmana on, että nykyiset sisällönhallintajärjestelmät painostavat monia yrityksiä. Ehkä aineistot tallennetaan tiedostojärjestelmään, jossa on monimutkainen kansiorakenne. Aineistot hautautuvat nopeasti syvälle ja osastojen välinen yhteistyö on hitaampaa.

Tällöin digitaalisten aineistojen hallintajärjestelmä voi nopeuttaa tuottavuutta ja viime kädessä kasvattaa liiketoimintaa.

Mitä on Adoben sisällönhallinta?

Entä jos joku kertoisi sinulle, että voit nähdä 366%:n ROI-prosentin kolmessa vuodessa tällaisella alustalla?

IDC:n raportin mukaan Adoben sisällönhallinta-alusta on tehnyt juuri tämän useille enterprise-tason yrityksille.

Osa Adobe Experience Managerista (AEM) eli Adobe Experience Manager Assets on tehokas digitaalisen omaisuuden hallintajärjestelmä.

AEM Assetsin avulla yritykset voivat tallentaa digitaalista aineistoa mielekkäällä tavalla. Aineistot voidaan järjestää, merkitä, suojata ja jakaa saumattomasti yhdeltä alustalta.

AEM Assetsin todellinen voima on siinä, kuinka helpoksi se tekee aineistojen luomisen, jakamisen ja jakelun.

 

Miten Adobe käytännössä auttaa liiketoimintaa

Yritysten on löydettävä tapoja virtaviivaistaa digitaalisen sisällön luomista, hallintaa ja jakelua menettämättä personoitua kosketusta asiakkaaseen tai johdonmukaisuutta brändäyksessä ja asiakaskokemuksessa. Tämä ongelma ei enää ole yksinomaan yhden tiimin harteilla.

Sen sijaan koko liiketoiminnan on ensin ajateltava digitaalisesti, mikä vaatii valtavan määrän yhteistyötä.

Tässä Adobe auttaa yrityksiä käytännössä.

Kierrätä ja käytä uudelleen

Ensinnäkin yksi Adoben sisällönhallintajärjestelmän tehokkaimmista eduista on, että kaikilla on pääsy samoihin tiedostoihin, mikä helpottaa seuraavien asioiden varmistamista:

 • Kaikki työskentelevät samassa tiedostoversiossa
 • Yritystä brändäys helpottuu
 • Useat tiimit voivat tehdä yhteistyötä reaaliajassa
 • Aineistot eivät koskaan katoa

AEM Assets eivät vain helpota aineistonhallintaa, vaan myös tehostaa sitä.

IDC:n mukaan AEM Assetsin käytön kautta yleisimpiä tehokkuuden ajureita ovat:

 • Aineistojen uudelleenkäyttö: IDC:n tutkimukseen osallistujat ilmoittivat saavansa takaisin useita tunteja viikossa luomalla vähemmän aineistoja. Nämä tunnit tarkoittavat kustannussäästöjä sekä enemmän aikaa mielekkäisiin projekteihin.
 • Päällekkäisen työn minimointi: Tutkimuksen osallistujat vähensivät vähäpätöisempiä töitä 30%. Päällekkäisen työn vähentäminen vapauttaa tiimit keskittymään tärkeisiin asioihin.
 • Nopeampi pääsy aineistoihin: Osallistujien mukaan AEM Assets lyhensi lataus- ja lähetysaikoja yli puoleen. Nopeampi pääsy aineistoihin tarkoittaa, että kampanjat voidaan lanseerata ulos nopeammin.

Kaiken kaikkiaan AEM Assets helpottaa tiimejä hallitsemaan digitaalista omaisuuttaan, jotta kaikki tiimit voivat nopeasti kierrättää ja uudelleenkäyttää nykyistä sisältöä.

Virtaviivaista työllistäviä prosesseja

Markkinointiorganisaatioiden odotetaan nopeuttavan kampanjoiden ja sisällön markkinointia.

Digitaaliset aineistot on lanseerattava nopeasti – yhtä nopeasti kuin kuluttajien kysyntä kasvaa.

Budjetit eivät kuitenkaan aina pysy vauhdissa mukana.

Digitaalinen sisällönhallinta on avain aikaisempien työläiden prosessien virtaviivaistamiseen, jolloin markkinointitiimit ja muut tahot voivat nopeuttaa työtä kolmella tavalla.

1. Nopea sisällönluonti ja tuottavuuden kasvu

Aikaisemmin sisällön luomiseen liittyi lukemattomia työkaluja, jotka oli koottu kömpelösti yhteen. Markkinoijien piti hyppiä työkalujen välillä, tuhlata arvokasta aikaa tiedostojen siirtoon, muuttaa tiedostotyyppejä ja taistella vanhentuneita tekniikoita vastaan.

IDC mainitsee, että AEM Assetsia käyttävät yritykset:

 • Nopeuttivat uusien sisältöjen luomista 47 prosentilla
 • Nopeuttivat olemassa olevien varojen hahmottamista 84 prosentilla
 • Toimittivat sisältöä 27% nopeammin
 • Kasvattivat digitaalisen aineiston tuottavuutta 19 prosentilla

Virtaviivaisten työnkulkujen avulla tiimit saavat mahdollisuuden luoda nopeasti uusia aineistoja ja parantaa näin tuottavuutta kaikilla osa-alueilla.

2. Helppo ja nopea hyväksyntäjärjestelmä

IDC:n tutkimuksessa organisaatiot mainitsivat, että ne lyhensivät markkinointikampanjan lanseeraamiseen tarvittavaa aikaa keskimäärin 20%.

Miksi aineistonhallintajärjestelmä nopeutti työtä näin dramaattisesti?

Erään organisaation mukaan AEM Assets helpotti sisäisten hyväksyntöjen hankkimista, mikä vauhditti siten kampanjan lanseeraamista.

Sen sijaan, että projektit viivästyisivät hyväksyntöjen puutteessa, AEM Assets teki päätöksentekijöille yksinkertaisen ja suoraviivaisen pääsyn aineistoon ja helpon tavan antaa siunaus kampanjalle.

3. Julkaisu ja jakelu

Kun digitaalisuus oli alkuvaiheessaan, yhtä aineistoa voitiin käyttää samalla tavalla useiden käyttäjien keskuudessa. Ihmiset eivät odottaneet, että sisältö räätälöidään heidän henkilökohtaisiin mieltymyksiinsä.

Nykyään näin ei enää ole. Ainutlaatuisen sisällön tarve räjähtää, mikä tekee sisällön julkaisemisesta ja jakelusta teknistä ja hankalaa hallita kuin koskaan ennen.

Kun yhä enemmän odotetaan, että sisältö on personoitua, oletetaan, että uusia asioita julkaistaan ​​koko ajan. Sisällön eliniästä on tullut hämmästyttävän lyhyt, kun yleisö kuluttaa sisältöä nopeasti.

Lisäksi kuluttajat odottavat sisällön olevan ajankohtaista. Ajattele livefiidejä, päivityksiä ja kampanjoita, jotka ovat ajankohtaisia.

Kaikkien näiden lisääntyvien vaatimusten myötä sisällön julkaisemisen ja jakelun tekniset vaatimukset ovat korkeammat.

Markkinoijan on mahdotonta seurata kaikkea, kuten kuvamuotoja, resoluutioita, videon mittasuhteita, kokorajoituksia, hakukoneoptimoinnin ja käytettävyyden parhaita käytäntöjä sekä asiakkaan käyttökokemusta eri alustoilla.

Adoben sisällönhallintajärjestelmä toimii julkaisun ja jakelun käynnistyslaitteena. Markkinoijat eivät enää taistele teknisten vaatimusten, kalentereiden ja monialustaisen julkaisemisen kanssa. Sen sijaan AEM Assets antaa ryhmille mahdollisuuden hallita, julkaista ja jakaa sisältöä aikaisemmin vertaansa vailla olevalla hinnalla tallentamalla aineistoja mielekkäällä tavalla ja yhdistämällä Adobe-työkalut saumattomasti.

Valmistaudu tulevaisuuteen tänään

IDC laskee, että tiimit, jotka käyttävät AEM Assetsia sisällönhallintamenetelmänä, saavuttavat keskimäärin 19% korkeamman tuottavuuden, mikä tarkoittaa 2,90 miljoonan dollarin arvoa vuodessa organisaatiota kohti kolmen vuoden aikana.

Adoben sisällönhallintajärjestelmä ja muut työkalut ovat kuitenkin vain yhtä hyviä kuin niiden käyttöönotto. Yritysten, jotka ovat kiinnostuneita AEM Assetsin ja muiden tehokkaiden Adobe-työkalujen käyttöönotosta, on noudatettava strategista lähestymistapaa näiden työkalujen lisäämiseen.

Meillä Vaimolla on tarvittava asiantuntemus, joka opastaa sinua siirtymään vanhentuneista ratkaisuista Adoben tehokkaaseen työkalupakkiin. Tiimimme voi auttaa yritystäsi ajattelemaan strategisesti, kuinka AEM Assets voisi antaa markkinoijillesi mahdollisuuden luoda, julkaista ja jakaa sisältöä ja kokemuksia helpolla ja nopealla tavalla.

Lisäksi voimme yhdessä kanssasi luoda kokonaisvaltaisen lähestymistavan digitaaliseen asiakaskokemukseesi. Omikanavaisuuteen päästäksesi on nyt aika investoida yrityksesi tulevaisuuteen vankalla digitaalisella strategialla. Juttele tiimimme kanssa jo tänään ja mietitään yhdessä ratkaisu haasteisiisi.

Haluatko apua liiketoimintasi digitalisoimiseen ja verkkokauppaan? Ota yhteyttä Vaimoon tästä!

Tilaa Vaimon uutiskirje »